Semn

Lingvistul Stalin (XI)

Lingvistul Stalin (XI)

În numărul pe anul 1953, apărut după dispariţia lui Stalin, al publicaţiei de specialitate Studii şi cercetări lingvistice, scoasă de Institutul de Lingvistică din Bucureşti al Academiei R.P.R., acad. Emil Petrovici, slavist şi doctorand în anii interbelici al reacţionarului Sextil Puşcariu, aflat oarecum pe valul apreciaţilor la această dată, făceaCiteşte

Lingvistul Stalin (X)

Lingvistul Stalin (X)

Critic fără contenire, ba chiar înfierând proletar pe ici şi pe colo – sigur că în numele poporului cu aşteptări lingvistice ignorate sau trădate ca odinioară, acum de către specialiştii de formaţie burgheză nedaţi încă pe brazdă, nu încă destul de cinstiţi –, articolul în discuţie din organul Comitetului CentralCiteşte

Lingvistul Stalin (IX)

Lingvistul Stalin (IX)

Crai nou nr. 9282 din 2024-07-08, Semn 8 iulie 2024 la 12:18 Comentariile sunt dezactivate

Un lung şi foarte critic articol nesemnat din Scânteia, mai înainte menţionat deja, publicat în 25 iulie 1951 sub titlul Pentru înflorirea lingvisticii în ţara noastră, vrea cu orice preţ, precum şi spune, înflorirea lingvisticii româneşti – care ar întârzia să facă ce fac toate celelalte din tânăra republică populară.Citeşte

Lingvistul Stalin (VIII)

Lingvistul Stalin (VIII)

Crai nou nr. 9277 din 2024-07-01, Semn 1 iulie 2024 la 12:25 Comentariile sunt dezactivate

Mai cu seamă un lucru pare să se fi ridicat, prin importanţă, deasupra altora dintre cele pe care implicarea stalinistă în dezbaterea lingvistică şi în reglementarea teritoriului acesteia de exerciţiu le-a adus în atenţie – anume acela că asupra limbii se poate acţiona voluntarist pentru a se obţine un efectCiteşte

Lingvistul Stalin (VII)

Lingvistul Stalin (VII)

Crai nou nr. 9268 din 2024-06-17, Semn 17 iunie 2024 la 12:58 Comentariile sunt dezactivate

Există, aşadar, în raport cu intrarea în scenă a lingvistului Stalin, o antecedenţă românească a nemulţumirii de partid faţă de cercetarea autohtonă din domeniul lingvistic – una pregnantă şi, ca urmare, de luat în seamă. Conducătorul popoarelor lumii pe drumul spre fericirea bolşevică avea să coboare în arena specialiştilor dinCiteşte

Lingvistul Stalin (VI)

Lingvistul Stalin (VI)

Crai nou nr. 9263 din 2024-06-10, Semn 10 iunie 2024 la 10:14 Comentariile sunt dezactivate

Partidul e-n toate… – a glăsuit cândva un vers celebru de preamărire a organizaţiei politice a clasei muncitoare văzute ca o divinitate panteistă în orice prezentă şi fără de care nimic nu se întâmplă. El a devenit apoi, în rostirea cârcotaşă, persiflant din encomiastic – greu de ştiut cât deCiteşte

Lingvistul Stalin (V)

Lingvistul Stalin (V)

Crai nou nr. 9258 din 2024-06-03, Semn 3 iunie 2024 la 12:23 Comentariile sunt dezactivate

Cu o anumită frecvenţă, mai mare decât ar fi cazul, lumea concepe pragmatismul ca fiind opus comportamentului fundamentat pe o ideologie. Cutare stat este sau a devenit mai pragmatic în relaţiile lui, se poate auzi spunându-se. Adică, recunoscut ca rigid în a-şi filtra ideologic acţiunea şi reacţiile, a renunţat deCiteşte

Lingvistul Stalin (IV) 

Lingvistul Stalin (IV) 

Crai nou nr. 9253 din 2024-05-27, Semn 27 mai 2024 la 13:01 Comentariile sunt dezactivate

Discursul public oficial practicat de regimul de sorginte bolşevică – dar cine să ştie dacă nu cumva, de fapt, discursul public al unei categorii de politicieni mai populate cu cât se face mai mult caz de democraţie şi care depăşeşte cu mult hotarul de regim şi de culoare de partid,Citeşte

Lingvistul Stalin (III)

Lingvistul Stalin (III)

Crai nou nr. 9248 din 2024-05-20, Semn 20 mai 2024 la 12:03 Comentariile sunt dezactivate

Multe publicaţii româneşti preiau din presa centrală sovietică, la interval de numai câteva zile, texte ale dezbaterii lingvistice care începe în mai 1950 şi la care participă, în perioada următoare, Stalin însuşi. Un grup de tovarăşi din rândurile tineretului – precizează el în prima lui intervenţie – mi-a adresat propunereaCiteşte

Lingvistul Stalin (II)

Lingvistul Stalin (II)

Crai nou nr. 9243 din 2024-05-13, Semn 13 mai 2024 la 12:35 Comentariile sunt dezactivate

În ezitări şi paşi mărunţi cu grijă măsuraţi, de încercare, evident temători şi de aceea lăsaţi mai întotdeauna în seama unor prestatori aflaţi în roluri secundare – dacă nu cumva chiar de la aceştia venind ideea, deşi abilitatea şi viclenia lui Gheorghiu-Dej au avut renume –, între 1950 şi 1952Citeşte

SUMARUL EDIȚIEI