Anunţuri de mica publicitate

26 octombrie 2020

 DECESE

 Am aflat cu întristare că ziaristul, poetul şi artistul fotograf VICTOR T. RUSU, liderul filialei sucevene a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, a plecat dintre noi în lumea liniştii eterne, pentru a transmite reportaje despre ce se întâmplă acolo. Foşti colegi de muncă de la ziarele “Zori noi” şi “Crai nou”, între care mă număr şi eu, regretă dispariţia sa şi îşi exprimă încrederea că amintirea lui va fi păstrată mereu de cei care l-au cunoscut. C. Clement, membru al UZPR, scrie aceste rânduri în numele lor.

 Deplângem dispariţia prematură a celui care a fost VICTOR T. RUSU – intelectual rafinat şi om de cultură autentic, salariat, o vreme, al vechiului Comitet Judeţean pentru Cultură şi Educaţie Socialistă. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava

 

 DIVERSE

INFORMARE: Această informare este efectuată de: COMUNA SLATINA, ce intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă SIRET Bacău – S.G.A. Suceava (Suceava, str. Universităţii, nr. 48) aviz de gospodărire a apelor, pentru desfăşurarea activităţii de ”DECOLMATARE ŞI APĂRARE DE MAL ZONA AVAL POD SUHANI” amplasat în localitatea Slatina, str. Principală, judeţul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului şi la S.G.A. Suceava, după data de 27.10.2020.

HUSARCIUC MIHAI şi HUSARCIUC VICTORIŢA având domiciliul în str. Eternităţii, nr. 17, satul Voievodeasa, comuna Suceviţa, judeţul Suceava, titular al planului urbanistic zonal – ÎNTOCMIRE P.U.Z. ÎN VEDEREA DIVIZĂRII IMOBILULUI NR. 36578 ŞI REALIZĂRII DE CONSTRUCŢII, amplasat în Zona Poiana Curţii, comuna Marginea, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava cu sediul în str. Bistriţei, nr. 1A, mun. Suceava, jud. Suceava de luni până vineri între orele 900 – 1300. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

CALINCIUC DAN GABRIEL având domiciliul în str. Ileana Barda nr.18, Municipiul Suceava, Jud. Suceava, titular al planului “Alipire parcele cadastrale şi dezmembrarea parcelei rezultate, elaborare PUZ cu Regulament de Urbanism aferent pentru construirea unor hale cu funcţiuni de producţie, depozitare, prestări servicii comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/ branşamente, împrejmuire” din Str. Mitocul Dragomirnei (DJ208D) f.n., Municipiul Suceava, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava cu sediul în str. Bistriţei, nr. 1A, mun. Suceava, jud. Suceava de luni până vineri între orele 900 – 1300. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

DÂRŢU ANDREI DĂNUŢ, având sediul în str. Bârnărel, localitatea Vatra Dornei, judeţul Suceava, titular al planului de întocmire PUZ pentru construcţia unui service auto, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava cu sediul în str. Bistriţei, nr. 1A, mun. Suceava, jud. Suceava, de luni până vineri, între orele 9.00-13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

COMUNA IPOTEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA, având sediul în satul Ipoteşti, comuna Ipoteşti, jud. Suceava titular al planului “REAC-TUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA IPOTEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu, pentru planul menţionat. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava din str. Bistriţei, nr. 1A. mun. Suceava, jud. Suceava, de luni până vineri între orele 9-13. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.

SC IDROCINQUE SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire centrală hidroelectrică de mică putere Şaru Dornei 1” propus a fi amplasat în com. Şaru Dornei, sat Şaru Dornei, jud. Suceava. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A şi la sediul SC Idrocinque SRL din com. Aştileu, sat Aştileu, nr. 278 A, jud. Bihor, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sumarul ediţiei: