Anunţuri de mica publicitate

16 aprilie 2021

 ANGAJARI

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava anunţă scoaterea la concurs a următorului post contractual, conform H.G. nr. 286/2011, modificată: referent – 1 post; temporar vacant; experienţă de minim trei ani în implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene; studii superioare; proba scrisă: 13.05.2021, ora 10, corp F, sala 218; interviu: 19.05.2021, ora 10, corp F, sala 218; data limită depunere dosare: 23.04.2021; date contact secretar comisie: telefon: , interior: 413/412, e-mail: @usv.ro.

 

PIERDERI

 S.C. NATANAEL INDUSTRIES S.R.L. pierdut document de înregistrare sanitară veterinară pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul, nr. 4937/01.06.2010.

 

DIVERSE

 Predau ore de canto, pian, acordeon, clape. Tel.

Efectuăm curse regulate România – Germania, cu plecare din următoarele oraşe: Suceava, Iaşi, Paşcani, Fălticeni, Borsec, Topliţa, Reghin, Târgu Mureş, Alba Iulia, Deva, Cluj, Oradea, Arad, Timişoara. Transportăm şi pachete. Plecare: în fiecare joi; întoarcere: sâmbăta. Tel.

CHIBEL VALENTIN, domiciliat în sat Tudor Vladimirescu, comuna Albeşti, judeţul Botoşani, titular al planului/programului “INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A UNUI TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE ŞI ANEXE CU INSTALAŢII AFERENTE, ÎMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, FÂNTÂNA CU RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA REŢELELE TEHNICO-EDILITARE – FAZA P.U.Z.” teren situat în sat Moara Carp, comuna Moara, strada Ponoare, nr. 82C, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava cu sediul în str. Bistriţei, nr. 1A, mun. Suceava, jud. Suceava de luni până vineri, între orele 9.00 – 13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE: S.C. EURO SERV VIOREL S.R.L. din com. Volovăţ, nr. 959, jud. Suceava, titular al proiectului “CONSTRUIRE CLĂDIRE MULTIFUNCŢIONALĂ D+P+2E+M (CENTRU DE RELAXARE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE PENTRU AGREMENT) CONSTÂND DIN MAGAZINE MICI SPECIALIZATE MAT. SPORTIVE LA PARTER, ZONA DE FOOD COURT, SPAŢII JOACĂ, CINEMA, BOWLING, BILIARD, TENIS MASĂ, CEAINĂRIE LA ET. 1 ŞI 2”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în mun. Rădăuţi, str. Bogdan Vodă, nr. f.nr., jud. Suceava. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 8 – 15, şi vineri, între orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

ANUNŢ: UAT RĂDĂUŢI din municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii, nr. 2, jud. Suceava, titular al proiectului “CONSTRUIRE LOCUINŢE SOCIALE REGIM P+1E – ANSAMBLU DE CLĂDIRE (8 APARTAMENTE) CORP 3” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat propus a fi amplasat în municipiul Rădăuţi, str. George Grigorovici, f.n., jud. Suceava. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-joi, între orele 8-15, şi vineri, între orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

ILIESE VALENTIN, având domiciliul în comuna Arbore, nr. 1675, judeţul Suceava, titular al planului urbanistic zonal – ÎNTOCMIRE P.U.Z. ÎN VEDEREA INCLUDERII TERENULUI ÎN INTRAVILAN, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI ANEXE, amplasat în sat Arbore, comuna Arbore, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat că în Comitetul Special Constituit la data de 13.04.2021 s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu / evaluare adecvată, prin procedură simplificată, fără aviz de mediu. Informaţiile şi observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului, al planului propus, pot fi consultate şi primite la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în termen de 10 zile de la data anunţului.

ANUNŢ: UAT RĂDĂUŢI din municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii, nr. 2, jud. Suceava, titular al proiectului “CONSTRUIRE LOCUINŢE SOCIALE REGIM P+1E – 2 ANSAMBLURI DE CLĂDIRE (16 APARTAMENTE) CORP 1 ŞI 2” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat propus a fi amplasat în municipiul Rădăuţi, str. Tolocii, f.n., jud. Suceava. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-joi, între orele 8-15, şi vineri între orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

 

ANIVERSARI

 Pentru GIGI HREHORCIUC, vrednicul viceprimar al Suceviţei, sufletist şi minunat dascăl al comunităţii. LA MULŢI ANI cu sănătate, astăzi, la ceas aniversar! (Galeria cu prieteni)

Cele mai frumoase şi călduroase urări din INIMĂ pentru CORNEA BETUEL din Voievodeasa, la ziua sa de naştere. Un călduros LA MULŢI ANI din partea familiei şi prietenilor!

Print Friendly, PDF & Email

Sumarul ediţiei: