Anunţuri de mica publicitate

19 iulie 2019

DECESE

S-a stins din viață mult iubita și buna noastră vecină VIZNIUC ELENA, la frumoasa vârstă de 94 ani. Transmitem sincere condoleanțe întregii familii și, în special, vecinei noastre, care a îngrijit-o zi și noapte, fără obligații, Papuc Firuța. Vecinii din blocul T6, str. 6 Noiembrie, nr. 37, Suceava, Prodan Mihai și Domnița

ANGAJĂRI

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS FUNCȚIONAR PUBLIC: PRIMĂRIA COMUNEI IPOTEŞTI, JUDEȚUL SUCEAVA, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Contabilitate Publică din cadrul Biroului Buget Local și Resurse Umane al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipoteşti, judeţul Suceava. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt: – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice; – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 20 august 2019, ora 10.00 – proba scrisă; – 23 august 2019, ora 10.00 – proba inteviu. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Ipotești, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, în perioada 19 iulie 2019 – 7 august 2019 și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Ipotești, strada Mihai Viteazu, nr. 541, județul Suceava, telefon, interior 111/ 104, persoana de contact: Bursuc Ramona-Camelia – inspector, fax., e-mail:.

VÂNZĂRI

Vând pui curcan, 1kg, rasă grea, vaccinaţi şi deparazitaţi. La maturitate ajung la 25-30kg. Preţ 30 lei/buc. Asigurăm asistenţă de creştere şi furaje. Tel.

Vând teren 66 ari, casă bătrânească, beci, fântână, lângă biserică, sat Mitocu Dragomirnei. Negociabil. Tel.

Vând vilă+anexe în Sf. Ilie Nou, complet mobilată și utilată. Tel. .

P.F. vând apartament 4 CD, et. 1, renovat, Burdujeni, 2 băi, 2 balcoane, CT, bucătărie mobilată. Preț 65.000 euro, negociabil. Tel.

PIERDERI

DEMAX ONLINE S.R.L., CUI 30527763, pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru din sat Chiajna, comuna Chiajna, str. Comerțului, nr. 3, clădirea B, județ Ilfov. Se declară nul.

AUTOFREAK S.R.L. declară pierdute certificatele constatatoare pentru sediu, punct de lucru și terți și certificatul de înmatriculare.

DIVERSE

PRIMĂRIA COMUNEI SADOVA – ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU: PRIMĂRIA SADOVA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul PODURI PESTE RÂUL SADOVA ÎN COMUNA SADOVA, JUDEŢUL SUCEAVA, propus a fi amplasat în judeţul Suceava, comuna Sadova, sat Sadova. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A şi la sediul COMUNA SADOVA, din judeţul Suceava, comuna Sadova, sat Sadova, str. Principală, nr. 718, în zilele de lunivineri, între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

INFORMARE: RUSU GHEORGHE anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE POD ACCES IMOBIL propus a fi amplasat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Sandru, fn, identificată prin parcela nr. 3410/2 din CF 34177, județ Suceava. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, Suceava, judeţul Suceava, zilnic, între orele 9-13, şi la sediul Calea Bucovinei, nr. 233, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, Suceava, judeţul Suceava.

ANUNȚ PUBLIC: BĂLĂCEANU PAULA, MUGA PAUL-IOAN, titulari ai proiectului PUZ – LUCRARE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ANEXĂ, CU INSTALAȚII AFERENTE, FÂNTÂNĂ, BAZIN VIDANJABIL ȘI ÎMPREJMUIRE din com. Moara, sat Bulai, str. Ion Grămadă, 484, Suceava, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru proiectul mai sus menționat. Informațiile și observațiile privind potențialul impact asupra mediului, al proiectului propus, pot fi consultate și primite la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței, nr. 1A.

Această informare este efectuată de COMUNA MĂLINI ce intenționează să solicite de la S.G.A. Suceava (Suceava, str. Universității, nr. 48) aviz de gospodărirea apelor, pentru investiția ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE EXISTENT ÎN COMUNA MĂLINI, JUDEȚUL SUCEAVA. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărirea apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Totodată, persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului și la S.G.A. Suceava, după data de 22.07.2019.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU: MELIJONS S.R.L., cu sediul în orașul Dorohoi, strada Aprodu Purice, județul Botoșani, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE CONDUCTĂ SUBTERANĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI 6 RACORDURI GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ CU PRM LA CAPĂT, AFERENTE LOCUINȚELOR CUPLATE AUTORIZATE CU A.C. 548/30.07.2018, 990/29.10.2018 ȘI 1097/27.12.2018, STR. PICTOR ROMEO CALANCEA, NR. 17, propus a fi amplasat în municipiul Suceava, strada Pictor Romeo Calancea, nr. 17, județul Suceava. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, şi la sediul MELIJONS S.R.L., din orașul Dorohoi, strada Aprodu Purice, județul Botoșani, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Această informare este efectuată de S.C. HYDRAULIC MARSERV S.R.L. ce intenționează să solicite de la S.G.A. Suceava (Suceava, str. Universității, nr. 48) aviz de gospodărirea apelor, pentru investiția CONSTRUIRE HALĂ-SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE în orașul Salcea, județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărirea apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Totodată, persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului și la S.G.A. Suceava, după data de 22.07.2019.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU: DOBOȘ FLORIN și PUȘCAȘ DUMITRU CĂTĂLIN, din comuna Dornești, satul Dornești, județul Suceava, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE propus a fi amplasat în comuna Șcheia, satul Șcheia, strada Cetății, județul Suceava. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, din strada Bistriţei, nr. 1A, şi la sediul titularilor DOBOȘ FLORIN și PUȘCAȘ DUMITRU CĂTĂLIN, din comuna Dornești, satul Dornești, județul Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU: I.I. ŞUMOVSCHI ALINA-IONELA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE CAZARE PENTRU PENSIUNEA AGROTURISTICĂ „ŢARA FAGILOR” DIN MITOCU DRAGOMIRNEI, JUDEȚUL SUCEAVA, PRIN CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI INDEPENDENTE”, propus a fi amplasat în com. Mitocu Dragomirnei, sat Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, şi la I.I. ŞUMOVSCHI ALINA-IONELA, com. Mitocu Dragomirnei. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.

D.J.D.P. Suceava anunță publicul interesat asupra deciziei de obținere a avizului de gospodărire a apelor pentru obiectivul MODERNIZARE DJ 172D, TEȘNA–COȘNA, KM 47+200 – 55+580, JUDEȚUL SUCEAVA. Publicul interesat poate înainta comentariile la sediul D.J.D.P. Suceava.

D.J.D.P. Suceava anunță publicul interesat asupra deciziei de obținere a avizului de gospodărire a apelor pentru obiectivul ASFALTARE DJ 178C, RĂDĂUȚI-FRĂTĂUȚII VECHI- FRĂTĂUȚII NOI–BILCA-VICOVU DE SUS, KM 1+800-23+276, JUDEȚUL SUCEAVA. Publicul interesat poate înainta comentariile la sediul D.J.D.P. Suceava.

S.C. SIHĂSTRIA CONSTRUCT S.R.L. din com. Putna anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea PREPARARE BETOANE amplasată în localitatea Putna. Observaţiile şi contestaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, fax 0230.514059, în termen de 30 de zile.

Print Friendly, PDF & Email

Sumarul ediţiei: