Anunţuri de mica publicitate

29 mai 2020

VÂNZĂRI

Vând purcei, pereche, 30 kg. Preţ negociabil. Sat Corocăieşti, telefon 0755.506709

 

PIERDERI

ROSTAŞ G. GAVRIL INTREPRINDERE FAMILIALĂ, F30/39/2006, CUI  18292285, pierdut certificat înregistrare, certificate constatatoare, anexe.

STOICA COSTACHE MIHAI P.F.A. Plopeni- Salcea, CUI 39420271, F33/398/30.05.2018, declar pierdut certificat constatator nr. 47699/19.08.2019.

GHEATA S.R.L., CUI 22508035, declară pierdute certificatul de înregistrare şi toate certificatele constatatoare emise în baza Legii 359/2004.

DIADOR TURISM S.R.L., CUI 38893468, declară pierdut certificatul constatator cu nr. 8713/14.03.2018 pentru punctul de lucru.

ALC BUILD S.R.L., CUI 32213643, declară pierdute toate certificatele constatatoare emise în baza Legii 359/2004.

 

 DIVERSE

ANUNŢ: S.C. CARIMAR S.R.L. anunţă intenţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru EXPLOATARE NISIP ŞI PIETRIŞ DIN TERASA STAŢIE 1 ŞI DIN TERASA STAŢIE 2, amplasate în extravilanul comunei Forăşti, judeţul Suceava. Observaţiile se depun la sediul S.G.A. Suceava.

ANUNŢ PUBLIC: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA MEDIAŞ, cu sediul în Mediaş, strada Unirii, nr. 4, telefon 0374.401050, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul STRUCTURA GAZEIFERĂ PALTIN, localitatea Solca, judeţul Suceava, având ca obiect de activitate extracţia gazelor naturale, cod CAEN 0620. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, strada Bistriţei, nr. 1A, din Suceava.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU: COMUNA DRĂGOIEŞTI, cu sediul în comuna Drăgoieşti, satul Măzănaeşti, str. Principală, nr. 97, jud. Suceava, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE DRUM DC 15D DE LA KM 3+155 LA KM 3+830 ÎN COMUNA DRĂGOIEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA, propus a fi amplasat în judeţul Suceava, com. Drăgoieşti. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate  la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului A.P.M. Suceava, str. Bistriţei, nr. lA, şi la sediul Primăriei comunei Drăgoieşti din judeţul Suceava, com. Drăgoieşti, în zilele de luni- vineri, între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.

ANUNŢ: S.C. IABER OIL S.R.L. Suceava anunţă intenţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru exploatarea agregatelor minerale din TERASA SLOBOZIA, amplasată în extravilanul comunei Grăniceşti, jud. Suceava. Observaţiile se depun la sediul S.G.A. Suceava.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU: MUNICIPIUL SUCEAVA – SERVICIUL INVESTIŢII anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE MODERNIZARE PE STRADA EMIL CIORAN propus a fi amplasat în judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Emil Cioran. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, şi la sediul MUNICIPIUL SUCEAVA – SERVICIUL INVESTIŢII, judeţul  Suceava, mun. Suceava, str. 1 Mai, nr. 5A, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

IONESI CONSTANTIN, din judeţul Suceava, oraş Vicovu de Sus, str. Obcini, nr. 18, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL: SCHIMBAREA DESTINAŢIEI DIN LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+M ÎN LOCUINŢE COLECTIVE P+1E+M ŞI APARTAMENTARE în municipiul Rădăuţi, str. Putnei, nr. 129, jud. Suceava, anunţă publicul interesat că în Comitetul Special Constituit la data de 08.05.2020 s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu. Informaţiile şi observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului, al planului propus, pot fi consultate şi primite la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în termen de 10 zile de la data anunţului.

Print Friendly, PDF & Email

Sumarul ediţiei: