Anunţuri de mica publicitate

22 ianuarie 2020

VÂNZĂRI

Vând pui curcan, 1kg, rasă grea, vaccinaţi şi deparazitaţi. La maturitate ajung la 25-30kg. Preţ 30 lei/buc. Asigurăm asistenţă de creştere şi furaje. Tel..

Vând 50 ari pădure situată în comuna Udeşti, Suceava. Tel.

 

PIERDERI

FĂRCAL LIVIU-MIHAI Î.I. Câmpulung Moldovenesc, F33/157/2014, CUI 32785637, pierdut certificat de înregistrare seria B2878215; certificate constatatoare pentru punct lucru: Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei 109; sediu social: str. Ecaterina Teodoroiu 2A şi terţi persoane.

 

 DIVERSE

S.C. MARISEB PAL S.R.L. din Rîşca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea DEBITARE LEMN amplasată în localitatea Rîşca. Observaţiile şi contestaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, fax 0230.514059, în termen de 30 de zile.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE: GHIVNICI IOAN-DĂNUŢ pentru S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Ipoteşti, judeţul Suceava, titular al proiectului EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUŢIE SUBTERANĂ PE100HD SRD11 GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ŞI 5 BRANŞAMENTE INDIVIDUALE SUBTERANE PE100HD SDR11 GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ CU PRM LA CAPĂT, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în Ipoteşti, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 758J. 758G, 758C, 758E, 758B, judeţul Suceava. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, din municipiul Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-joi, între orele 8-15, şi vineri, între orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

S.C. BRAD PALET S.R.L. din Gemenea, Suceava, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea DEBITARE MATERIAL LEMNOS ŞI FABRICARE DE PALEŢI amplasată în localitatea Gemenea, Suceava. Observaţiile şi contestaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, fax 0230.514059, în termen de 30 de zile.

S.C. AGREMIN S.R.L., titular al proiectului AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE: AMENAJARE PISCICOLĂ PRIDVĂ, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asu-pra mediului, pentru proiectul AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE: AMENAJARE PISCICOLĂ PRIDVĂ propus a fi amplasat în judeţul Suceava, oraş Liteni, sat Roşcani. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, din str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-joi, între orele 8-15, vineri, între orele 8-13, precum şi la următoarea adresă deinternet http://www.apmsv.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Print Friendly, PDF & Email

Sumarul ediţiei: