Anunţuri de mica publicitate

10 aprilie 2020

DIVERSE

S.C. DORNA APEMIN S.A., anunță intenția obținerii autorizaţiei de mediu pentru Lucrări de exploatare apă minerală din Perimetrul de exploatare Negrișoara – Poiana Negri, situat pe teritoriul Loc. Poiana Negri, com. Dorna Candrenilor, jud. Suceava. Observaţiile sau eventualele contestaţii se depun la sediul APM Suceava.

Această informare este efectuată de C.N.A.I.R. – D.R.D.P. Iași cu sediul în Iași, Șos. Națională, Nr. 23, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, aviz de gospodarirea apelor pentru investiția: REPARAȚII CURENTE POD PE DN 17A KM 50+608” situată în comuna Sucevița, jud. Suceava. Această investiție este existentă. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la nr. de telefon: 0232/214430.

Această informare este efectuată de C.N.A.I.R. – D.R.D.P. Iași cu sediul în Iași, Șos. Națională, Nr. 23, ce intentionează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, aviz de gospodărirea apelor pentru investiția: REPARAȚII CURENTE POD PE DN 17A KM 23+261” situată în comuna Vatra Moldoviței, jud. Suceava. Această investiție este existentă. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc saă obținaă informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la nr. de telefon: 0232/214430.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a autorizației de mediu POA BUCOVINA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizației de mediu pentru activitatea TĂIEREA ȘI RINDELUIREA LEMNULUI, amplasată în localitatea Valea Moldovei, com. Valea Moldovei, nr. 554, jud. Suceava. Observațiile și contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, fax 0230.514059.

Print Friendly, PDF & Email

Sumarul ediţiei: