Anunţuri de mica publicitate

23 septembrie 2019

DECESE

Consiliul Director al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi Sindicatul Liber şi Independent „Bucovina” anunţă cu durere trecerea în eternitate, la vârsta de 85 de ani, a distinsului profesor NICOLAE MAIDANIUC, din Siret, activist cultural, sindical şi sportiv. Îi vom purta o luminoasă amintire pentru calităţile sale deosebite de om. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Colectivul de cadre didactice de la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni este alături de familia directorului instituţiei, doamna Claudia Suseanu, în aceste clipe grele provocate de pierderea celui care a fost tată, socru şi bunic, domnul GHEORGHE SUSEANU. Dumnezeu să îl odihnească în Împărăţia Sa!

ANGAJARI

ANUNŢ: PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGUŞENI organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat IV, studii medii, cu diplomă în specialitatea apă-canal, fără vechime în muncă, în cadrul Serviciului apă-canal din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăguşeni, judeţul Suceava, în data de 11 octombrie 2019, ora 9: proba scrisă, 14 octombrie 2019, ora 9: proba practică şi în data de 17 octombrie 2019, ora 9: interviul. Candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului. Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la telefon.

VANZARI

Vând pui curcan, 1kg, rasă grea, vaccinaţi şi deparazitaţi. La maturitate ajung la 25-30kg. Preţ 30 lei/buc. Asigurăm asistenţă de creştere şi furaje. Tel…

Vând teren 66 ari, casă bătrânească, beci, fântână, şură, lângă biserică, sat Mitocu Dragomirnei. Negociabil. Tel..

Vând vilă+anexe în Sf. Ilie Nou, complet mobilată şi utilată. Tel…

DIVERSE

ANUNŢ: S.C. CONSTRUCT BM S.R.L. Putna anunţă intenţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru perimetrul de exploatare AMONTE MHC amplasat pe raza oraşului Vicovu de Sus, jud. Suceava, în albia minoră a râului Suceava. Observaţiile se depun la sediul S.G.A. Suceava.

SOCOLIUC DUMITRU, COCOŞ CONSTANTIN şi DUMITRU TEODORA, pentru S.C. DELGAZ GRID S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUŢIE PE 100 HD SDR 11 SUBTERANĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, L= 116 ML ŞI 3 (TREI) BRANŞAMENTE INDIVIDUALE SUBTERANE PE 100 HD SDR11 GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ CU PRM LA CAPĂT propus a fi amplasat în judeţul Suceava, comuna Ipoteşti, satul Lisaura, cod poştal 727326, str. Lucian Costin, nr. 144, 189, 195. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, şi la sediul: SOCOLIUC DUMITRU, str. Lucian Costin, nr. 189, satul Lisaura, comuna Ipoteşti, judeţul Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Suceava.

ANUNŢ: S.C. ECONIS S.R.L. Marginea anunţă intenţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru perimetrul de exploatare LA CLIT din loc. Arbore, jud. Suceava. Observaţiile se depun la sediul S.G.A. Suceava.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. TRANSPORT CALATORI S.A., reunit în data de 12.09.2019, ora 12, prin Preşedintele Consiliului de Administraţie, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 27.09.2019, ora 10, la sediul social al S.C. TRANSPORT CALATORI S.A., din str. Alexandru Bogza, nr. 9, Câmpulung Moldovenesc, pentru toţi acţionarii înregistraţi, cu următoarea ordine de zi: 1.) Prelungirea la BANCA TRANSILVANIA S.A. („Banca”) a liniei de credit în sumă de 400.000 lei (patrusutemiilei), pe o perioadă de 24 luni, în condiţiile de creditare negociate cu Banca. 2.) Aprobarea constituirii / menţinerii garanţiilor admise iniţial: A.) ipoteca imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile: – parcelă de teren curţi construcţii în suprafaţă de 2208 mp, cu nr. cadastral 1902/1, 1902/1-C1 şi C2-birouri 1902/1-C2, înscrise în CF nr. 32544; – parcelă de teren curţi construcţii în suprafaţă de 1109 mp, cu nr. cadastral 1901/12 înscris în CF nr. 32547 a Municipiului Câmpulung Moldovenesc; – parcelă de teren curţi construcţii în suprafaţă de 1204 mp, cu nr. cadastral 1901/11 înscris în CF nr. 32546 a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înscris în CF nr. 32546. Imobilele sunt proprietatea TRANSPORT CALATORI S.A.; B.) ipoteca mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor şi subconturilor deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A. de TRANSPORT CALATORI S.A.; C.) cesiune a poliţei de asigurare; D.) fideiusiunea solidară acordată de doamna IRUC RODICA. 3.) Acordarea mandatului pentru negocierea şi semnarea tuturor actelor necesare în scopul îndeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotărâre, doamnei IRUC RODICA, director general al societăţii. Preşedintele Consiliului de Administraţie

COMUNA SUCEVIŢA anunţă intenţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor investiţia MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA SUCEVIŢA, JUDEŢUL SUCEAVA, amplasată în comuna Suceviţa, judeţul Suceava. Observaţiile se depun la sediul S.G.A. Suceava.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE: S.C. CAPITAL H-K S.R.L., din municipiul Rădăuţi, strada Piaţa Unirii, nr. 5, judeţul Suceava, titular al proiectului CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL (MAGAZIN PEPCO), AMENAJARE CALE DE ACCES ŞI PARCARE, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în oraşul Cajvana, nr. 523A, judeţul Suceava. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, din municipiul Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE REVIZUIT: AKI PRIME MOTORS S.R.L., din municipiul Vatra Dornei, strada Mălinilor, nr. 10, bl. T8, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ “LORE” amplasat în municipiul Vatra Dornei, strada Poligonului. Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, jud. Suceava, şi la sediul titularului AKI PRIME MOTORS S.R.L., din municipiul Vatra Dornei, strada Mălinilor, nr. 10, bl. T8, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, jud. Suceava, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

Print Friendly, PDF & Email

Sumarul ediţiei: