Anunţuri de mica publicitate

29 septembrie 2022

DECESE

Suntem profund surprinşi de vestea trecerii, prea timpurie, la cele veşnice a vecinului nostru ŞTEFAN GHIVNICI, lăsând fără mângâiere un fiu, soţie şi părinţi îndureraţi. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace! Fam. Popovici Adriana şi Adrian.

VÂNZĂRI

Vând teren arabil, în suprafaţă de 6.000 mp, situat în extravilanul satului Mihoveni (Sălişte), comuna Şcheia, jud. Suceava. Terenul este plat şi are formă regulată, exploatat agricol şi dispune de drum de acces din şoseaua Mihoveni – Costâna. Mobil:

Vând, construiesc, recondiţionez CAVOURI, CRUCI, MONUMENTE din granit şi marmură. Mă deplasez la toate cimitirele din judeţ. Tel.

Vând 68 ari teren intravilan Ipoteşti (iaz). Tel.

Vând casă centru Ipoteşti, cu 37 ari teren, 180.000 euro. Tel.

ANGAJĂRI

 ANUNŢ: PRIMĂRIA ORAŞULUI LITENI organizează concurs la sediul instituţiei din oraşul Liteni, str. Mihail Sadoveanu, nr. 17, judeţul Suceava, în ziua de 21 octombrie 2022 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante: 1 post contractual de asistent medical comunitar debutant – Compartimentul asistenţă medicală comunitară; 1 post contractual de asistent medical debutant – Compartimentul asistenţă medicală în unităţi de învăţământ. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 14 octombrie 2022, la sediul Primăriei oraşului Liteni. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei oraşului Liteni şi la telefon .

HOTEL ORIZONT Suceava angajează recepţioneri, cameriste şi muncitori întreţinere. Informaţii la telefon

 

PIERDERI

Pierdut certificat de înregistrare şi două certificate constatatoare pentru sediu şi activităţi la terţi pentru firma S.C. RAKY CONSTRUCT S.R.L., J33/1417/2017, CUI 38063073. Le declar nule.

DIVERSE

ANUNŢ: COMUNA MOLDOVIŢA anunţă intenţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru investiţia „CONSTRUIRE POD CU PLATFORMĂ METALICĂ ÎN ZONA LOCUINŢEI COSTEL MITRIC, KM 11, SAT ARGEL, COMUNA MOLDOVIŢA, JUDEŢUL SUCEAVA”, amplasată în comuna Moldoviţa, judeţul Suceava. Observaţiile se depun la sediul S.G.A. Suceava.

ANUNŢ: COMUNA MOLDOVIŢA anunţă intenţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru investiţia „CONSTRUIRE POD CU PLATFORMĂ METALICĂ ÎN ZONA LOCUINŢEI LUCIA CHIRAŞ, KM 5, SAT RÂŞCA, COMUNA MOLDOVIŢA, JUDEŢUL SUCEAVA”, amplasată în comuna Moldoviţa, judeţul Suceava. Observaţiile se depun la sediul S.G.A. Suceava.

ANUNŢ PUBLIC: S.C. NOZSLOT S.R.L. Udeşti anunţă intenţia obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul STAŢIE DE SORTARE – SPĂLARE POIENI UDEŞTI, din sat Poieni, comuna Udeşti, judeţul Suceava. Observaţiile sau eventualele contestaţii se depun la sediul A.P.M. Suceava, în termen de 10 zile.

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI: Judeţul Suceava, U.A.T. COMĂNEŞTI, Sectorul cadastral nr. 38. OCPI Suceava anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 38, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Data de început a afişării: 30.09.2022; Data de sfârşit a afişării: 28.11.2022. Adresa locului afişării publice: Primăria comunei Comăneşti. Repere pentru identificarea locaţiei: zona centrală. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comăneşti. Informaţiile privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

ANUNŢ: COMUNA MOLDOVIŢA anunţă intenţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru investiţia „CONSTRUIRE POD CU PLATFORMĂ METALICĂ ÎN ZONA LOCUINŢEI MARIAN BIROŞ, KM 14, SAT ARGEL, COMUNA MOLDOVIŢA, JUDEŢUL SUCEAVA”, amplasată în comuna Moldoviţa, judeţul Suceava. Observaţiile se depun la sediul S.G.A. Suceava.

ANUNŢ: COMUNA MOLDOVIŢA anunţă intenţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru investiţia „CONSTRUIRE PUNTE PIETONALĂ ÎN ZONA LOCUINŢEI DINA BIROŞ, KM 14, SAT ARGEL, COMUNA MOLDOVIŢA, JUDEŢUL SUCEAVA”, amplasată în comuna Moldoviţa, judeţul Suceava. Observaţiile se depun la sediul S.G.A. Suceava.

INFORMARE: COMUNA ILIŞEŞTI, cu sediul în localitatea Ilişeşti, strada Principală, nr. 150, anunţă publicul interesat că intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava aviz de gospodărire a apelor pentru desfăşurarea activităţii „MODERNIZARE ŞI REABILITARE POD SITUAT PE DRUM DE INTERES LOCAL DIN SATUL ILIŞEŞTI, COMUNA ILIŞEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA”. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Totodată, persoanele care doresc să transmită observaţii suplimentare şi recomandări se pot adresa la S.G.A. Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, strada Universităţii, nr. 48, judeţul Suceava, tel. 0230.216.835, după data de 22.09.2022.

 SC BRAX COM SRL din Fălticeni preia anunţuri pentru ziarul Crai nou. Centru de copiere – copii color şi alb/negru A3, A4, A5, confecţionări ecusoane, ştampile, laminări acte, îndosarieri, cărţi de vizită, transmisii fax/mail, invitaţii de nuntă şi botez, tipizate pe stoc şi la comandă: NIR,registru de casă, rapoarte de gestiune, liste de inventar, facturi, aviziere, chitanţiere, monetare, registre cartonate, traduceri, legalizări şi apostila de la Haga. Ne găsiţi în centru, lângă Trezorerie. Relaţii, la telefon/whatsapp: 0745.106050, fax: 0230.544985; e-mail: [email protected], [email protected] Program: luni-vineri: 7.30-16.00, sâmbătă: 09.00-12.00. 

Print Friendly, PDF & Email

Sumarul ediţiei: