Criza deşeurilor menajere din judeţul Suceava intră în prelungiri

> Interesată în dobândirea calităţii de operator, Diasil Service cere revocarea hotărârii Consiliului Judeţean privind negocierea directă a operării depozitului de la Moara, susţinând că prin neinvitarea mai multor firme s-ar fi urmărit crearea unui „avantaj evident asocierii Florconsctruct-Fritehnic-Ritmic Com” > „S-ar fi creat o cale spre noi contestaţii şi, într-o astfel de ipoteză, nu s-ar mai fi putut începe operarea de urgenţă a CMID Moara, ajungându-se din nou în blocaj în privinţa operării”, susţin juriştii CJ, accentuând că hotărârea urmărea să „deblocheze o situaţie critică la nivel judeţean > Judeţul Suceava se confruntă cu o criză în gestionarea gunoiului menajer, neputând utiliza infrastructura creată prin SMID şi riscând periclitarea eligibilităţii cheltuielilor deja efectuate, funcţionalitatea şi intrarea în uz a obiectivelor finanţate din fonduri europene

 Diasil Service Suceava a formulat o plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 29 din 28 februarie 2019 privind aprobarea unei soluţii temporare de delegare a operării activităţii de administrare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Moara, delegare limitată până la finalizarea procedurii competitive. Autorul plângerii prealabile cere revocarea hotărârii deliberativului judeţean şi, de asemenea, transmiterea invitaţiei de participare la procedura negocierii directe fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare şi către Diasil Service. Firma suceveană de salubritate îşi susţine demersul făcând apel la prevederi legale în domeniu, conform cărora, în cazul acestei din urmă proceduri, anunţul de participare se transmite „către mai mulţi operatori economici, ori de câte ori este posibil”, accentuând că din hotărârea Consiliului Judeţean, cât şi din documentaţia aferentă, „nu reiese care este motivul pentru care nu s-au transmis invitaţii mai multor operatori economici”. Diasil Service consideră că nu au fost respectate principiile nediscriminării, tratamentului egal şi proporţionalităţii care guvernează achiziţiile publice şi nici cel al eficienţei în cheltuirea fondurilor publice. Astfel, urmărită ar fi fost crearea unui „avantaj evident asocierii Florconsctruct-Fritehnic-Ritmic Com”, anulându-se „parcurgerea unei negocieri reale, în condiţii de concurenţă, pentru obţinerea unui tarif cât mai mic, cu consecinţa unei eficienţe reale în ceea ce priveşte cheltuirea banului public”. „Dorind să dea o aparenţă de legalitate hotărârii adoptate (…), Consiliul Judeţean consideră că operatorul economic desemnat câştigător în procedura de atribuire iniţială cu anunţul de participare nr. 2.897 din 17 mai 2017 ar fi cel mai îndreptăţit să participe la procedura de negociere, însă acest aspect este nelegal”, se arată în plângerea prealabilă a Diasil Service. Pe lângă alte motive de nelegalitate, plângerea invocă faptul că desemnarea drept câştigător a asocierii Florconsctruct-Fritehnic-Ritmic Com este contestată, un contract cu această asociere neputând fi încheiat decât „după comunicarea deciziei Consiliului Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi cu respectarea termenului de aşteptare prevăzut”. Totodată, se susţine că existenţa unor contestaţii „nu reprezintă evenimentul imprevizibil”, de care s-a prevalat Consiliul Judeţean, „situaţia în care s-a ajuns fiind imputabilă autorităţilor contractante judeţene, determinată de întârzierile în ceea ce priveşte finalizarea procedurii licitaţiei deschise şi de nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice”. În final, Diasil Service se arată interesată în dobândirea calităţii de operator pentru depozitul ecologic de deşeuri din comuna Moara, „interes concretizat prin depunerea unei oferte în cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă”, solicitarea de participare la negocieri fiind întemeiată şi pe „capacitatea tehnico-economică de presta serviciile care fac obiectul negocierii”, mizând şi pe „experienţa similară, prin faptul că deţine aceeaşi calitate şi pentru depozitul ecologic de deşeuri din localitatea Săuceni, judeţul Botoşani”.

Anual, sunt generate 150.000 de tone de deşeuri, depozitate pe „un spaţiu temporar de stocare” al Diasil Service, acesta dând deja pe alături, deoarece are capacitatea iniţială depăşită

De cealaltă parte, Consiliul Judeţean Suceava reliefează că emiterea Hotărârii Consiliului nr. 29 din 28 februarie 2019 privind aprobarea unei soluţii temporare de delegare a operării activităţii de administrare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Moara survine „situaţiei de criză în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în judeţul Suceava, constatată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă”, cât şi Memorandumului Ministerului Fondurilor Europene referitor la „aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate din fonduri europene în domeniul deşeurilor, astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fie periclitată şi care să asigure funcţionalitatea şi intrarea în uz a proiectelor”. Drept urmare, s-a considerat că soluţia temporară a delegării către un operator privat, până la finlizarea procedurii de atribuire, este „cea mai rapidă soluţie care putea fi adoptată şi care era justificată din punct de vedere al urgenţei şi putea fi realizată doar dacă a fost demarată o procedură de achiziţie publică”. Potrivit juriştilor Consiliului Judeţean, revocarea HCJ nr. 29 din 28 februarie 2019 nu se justifică, în sprijin fiind invocate legislaţia privind achiziţiile publice, conform cărora „autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”. Aceasta din urmă este „o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată, nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă sau alta unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante”. „Situaţia de urgenţă nu permitea posibilitatea transmiterii invitaţiei către mai mulţi operatori economici, astfel cum se pretinde, tocmai pentru că s-ar fi creat o cale spre noi contestaţii şi, într-o astfel de ipoteză, nu s-ar mai fi putut începe operarea de urgenţă a CMID Moara, ajungându-se din nou în blocaj în privinţa operării”, se punctează în susţinerea Consiliului Judeţean, subliniindu-se că, prin hotărârea adoptată, s-a încercat să se „deblocheze o situaţie critică la nivel judeţean, prin depozitarea în condiţii corespunzătoare şi legale a deşeurilor”.

Anual, în judeţul Suceava sunt generate 150.000 de tone de deşeuri, gestionarea necorespunzătoare având impact prin „poluare directă a solului, cauzată de depozitarea necontrolată, prin impurificarea apelor subterane, apariţia de terenuri degradate, ca urmare a abandonării deşeurilor, sau prin producerea unor emisii gazoase de fermentare”. La această dată, după sortare, cantitatea reziduală de deşeuri este depozitată pe „un spaţiu temporar de stocare” administrat de Diasil Service şi care a depăşit capacitatea iniţială. La licitaţia demarată în mai 2017 au fost depuse 6 oferte, procedura nefiind finalizată, deoarece câştigătorul desemnat este contestat de către ceilalţi participanţi, atât la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC), cât şi în instanţă. Conform expunerii de motive la HCJ din 28 februarie, „judeţul Suceava se confruntă cu o situaţie de criză în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, neputând utiliza infrastructura creată prin Proiectul «Sistem de Management Integrat al Deşeurilor»”. Printr-o adresă din 15 februarie, Ministerul Fondurilor Europene a transmis Consiliului Judeţean, Memorandumul referitor la aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate din fonduri europene, în domeniul deşeurilor, „astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fie periclitată, şi care să asigure funcţionalitate şi intrarea în uz a proiectelor”.

Din cele trei soluţii identificate la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru investiţia de la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Moara, aplicabilă este delegarea temporară a operării, neviabile fiind considerate construirea unei facilităţi temporare de depozitare, cât şi operarea temporară prin intermediul unui operatori propriu al Consiliului Judeţean.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: