Literatură&artă

Buchiseli. O droaie de sinonime

25 octombrie 2019 la 12:34 Comentariile sunt dezactivate

Pe lângă mijloacele lingvistice precis încadrabile gramatical, constituind chiar o clasă morfologică aparte – numeralul – , limba română, vorbitorii ei apelează pentru a exprima cantitatea la o seamă de modalităţi cu valoare expresivă evocatoare în măsură să comunice o apreciere de această natură, dar şi să confere originalitate rostiriiCiteşte

În „Ateneu” Bacău (nr. 601, septembrie 2019)

25 octombrie 2019 la 12:31 Comentariile sunt dezactivate

Ioan Dănilă scrie în „Fragmentarium”: „Fără 0. Şi alte combinaţii cifrice pot fi aniversate. Paginile de sub titlul «Literatură şi artă» ale cotidianului sucevean «Crai nou» au ajuns la numărul 1111. Doina Cernica, grădinarul lor, merită toate laudele pentru continuitate şi substanţa materialelor” * Între laureaţii Festivalului Naţional de CreaţieCiteşte

Subiecte bucovinene în toamna culturală ieşeană

25 octombrie 2019 la 12:30 Comentariile sunt dezactivate

Toamna culturală înscrie la Iaşi evenimente cu audienţă şi rezonanţă în spaţiul spiritualităţii bucovinene. Data de 1 octombrie 1777, care poate fi socotită nefastă în istoria neamului românesc, a fost comemorată în Dealul Copoului, la Cercul Militar din Iaşi, prin conferinţa susţinută de istoricul şi juristul dr. Vasile Diacon. AcestaCiteşte

Poetul Ilie Tudor Zegrea la 70 de ani. Crinul făclier*

25 octombrie 2019 la 12:29 Comentariile sunt dezactivate

 Încerc să scriu despre Domnul Poet Ilie Tudor Zegrea şi mâna mi se opreşte… Ce voi scrie eu, o simplă cititoare? Iluştri exegeţi din Ţară şi din Republica Moldova i-au analizat opera (sigur, insuficient încă), apreciindu-l, aducându-i obiective şi binemeritate elogii. Iar poetul, impasibil şi imun la „slava ce vineCiteşte

Împreună

Împreună

18 octombrie 2019 la 13:11 Comentariile sunt dezactivate

Caprifoiul bogat de lângă numele lui Dany Madlen ne aminteşte de iedera de odinioară urcând la fereastra atelierului ei. Mâna Maicii Domnului, cum i se mai spune, are câteva flori gingaşe şi la acest însorit 10 octombrie 2019. Merge înainte şi deopotrivă pe urmele paşilor noştri, ţesând trepte de mireasmăCiteşte

Salonul Doamnei Cernov (4)

Salonul Doamnei Cernov (4)

18 octombrie 2019 la 12:45 Comentariile sunt dezactivate

Cu gândul la nepoţei, intru în fugă pe fosta Cale Domnească să le cumpăr câte o cutie de bomboane. La Cernăuţi nu numai că bomboanele sunt foarte bune, dar şi ambalajele lor sunt o bucurie pentru copii. Întreb ceva, casiera nu înţelege, însă un glas românesc se oferă să măCiteşte

Reflecţii

Reflecţii

18 octombrie 2019 la 12:30 Comentariile sunt dezactivate

Mi s-a întâmplat de multe ori să mă găsesc singur cu gândurile mele şi să las minţile mele să zboare telegari în trecut. Aţi păţit aşa ceva? Ei bine, eu, deşi cu picioarele solid înfipte în pământ, trăiesc uneori cu gândurile în trecut şi nu de puţine ori constat căCiteşte

Buchiseli. Verbe instabile

18 octombrie 2019 la 12:29 Comentariile sunt dezactivate

În ansamblul său, sistemul verbal românesc este „afectat” de o anume instabilitate în mai toate compartimentele. Fenomenul lipsei de regularitate şi statornicie este însă mai pregnant în cazul verbelor pe care gramatica tradiţională le cuprinde în conjugările a II-a şi a III-a. Iar această nestatornicie se manifestă, fireşte, în vorbireaCiteşte

Salonul Doamnei Cernov (3)

Salonul Doamnei Cernov (3)

11 octombrie 2019 la 13:12 Comentariile sunt dezactivate

Soarele bătând în ferestre şi luminând cald sala Salonului Internaţional de Carte Românească de la Biblioteca Ştiinţifică Regională „M. Ivasiuk” Cernăuţi o determină pe prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu să-şi exprime nădejdea unor zile de toamnă la fel de frumoase şi pentru Colocviul Internaţional de ştiinţe ale limbajului („Schimbarea lingvisticiiCiteşte

Buchiseli. Sic transit…

11 octombrie 2019 la 12:50 Comentariile sunt dezactivate

Rupt dintr-o zicere celebră consacrată în ritualul de la întronizările suveranilor pontifi, cărora li se amintea, în cadrul ceremoniilor, că gloria lumii este trecătoare („Sic transit gloria mundi”), titlul episodului de astăzi nu ţinteşte totuşi către sferele înalte în care ne poartă semnificaţiile filosofice şi etice ale celebrei expresii latineşti,Citeşte

Sumarul ediţiei: