Protopopiatul C-lung Moldovenesc

Biserica noastră cea mereu frumoasă

La 1 septembrie 2013, o frumoasă şi însorită zi de toamnă, a fost săvârşită slujba de resfinţire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” reactivându-se şi primul hram al acesteia, adică „Naşterea Domnului”, oficierea fiind a Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoţit de Înaltpreasfinţitul Teodosie al Tomisului, fiu al Bucovinei, împreună cu un număr impresionant de preoţi şi diaconi din toate părţile ţării, dar şi de numeroşi medici din Câmpulung şi din împrejurimi.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, a îndemnat poporul la credinţă în toată vremea vieţii noastre, la post şi rugăciune, care sunt aripile sufletului, cu care ne înălţăm la Dumnezeu, făcând din inimile noastre lăcaş lui Dumnezeu. El ne dă daruri când le cerem. Să cerem pentru suflet daruri: hrană, Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, şi îmbrăcăminte, harul Duhului Sfânt.

„Venim la biserică şi ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului, hrănind sufletul şi potolindu-i setea. Cum spune Sfântul Apostol Pavel: «… trebuie să răscumpărăm vremea… să dorim ce este de folos după voia Sa cea sfântă… să facem faptele luminii…. să ascultăm şi să urmăm pilda sfinţilor lui Dumnezeu, să ne dorim şi să făptuim cele bune şi de folos, pentru a ajunge în ceata lor»”.

Am prezentat istoricul Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” Câmpulung Moldovenesc, începând cu primele trei bisericuţe din lemn din „Poiana lui Lehaci” pe Plaiul Deia, „Poiana Zimbrului” actualul Cimitir al Eroilor, şi cea din spatele actualei biserici, toate cu hramul Naşterea Domnului, apoi am vorbit despre construirea şi sfinţirea actualei biserici, supranumită Catedrală încă din timpul când Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc din Stulpicani slujea în această biserică în drumul spre casa părintească sau în cel de întoarcere spre centrul mitropolitan din Cernăuţi.

Istoricul bisericii

După anexarea nord-vestului Moldovei de către Imperiul Habsburgic (1775), în Câmpulung s-a aşezat o garnizoană militară austriacă, comandată de ritmaistrul Franz Pizelli. Printre militarii garnizoanei se afla şi un român transilvănean, pe nume Stoian. Acesta, împreună cu alţi militari, a primit ordinul să dărâme schitul din Poiana Sihăstriei, construit în anul 1541 de către domnitorul Petru Rareş într-o poiană de la poalele Munţilor Rarău, numită ca mai sus. După legendă, Stoian ar fi orbit ca pedeapsă divină.

Având remuşcări pentru ceea ce a făcut, Stoian a înălţat după anul 1781 o biserică de lemn cu hramul „Naşterea Domnului”. Aceasta se afla la drumul mare, într-un loc din spatele actualei biserici. În anul 1794 i s-a constituit sesia parohială compusă din 24 de fălci de pământ „în hotarul comunei Sadova cu Breaza, pe Runculeţ, lângă pârâul Neagra”. Matricola celor decedaţi începe cu anul 1802.

Biserica actuală

Ca urmare a creşterii importanţei localităţii şi a numărului de locuitori din Câmpulung, vechea biserică de lemn a devenit neîncăpătoare. Prin urmare, în apropierea acesteia s-a început construirea unei noi biserici parohiale, din iniţiativa preotului administrator parohial Ioan Voloşciuc. Piatra de temelie a acestui lăcaş de cult a fost pusă la 20 iulie 1908. Construcţia acestei biserici s-a făcut după un plan întocmit de arhitectul Karl Romstorfer din Cernăuţi. Construcţia locaşului a costat 140.000 coroane austriece, fiind suportată din veniturile Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei şi a durat 6 ani (1908-1913).

Noua biserică a fost construită din piatră şi cărămidă, având acoperiş din ţiglă smălţuită, multicoloră, în formă de solzi, comandată la Viena. Ca formă, ea seamănă cu Biserica Mirăuţi din Suceava. Biserica a fost sfinţită la 1/14 septembrie 1913 de către mitropolitul Vladimir de Repta al Bucovinei şi Dalmaţiei. Biserica se termină cu o turlă în vârful căreia străjuieşte Sfânta Cruce la înălţimea de 38 de metri. Iconostasul este lucrat în lemn de tei de maestrul Ioan Pâslea, de la vestita Şcoală de Arte şi Meserii din Câmpulung-Moldovenesc.

Vechea biserică de lemn a fost desfăcută şi mutată în satul Bădeuţi, din apropierea oraşului Rădăuţi. Locul unde se afla masa altarului a fost împrejmuit cu o construcţie circulară acoperită cu solzi de lemn.

După cum se precizează în „Anuarul Mitropoliei Bucovinei pe anul 1937”, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc avea o casă parohială de cărămidă, o casă a cooperatorului de cărămidă, o sesie parohială de 12 ha, o sesie a cooperatorului de 6 ha, o sesie a cântăreţului de 3 ha şi o sesie a pălimarului de 1 ha. Parohia avea în îngrijire spirituală 564 familii cu 1.835 de credincioşi.

Pereţii interiori ai bisericii au fost pictaţi între anii 1958-1963 de pictorul Iosif Keber (1897-1989) din Târgu-Jiu, în tehnica tempera, care s-a degradat ireversibil, fiind repictată între anii 1994-1996 de către pictorul bisericesc Vasile, şi soţia sa, Violeta Carp din Bucureşti, în tehnica fresco. După finalizarea lucrărilor, biserica a fost resfinţită la 18 august 1996 de către Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. Cu acest prilej, subsemnatul şi preoţii slujitori Doru Horia Costineanu Beuca – la vremea aceasta pensionat – şi Gheorghe Giosan au primit distincţia de iconom stavrofor. Al patrulea slujitor a venit ca discon, hirotonit cu ocazia sărbătorii centenarului bisericii, şi se numeşte Ion Nemţan Nisioi.

Preoţi slujitori

La această biserică au slujit următorii preoţi parohi: Alexandru Corlăţan (în 1802-1803), Nicolai Chirilă (în 1804), Simion Grigorovici (în 1804), Ion Grămadă (1805-1832), Ion Daschievici (1832-1839), Gheorghe Ciupercovici (1839-1883), Tit cavaler de Onciul (1883-1895), Modest Avram (administrator în perioada 1895-1897), Amfilochie Boca (1897-1908), Ion Voloşciuc (administrator în perioada 1908-1910) şi Eusebie Constantinovici (1910-1930), Eusebie Constantinovici – paroh (mai 1910 – ianuarie 1930), Gheorghe Rotar – cooperator (noiembrie 1923 – ianuarie 1930, august 1931 – mai 1933) şi administrator parohial (ianuarie 1930 – iulie 1931), Arcadie Hutu – cooperator şi paroh (9 noiembrie 1934 – august 1948), Ioan Flaişer – paroh (iulie 1937 – iunie 1946), Ştefan Slevoacă – paroh (iunie 1948 – 1960), Vladimir Puşcaru – preot slujitor (1952-1960), Ioan Buliga – paroh (1960-1989), Vespasian Velehorschi – preot (1960-1966), Vasile Dragu – preot (1974-1991), Gheorghe Paşcan – preot (1979-1985), Petru Crăciun – paroh (din 1985), Doru Costineanu Beuca – preot (din 1985) Nicolae Cojocaru – preot (1985-1993) şi Gheorghe Giosan (din 1993).

În spatele actualei biserici a fost ridicat, în ultimii ani, un complex social filantropic constând din: sală de mese, bucătărie, cămară, arhivă, grup sanitar modern şi centrală termică.

Cu sprijinul Măicuţei Domnului

Maica Domnului, patroana sfintei biserici şi ocrotitoarea fiecărui enoriaş, a mângâiat pe mamele ştiute şi surorile care şi-au plâns pe cei pierduţi în cele două războaie mondiale, tot Maica Domnului i-a călăuzit pe strămoşii câmpulungenilor care, în 1918, au mers la Alba Iulia şi au strigat „vrem să ne unim cu ţara”. Măicuţa Domnului i-a ajutat pe enoriaşii noştri să se întoarcă la casele lor din închisorile comuniste de la Suceava, Balta Albă, Rahova, Piteşti, Aiud, Sighet ori de la Canal.

Remarcabilă a fost activitatea epitropilor: Erhan Mircea, Zancu Valerian, Liţu Nistor, Sfarghiu Ioan, Catargiu Viorel, toţi trecuţi la Domnul, precum şi cea a actualului Consiliu parohial condus de vrednicul gospodar şi organizator, Gheorghe Piticar, care au cinstea de a organiza Centenarul.

Au fost aduse mulţumiri celor care s-au implicat pentru desăvârşirea celor de trebuinţă în lucrările de la parohia noastră, în primul rând tuturor credincioşilor, apoi celor doi pastori, Frank Jordan din Belgia şi Klauss Wagner din Zrich, Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, domnului ing. Mihăiţă Negură – primarul oraşului, tuturor instituţiilor din Câmpulung Moldovenesc, care au sprijinit într-un fel sau altul biserica noastră.

Cu emoţie au fost amintiţi colegii de facultate ai preoţilor de la Catedrală, prezenţi în Câmpulung Moldovenesc, formând o axă de suflet care pleacă din Baia de Fier, trece prin Făgăraş, Sibiu, Aiud, Negreşti-Oaş, Botiza, Ţilea Bârgăului, Câmpulung Moldovenesc, Iaşi.

Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, în cuvântul adresat mulţimii credincioşilor cu ocazia resfinţirii spunea: „… unde mai găseşti atâtea frumuseţi şi valori ca aici în Bucovina … poate în Maramureş … de fapt în tot cuprinsul ţării…”.

Înaltul Ierarh a apreciat atunci în mod deosebit cele două coruri afirmând: „m-au uns la inimă”. Primul a cântat Imnul Heruvic, care a fost compus de oamenii Bucovinei în timpul ocupaţiei austriece: creştineşte, româneşte în duh ortodox, cor condus de doamna prof. Ortenzia din vestita familie a Androniceştilor, iubitori şi păstrători ai vechilor tradiţii strămoşeşti din vatra de spiritualitate Fundu Moldovei. Al doilea cor, „Academica”, arhicunoscut deja, condus de domnul profesor Forfotă, este deosebit, majoritatea coriştilor fiind oameni de carte. Mai rar astăzi să vezi asemenea oameni cântând la cor şi să tocească şi pragul bisericii. Apoi Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul nostru, a amintit importanţa retrocedării bunurilor Fondului Bisericesc din Bucovina pentru „restaurarea şi întreţinerea monumentelor istorice în lume”, precum şi desfăşurarea unei activităţi filantropice continue şi cuprinzătoare în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, după care a fost evidenţiată activitatea social-filantropică desfăşurată de parohie, constând în ajutoare pentru cei săraci şi organizarea şi susţinerea taberelor pentru copiii silitori la carte, dar din familii sărace, ori de la casele de copii din Arhiepiscopie, ori din alte părţi, chiar din Basarabia ori nordul Bucovinei, Cernăuţi ori Ţinutul Herţa.

Primarul aşezării, domnul ing. Mihăiţă Negură, l-a felicitat atunci pe cel ce scrie aceste rânduri şi pe ceilalţi părinţi slujitori, mulţumindu-le în mod personal şi în numele Consiliului Local pentru „organizarea frumoasă a acestui măreţ eveniment din municipiul nostru”.

Preot PETRU CRĂCIUN,

paroh al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”

Câmpulung Moldovenesc

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: