Cărţi ale anului 2013 semnate de bucovineni

Motto: Acad. DIMITRIE VATAMANIUC: “Important este că, prin această schimbare [trecerea de la formatul de ziar la cel de carte, n.n.], «Septentrion» se alătură revistelor «Bucovina literară», întemeiată la Cernăuţi, în 1941, acum cu sediul la Suceava, “Analele Bucovinei», organul de presă al Institutului Naţional «Bucovina» al Academiei Române, cu sediul la Rădăuţi, fondată în 1994, şi «Glasul Bucovinei» cu sediul la Cernăuţi, cu apariţia din 1994. /Am înşirat, nu inutil, aceste date. Bucovina, o provincie mică în raport cu Moldova ori Transilvania are nu o revistă, ci trei cu apariţie îndelungată, în condiţii nu întotdeauna din cele mai favorabile. Când facem această remarcă avem în vedere Bucovina austriacă, nu cea de azi la care s-a alăturat administrativ fostul judeţ Fălticeni, cu prestigiul său literar şi cultural mai mare, în multe privinţe, decât al Bucovinei istorice sub stăpânire străină.”(s.n)

 656-2013-editorial-cu-bucovineni

 

I.

Arhim. TIMOTEI AIOANEI, “Slujind lui Dumnezeu în Catedrala Patriarhală”, Basilica, Bucureşti, 2013;

Arhim. TIMOTEI AIOANEI, “Mitropolitul Antonie Plămădeală şi amintirea unei prietenii. Vederi şi imagini”, vol. II, Editura Andreiana, Sibiu, 2013;

PARASCHIVA ABUTNĂRIŢEI,Tentaţia zăpezilor albastre!”, Axa, Botoşani, 2013 (versuri);

PARASCHIVA ABUTNĂRIŢEI, IOAN ABUTNĂRIŢEI, “Monografia comunei Poiana Stampei”, Editura Muşatinii, Suceava, 2013, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei);

EUGEN BEJINARIU,Familia Isopescu în mişcarea naţională din Bucovina”. Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Septentrion, Rădăuţi, 2013;

GEORGE BODEA, “Intalii”, Biblioteca “Mioriţa”, Câmpulung Bucovina, 2013 (antologie poetică de autor);

AURA DOINA BRĂDĂŢAN, “Fondul memorial-documentar «Simion Florea Marian» din Suceava. Istoric. Contribuţia la cultura română”, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2013, 810 p, cu facsimile şi fotografii;

DUMITRU BRĂDĂŢAN, “Cioban la stele” (vol. II), Accent Print, Suceava, 2013;

MIHAI CAMILAR, Florina Andreescu, “Bucovina. Ţara Fagilor, Ed. Ad. Libri, Bucureşti, 2013 (album);

MIHAI CAMILAR, “Zona etnografică Dorna”, Biblioteca Mioriţa, Câmpulung Moldovenesc, 2013 (volum apărut cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava – Centrul Cultural Bucovina);

CONSTANTIN CĂLIN, “Cărţile din ziar. I. Interviurile”, Editura Babel, Bacău, 2013;

DOINA CERNICA, “O casă a altei vremi”, Editura Muşatinii, Suceava, 2013, carte apărută sub egida Fundaţiei Culturale “Leca Morariu” Suceava;

CONSTANTIN T. CIUBOTARU,Suntem Cobaii dintr-o Falie de timp”, Editura Singur, Târgovişte, 2013;

MUGURAŞ CONSTANTINESCU,Pour une lecture critique des traductions – réflexions et pratiques”, L‘Harmattan, Paris, 2013, 284 p.;

“Lire et traduire la littérature de jeunesse, Des contes de Perrault aux textes ludiques contemporains, préface Jean Perrot, Editions Peter Lang, Bruxelles, 2013, 218 p ;

MARIA-ELENA CUŞNIR, “Dialog cu umbra mea” III, Editura Opera Magna, Iaşi, 2013 (Premiul Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor);

VASILE DIACON, “Mitropolitul Nectarie şi vremea sa”, Editura Pim, Iaşi, 2013 (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei);

EUGEN DIMITRIU, “Corespondenţă fălticeneană”, Editura Pim, Iaşi, 2013, vol. I,II (Premiul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor);

ION FILIPCIUC, “«Trudind peniţa» sub vraja păsării cu clonţ de rubin”, Biblioteca “Mioriţa”, Câmpulung Bucovina, 2013;

ANGELA FURTUNĂ, “Post-hipnotice”, Timpul, Iaşi, 2013 (Premiul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor);

MIOARA GAFENCU, DANA BUSUIOC şi SORIN GAFENCU, “Vasile Ciurea şi Dimitrie Leonida – dimensiunile timpului”, Editura StudIS, Iaşi, 2013;

MIHAELA GRĂDINARIU, “Frigul din clepsidră”, Editura Timpul, Iaşi, 2013;

ARTEMISIA IGNĂTESCU, “Frânturi de viaţă”, Editura Pre-Text, Câmpulung Moldovenesc, 2013;

PAUL LEU, “Simion Florea Marian, ctitorul etnografiei române”, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Universalia, Fundaţie pentru Cultură Universală, Editura George Tofan, Suceava, 2013, 226 facsimile, fotografii, desene şi 996 p.;

ION MAREŞ, “Metalurgia aramei în civilizaţiile Precucuteni şi Cucuteni”, Editura Universităţii “Ştefan cel Mare’’ din Suceava

ELENA MARIŢA (Cernăuţi), “Visteria tăcerii” (versuri);

TUCU MOROŞANU, “Lapidat de cuvinte”, Editura Junimea, Iaşi, 2013 (versuri);

CĂTĂLINA ORŞIVSCHI, “Zâmbete răzleţe”, Ed. Rocad Center, Iaşi, 2013 (epigrame) – (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei);

ION PARANICI, “Din cele câte au fost”, Editura Muşatinii, Suceava, 2013 (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei);

ALEXA PAŞCU, “Vibraţie pentru cuvânt”, poezii, Ed. StudIS, Iaşi, 2013 (versuri);

ALEXA PAŞCU, “Prin labirintul vieţii”, Ed. StudIS, Iaşi, 2013 (proză) – Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei;

VIORICA PETROVICI, “Sfinxul şi oglinda de jad”, Charmides, Bistriţa, 2013 (roman) (Premiul Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor);

GHEORGHE POPA, GEORGE ISTRATE, “Câmpulung Moldovenesc. Ghid turistic”, Suceava, 2014; grafica Ion Maftei;

ADELA POPESCU, “Între noi – timpul. 115 poeme”, rom.-engl. Editura Publisher House Tracus Arte, Bucureşti, 2013;

ADRIAN DINU RACHIERU, “Con-vieţuirea cu Eminescu”, Editura Junimea, Colecţia Eminesciana, Iaşi, 2013;

ADRIAN DINU RACHIERU, “O întâlnire mirabilă: Eminescu-Creangă”, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2013;

ADRIAN DINU RACHIERU, “13 prozatori de ieri (Recitiri)”, David Press Print, Timişoara, 2013; (Premiul Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor);

VALERIU SANDOVICI, “Urmând Lumina lumii”, Editura Pim, Iaşi, 2013

DECEBAL ALEXANDRU SEUL,Muzica iernii”, Editura Penumbre, Bucureşti, 2013;

IOAN ŢICALO, “Rătăcitorii”, Biblioteca Mioriţa, Câmpulung, Bucovina, 2013.

GHEORGHE VICOL,Grădina cu părăluţe. Poezii pentru copii”, Suceava, 2013;

ALEXANDRU OVIDIU VINTILĂ, “Traian Brăileanu. Dialectica unei istorii personale”, Tracus Arte, Bucureşti, 2013 (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei);

 

  1. Recuperări, antologii, ediţii, prezenţe în volume colective, traduceri:

EUSEBIU CAMILAR, “Cordun. Turmele. Avizuha”, Tipo Moldova (Colecţia Opera omnia), Iaşi, 2013;

DOINA CERNICA, “Fiul Cedrului” în “Antologia laureaţilor premiilor literare Naji Naaman’s”, Liban, 2013; (Premiul Naji Naaman’s pentru Literatură pe 2013)

NICOLAE LABIŞ, “Opera Magna”, Editura Lidana, 2013, ediţie îngrijită, text stabilit, cuvânt înainte, note, precizări şi comentarii de Nicolae Cârlan, 1296 p. (Premiul Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor);;

MIRCEA MOTRICI, Recuperări”, Editura Muşatinii, Suceava, 2013, ediţie îngrijită de Nicolae Cârlan. Volum editat de Fundaţia Culturală „Mircea Motrici”, preşedintă Rozalia Motrici;

SVETLANA PALEOLOGU MATTA, “Existenţa poetică a lui Bacovia”, Ed. Ateneul Scriitorilor Bacău, 2013, Ediţia a II-a, tradusă şi îngrijită de Lucia Olaru Nenati.

Pr. NICOLAE PENTELESCU, “Un veac de muzică corală în Ţara de Sus.” Text cules şi redactat cu osteneala Pr. Prof. Justinian-Remus A Cojocar, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, 2013 (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei);

ŞTEFAN PAVELESCU,Viaţa lui Ciprian Porumbescu”, Accent Print, Suceava, 2013, ediţie îngrijită de Aura Brădăţan;

 

III. In honorem

“Crezul istoriei. In honorem prof. univ. dr. Mihai Iacobescu”, coordonatori prof. univ. dr. Ştefan Purici – pro-rector şi prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, Junimea, Iaşi, 2013.

“Semper fidelis. In honorem magistri Mircea Ignat”, Suceava-Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013, ediţie îngrijită de Bogdan Petru Niculică şi Dumitru Boghian (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei);

 

IV.Arte plastice

DANY MADLEN ZĂRNESCU”, album de artă editat de Centrul de Cultură “George Apostu” Bacău, 2013;

CONSTANTIN SEVERIN, un album cu pictura, arta digitală, fotografiile şi instalaţiile sale, în colecţia Opera omnia a Editurii Tipo Moldova, Iaşi, 2013;

“Anuala 2013 cu o privire retrospectivă de la fondarea Cenaclului U.A.P. Suceava (1970)”, un proiect coordonat de LUCIA PUŞCAŞU şi realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Suceava (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei);

*

Menţionăm, de asemenea, apariţia revistei de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni “Mesager bucovinean” (Cernăuţi-Bucureşti-Londra-Rădăuţi) – redactor-şef Ştefan Hostiuc, cu numerele pentru anii 2009-2013 reunite într-un singur volum, precum şi a revistelor “Glasul Bucovinei” (Cernăuţi-Bucureşti) – redactor-şef prof. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, de asemenea, într-un singur volum (1-4/2013), “Bucovina literară” (Suceava) – director Carmen Veronica Steiciuc, redactor-şef Alexandru Ovidiu Vintilă, “condensată” în două numere, “Analele Bucovinei” (Rădăuţi) – redactor-şef D. Vatamaniuc, “Septentrion literar” (Cernăuţi) – redactor-şef Ilie Tudor Zegrea, “Scriptum” – (Suceava) – colectiv de redacţie: Dr. Gheorghe-Gabriel Cărăbuş, dr. Alis Niculică şi dr. Alexandru-Ovidiu Vintilă.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: