Salonul Internațional de Carte Românească Cernăuți la ediția a V-a

Salonul Internațional de Carte Românească, inițiativă a dnei prof. univ. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, și a prof. Romeo Săndulescu, în numele instituțiilor pe care le conduc, adică Editura ,,Alexandru cel Bun” Cernăuți și, respectiv, Consulatul General al României la Cernăuți, conceput și stimulat mai ales de modelul Salonului Internațional de Carte Românească de la Iași, dar și al celor două (unul fiind specializat pe cartea pentru copii) saloane similare de la Chișinău, a ajuns la cea de-a V-a ediție. Festivitatea de deschidere a avut loc marți, 31 octombrie 2006, în sala mare a Școlii Medii nr. 29 din Cernăuți, care, de altminteri, a devenit, pe toată perioada desfășurării, ,,casa”, reședința Salonului, spre satisfacția cadrelor didactice de aici, în frunte cu directorul Ion Ignat, și, firește, a elevilor, dar și a invitaților, dat fiind statutul instituției de învăță-mânt, de școală cu predare în limba română.
 

Moderată de dna Alexndrina Cernov, inaugurarea a început cu alocuțiunea E.S., dl consul-general prof. Romeo Săndulescu, ,,Să urăm succes celei de-a V-a ediții a Salonului și să ne bucurăm că există”, și a continuat cu aceea a E.S., dl ambasador al României la Kiev Laurențiu Traian Hristea, care a amintit participanților că, de la 1 ianuarie 2007, limba română – limba cărții Salonului, a Școlii 29 și a unei părți din populația Cernăuților – va fi o limbă a Uniunii Europene. Prezentat cu deosebită gratitudine pen-tru sprijinul important acordat actualei ediții a Salonului de către dna Alexandrina Cernov, dl Iustinian Focșa, devenit membru al echipei consu-latului în urmă cu șase luni, a dorit, de asemenea, ca ediția să fie o reușită, cum a făcut-o, salutându-i pe participanți și dl Arcadie Moisei, în numele Consiliului Regional Cernăuți, arătând, între altele, că ,,avem literatură română destulă în bibliotecile noastre, din punc-tul de vedere al organelor de stat și al posibilităților de care dispun acum, dar poate nu și din punctul de vedere al cerin-țelor”. Ascultat ca întotdeauna, nu numai cu interes, ci și cu drag, a răsunat în continuare glasul cald al lui Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Put-na, exarhul locașurilor mona-hale din județul Suceava. A-mintind celor prezenți de apropiata sărbătoare, de marea sărbătoare a Cernăuților, la 600 de ani de la prima atestare a existenței sale într-un document al lui Alexandru cel Bun, de la 1408, prea cuviosul părinte a amintit de ,,rădăci-nile curat românești ale așeză-rii”, cerând ca adevărul să fie rostit limpede, deoarece ,,ade-vărul mărturisit ne face liberi”. În continuare, arhimandritul a vorbit despre activitatea cen-trului de cercetare de la Mă-năstirea Putna, despre revista editată aici, ,,Analele Putnei”, care adună articole despre trecutul locașului, și care are deja pregătite pentru tipar nu-merele 2 și 3, dând apoi cu-vântul părintelui Alexie, Mihail Cojocaru, masterand la Facultatea de Istorie a Univer-sității ,,Al. I. Cuza” Iași, ca să prezinte Maria Asanina Pale-ologhina de Maria Magdalena Székely și Ștefan S. Gorovei, prima monografie dedicată unei soții de domn. Cartea, îm-podobită cu panglica tricolo-rului nostru, a fost apoi dăruită unor instituții și unor români cernăuțeni, care prin scrisul și activitatea lor slujesc cauza românilor și a limbii române din nordul Bucovinei, între care s-a numărat și ziaristul Ion Crețu, a cărui rubrică, ,,Din casa fraților”, a spus P.C. Mel-chisedec Velnic, ,,este prima pe care o citesc din «Crai nou»”. La microfon a trecut a-poi un poet, ca să prezinte o carte de poezie, Aproape sau cât mai departe de Romeo Săn-dulescu, Editura Mușatinii, Su-ceava, 2006, un inspirat tablou liric al Cernăuților la începu-tul mileniului III, cu popasuri în locuri scumpe istoriei și culturii române, dar și la cel al memoriei Cobzarului Ucrai-nei. Autorul, după ce a citit pu-blicului câteva poeme și a ex-plicat titlul plachetei ca fiind vers dintr-unul care îi plăcuse în mod deosebit scriitorului și publicistului Mircea Motrici, și-a anunțat lucrul la o carte cu 100 de portrete de cernă-uțeni. Un sat bucovinean de pe Valea Siretului: Pătrăuții de Jos. Mărturii spirituale din Colecția folclorică a profesorului Vale-riu Zmoșu este titlul unei cărți proaspăt apărute la Editura ,,Alexandru cel Bun”, Cernăuți, 2006, dar care adună în pagi-nile sale truda de o viață a unu-ia din dascălii de elită ai ele-vilor români din Regiunea Cer-năuți. Ea a fost evocată, sin-tetic, de dna Alexandrina Cer-nov, îngrijitorul ediției, dar și de autorul însuși, bucuros nu numai că volumul a văzut lumina tiparului, dar și că a beneficiat de studiul introduc-tiv al unei excelente cunos-cătoare a domeniului, conf. univ. dr. Cornelia Mănicuță, de la Facultatea de Litere și Co-municare a Universității ,,Ște-fan cel Mare” Suceava, și, deo-potrivă, de foarte bune condiții grafice (coperta poartă sem-nătura ieșeanului Daniel Șu-văială). Ca o zână bună, încăr-cată, ca întotdeauna, de daruri, adică de cărți frumoase și inte-resante, a venit și la actuala ediție a Salonului, în arhitec-tura căruia i se descifrează am-prenta personalității, dr. Ca-tinca Agache, director-adjunct al prestigioasei Biblioteci ,,Gheorghe Asachi” din Iași. Domnia sa a vorbit despre câș-tigurile în timp ale Salonului Internațional de Carte Româ-nească de la Iași, ajuns la a XV-a ediție, despre câștigurile unor astfel de întâlniri în lumea cărții, cum deosebit de importante se dovedesc și ale acestuia, de la Cernăuți. Cu acest prilej, dna dr. Catinca Agache a anunțat, pentru cei care încă nu aflaseră, că între premiații recentei ediții a sa-lonului ieșean (președintele juriului – criticul literar Ioan Holban) s-au numărat, pentru volumul de debut, Umbra timpului pierdut, Editura Ars Longa, Iași, Valerie Zâgrea, și pentru cea mai bună revistă, ,,Glasul Bucovinei”, dna dr. Alexandrina Cernov. Preceda-tă de un salut adresat Salo-nului, din partea Consiliului Județean Suceava și a pre-ședintelui său, dl Gavril Mîrza, de către dna Gabriela Teișanu, reprezentantă a acestei insti-tuții împreună cu dl Ianoș Hor-vath la manifestare, a luat cu-vântul poeta Carmen Veronica Steiciuc. Ea a prezentat 10 tit-luri, majoritatea apărute de cu-rând prin grija Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradi-ționale Suceava, oferind câte un exemplar din fiecare Con-sulatului General al României la Cernăuți și Școlii Medii nr. 29 Cernăuți. Iar poetul Vasile Tărâțeanu, la rându-i, a anunțat lansarea, în ziua următoare a Salonului, a celui mai recent volum de poeme de Carmen Veronica Steiciuc – Cu o pereche de aripi noi, Editura Augusta, Timișoara. Apărută tot la Editura Augusta din Timișoara, cartea de Eseuri de istoria filosofiei și de filosofia culturii de Niadi Cernica s-a bucurat, ca și autoarea („o tâ-nără ce face parte dintr-un fenomen pe care l-am numit instituția familiei culturale”, „doctor în filosofie, ea face parte dintr-o categorie aparte, rară, pe care mi-a revelat-o dna Svetlana Paleologu-Matta”) de recomandarea plină de căldu-ră a scriitoarei Lucia Olaru Ne-nati, doctor în științe filolo-gice, pentru profunzimea pro-blemelor abordate, și a ziaris-tei Maria Toacă-Andrieș, care, spre deosebire de romanele lui Niadi Cernica, ,,mai complicate”, a găsit farmecul eseu-rilor în limpezimea și concizia stilului, în „coborârea pe pă-mânt a filosofiei”, prin acce-sibilitatea lecturii. În încheiere, un program artistic a oferit o minunată întâlnire cu talentele vârstei tinere, elevi și studenți cernău-țeni. Promițând continuarea relatării manifestărilor Salonului Internațional de Carte Româ-nească de la Cernăuți la ediția a V-a în numărul viitor, ne vom opri aici, nu înainte de a men-ționa numele câtorva dintre in-vitații de peste hotare, parti-cipanți la deschidere, în afara celor deja pomenite: admirabilii Doina și Liviu Papuc, din Iași, cu care Bucovina se mândrește la fel de mult cât ei cu originea lor bucovineană, resimțită ca un titlu de noblețe, col. George Galan, din București, figură emblematică a cauzei bucovi-nenilor în lume, dr. Rodica Ursu, o basarabeancă stabilită la București, dar mereu cu gândul (și fapta) la bibliotecile școlilor din Republica Moldova și, de-acum, și ale școlilor româ-nești din Regiunea Cernăuți, și nu în ultimul rând marea scri-itoare pentru cei mici, Claudia Partole din Chișinău, așteptată cu emoție, ea și cărțile sale, și de copiii grădiniței în limba română din Cernăuți și de viitorii învățători de la Colegiul Pe-dagogic din Cernăuți. Și nu îna-intea a două precizări care se cuvin neapărat făcute. Prima îi are în vedere pe coechipierii dnei dr. Alexandrina Cernov: consilierii editoriali prof. dr. Ilie Luceac și Vasile Tărâțeanu, pre-cum și Nadina Cioban, respon-sabila cu problemele de secretariat, iar a doua se referă la in-stituțiile care au sprijinit ținerea Salonului Internațional de carte Românească de la Cernăuți și în 2006: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Con-sulatul General al României la Cernăuți și Consiliul Județean Suceava.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: