Articole de:Mihai Iacobescu

Cărţi închinate Centenarului Marii Uniri

Cărţi închinate Centenarului Marii Uniri

16 septembrie 2019 la 12:48 0 comentarii

Nicolae Iorga, „Memorii”, vol. 1-7, Bucureşti, Editura Paul Editions, 2018, 1.770 pagini I.  Ediţia din 2018 este reeditarea acelor „Memorii” în şapte volume care – spune biograful lui Iorga, Barbu Theodorescu – au fost publicate între anii 1931-1939, spre a reprezenta, chipurile, „mai mult o apărare” împotriva fostului său elevCiteşte

N.A. Bogdan, „Iaşi – Leagăn al Unirii Neamului, 1916-1918. Reminiscenţe şi însemnări”, Editura „Convorbiri literare”, Timpul, Iaşi, 2018, 222 pagini, Editori Liviu Papuc şi Olga Iordache

N.A. Bogdan, „Iaşi – Leagăn al Unirii Neamului, 1916-1918. Reminiscenţe şi însemnări”, Editura „Convorbiri literare”, Timpul, Iaşi, 2018, 222 pagini, Editori Liviu Papuc şi Olga Iordache

9 septembrie 2019 la 12:55 0 comentarii

Lucrarea de faţă, păstrată în manuscris la Arhivele Naţionale din Iaşi, s-a tipărit după îndemnul prof. univ. dr. Ion Agrigoroaei, de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, de către harnicii şi apreciaţii istorici literari Liviu Papuc şi Olga Iordache, în cadrul şi cu efortul financiar al Primăriei municipale Iaşi înCiteşte

Ion Bulei, „Maria o regină în război”, Editura Litera, Bucureşti, 2019

2 septembrie 2019 la 12:25 Comentariile sunt dezactivate

Istoricul Ion Bulei – slujind adevărul istoric şi neanulând nici postulatul, vechi, de la Herodot încoace, teză însuşită de „învăţătura” marxist-leninistă, dar încă afirmată, poate, cum că poporul este făuritorul istoriei, mai ales atunci când are în fruntea sa o personalitate care ştie să dea sens, direcţie şi consistenţă forţelorCiteşte

Ion Ţurcanu, „Sfatul Ţării. Documente, procese-verbale ale şedinţelor în plen”, vol. II, 822 pagini, vol. III, „Procese-verbale ale Comisiei Agrare”, 610 pagini, Întreprinderea Editorial-Tipografică „Ştiinţa”, Chişinău, 2018

26 august 2019 la 12:35 Comentariile sunt dezactivate

Primul volum conţine 85 de procese-verbale, încheiate între 21 noiembrie 1917 şi 27 noiembrie 1918, urmate de trei anexe; acestea cuprind trei tabele cu membrii Sfatului Ţării, însoţite de unele date biografice ale acestora. Cele trei tabele au fost întocmite la date diferite şi se completează reciproc. Autorul ne asigurăCiteşte

Adrian-Ioan Popovici, „O istorie altfel – mozaic radiofonic”, Editura Cygnus, Suceava, 2018, 320 pagini

Adrian-Ioan Popovici, „O istorie altfel – mozaic radiofonic”, Editura Cygnus, Suceava, 2018, 320 pagini

19 august 2019 la 12:45 Comentariile sunt dezactivate

La cei 44 de ani, Adrian-Ioan Popovici este încă un tânăr visător incurabil, jovial, energic, căutând mirat şi înţelegător la semenii din preajmă şi părând să le spună cu glas tăcut: sunt unul dintre voi care face numai ceea ce-i place, după acel aforism al Apostolului Pavel, că „unde dragosteCiteşte

Dr. Ioan Ieţcu „Înainte să fie prea târziu”, Editura PIM, Iaşi, 2019, 459 pagini

12 august 2019 la 12:37 Comentariile sunt dezactivate

O carte-avertisment ! Un strigăt de alarmă – al câtelea, oare, din cele ce s-au rostit în ultimele decenii – cu acea tulburătoare îngrijorare de-a nu rămâne ca-ntr-un pustiu, ci de-a se constitui într-o convingătoare invitaţie adresată semenilor, locuitorilor Terrei, spre meditaţie, spre a afla putinţa, calea, soluţia care stăCiteşte

Cărţi închinate Centenarului Marii Uniri

Cărţi închinate Centenarului Marii Uniri

5 august 2019 la 12:59 Comentariile sunt dezactivate

Ion I. Solcanu, „Un erou din Războiul de Întregire a României: Regimentul 9 Vânători”, Editura Junimea, Iaşi, 2018, 386 pagini (II) În însemnările sale, introductive şi explicative – „În loc de Prefaţă” – Ion I. Solcanu ne relatează că numele şi istoricul acestui Erou colectiv, Regimentul 9 Vânători, datează dinCiteşte

Doina Cernica, Maria Toacă, „Dulce-amar de Bucovina”, Editura Muşatinii, Suceava, 2018, 768 de pagini

10 iunie 2019 la 12:28 Comentariile sunt dezactivate

Între cărţile editate în Anul Centenarului Marii Uniri, 2018, nu credem să existe prea multe care, precum tomul de faţă, prin titlu, conţinut, sinceritate, veridicitate, semnificaţie şi îndemn la meditaţie să exprime atât de convingător, dens, complex, lapidar, simplu şi firesc, sugestiv şi plastic un eveniment istoric fundamental, unic şiCiteşte

Olimpia Mitric. Catalogul manuscriselor slavo-române din Biblioteca Mănăstirii Suceviţa (Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2018, 299 p.)

Olimpia Mitric. Catalogul manuscriselor slavo-române din Biblioteca Mănăstirii Suceviţa (Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2018, 299 p.)

27 mai 2019 la 13:04 Comentariile sunt dezactivate

Între slujitorii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (înfiinţată în martie 1990, ca o continuare a învăţământului superior pedagogic de 3 ani, apărut în 1963, şi a celui tehnic, din 1967), prof. univ. dr. Olimpia Mitric ocupă un loc însemnat şi are un rost oarecum mai special, prin pregătirea sa profesională,Citeşte

Lucrări închinate Centenarului Marii Uniri: Leca Morariu, „Opere, vol. IV, Jurnal 1909 – 1919”

6 mai 2019 la 12:41 Comentariile sunt dezactivate

Text stabilit şi note de farmacista Maria Olar şi Olga Iordache, Cuvânt introductiv de Liviu Papuc (Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2018, 523 p., plus Album foto) După un strălucit doctorat, care a constat într-un dens studiu monografic dedicat vieţii, activităţii şi personalităţii lui Lecca Morariu – demers pe care iCiteşte

Sumarul ediţiei: