Măsurile de relaxare propuse de INSP pentru perioada de după ridicarea stării de urgenţă

Institutul Naţional de Sănătate Publică a postat sâmbătă, în transparenţă decizională, propunerea privind setul de măsuri de relaxare care vor fi aplicate după ridicarea stării de urgenţă.

Anexa 1 – Reguli de organizare şi desfăşurare a activităţilor de îngrijire personală în spaţiile special destinate

 1. Prin activitatea de îngrijire personală se înţelege activitatea desfăşurată în spaţii special destinate pentru frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică. 2. Accesul la aceste servicii se realizează cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în aşteptare în interiorul incintei, asigurându-se o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client şi o distanţă minimă de 2 m, între oricare două persoane apropiate; 3. La efectuarea programării, clientul va fi informat asupra faptului ca accesul în interiorul incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depăşească 37,0 grade Celsius, sub rezerva absenţei simptomelor virozelor respiratorii şi cu dezinfecţia mâinilor. Operatorul economic are obligaţia de a pune la dispoziţie materialele şi substanţele necesare. 4. Personalul angajat are obligaţia de a purta în permanenţă mănuşi şi mască, iar după fiecare client se va proceda la dezinfectarea instrumentarului şi suprafeţelor de lucru. 5. Măştile de protecţie utilizate de personal vor fi schimbate la un interval de cel mult 4 ore, iar mănuşile vor fi dezinfectate după fiecare client. 6. Incinta va fi aerisită la un interval de cel mult 2 ore.

Anexa 2 – Reguli pentru desfăşurarea activităţii în cabinetele stomatologice

Pacienţii cu simptomatologie de viroză respiratorie, pacienţii aflaţi în izolare/carantină sau pozitivi/confirmaţi cu Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) pot fi trataţi doar în cabinetele stomatologice desemnate. Măsuri generale pentru desfăşurarea activităţii în cabinetele stomatologice: > Evitarea pe cât posibil a contactului cu personalul (nu strângeţi mâna, menţineţi o distanţă de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuţii etc.); > În afara manoperelor de tratament, evitarea pe cât posibil a contactului cu pacientul; > Permiterea accesului în camera de tratament doar a pacientului, cu excepţia situaţiilor speciale (copii, persoane dependente etc.), caz în care se va limita accesul la o persoană însoţitoare; > Nu se permite staţionarea în sala de aşteptare şi se recomandă dezinstalarea oricărui aparat de cafea şi/sau dozator de apă, eliminarea revistelor, pliantelor, jucăriilor etc.; > La intrarea în cabinetele stomatologice vor fi amplasate dispensere cu soluţii dezinfectante (antiseptice pe bază de alcool); > Dezinfecţia regulată a mânerelor uşilor, sălii de aşteptare, recepţiei; > Dezinfecţia toaletei după utilizarea acesteia de către un pacient; > Este recomandată plata cu cardul şi dezinfecţia POS. Accesul la tratament se face doar cu programare telefonică/online prealabilă. La momentul programării pacientul va fi întrebat dacă: > are simptome de răceală, strănut, tuse, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie şi/ sau febră (>370 C)? > are membri ai familiei cu aceste simptome? > Are vârsta de 65 de ani sau mai mult? > Suferă de o patologie cronică sau o afecţiune care îi reduce imunitatea? > Este sănătos şi se simte în prezent sănătos? > Programarea pacienţilor cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică) se va face pentru începutul programului de lucru. > Programarea pacienţilor care necesită proceduri generatoare de aerosoli va fi făcută pentru sfârşitul programului de lucru. > La prezentarea în cabinet se va efectua termometrizarea pacientului şi se va solicita dezinfecţia mâinilor. > Înainte de începerea tratamentului, medicul stomatolog va obţine acordul informat al pacientului.

Tipuri de proceduri: > Proceduri fără generare de aerosoli: consultaţie, extracţie simplă, sutură, incizie şi drenaj abces, obturaţie provizorie, radiografie, tratamente ortodontice de menţinere; > Proceduri generatoare de aerosoli: utilizarea pieselor de mână rotative (în special turbina), a sprayului apă-aer, a aparaturii ultrasonice, a dispozitivelor cu jet de particule. Înaintea unei proceduri generatoare de aerosoli, pacientul va clăti în prealabil gura timp de un minut cu soluţie 1% peroxid de hidrogen (prin diluarea unei soluţii de H2O2 3% cu apă). Echipament de protecţie: > Personalul va utiliza echipament de protecţie – mască chirurgicală, vizieră şi mănuşi. > Pentru procedurile generatoare de aerosoli se va folosi masca tip FFP2/3 sau echivalent. După fiecare pacient se va efectua: – Aerisirea camerei de tratament; > Dezinfectarea riguroasă a suprafeţelor (unit. dentar., blat de lucru etc.), cu dezinfectant de suprafaţă conform standardelor; > Dacă există o contaminare vizibilă pe suprafeţe, se va îndepărta mai întâi cu o cârpă umedă (apă), de unică folosinţă cu apă şi săpun; > Dezinfecţia cu alcool 80 % a tuturor dispozitivelor medicale care nu sunt rezistente la sterilizare cu aer cald. Dacă există o contaminare vizibilă pe dispozitive, aceasta trebuie mai întâi îndepărtată cu o cârpă umedă (cu apă) sau cu o cârpă de unică folosinţă, apă şi săpun. Pentru un dispozitiv medical (sau părţi ale acestuia) care nu este rezistent la alcool se folosesc şerveţele de curăţare şi dezinfectare pentru suprafeţe sensibile; > Este de preferat utilizarea unor materiale de curăţare de unică folosinţă, cât mai mult posibil; > Dezinfectarea aspiratorului şi a scuipătoarei; – Dezinfectarea completă a unitului stomatologic cu dezinfectant cu efect virucid, prin pulverizare; > Sterilizarea completă a pieselor înainte de reutilizare (autoclav) sau utilizare de piese de unică folosinţă; > Schimbarea măştii, mănuşilor, curăţarea şi dezinfectarea vizierei; > Spălarea mâinilor cu apă şi săpun sau dezinfecţia cu soluţie hidroalcoolică înainte de a pune altă pereche de mănuşi.

Anexa 3 – Reguli de organizare şi desfăşurare a activităţilor în unităţile sanitare non-Covid

În acordarea asistenţei medicale de specialitate pacienţilor care se prezintă la spitale se va încerca, pe cât posibil, evitarea internării şi efectuarea tratamentului medical la domiciliu/ambulatoriu. Din cauza transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 în România, toţi pacienţii care se internează trebuie consideraţi ca fiind potenţial infectaţi, motiv pentru care este obligatorie utilizarea echipamentelor individuale de protecţiei la toate procedurile medicale efectuate, conform ghid INSP. La prezentarea în spital se va realiza triajul tuturor persoanelor şi, în funcţie de simptomatologia prezentată, cazurile suspecte vor fi internate în zone speciale de izolare (zone tampon), urmând a fi testate prin RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 (conform recomandărilor INSP). Pacienţii suspecţi (care poartă obligatoriu mască) vor fi preluaţi de la triaj şi conduşi în zona tampon de personalul anume desemnat, pe un circuit separat faţă de restul bolnavilor. Dacă numărul pacienţilor nu permite internarea lor singuri în salon, aceştia pot fi internaţi câte doi într-un salon, însă cu respectarea unei distante de minim 2 metri între aceştia. Pacienţii vor purta mască pe toată perioada internării în zona tampon. Personalul medical din zona tampon va fi echipat corespunzător (halat de unică folosinţă peste uniforma de spital, mănuşi, bonetă, mască). Se recoltează probe conform procedurii privind prelevarea şi transportul probelor biologice pentru diagnosticul infecţiei cu SARS-CoV-2 şi se trimit la laboratorul analize medicale, împreună cu formularul de însoţire probe recoltate. În cazul pacienţilor internaţi în zona tampon, având rezultat pozitiv, medicul curant/de gardă sună la 112 şi pacientul va fi transferat la cel mai apropiat spital dedicat managementului pacienţilor infectaţi Covid-19, conform reglementărilor legale în vigoare. Salonul va fi dezinfectat înainte de internarea următorului pacient. Persoanele prezentate şi care în urma triajului nu au fost considerate cazuri suspecte, vor fi internate în secţiile aferente patologiei prezentate, cu asigurarea unei distanţe de minim 2 metri între pacienţi. Fiecare unitate sanitară cu paturi are obligaţia de a-şi revizui circuitele funcţionale şi procedurile de lucru în conformitate cu principiile generale prezentate mai sus.

Anexa 4 – Măsuri de prevenire şi protecţie pe perioada desfăşurării activităţilor de pregătire pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a), precum şi pe perioada organizării examenelor de evaluare naţională şi bacalaureat

 1. Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi şi va dura nu mai mult de 3 ore, cu pauză de cel puţin 10 de minute la fiecare oră, pentru aerisirea încăperilor. 2. La activităţile de pregătire este interzisă participarea elevilor şi a personalului didactic sau auxiliar care suferă de afecţiuni cronice, locuiesc împreună cu persoane ce suferă de astfel de afecţiuni sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani. 3. Elevii prevăzuţi la punctul 2 vor benefica de o formă de pregătire alternativă. 4. Pauzele se vor programa astfel încât simultan să nu fie în pauză mai mult de două grupe de maxim 10 elevi fiecare. 5. Înainte de începerea activităţilor de pregătire/examinare, în spaţiile unde acestea urmează a se desfăşura, se va realiza dezinfecţia suprafeţelor cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute. 6. Accesul în interiorul şcolii se va realiza doar după dezinfecţia mâinilor, verificarea temperaturii (care nu trebuie să depăşească 37,0 0C) şi sub rezerva absenţei simptomelor virozelor respiratorii. 7. Pe toată durata activităţilor desfăşurate în şcoală, atât elevii cât şi profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile, iar elevii vor fi aşezaţi în bănci astfel încât să aibă cel puţin un loc liber în stânga şi dreapta şi un rând liber în faţă şi spate. 8. Eliminarea măştilor purtate de elevi şi profesori se va realiza în locuri special destinate. 9. Activitatea de examinare se va desfăşura cu respectarea tuturor măsurilor mai sus prezentate, fără a fi obligatorie acordarea pauzelor.

Anexa 5 – Recomandări privind activitatea în lăcaşurile de cult

Precauţiuni universal valabile

 1. Accesul persoanelor în lăcaşurile de cult va fi permis numai cu respectarea precauţiunilor universal valabile pentru limitarea răspândirii infecţiei cu virusul SARS-COV-2; 2. Accesul persoanelor în lăcaşul de cult se va face limitat, cu respectarea unei suprafeţe de 8 mp per persoană; 3. Atât personalul care deserveşte lăcaşul de cult, cât şi persoanele care intră în lăcaşul de cult vor purta mască. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul. 4. Persoanele îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziţie la intrarea în lăcaşul de cult; 5. La intrarea în lăcaşul de cult se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree); 6. Se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în lăcaș.

Precauţiuni speciale:

 1. Se va evita atingerea sau sărutarea obiectelor sacre de cult, în locul acestor gesturi rituale se va indica îngenuncherea sau înclinarea; 2. Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanţă de cel puțin 1 m; 3. Se va evita oferirea/primirea împărtăşaniei în condițiile în care nu se pot asigura linguriţe şi pahare de unică folosinţă; 4. Se vor dezinfecta periodic, o dată la 4 ore, obiectele frecvent atinse: mânerele uşilor, obiectele de cult, icoanele, suprafeţele; 5. Slujbele se vor oficia de slujitorii bisericeşti/religioşi numai în aer liber, cu menţinerea distanţei între persoane. 6. Nu se recomandă organizarea de pelerinaje sau călătorii religioase.

Anexa 6 – Recomandări privind activitatea în birourile deschise

Măsuri care privesc angajaţii

Angajaţii vor respecta măsurile de precauţie universal valabile: 1. portul obligatoriu al măştii (medicale/non-medicale), care pentru o protecţie eficace trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul. 2. izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată); 3. izolare la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS COV-2 şi respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare. 4. – spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.

Măsuri care privesc angajatorul

Angajatorii vor asigura:

 1. Programul de lucru decalat pentru a evita aglomerările la intrare/ieşire din incintă şi pentru a limita numărul de angajaţi prezenţi în acelaşi timp în aceeaşi incintă; 2. Triajul observaţional a angajaţilor şi nu vor permite prezenţa la locul de muncă al persoanelor care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată); 3. Termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu – angajaţii cu temperatura peste 37 C vor fi trimişi acasă cu indicaţie de consultare a medicului de familie; 4. Vor asigura o distanţă de minim 1,5 m între angajaţii care lucrează la birouri orientate faţă-spate şi spate-spate; 5. Pentru birourile orientate faţă-faţă vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluţii pe bază de alcool; 6. Dezinfecţia suprafeţelor de lucru la începerea serviciului şi apoi o dată la 4 ore; 7. Acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei fizice de minim 2 m; 8. Aerisirea periodică a încăperilor; 9. În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârşitul săptămânii, şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului.

Anexa 7 – Recomandări privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier

 În contextul epidemiologic actual, având în vedere faptul că serviciile hoteliere de cazare nu au fost suspendate în perioada stării de urgenţă, dar acestea nu au funcţionat datorită lipsei de clienţi ca urmare a restricţiilor de circulaţie şi având în vedere că în perioada următoare hotelurile pot oferi aceste servicii de cazare, însă nu în scop turistic, ci pentru motive precum deplasări în interes profesional, mentenanţă etc., în vederea protejării stării de sănătate a populaţiei, se recomandă următoarele:

 1. Hotelurile, prin specificul activităţii, sunt locuri în care oaspeţii locuiesc temporar într-un spaţiu restrâns, în care există un grad ridicat de interacţiune între oaspeţi şi angajaţi. 2. Aspectele care trebuie avute în vedere în mod deosebit sunt: cazarea oaspeţilor, alături de serviciile implicite (alimente şi băuturi, curăţenie, organizarea activităţilor etc.) şi interacţiunile specifice acestor unităţi (oaspeţi – oaspeţi, personal – oaspeţi şi personal – personal). 3. Fiecare membru al personalului trebuie să respecte cu stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva Covid-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanţarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă medicală, dacă au simptome specifice bolii 4. Conducerea unităţii trebuie să adopte o atitudine responsabilă 5. Echipa de management ar trebui să dezvolte un plan de acţiune adaptat situaţiei şi să-l pună în aplicare în conformitate cu recomandările autorităţilor locale şi naţionale de sănătate publică, având ca scop prevenirea cazurilor, gestionarea eficientă a cazurilor şi atenuarea impactului în rândul clienţilor şi al personalului. 6. Echipa de management ar trebui să dispună de suficiente resurse umane şi economice pentru a asigura implementarea rapidă şi eficientă a planului de acţiune. 7. Planul de acţiune poate fi evaluat zilnic sau ori de câte ori este nevoie şi acesta poate cuprinde/se poate referi la următoarele: a) Optimizarea comunicării între conducere şi personal, pentru a predefini o politică de informare a oaspeţilor, dar şi pentru a furniza şi obţine rapid informaţii cu privire la incidentele care pot apărea în unitatea de cazare şi pentru a cunoaşte starea situaţiei în orice moment. b) Optimizarea comunicării între conducere şi client, prin postere informative, pentru a creşte impactul mesajelor cheie în rândul oaspeţilor, inclusiv promovarea igienei mâinilor (spălarea pe mâini timp de cel puţin 20 de secunde, pe toate părţile mâinii), şi igiena respiratorie. De asemenea, personalul de la recepţie trebuie să fie suficient de bine informat cu privire la Covid-19, astfel încât să îşi poată îndeplini sarcinile în condiţii de siguranţă şi să poată preveni o posibilă transmitere a Covid-19 în cadrul unităţii. Acesta trebuie să fie în măsură să informeze oaspeţii cu privire la politica unităţii în materie de măsuri preventive adoptate sau alte servicii ce pot fi solicitate de oaspeţi (de exemplu, servicii medicale şi farmaceutice disponibile în zonă sau în unitate). În plus, acesta ar trebui să sfătuiască oaspeţii cu simptome respiratorii să stea în camerele lor până când vor fi consultaţi de către un medic – conducerea se va ocupa imediat de aceasta – şi să poată oferi recomandări de igienă de bază, dacă este nevoie. Personalul de la recepţie trebuie să asigure accesul la informaţii oficiale, actualizate, cu privire la călătoriile către şi dinspre ţările sau zonele cu transmitere (Covid-19). c) Se va stabili de către echipa de management politica de ocupare a camerelor, privind persoanele însoţitoare, în situaţia în care există un caz suspectat de Covid-19. Cea mai recentă definiţie a cazului suspectat de Covid-19 poate fi accesată pe site-ul INSP. Pentru astfel de cazuri, în cadrul recepţiei trebuie să fie disponibile imediat numerele de telefon ale direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, pentru a putea fi utilizate ori de câte ori există posibilitatea ca un oaspete să fie bolnav. d) În cadrul recepţiei trebuie să existe o trusă medicală care să conţină: > Dezinfectant/şerveţele cu efect antibacterian pentru curăţarea suprafeţelor (şerveţele); > măşti pentru faţă/ochi (separate sau combinate, scut facial, ochelari de protecţie). Trebuie menţionat că măştile faciale de unică folosinţă pot fi utilizate o singură dată (consultaţi Recomandările privind utilizarea măştii); > mănuşi (de unică folosinţă); > şorţ de protecţie (de unică folosinţă); > halat medical lung, cu mâneci lungi; > sac de unică folosinţă pentru deşeuri (pericol biologic) e) Se vor promova măsurile de distanţare socială, curăţarea mâinilor şi igiena respiratorie. f) Principalele măsuri de prevenire a transmiterii de Covid-19 sunt distanţarea socială, şi efectuarea frecventă a igienei mâinilor şi respectarea igienei respiratorii. Aceste măsuri ar trebui reamintite oaspeţilor, ca o formă de ospitalitate, deşi probabil aceştia sunt deja familiarizaţi cu ele. g) Distanţarea socială presupune abţinerea de la îmbrăţişare, pupat sau strângerea mâinilor în cadrul interacţiunilor cu oaspeţii, dar şi cu personalul. Aceasta presupune menţinerea unei distanţe de cel puţin un metru şi evitarea oricărei persoane care tuşeşte sau strănută. h) Igiena mâinilor înseamnă spălarea mâinilor în mod regulat şi riguros cu un dezinfectant de mâini pe bază de alcool sau spălarea lor cu apă şi săpun. De asemenea, înseamnă şi evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii. Se recomandă dezinfectarea mâinilor după orice schimb de obiecte (bani, carduri de credit) cu oaspeţii. i) Igiena respiratorie înseamnă acoperirea gurii şi a nasului cu pliul cotului sau cu un şerveţel, atunci când tuşiţi sau strănutaţi. Şerveţelul utilizat trebuie aruncat imediat într-un coş de gunoi cu capac. j) Se recomandă monitorizarea oaspeţilor din unitate, care pot fi bolnavi, dar cu respectarea reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal şi a dreptului la viaţa privată şi confidenţialitate. Personalul de la recepţie ar trebui să înregistreze toate incidentele relevante pe care le constată, cum ar fi cererile pentru consultaţii medicale. Aceste informaţii vor ajuta oaspeţii prin: recomandări adecvate, facilitarea depistării din timp şi gestionarea rapidă a cazurilor suspectate, împreună cu autorităţile sanitare locale. k) Personalul de la recepţie trebuie să aibă o abordare discretă în privinţa acestor informaţii, şi ar trebui să asigure faptul că doar conducerea şi serviciile medicale vor evalua situaţia şi vor lua deciziile corespunzătoare. l) Vor fi asigurate serviciile tehnice şi de mentenanţă conform reglementarilor în vigoare (aprovizionare cu apă, ventilaţie, iluminat etc). Se va verifica existenţa suficientă de săpun şi soluţii dezinfectante. Atât pe holuri, cât şi în fiecare cameră se vor monta dozatoare cu dezinfectant.

Măsuri de restricţionare temporară a unor tipuri de activităţi

 1. a) Nu vor funcţiona într-o primă etapă restaurantele; barurile; cafenelele şi cofetăriile din incinta hotelului. Servirea mesei se va face în regim room service. Este preferabil să se folosească tacâmuri şi veselă de unică folosinţă. b) Locurile de joacă special destinate copiilor vor fi închise c) Locurile special amenajate pentru fitness, saune, piscină interioară etc. din incinta hotelurilor, în această primă etapă, rămân închise. d) Spălarea şi dezinfecţia suprafeţelor din camere şi spaţii comune se va face mai frecvent decât de obicei, cu soluţii speciale biocide, avizate de către MS în scopul acesta. În cazul în care, în cadrul hotelului, în rândul personalului sau al oaspeţilor apare un caz confirmat de Covid-19, în urma anchetei epidemiologice desfăşurate de DSP teritorial, activitatea hotelului va fi închisă până la asigurarea dezinfecţiei tuturor spaţiilor sub recomandarea şi supravegherea DSP teritoriale. e) Folosirea lifturilor va fi făcută doar dacă este strict necesar şi numai de cel mult două persoane odată, care vor purta măşti de protecţie în tot timpul folosirii liftului. Este recomandabil ca cele două persoane să fie din aceeaşi familie.

Anexa 8 – Reguli generale de organizare şi desfăşurare a transportului de persoane

 1. Accesul în mijloacele de transport este condiţionat de purtarea obligatorie a unei măşti medicale sau non-medicale, care să acopere gura şi nasul;
 2. Numărul maxim de pasageri permis va fi limitat la cel mult jumătate din capacitatea maximă de transport a autovehiculului şi cu respectarea distanţei de minim un metru între călători;
 3. Angajaţii vor fi instruiţi să rămână acasă dacă au fost expuşi direct la virus şi/ sau prezintă simptome (febră, dificultăţi de respiraţie, tuse uscată). Se va efectua triajul zilnic al angajaţilor menţinând distanţarea de un metru, prin interviu şi termometrizare înainte de intrarea în tură.
 4. Se va asigura maximizarea ratei de ventilaţie a sistemului de aer condiţionat (fără recircularea aerului din interior) şi se vor menţine ferestrele deschise (când este posibil) în timp ce vehiculul este în funcţiune.
 5. Se va efectua obligatoriu curăţenia şi dezinfecţia vehiculului înainte de intrarea în traseu, precum şi ulterior, la un interval de cel mult 4 ore. Pentru vehiculele care parcurg un traseu cu durata mai mare de 4 ore, se va efectua curăţenia şi dezinfecţia vehiculului la începutul şi la finalul cursei. Vor fi evitate măturarea uscată şi alte acţiuni mecanice pe suprafeţe potenţial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusul. Se vor utiliza în schimb metode de curăţare umedă.
 6. Prin staţiile de difuzare din cadrul mijloacelor de transport, acolo unde acestea există, se vor comunica permanent informaţii cu privire la măsurile de prevenire a infecţiei Covid-19.
 7. Conducătorii vehiculelor au obligaţia de a păstra distanţa socială în timpul pauzelor şi perioadelor de repaus pe drum, evitându-se contactele cu alte persoane (şoferi, pasager, persoane adiacente parcursului etc).
 8. La îmbarcare/ debarcare, cât şi pe timpul deplasării, pasagerii vor respecta o distanţă de minim un metru unul de celălalt.

Reguli specifice de organizare şi desfăşurare a transportului de persoane pe categorii

 1. Mijloace de transport în comun intraurban de suprafaţă (autobuz, troleibuz, tramvai, microbuz)
 2. Companiile de transport vor lua măsura separării compartimentului dedicat conducătorului auto de restul spaţiului destinat transportului pasagerilor;
 3. Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri;
 4. Pentru vehiculele cu cel puţin două uşi, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe uşa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe cealaltă uşă/celelalte uşi;
 5. Pentru microbuzele care efectuează transport intraurban este permis doar transportul persoanelor pe scaune, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus.
 6. Mijloace de transport în comun interurban/internaţional rutier (autobuz, autocar, microbuz)
 7. Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri;
 8. Companiile de transport vor lua măsura separării compartimentului dedicat conducătorului auto de restul spaţiului destinat transportului pasagerilor;
 9. Pentru vehiculele cu cel puţin două uşi, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe uşa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe cealaltă uşă/celelalte uşi.

III. Mijloace de transport în comun pe căile ferate

 1. Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri;
 2. Pentru vagoanele de tip cuşetă sau vagoanele de dormit, se permite transportul unui singur pasager per compartiment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familii;
 3. Este interzisă introducerea vagoanelor de tip restaurant în componenţa garniturilor;
 4. Pentru toaletele din vagoane este obligatorie asigurarea apei curente, de săpun lichid şi dezinfectant de mâini.
 5. Transportul de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane
 6. Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, atât pentru transportul în picioare, cât şi pentru transportul pe scaune, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri;
 7. Accesul în staţiile de metrou se va realiza în mod controlat, astfel încât pe peroanele de aşteptare pasagerii să poată păstra distanţa de minim un metru între ele.
Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: