Dispută de nivel înalt la Ipoteşti

> În contextul în care unul dintre dezvoltatorii care construiesc în satul cu acelaşi nume al comunei Ipoteşti intenţionează să ridice alte blocuri pe un teren achiziţionat între case, proprietarii din vecinătate vor să limiteze înălţimea blocurilor > Pe de altă parte, într-un context mai larg, în discuţie intră totodată aglomeraţia de tip urban, subdimensionarea reţelelor de utilităţi şi stradale, care deja afectează comunitatea

„…Eu de la oraş am plecat. Am venit aici, la Ipoteşti, să am linişte, să am verdeaţă, să am aer. Să am linişte în primul rând! De asta am plecat, că am avut apartament cu trei camere, la un bloc de tip vilă, lângă magazinul Lidl, un apartament de lux, foarte frumos, în Obcini” ne-a spus, din faţa casei sale, Paraschiva Ureche. În spatele casei sale şi a vecinei, deja a răsărit un bloc care, privit dinspre stradă, le domină în înălţime. „Aici e groaznic (se referă acum la zona cu blocuri construită ceva mai departe – n.n.), nici spaţiu de joacă pentru copii n-au, numai parcare, atât. Nu era nici asta, dar a făcut lumea scandal şi au făcut parcare. E aglomeraţie, e lume multă la bloc. Aglomeraţie, tineri, «Prima casă» le dă.” Cu privire la riscul ca, în curând, să aibă vecine noi blocuri, încă mai înalte, Paraschiva Ureche spune: „Ea (reprezentanta firmei care urmează a le ridica – n.n.) a zis că o să fie o înţelegere, eu trebuie să semnez. Au venit şi-au zis, dar mă tem că sunt numai minciuni. Eu n-am încredere. Eu sub nicio formă bloc nu suport lângă mine, să m-acopere cu totul. Să facă, aşa, o vilă cu parter şi etaj, da!… A zis că face şi magazin. Dar eu pentru ce semnez, pentru magazin? Că peste el poate se face bloc! Sunt foarte necăjită că-mi iau acest spaţiu. Ei au cumpărat anumit aici, terenul îi interesează, nu casa; casa o dărâmă. Înainte a fost proprietar Bejenaru Ion, vechi în Ipoteşti; dar a plecat cu toată familia şi a vândut… Sunt foarte supărată, sunt foarte deranjată, nu ştiu ce va fi până la urmă, dar eu vă zic că nu semnez nimic. Şi vă mai aşteptăm, să vedem ce-o să iasă aici…” a încheiat discuţia cu reporterul Paraschiva Ureche.

Reţelele de utilităţi şi stradale riscă să-i rămână satului mici…

În comuna Ipoteşti au apărut, încă din primăvara acestui an, tensiuni între un grup de localnici din satul Ipoteşti – grup susţinut în demersurile sale de peste 200 de locuitori –, pe de o parte, şi, pe de alta, unul dintre dezvoltatorii imobiliari care operează în zonă şi, totodată, administraţia comunei. De altfel, demersurile cetăţenilor respectivi nu au în vedere doar aspecte care îi interesează direct – justificate inclusiv în contextul în care, ca localnici şi contribuabili, ei consideră că e normal să fie susţinuţi de administraţia comunei –, ci şi aspecte de natură să intereseze un număr foarte mare de locuitori ai satului (dacă nu chiar de întreg satul!), care riscă să fie afectaţi serios de subdimensionarea reţelelor de utilităţi – apă potabilă, canalizare, gaz metan, energie electrică – şi de subdimensionarea reţelelor stradale. De altfel, aflăm că deja aceste consecinţe de manifestă: la locuinţele de pe străzile Luceafărului, Pinilor şi încă altele apa potabilă „ajunge” numai de două-trei ori pe zi, asta timp de câteva ceasuri… Suntem informaţi că aşa se întâmplă chiar şi în alte zone ale aşezării, fără ca toţi localnicii să înţeleagă precis de ce „li se ia apa”; poate tocmai fiindcă se construieşte şi se intervine pe reţele, îşi dau unii cu părerea. Cât despre circulaţia auto, la orele de vârf (dimineaţa, de exemplu), şi acum, dinspre Ipoteşti spre municipiul Suceava, se circulă bară la bară şi cu viteza melcului. Toate mijloacele de transport din oraşul Liteni şi comunele Udeşti, Bosanci şi Ipoteşti au acces spre Suceava prin str. Mitropoliei.

Nu în cele din urmă, administraţiei locale i s-a solicitat stoparea construirii de blocuri între case (locuinţe individuale de joasă înălţime: P+M, P+E+M). De asemenea, în acelaşi context, s-au adus în discuţie nerespectarea coeficientului de utilizare a terenului, absenţa sau distrugerea spaţiilor verzi şi, de asemenea, supraaglomerarea întregii zone, cu tot ce presupune aceasta.

Un persistent văl de ceaţă peste un viitor cartier de blocuri din mijlocul satului

Tensiunile au fost stârnite la finele lui februarie a.c., atunci când firma Ovi Mansard a obţinut din partea CJ Suceava un aviz pentru ridicarea – în str. Ştefan cel Mare f.n., pe un teren înconjurat de locuinţe joase – a şapte blocuri de locuinţe cu demisol, parter, două etaje şi mansardă (D+P+2E+M). În respectiva situaţie, proprietari din imediata vecinătate a terenului respectiv s-au adresat Primăriei şi CL Ipoteşti solicitând, pe de o parte, informaţii clare despre PUZ – despre ce, cât şi până cât de sus urma să se construiască în proximitatea lor – iar, pe de alta, susţinere concretă a poziţiei lor, pe bază de argumente nu numai de bun-simţ, ci şi legislative.

După luni de corespondenţă cu autorităţile locale (mai precis, spre acestea; de la caz la caz, adrese formulate în nume propriu sau de grupuri de persoane direct afectate), după ce se părea că solicitările lor au început a avea oarece ecou la Comisia de urbanism a localităţii şi în cadrul Consiliului Local, temerile respectivilor ipoteşteni nu s-au risipit, dimpotrivă. Temeri, aflăm, justificate mai ales în contextul în care administraţia locală – nici la început, nici ulterior – nu i-a informat exact despre ce urmează să (li) se întâmple.

Am fost informaţi că, mai întâi, în urma dezbaterii planului de urbanism zonal (PUZ) înaintat administraţiei ipoteştene de către investitor, consilierii locali ai comunei au respins în unanimitate respectivul PUZ, adoptând în acest sens HCL nr. 24/ 25.04.2018, cu însuşirea propunerilor Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul CL Ipoteşti, parte integrantă din aceasta.

Proprietarii din vecinătate aveau să afle însă că, în luna mai, dezvoltatorul a depus la administraţia comunei o nouă cerere prin care solicita o reconsiderare a situaţiei, propunând spre aprobare ca regimul de înălţime să fie de P+2E+M nivele şi renunţând la construirea a 24 de apartamente. Ni s-a precizat că, în urma analizei acestei noi propuneri şi a dezbaterii sale în şedinţa Consiliului Local din data de 30 mai a.c., „şi această solicitare a investitorului a fost respinsă de consilierii locali”.

„Inexplicabil şi grav este raportul prezentat de Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul CL Ipoteşti prin doi consilieri, cei mai vehemenţi susţinători ai investitorului, şi anume preşedintele şi secretarul comisiei, care au dus în eroare consilierii locali, prezentând în scris un raport prin care îi informează pe ceilalţi consilieri că, în urma reanalizării cererii SC Ovi Mansard SRL Suceava, au constatat ca cele 10 puncte cerute de Comisia de urbanism din 24.4.2018 sunt întrunite şi că, renunţându-se la demisol, înălţimea maximă se va reduce la 12,50 metri”, consideră reclamanţii. „Lucru total fals! – atrag ei atenţia –, nicio măsură dintre cele 10 puncte cerute de comisie şi însuşite de toţi consilierii nu a fost îndeplinită.” Iar de aici, în continuare, temerea lor: Ar fi posibil ca, până la urmă, administraţia să sprijine interesele dezvoltatorului şi nu pe cele ale localnicilor?!…

Vecinii nu se opun noilor construcţii, dar doresc ca acestea să respecte regimul zonei

Într-una dintre adresele recente către CL Ipoteşti, proprietarii direct afectaţi – Miheţiu Emil, Benedek Roxana, Haliuc Gheorghe, Ceocan Gheorghiţă, Pascaru Marius, Gheorghiţă Radu, Greceanu Gelu, Atănăsoaie Lucreţia – precizează că doresc a se înţelege clar că nu se opun „la edificarea altor construcţii în zona pentru care se elaborează PUZ-ul, dar acesta trebuie să respecte regimul construcţiilor din zonă (P+M), înălţimea de maxim 10 metri la coamă, coeficientul de utilizare a terenului în conformitate cu prevederile legale privind spaţiul dintre proprietăţi, neumbrirea proprietăţilor învecinate, posibilităţile reale pentru folosirea utilităţilor deja existente şi subdimensionate la ora actuală, cu probleme de câţiva ani, tocmai din cauza supraaglomerării zonei”. Ei readuc în atenţia deliberativului că nu s-au respectat prevederile legale referitoare la implicarea publicului în etapa pregătitoare a PUZ (printre altele, identificarea şi notificarea persoanelor ale căror proprietăţi sunt direct afectate de propunerile PUZ). De asemenea, potrivit lor, o documentaţie depusă la 22 iunie a.c. de investitor este „incompletă”.

Într-o altă adresă către primarul Sorin Augustin Tofan, aceiaşi proprietari îi solicită să retragă din dezbaterea publică PUZ-ul intitulat „Construire clădiri de locuinţe colective cu P+2E+M nivele, împrejmuire şi racord la utilităţi (energie electrică, gaze naturale presiune redusă, canalizare, apă potabilă)” depus de SC Ovi Mansard SRL Suceava, „documentaţia fiind incompletă”, şi să respecte prevederile Ordinului 2710/2010 (cel referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare a PUZ – n.n.), „astfel încât pe viitor să fie preîntâmpinate dezacorduri sau contestaţii”.

Aflăm că proprietarii respectivi şi ceilalţi localnici care îi susţin sunt de părere că ridicarea de blocuri de locuinţe este profitabilă doar pentru dezvoltator; „în schimb este categoric păguboasă pentru întreaga populaţie din comuna Ipoteşti”.

Ei au constatat că dacă până în prezent consilierii locali, în marea lor majoritate, nu au fost de acord cu construirea de blocuri de locuinţe, acum câţiva dintre ei au ajuns să susţină interesele firmei din Suceava şi se întreabă de ce, care vor fi fost motivele care i-au determinat să-şi schimbe opţiunea iniţială.

„Noi, cetăţenii comunei Ipoteşti, avem în continuare încredere în capacitatea de analiză şi discernământ a consilierilor locali şi credem că la următoarea/ următoarele şedinţe ale deliberativului nu vor fi de acord să se construiască blocuri de locuinţe în comuna Ipoteşti, spre a lăsa pentru viitor, nepoţilor şi strănepoţilor, specificitatea de comuna rurală a Ipoteştiului, sat atestat documentar încă din anul 1586” ne-a transmis unul dintre proprietarii respectivi.

Pe de altă parte, din discuţiile purtate cu proprietarii în pericol de a fi afectaţi aflăm că ei sunt dispuşi să nu renunţe, ci să meargă, aşa cum se zice, „până în pânzele albe”, adresându-se „tuturor organelor de stat” spre a-şi apăra poziţia, militând „împotriva urbanizării haotice a comunei” şi pentru „păstrarea satului autentic”.

* * *

…Privit de pe un deal din apropiere, se vede clar că, în ultimii ani, în Ipoteşti s-a construit mult şi că se construieşte fără încetare. Că ici şi colo, în sat s-au ivit mici cartiere ca de oraş, cum nu au apărut însă în celelalte sate ale comunei, Lisaura şi Tişăuţi, unde noile imobile de locuit nu depăşesc înălţimea celor vechi. De la distanţă, până şi biserica sau şcoala par modeste în Ipoteşti faţă de unele dintre blocurile noi. Şi e clar, localnicii vechi nu sunt împotriva dezvoltării localităţii – de ce-ar fi?! – dar, vorba unuia, de ce nu se ia în calcul delimitarea unei zone doar pentru blocuri?

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Publicitate

 

Sumarul ediţiei: