Protopopiatul C-lung Moldovenesc

Doroteia, satul cu nume sfânt, la ceas de sărbătoare

Satul

Doroteia este o localitate situată în Carpaţii Orientali, în judeţul Suceava, pe malul drept al Suhei Bucovinene, de-a lungul şoselei ce leagă drumul naţional Suceava – Vatra Dornei de oraşul Broşteni şi aparţine oraşului Frasin. Ea se întinde din nord, de la oraşul Frasin, până în sud, la Pârâul Şandrului, care o desparte de comuna Stulpicani, fiind străjuită de culmile Brusturosul, Prislop, Ghirileu şi Obcinile Voroneţului.

În documentele vremii, numele satului apare cu formele: Doroteiu, Dorotheiu, Dorotea, Dorotha şi Doroftei, însă adevăratul nume este Dorotei, nume care provine din limba greacă şi înseamnă darul lui Dumnezeu. Acest adevăr este mărturisit de cronicile Suhei bucovinene, dar şi de oamenii mai în vârstă. Ca argument în acest sens avem şi numele unui pârâu numit Pârâul Doroteiului. Numele satului ne duce cu gândul la un sfânt al Bisericii noastre, Dorotei, episcopul Tirului, sărbătorit pe data de 5 iunie. Cu toate că denumirea satului s-a schimbat, numele este tot sfânt, deoarece pe data de 6 februarie sărbătorim pe Sfânta muceniţă Doroteia din Capadocia .

Până în anul 1918, la terminarea Primului Război Mondial, când Bucovina a fost realipită ţării, Doroteia a făcut parte din Imperiul Austro-Ungar. Autorităţile de ocupaţie, fiind de expresie germană şi catolică, neavându-l pe Sfântul Dorotei, ci pe Sfânta Dorothea, au trecut în actele oficiale Dorothea în loc de Dorotei. Astfel, după anii 1936-1937 apare pentru prima dată numele Doroteia. O modificare o întâlnim şi la numele satului Plutoniţa, care iniţial s-a numit Plotonita.

În parohia Doroteia este cuprins şi satul Plutoniţa. Pe harta maiorului Büschel, realizată între anii 1773-1775, pe locul satului Plutoniţa apărea numele La Russ şi identificase 9 case răsfirate. De aceea avem astăzi, în această zonă, familii cu numele Rusu.

Când vorbim de istoria satului Plutoniţa, nu putem să nu amintim şi de accidentul aviatic din zona Branişte, din 22 iulie 1938, în care şi-au pierdut viaţa 14 persoane, printre care şi compozitorul Ionel Fernic.

Numele celor două sate sunt explicate şi de o legendă pe care o găsim în cronica Bisericii, dar care a fost transmisă din generaţie în generaţie şi consemnată în scris de Arhimandritul Ioanichie Bălan în Vetre de sihăstrie românească (Bucureşti p. 65-66). Legenda spune că doi sihaştri, vieţuitori ai Mănăstirii Voroneţ, ce se numeau Dorotei şi Platon, s-au retras în liniştea acestor locuri spre sfârşitul secolului al XVI-lea, ca să urmeze modelul de nevoinţă al Sfântului Daniil Sihastru. De la aceşti doi sihaştrii am avea şi numele celor două sate.

Dacă istoria satului a început cu rugăciunile sihaştrilor Dorotei şi Platon, peste ani, satul Doroteia a mai fost binecuvântat de rugăciunile a doi mari părinţi ai Bisericii noastre: părintele Cleopa şi părintele Arsenie Papacioc. Ei au locuit şi s-au rugat în satul nostru o scurtă perioadă din anul 1953, fiind refugiaţi din faţa prigoanei comuniste. Astăzi, cei mai în vârstă îşi amintesc de rugăciunile celor doi părinţi, pe care le înălţau la ceas de seară pe un tăpşan în zona numită Crăciuneşti.

Credincioşii din satul nostru, printre care ne număram şi mulţi copii, făceau pelerinaje pe jos, prin pădurile Bucovinei, cu ocazia marilor sărbători, la mănăstirile Rarău, Slatina şi Voroneţ.

Biserica

Locaşul de închinare cu hramul Înălţarea Domnului este construit din lemn cioplit, pe temelie de piatră, de credincioşii din comuna Doroteia-Plutoniţa, între anii 1872-1875. Stilul de construcţie este cel moldovenesc, cu plan în formă de cruce, cu trei turnuri, având o lungime de 17,50 m, lăţimea – 10,50 m şi înălţimea până la acoperiş de 6 m. Interiorul este împărţit în: altar, naos, pronaos şi pridvor.

Lângă biserică s-a înfiinţat un cimitir în care îşi dorm somnul de veci moşii şi strămoşii noştri, dar şi eroii necunoscuţi adunaţi de pe frontul din satul nostru. La 6 octombrie 1884 s-a luat hotărârea deschiderii unei şcoli la Doroteia, ea fiind înfiinţată la 3 decembrie 1887, funcţionând într-o casă particulară până în anul 1903, când înţeleptul primar Ilie Brădăţan, cu sprijinul prefectului de Câmpulung, a zidit aproape de biserică o clădire în care funcţionează şi astăzi şcoala din Doroteia.

Pentru o perioadă de timp, biserica şi şcoala de la Doroteia, respectiv primăria şi căminul cultural la Plutoniţa, au constituit două centre importante pentru satul nostru.

După actul de sfinţire a bisericii, ea a fost târnosită pe data de 17/29 noiembrie 1881 de Mitropolitul Bucovinei, Silvestru Moraru.

Din anul 1810 până în anul 1852 parohia Doroteia a aparţinut de parohia Stulpicani, atunci când a trecut sub administraţia parohiei Bucşoaia. Sfânta Liturghie se săvârşea doar în duminica a doua şi a treia din lună. După nenumărate cereri ale credincioşilor, în anul 1921, satul Doroteia-Plotoniţa a devenit parohie.

După lucrările făcute de preoţii Petru Cârciu şi Petru Argatu, în anul 1992, sfânta noastră biserică a fost resfinţită de părintele nostru duhovnicesc Înalt Preasfinţitul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor.

În ziua de 14 septembrie 1997, în Plutoniţa s-a pus piatra de temelie pentru construirea unui schit pe terenul donat de Gavril şi Vasile Rusu cu fraţii lor: Victor, Viorel, Mihai, Felicia şi Veronica, Gheorghe Gemănar şi Constantin Balan.

Hramul bisericii

Praznicul împărătesc Înălţarea Domnului este prilej de mare sărbătoare a parohiei noastre, deoarece este şi hramul bisericii, slujba fiind săvârşită de un distins sobor de preoţi. Cu această ocazie, fiii satului se întâlnesc la sfânta biserică, la slujba săvârşită pentru pomenirea celor 43 de eroi căzuţi pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea ţării acesteia şi a dreptei credinţe. Numele lor stau scrise pe monumentul realizat de primăria Frasin, prin grija primarului Marinel Balan şi a consilierilor locali, care, într-o atmosferă solemnă, depun coroane de flori cu această ocazie.

La această sărbătoare participă cu un frumos program artistic şi elevii şcolii noastre îndrumaţi de profesorii lor.

Slujitorii bisericii

Un recensământ din anul 1774 menţionează la Doroteia pe popa Mircăş, iar un alt document din 1775 ne informează că în Doroteia exista un preot la 17 familii.

Cel dintâi administrator parohial a fost Ioan Spânul Coşneanul, care a locuit la Bucşoaia. La biserica din Doroteia avem o valoroasă evanghelie donată bisericii noastre în timpul păstoririi sale.

Preotul Adrian Boca este al doilea administrator parohial şi a locuit de asemenea la Bucşoaia. Părintele a fost făcut cetăţean de onoare al comunei Doroteia-Plutoniţa pentru meritele deosebite pe care le-a avut si grija pe care a purtat-o faţă de această comună în timpul războiului.

Dimitrie Frâncu a fost cel dintâi preot paroh care a locuit la Doroteia, slujind din anul 1923 până în anul 1932. El a fost cel care a început să scrie o cronică a parohiei, a făcut lucrări la casa parohială şi, împreună cu credincioşii, a înzestrat biserica cu multe obiecte de cult.

Visarion Hrişcă a fost al doilea preot paroh care a venit în Doroteia în anul 1932 împreună cu soţia sa Iosefina, ea fiind învăţătoarea şcolii din acest sat. În această familie preoţească s-a născut în anul 1938 artistul plastic Mircea Hrişcă. El a pictat Orizontul oraşului de la Planetariul din Suceava. În timpul păstoririi sale, ajutat de primarul de atunci, Ilie Brădăţan, părintele Visarion a făcut ample lucrări de restaurare a bisericii, finalizate cu o slujbă de mulţumire pe 14 octombrie 1939.

Constantin Cucu a fost preotul care a venit în Doroteia în 1940, odată cu cedarea nordului Bucovinei, refugiindu-se dintr-o comună de lângă Cernăuţi (Cuciurul Mare). A fost foarte iubit şi ataşat de credincioşii cu care s-a rugat până în anul 1980.

Petru Cârciu, 1981-1991, este în prezent preot slujitor la Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Gura Humorului.

Petru Argatu (1991-1998), se află în prezent slujitor la Catedrala Naşterea Domnului din Suceava.

Ioan Gafiţa este preot paroh din 1998 până în prezent.

Mihai-Dănuţ Gemănar, semnatarul acestui text, este preot II şi fiu al satului din 2002 până în prezent.

Clopotniţa

Odată cu zidirea bisericii, s-a început şi construcţia unei clopotniţe în imediata apropiere a bisericii. Ea a fost concepută în acelaşi stil de construcţie, la fel ca biserica, din bârne de lemn de brad cioplite şi încheiate stâneşte.

Această clopotniţă a adăpostit patru clopote. Cel mai vechi datează din anul 1875 şi este donat de Gheorghe Gemănar cu soţia sa, Gafiţa, din Voroneţ, şi Ştefan Cojocari cu soţia sa, Maria, din Şcheia. El a fost turnat la Pătrăuţi de Vasile Fogoraş. Alt clopot a fost turnat din nou în anul 1958, în timpul preotului Cucu Constantin. Clopotul mic a fost turnat în anul 1882. Un clopot de 700 kg a fost donat bisericii de către Nuţescu N. Constantin din Plutoniţa în anul 2005.

În anul 2006 a fost finalizată construcţia unei noi clopotniţe, cea veche fiind donată schitului Sfântul Ioan Botezătorul din Molid. Pe locul vechii clopotniţe, familia fraţilor Costică şi Dumitru Târlă au înălţat o cruce înaltă, metalică, iluminată, care noaptea poate fi văzută de pe drumul Frasin-Stulpicani.

Parohia Doroteia astăzi

Parohia Înălţarea Domnului este marea familie duhovnicească a satelor Doroteia şi Plutoniţa. Ea aparţine Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc şi Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

În prezent, parohia noastră numără 1857 de suflete adunate în 575 de familii. La fel ca şi alte localităţi din ţară, mulţi dintre credincioşii parohiei noastre muncesc în străinătate. Am încercat să ţinem o strânsă legătură cu o parte dintre ei, cu familiile lor şi mai ales cu copiii de vârstă şcolară rămaşi în grija bunicilor. Ne bucurăm când auzim de la ei că acolo, departe de casă, după ce şi-au găsit un loc de muncă, caută şi o biserică. Avem în străinătate tineri care, îndemnaţi de preoţii de acolo, organizează colecte, coruri religioase, muncă voluntară şi alte fapte vrednice de laudă.

De multe ori, aceşti tineri ne solicită să-i spovedim, să-i împărtăşim înainte de a pleca din ţară, să le citim rugăciuni de călătorie şi să ne rugăm pentru dânşii.

Parohia noastră are o strânsă şi rodnică legătură cu şcoala şi, cum se obişnuieşte mai nou, avem încheiate parteneriate de colaborare. Am desfăşurat împreună proiecte împotriva abandonului şcolar (Proiectul Alege şcoala), ducem o luptă sistematică împotriva violenţei în şcoală, săvârşim rugăciunea de binecuvântare a anului şcolar, spovedania copiilor la început de an şcolar şi alte activităţi spre slava Bisericii şi a lui Dumnezeu.

Încercăm să ţinem legătura cu o parte dintre tinerii plecaţi la studii şi care vor ajunge medici creştini, profesori adevăraţi, sportivi renumiţi, cadre militare cu frică de Dumnezeu, care toţi vor face peste ani cinste familiei, şcolii şi parohiei noastre.

Pe tărâm material, în ultimul timp s-au făcut lucrări importante de modernizare şi înfrumuseţare a bisericii, toate făcute din donaţiile benevole ale credincioşilor, cu ajutorul primăriei, dar şi cu sprijinul domnului Dan Rusu Pintilie, administrator la firma Eurostrade Company şi a colaboratorilor săi.

Cu strângere de inimă şi mulţumind bunului Dumnezeu, amintim câteva realizări din ultima perioadă: construcţia clopotniţei, acoperişul bisericii, încălzire centrală, aer condiţionat, extindere casă praznicală şi altele.

Altă misiune a bisericii noastre, ziditoare de suflet, este filantropia. Despre credincioşii parohiei noastre putem spune ca sunt oameni milostivi şi de ajutor, solidari cu oamenii aflaţi în suferinţă. Aş vrea în acest sens să amintesc de reconstrucţia unei case distruse într-un incendiu, care a fost refăcută din temelii într-un timp foarte scurt, realizarea unei colecte pentru credincioşii din oraşul Paşcani, când strada Abator a fost distrusă de inundaţii. De altfel, de multe ori s-au făcut colecte pentru alte parohii şi mănăstiri cu nevoi speciale.

În afară de acestea, la nivel de parohie, desfăşurăm şi o filantropie după cuvântul Mântuitorului, în ascuns: Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta. (Matei 6,3).

În încheiere, mulţumim lui Dumnezeu pentru aceste locuri binecuvântate de Sfântul Daniil Sihastrul de la Voroneţ, atât de aproape de noi, şi vă dorim în această sfântă zi mântuire, sănătate, binecuvântare, pace, linişte sufletească, bucurie, fără a uita pe cei adormiţi din neamurile noastre şi pe eroii ţării pe care îi cinstim astăzi.

Hristos S-a înălţat!

Preot GEMĂNAR MIHAI-DĂNUŢ,

parohia Înălţarea Domnului Doroteia

(cu ocazia sărbătorii Înălţarea Domnului, 25 mai 2017)

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: