Ortografie și politică în DOOM(1) și DOOM(2) (II)

DOOM(2) include în mod fericit și elemente lexicale din toate zonele țării, de o mai mare sau mai mică importanță. Dar se constată că acestea nu sunt tratate cu destulă obiectivitate. Astfel, cuvintele curechi și scripcă sunt considerate regionalisme, în timp ce cârpător este inclus în categoria celor popu-lare, ceea ce nu corespunde realității și pune în evidență o doză de subiectivism cu iz dâmbovițeano-jienesc. Tot așa se explică și statuarea unei exprimări de genul “un prieten de-ai mei” pe lângă “de-al meu” și “o prietenă de-ale mele” în paralel cu “de-a mea” (XCIII), prin nesocotirea regulilor privind acordul dintre cuvintele aflate într-o anumită relație în scopul unor comunicări. Salutăm totuși abținerea autoarelor de a statua și forme ca “Mă doare mâinile”, “Și ele este vii”, la modă pe la halele Obor, Ferentari și dincolo de Olt. Pentru numeralele cincizeci și cincisprezece se recomandă drept corecte și formele cinzeci și cinsprezece. La acestea se adaugă și verbul a se îngrija propus pentru completarea listei celor corecte alături de a se îngrijora. Pe când oare și a se întunerici?
 

Subliniem rezolvarea chibzuită a chestiunii formei verbului a continua la per-soana I singular indicativ și conjunctiv prin impunerea for-mei general acceptate și pro-movate de eu continui, eu să continui, analoagă persoanei a II-a (tu continui, tu să con-tinui), în locul pretențioasei continuu. DOOM (2) face or-dine și în situația numeralului ordinal întâi prin admiterea formei de feminin întâia, frecvent întâlnită în vorbirea curentă. Este binecunoscut faptul că despărțirea cuvintelor în silabe se bazează, în foarte mare măsură, pe principiile fonetic și pe cel al structurii morfologice a cuvintelor. Pe lângă marea importanță prac-tică a respectării lor în scriere, acestea facilitează și punerea în evidență a sonorității me-lodice și eleganței limbii noastre. Dar, din păcate, din câte putem constata la prima lectură a noului Dicționar, în lupta sa cu principiile orto-grafiei începe să se contureze biruința calculatorului anglo-saxon care are în atenție doar utilizarea rentabilă și estetică a spațiului paginilor repar-tizate. Și, ca urmare, vom întâlni niște situații ce până la DOOM(2) se considerau erori inacceptabile: i-ne-gal, bi-os-tra-ti-gra-fi-e, su-bli-ni-a, i-nob-ser-va-bil și alte multe sute ce au devenit corecte da-torită ori din cauza tehnicilor moderne de scriere. La despărțirea cuvintelor în silabe avem și o moștenire din DOOM (1) de natură po-litică, impusă de pronunțarea forțată în hiat de către Ceaușescu a diftongului inițial cu au: a-u-di-to-riu, a-u-di-ți-e, a-u-to-car, a-u-xi-li-ar, a-u-tor, a-u-to-ri-za și multe altele, în locul unei glosări naturale a majorității vorbitorilor de limbă română (au-dí-ți-e, au-xi-li-ár, au-tór, au-di-tóriu etc.). Faptul că limba noastră s-a îmbogățit continuu și prin mijloace externe este un fe-nomen pozitiv și salutar în același timp. Împrumuturile lexicale din alte limbi s-au supus aproape în totalitate cerințelor normelor gramati-cale, ortoepice și ortografice românești. Dar preluarea în DOOM(2) a mii de cuvinte străine, dintre care absolut necesare și cu oarecare cir-culație să tot fie câteva sute, cu implicații majore în toate sectoarele gramaticii, ni se pare nu numai o exagerare, ci și o concesie de natură poli-tică făcută fără discernământ elementului anglo-saxon care ne creolează limba. Asemenea practici fac greu utilizabil DOOM-ul(2) nu numai de că-tre frații noștri din proximi-tatea granițelor Țării, dar și de către mulți compatrioți cu o pregătire mediocră. Mai mult, cu atâtea barbarisme, echivocuri, încălcări ale unor principii în speranța modificării ulterioare a gramaticii, sub-estimarea multor realități din teritoriu, o oarecare doză de subiectivism, prezența în textele introductive a unor neglijențe ortografice, DOOM(2) se prezintă sub nivelul așteptărilor multor vorbitori de limbă română și justifică con-cluzia că este susceptibil de multiple îmbunătățiri. Prof. EMANOIL REI

Print Friendly, PDF & Email

Admitere USV

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: