Alternativa la DN 17 pentru trecerea mai ușoară a munților spre Ardeal

Modernizarea DJ 172 D, Podul Coșnei-Lunca Ilvei

Se știe, cum am demonstrat-o deja, că DN 17 Suceava-Cluj este foarte greu practicabil, iarna, în zona traversării munților, între Vatra Dornei și Bistrița. „Acolo – arăta dl GAVRIL MÎRZA, președintele Consiliului Județean Suceava – este o porțiune foarte mare permanent înzăpezibilă, cu pante și cu rampe foarte accentuate, producând mari necazuri, în mod deosebit în mo-mentul apariției iernii. Indiferent câte utilaje ar fi și cât de serios ar trata această pro-blemă cei care întrețin drumul pe perioada de iarnă, nu reușesc să satisfacă în mod corespunzător cerințele de trafic.
 

În aceste condiții, sunt perioade lungi de așteptare la baza versanților, fiindcă, pentru a nu se bloca complet dru-mul și a rămâne cu mașinile undeva pe versant, se procedează la oprirea lor la baza versanților, dându-se drumul la circulație în fluxuri alternative. Așa se pierde mult timp și combustibil. Indiferent de echipamentul pe care l-ar avea mașinile, există riscul de a derapa pe acest sector de drum și de a se bloca circu-lația, producând mari neca-zuri. Pentru că este extrem de greu să ajungi acolo unde s-a produs blocajul și să intervii cu macaraua și alte utilaje pentru a debloca drumul. Iar blocaje s-au produs și se produc în mod curent. Nu tre-ce nici o iarnă fără a avea mo-mente dificile pe acel sector de drum, între Poiana Stampei și Piatra Fântânele. De aceea trebuie găsită o altă variantă de trecere a munților. Alter-nativa este DJ 172 D, Podul Coșnei – Coșna – Grădinița – Lunca Ilvei – Ilva Mică – zona Năsăudului”. Varianta aceasta, am aflat de la un specialist cu 35 de ani de experiență în domeniul drumurilor, dl Eugen Girigan, director general al S.C. Dru-muri și Poduri SA Suceava, are avantajul, pentru cei care merg din județul Suceava spre Cluj, că reduce distanța cu 20 km față de cea prin Vatra Dornei – Bistrița – Cluj – Oradea – Eu-ropa… Pentru județul Bistrița-Năsăud însă lungește distanța de parcurs cu 15 km, dar aduce alte avantaje. În situația în care se amenajează corespunzător traseul, nu există riscul înză-pezirii. Este un traseu protejat de păduri și nu sunt proble-mele create iarna pe DN 17. Din punctul acesta de vedere, prezintă un avantaj foarte mare. Este o zonă comparabilă cu Mestecănișul, care, sigur, este un traseu de munte, cu probleme iarna, dar nu așa de mari și grave, cum sunt pe sectorul Poiana Stampei – Piatra Fântânele, peste Mun-tele Măgura (Tihuța). Care-i situația actuală a DJ 172 D și ce investiții ar pre-supune modernizarea lui? „A-cest traseu – preciza dl EU-GEN GIRIGAN – are pe terito-riul județului Suceava 14 km, toți de modernizat, iar pe teritoriul județului Bistrița-Nă-săud, 36 km până în Năsăud, dar de modernizat mai sunt 8 km. Totuși, din cei 14 km din jude-țul nostru, pe 2 km, de la Po-dul Coșnei până la Coșna, am început modernizarea, în cur-sul acestui an, cu fonduri de la Consiliul Județean Suceava, rămânând 12 km care trebuie modernizați. Ați întrebat de costuri. Un km de drum mo-dernizat pe acest sector ar însemna, în medie, circa 1,5 milioane euro. Deci ar trebui să investească, de comun a-cord, județul Suceava 18 mili-oane euro și județul Bistrița-Năsăud, 12 milioane euro, și s-ar crea alternativa la DN 17. Mai mult de atât, între Piatra Fântânele și Coșna s-ar putea face sensuri unice. Adică vom putea pleca de la Suceava spre Bistrița-Năsăud pe DJ 172 D, ca și cum ar fi o autostradă cu două benzi pe sens, și să ne întoarcem pe DN 17, de la Piatra Fântânele, pe două benzi, urcând Tihuța și cobo-rând până la Podul Coșnei. Pentru că, la întoarcere din ju-dețul Bistrița-Năsăud, DN 17 este mai avantajos. Rampele foarte mari sunt dinspre Su-ceava spre Bistrița. Și vârful Muntelui Măgura (Tihuța) este mai deschis pe partea județu-lui Suceava și adună foarte multă zăpadă, creând cele mai mari necazuri. Așadar, acest sector de drum s-ar putea a-menaja ca o autostradă. Sigur, nu este o investiție mică, cele 30 milioane de euro sunt o sumă destul de mare, dar cred că s-ar putea apela, împreună cu județul Bistrița-Năsăud, la niște fonduri europene, având în vedere că leagă Moldova cu Ardealul, creând o alternativă la DN 17, care creează pro-bleme deosebite, cunoscute probabil și de cei care circulă prin Europa sau din Europa înspre Moldova ș.a.m.d.”. Dl director general Eugen Girigan ne mai spunea că rea-lizarea acestei variante nu ri-dică greutăți, pentru că drumul este creat. Probleme vor fi pe o porțiune de 3 km, exact în vârful muntelui, unde este un zăcământ de turbă. Însă există soluții tehnice, sigur mai costisitoare, dar media costu-lui pe km de drum, pe întregul traseu de 30 km, nu depășeș-te, așa cum am menționat, 1,5 milioane euro. Drumul tre-buie doar lărgit, netrebuind scoase din circuitul forestier suprafețe mari. Practic, pe traseu se circulă, pe o por-țiune din vârful muntelui, nu-mai că cu căruța, însă, până nu se modernizează, nu se poa-te devia circulația auto-turismelor și a altor mașini pe acolo. Mai ales că pe o distanță de 12 km, între Coșna și Gră-dinița, este pietruit și circu-lația este incomodă. Avantajul este că nu ar trebui făcut un drum nou, ci modernizat cel existent. Din punct de vedere tehnic este foarte ușor rea-lizabil. Pentru că pe acest tra-seu, inclusiv peste turbărie, trece și calea ferată Suceava-Cluj. Cum s-au găsit soluții pentru construcția căii ferate, se pot găsi și pentru drum. O soluție mai îndrăzneață, ca alternativă la circulația pe DN 17, pe la Tihuța, propune rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, dl prof. univ. dr. ADRIAN GRAUR, care spune că nu gândim în perspectivă și nu realizăm investițiile de acum și pentru viitor: „Cred că România are o problemă cu construcțiile durabile. Se pare că nu suntem capabili să abordăm probleme de anvergură. Nu avem voca-ția construcțiilor pentru sute de ani. Asta ține și de educație. Cred că pentru traversarea munților trebuie să realizăm tuneluri. E adevărat că inves-tiția inițială este mare. Proba-bil că ajunge la costuri de 10 ori mai mari decât la un drum descoperit. Dar nu putem ig-nora experiența celorlalte țări europene – Italia, Germania, Spania, Austria, Franța – care au rețele de tuneluri pentru traversarea munților. Eu am avut o serie de discuții cu rec-tori de la alte universități și sper să putem formula soluții cât mai curând”. I-am solicitat dlui preșe-dinte Gavril Mîrza opinia în legătură cu posibilitățile de modernizare a DJ 172 D pro-puse de directorul general al S.C. Drumuri și Poduri SA Su-ceava și cu soluția de avangar-dă cu care vine rectorul uni-versității sucevene. „Soluția propusă de dl rector este de viitor. La ora actuală, nu există posibilități financiare de realizare a unui tunel în zonă, decât dacă se neglijează alte investiții importante din țară. Așa că rămânem la ideea mo-dernizării DJ 172 D. În legă-tură cu această cale rutieră – ne-a spus domnia sa –, am avut discuții cu omologul meu de la Bistrița-Năsăud, dl Gheorghe Marinescu, pentru un proiect comun, cu fonduri europene. Sperăm ca anul viitor să rezolvăm problema proiectului și să obținem fondurile necesare modernizării drumului, spre beneficiul și bucuria populației din acea zonă, care trăiește în izolare, drumul fiind pe unele porțiuni aproape impracticabil. De alt-fel, locuitorii din comuna Coșna, în frunte cu primarul Ilie Todașcă, au făcut demersuri la noi pentru modernizarea a-cestei căi rutiere. Va fi o variantă mai economică, și ca lungime a traseului, dar mai ales în ceea ce privește între-ținerea în perioada de iarnă, pentru că este o zonă izolată împotriva înzăpezirilor, față de DN 17, unde cheltuielile cu întreținerea în timpul iernii sunt foarte mari”.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: