C.N. “Petru Rareș”. 77 premii și mențiuni la concursuri literare în (octombrie) 2007

Aida Hancer, XII B
> Marele premiu la Concursul național de poezie „Vasile Alecsandri”, Bacău;
> Marele premiu și Premiul revistei “Poesis” la Concursul național de poezie “Provers”, Nicula;
> Marele premiu la Concursul național de poezie “Tudor Arghezi” (manuscris), Tg-Jiu; > Marele premiu la Festivalul național de poezie “Costache Conachi”, Tecuci;
> Marele premiu la Festivalul național de poezie “Lira de argint – Sihleanu”, Vrancea;
> Marele premiu la Festivalul național de poezie “Agatha Grigorescu Bacovia”, Mizil;
> Marele premiu la Festivalul internațional de poezie “Iulia Hașdeu”, Chișinău;
 

> Premiul I la Concursul național de poezie “Arena cu visători”, Pitești; > Premiul I la Festivalul național de literatură “Varlaam”, Vrancea; > Premiul I la Festivalul na-țional de poezie și proză scur-tă “Vasile Voiculescu”, Buzău; > Premiul al II-lea la Con-cursul național de poezie “George Suru”, Caransebeș; > Premiul al II-lea la Concursul național de poezie “Virgil Carianopol”, Caracal; > Pre-miul al II-lea la Festivalul na-țional “Magda Isanos-Eusebiu Camilar” (poezie), Suceava; > Premiul al II-lea la Festivalul internațional “Veronica Micle”, Iași; > Premiul al II-lea și Premiul revistei “Ori-zont” la Festivalul național “Avangarda XXII”, Bacău; > Premiu al II-lea la Con-cursul național de poezie “George Coșbuc” (grupaje), Bistrița-Năsăud; > Premiul al II-lea la Concursul național “Ars Nova” (poezie), Brăila; > Premiul al III-lea la Con-cursul național de poezie “Le-oaică tânără iubirea”, Pitești; > Premiul editurii “Princeps-Edit” la Festivalul național de poezie “Porni Luceafărul”, Botoșani; > Premiul special al juriului la Concursul național de poezie prin sms, Târgo-viște; > Premiul revistei “Orient Latin” la Festivalul na-țional de poezie “Nicolae Labiș”, Suceava Georgiana Diaconița, XII B > Premiul I la Concursul internațional de poezie „V. Micle” (secțiunea poezie), Chișinău; > Premiul I la Concursul internațional de poezie „V. Micle” (secțiunea proză), Chișinău; > Premiul I la Concursul național de cri-tică literară ,,Eugen Lovi-nescu”, Ploiești; > Premiul I la Festivalul național de dra-maturgie ,,Goana după flu-turi”, Râmnicu-Vâlcea; > Pre-miul I și Premiul special Me-gaTv la Concursul de creație literară ,,ArsNova” (proză scurtă și eseu), Brăila; > Premiul I și Premiul re-vistei ,,Mișcarea literară” din Bistrița-Năsăud la Concursul național de poezie și proză scurtă ,,Eusebiu Camilar-Magda Isanos-Constantin Ște-furiuc (proză scurtă), Sucea-va; > Premiul I la Concursul național ,,Jurnalul ca mărtu-rie” organizat de fundația ,,Gheorghe Ursu” și Revista 22; > Premiul I la Concursul național literar ,,Moștenirea Văcăreștilor” (proză scurtă), Târgoviște; > Premiul I la Con-cursul internațional de creație literară ,,Iulia Hașdeu” (pro-ză), Chișinău; > Premiul I la Concursul internațional de li-teratură ,,Veronica Micle” (traduceri), Iași; > Premiul al II-lea la Con-cursul național de proză scurtă ,,Gib I. Mihăescu”, Drăgășani-Vâlcea; > Premiul al II-lea la Concursul internațional de creație literară ,,Iulian Haș-deu” (poezie), Chișinău; > Premiul al III-lea la Festivalul național de creație literară ,,Poezia Tinereții”, Iași; > Premiul al III-lea la Concursul internațional de literatură ,,Veronica Micle” (poezie), Iași; > Mențiune la Concursul național de poezie ,,George Suru”, Caransebeș; > Men-țiune la Concursul național de eseu și proză scurtă ,,Pavel Dan” (proză scurtă), Cluj- Napoca; > Premiul Revistei ,,Verso” la Concursul național de poezie și interpretare cri-tică a operei eminesciene ,,Porni Luceafărul…”, Boto-șani; > Laureată la etapa jude-țeană a Concursului național ,,Tinere Condeie” (poezie, proză, teatru), Suceava Alexandra Lățescu, XII D > Marele premiu la Concursul internațional “Iulia Hașdeu “ (proză ), Chișinău; > Laureată la faza națională a Concursului de creație literară “Tinere Condeie”, Poiana Pinului – Buzău; > Laureată a Taberei naționale de Creative Writing (poezie), Râșca – Suceava; > Premiul I la Con-cursul național de poezie “Ni-colae Labiș”, Suceava; > Pre-miul al III-lea la Concursul de literatură “Cuvinte de debut” (secțiunea proză), Suceava; > Premiul al III-lea la Festivalul național de poezie și poză scurtă “Vasile Voiculescu “ (proză ), Buzău; > Premiul “Haralambie Mihăescu” la Concursul național de poezie și proză scurtă “Magda Isanos-Eusebiu Camilar-Constantin Ștefuriuc” (proză), Suceava; > Premiul “Lira de argint” la Festivalul național de poezie “Lira de argint – Sihleanu”, Vrancea. Larisa Mihalache, XII D > Premiul al II-lea la Con-cursul național de critică lite-rară „Mihail Iordache”, ediția a II-a, Suceava; > Premiul al II-lea la Concursul național de proză scurtă “Gib I. Mihă-escu”, Drăgășani – Vâlcea; > Premiul al III-lea la Concursul național de poezie în limba franceză “Échos franco-phones”, București; > Laure-ată la faza județeană a Con-cursului de creație literară “Tinere Condeie”; > Mențiune la Concursul național de cri-tică literară „Eugen Lovines-cu”, ediția a II-a , Prahova; > Mențiune la Sesiunea na-țională a cercurilor de lectură, Buftea – Ilfov Georgiana Toderaș, XII B > Marele premiu „Magda Isanos” și Premiul revistei „Convorbiri literare” la Con-cursul național de poezie și proză scurtă “Magda Isanos-Eusebiu Camilar-Constantin Ștefuriuc” (poezie), Suceava; > Premiul I la Festivalul na-țional de poezie “Costache Conachi”, Tecuci; > Laureată la faza județeană a Concur-sului de creație literară “Tinere Condeie”; > Premiul al III-lea la Concursul național “Gh. Ursu – Jurnalul ca mărturie”, București Andreea Cristina Novac, XII B > Diploma de excelență și Premiul național “Junior”, Centrul național de excelență/ Uniunea Scriitorilor din România; > Laureată la faza națională a Concursului de creație literară “Tinere Condeie”, Poiana Pinului – Buzău; > Premiul al III-lea la Con-cursul național de critică literară „Mihail Iordache”, ediția a II-a, Suceava George Serediuc, absolvent > Premiul revistei “Orașul” și Premiul Editurii Remus la Concursul național de poezie “Nicolae Labiș”, Suceava; > Menține la Concursul de creație literară “Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale – Giurgiu; > Laureat la faza ju-dețeană a Concursului de creație literară “Tinere Condeie” Mihaela Andreea Șuleap, XII H > Laureată la faza națională a Concursului de creație literară “Tinere Condeie”, Poiana Pinului – Buzău; > Laureată a Taberei naționale de Creative Writing (poezie), Râșca – Suceava Alexandra Dumencu, absolventă > Volumul de debut “In Carpe Diem’s Memory” (Editura Lidana, Suceava, 2007); > Laureată la faza județeană a Concursului de creație literară “Tinere Condeie” Țăranu-Hofnăr Flavia, absolventă > Premiul al III-lea la Concursul național de proză “Gib Mihăescu”, Vâlcea; > Laureată la faza județeană a Concursului de creație literară “Ti-nere Condeie” Andreea Despina Popovici, absolventă > Mențiune la Concursul internațional de literatură ,,Veronica Micle” (poezie), Iași; > Laureată la faza ju-dețeană a Concursului de creație literară “Tinere Condeie” Alexandra Oniceanu, absolventă > Diploma de excelență, Centrul național de excelență/ Uniunea Scriitorilor din România Viorica Schipor, XII E > Laureată la faza națională a Concursului de creație literară “Tinere Condeie”, Poiana Pinului – Buzău Ana Maria Crețu, XII D > Laureată la faza județeană a Concursului de creație literară “Tinere Condeie” Alexandra Mărginean, absolventă > Laureată la faza județeană a Concursului de creație literară “Tinere Condeie” Alexandra Petraru, absolventă > Laureată la faza județeană a Concursului de creație literară “Tinere Condeie” Alexandra Apostu, absolventă > Laureată la faza județeană a Concursului de creație literară “Tinere Condeie” Andreea Hoffman, IX B > Mențiune la Concursul național de Povești „Ion Creangă”, Iași Mădălina Mihăilescu, IX B > Mențiune la Concursul național de Povești „Ion Creangă”, Iași Antologii. Volume colective: > “Săgetătorul” (București) > Caiete mălinene (Suceava) > Caiete udeștene (Suceava) Publicații: Bucovina literară, Sud. Viața băcăuană, Crai nou, 13 Plus, Argeș, Cafeneaua literară, Oglinda literară, Ateneu, Atitudini, Poezia, Convorbiri literare, Dacia literară, Luceafărul, Poesis, Mișcarea literară, Clipa siderală, www.nordlitera.ro, www.egophobia.ro, www. poezie.ro, www.licart. fotolitera.com, www.liceeni. cuvantul.ro etc.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: