PSD Suceava 2020

Supărare la CAS, efecte benefice pentru bolnavi

În mod paradoxal, supărarea provocată la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava de articolul „CAS, bolnavii și farmaciștii”, publicat în „Crai nou” nr. 4139 din 23 martie 2006, are efecte benefice pentru bolnavii din județ. Acestora le putem oferi acum informații noi sau, unele, în reluare, dar pe care unii nu le-au aflat încă, de mare importanță, privitoare la drepturile pe care le au în raport cu farmaciile și cu CAS. Se pare că unele informații (măsuri luate de CAS Suceava) nu sunt cunoscute bine nici de către toți farmaciștii. Cel puțin în municipiul Suceava, la unele farmacii aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, ți se spune că aceasta pretinde acum raportarea terminării fondului alocat pentru medicamente compensate și gratuite în 24 de ore de la data epuizării lui. Aceasta ar fi cauza, susțin respectivii farmaciști, pentru care, dacă le lipsește un medicament de pe rețeta bolnavului, nu mai încasează banii și pentru acel medicament, pe care ar trebui să-l aducă în 24 de ore, ci înapoiază rețeta, evident, fără s-o onoreze.
 

Iar bolnavul trebuie să stea la rând la altă farmacie, unde există riscul ca fondul alocat să se termine până ajunge el în față. Și-atunci, ori scoate bani din buzunar (dacă are) și suportă întregul cost al medicamentelor de pe rețetă, ori nu le ia pe toate, agravându-și starea de sănătate și ajutând, fără să vrea, sistemul de asigurări de sănătate să scape mai repede de unii consumatori de fonduri! Doamna dr. CRISTINA IORDĂCHEL, președinte-director general al CAS Suceava, ne spunea că farmaciștii care procedează în acest fel încalcă reglementările Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: „În conformitate cu o adresă a CNAS din luna februarie a.c., începând cu luna martie, în vederea monitorizării consumului lunar de medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu, raportările farmaciilor privind terminarea fondurilor trebuie să se facă în maximum 72 de ore de la terminarea fondului aferent lunii respective. Această măsură a fost luată special pentru a evita ca unele farmacii să păstreze fonduri, dar să le spună pacienților că au terminat fondul. Farmaciile fiind obligate ca în 72 de ore de le terminarea fondului să depună la noi și situația rețetelor, nu mai există posibilitatea ca ele să ia rețete în mod preferențial de la anumiți pacienți, în timp ce altora le spun că au terminat fondul. Deci este o măsură care vine în ajutorul bolnavilor și care încearcă să asigure accesibilitatea egală a tuturor asiguraților la serviciile medicale. Desigur, ne-am gândit și noi să introducem un sistem cu bon, respectiv asiguratul să lase rețeta, să primească de la farmacie un bon și să revină peste câteva zile, când farmacistul îi va asigura toate medicamentele prescrise. Dar nu există o soluție care să asigure o eliberare a bonurilor, să spunem, cinstită. Farmaciile ar putea să elibereze bonuri cui doresc, iar asigurații se pot trezi că, pe data de întâi a lunii, la ora 9 sau 10 dimineața, la farmacii li se spune că s-au terminat bonurile. Noi am fost criticați că nu introducem acest sistem, dar gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă în prima zi a lunii, la ora 10, asiguratul se așează la coadă, și când ajunge înăuntru i se spune că s-au terminat fondurile”. De ce nu se fac controale în acest sens? „Pe teritoriul județului sunt 92 de farmacii, iar noi nu avem personalul necesar și capacitatea de a le verifica în timp real. La biroul control avem doar trei angajați, iar o echipă de control trebuie să fie alcătuită din minimum două persoane. Putem repartiza pentru această activitate și personalul de la serviciul medical, dar aceasta înseamnă cel mult 2-3 echipe de control. Mai trebuie știut că noi avem 709 furnizori, din care aproximativ 300 medici de familie, 10 spitale, cele 92 de farmacii, și trebuie să verificăm activitatea tuturor”. De unde provine, ce are la bază această dezinformare a bolnavilor de către unii farmaciști, în legătură cu timpul în care trebuie să raporteze terminarea fondurilor? „Dacă există farmaciști care au afirmat acest lucru, înseamnă că sunt rău-voitori. Aș dori să știu exact numele acestor farmaciști și farmaciile în care s-a întâmplat acest lucru, care este contrar obligațiilor pe care le au prin contractul pe care l-au semnat”. Redăm câteva din obligațiile farmaciilor, care au legătură cu onorarea rețetelor compensate și gratuite • să se aprovizioneze și să aibă toate medicamentele prevăzute în lista de compensate și gratuite • să aibă întotdeauna medicamentul cel mai ieftin din lista de compensate și gratuite • să aibă o evidență a gestiunii, cantitativă și valorică, respectiv să existe o concordanță exactă între actele de intrare a medicamentelor și numărul medicamentelor decontate de CAS Suceava. Dar unele farmacii nu au putut justifica faptul că au eliberat medicamentele pacienților, deși CAS le-a decontat sumele respective. Sumele pe care unele farmacii nu le-au putut justifica variază între 10 milioane și câteva sute de milioane lei vechi. De aceea, ne spunea doamna dr. Cristina Iordăchel, CAS le-a imputat sumele respective și a reziliat contractele cu farmaciile găsite în culpă. CAS presupune că farmaciile respective au înlocuit medicamentele, dând pacienților alte medicamente, mult mai ieftine, dar decontând la Casă medicamente mai scumpe sau că nu au onorat pacientului toate medicamentele de pe rețetă, susținând că nu le au și nici nu le pot procura, solicitând însă decontarea lor de către CAS • în momentul în care nu au medicamentul pe care-l are prescris pacientul, trebuie să i-l aducă în termen de 24 de ore • să elibereze medicamentele pacientului, indiferent la ce casă de asigurări de sănătate este acesta luat în evidență. Singura condiție este ca farmacia să aibă contract cu casa de asigurări cu care se află în contract medicul prescriptor • să elibereze medicamentul cu prețul cel mai mic din farmacie • să anuleze, în fața pacientului, medicamentele care nu au fost eliberate, pe toate exemplarele prescripției. Doamna președinte-director general al CAS preciza că farmaciile ar trebui să afișeze la loc vizibil drepturile pacientului. Domnia sa mai crede că „toate abuzurile care se fac au drept cauză lipsa de vigilență a asiguratului, care, sau nu-și cunoaște drepturile sau, dacă le cunoaște, nu și le apără. Noi avem tel-verde, un telefon gratuit, cu numărul 0800.800.981, unde oricine poate suna și sesiza aspecte privind desfășurarea activităților în sistemul medical. Între orele 8,30-16,30, un salariat al nostru preia mesajele, iar după 16,30 intră pe mesagerii și ascultăm mesajele a doua zi. Telefonul este apelat, însă nu în măsura în care ne-am dori; am vrea să avem sute de apeluri, dar avem câteva zeci. Oamenii nu se adresează nici în scris. Ei constată că nu li se respectă drepturile, că se fac abuzuri, și rămân frustrați, necăjiți, fără să se adreseze nouă. Sunt și asigurați care vin și ne spun că, de exemplu, li s-au eliberat numai două medicamente din trei, dar, în momentul în care-i rogi să lase o copie xerox după rețetă și să dea și declarație scrisă, refuză s-o facă. Deci și oamenii ar trebui să-și apere drepturile, dar într-un mod civilizat și deschis. Dacă ar face acest lucru, atunci poate nici farmaciștii nu și-ar permite să le dea rețeta înapoi, spunând că n-au medicamentul respectiv. Totodată, asigurații trebuie să ceară bonul fiscal. Pentru că, pe acel bon fiscal, la farmaciile care sunt în contract cu CAS, trebuie să scrie denumirea medicamentului, valoarea care este compensată de CAS și valoarea pe care o plătește asiguratul. Acest lucru se poate face prin cuplarea casei de marcat cu calculatorul. O parte din farmacii au făcut aceasta. Dar când casa de marcat nu este cuplată cu calculatorul, înseamnă că ceva nu este transparent pentru asigurat. O farmacie serioasă, care-și onorează contractul și care-l respectă pe asigurat trebuie să aibă casa de marcat cuplată cu calculatorul, pentru ca asiguratul să primească bonul fiscal, pe care să vadă denumirea medicamentului, valoarea compensată de Casă și valoarea pe care dumnealui trebuie s-o plătească. Noi nu putem să luăm nici o măsură, dacă asiguratul nu vine cu bonul fiscal. Trebuie însă menționat și faptul că multe dintre reclamațiile împotriva farmaciștilor nu sunt pertinente. Oamenii trebuie să-și apere drepturile în mod civilizat, iar furnizorii care lucrează cu noi nu trebuie să uite că aceștia sunt bani publici, banii omului care stă la rând”. De ce nu ajung fondurile pentru medicamente compensate și gratuite? Doamna dr. Cristina Iordăchel crede că există prea multe prescripții de medicamente scumpe, din import. „Este firească dorința medicului de a-și trata pacienții cât mai bine, cât și cerința pacientului de a fi tratat cât mai bine. Dar trebuie să ținem seama că trăim într-o țară în care plătim asigurările în lei, iar medicația este importată pe euro și, din această cauză, tot timpul va apărea o discordanță. Sigur, medicul este liber să prescrie ce este mai bun, dar acest lucru va trebui să fie reglementat prin elaborarea unei alte liste de medicamente compensate și gratuite, mai aproape de posibilitățile reale ale sistemului de a susține aceste cheltuieli. Acum, medicul ar trebui să se gândească că dacă prescrie tot ce este mai scump și mai bun primilor 10-20 pacienți pe care-i vede, pentru următorii o sută nu vor mai fi fonduri ca să fie tratați. În județul Suceava, se onorează cam 37.000-38.000 rețete”. Deocamdată însă, CAS nu știe câte din rețetele eliberate de medici se onorează în farmacii. Mai exact, câți dintre bolnavii cărora li s-au eliberat rețete compensate/gratuite și-au putut lua medicamentele și câți au rămas fără ele, agravându-și starea de sănătate. În altă ordine de idei, conform normelor după care funcționează, CAS trebuie să aloce 20 la sută din fondurile pentru farmacii pe baza adresabilității, respectiv a populației arondate fiecărei farmacii. În acest fel, sunt favorizate farmaciile din zona rurală. Pentru că sunt comune cu 4.000-5.000-8.000 de locuitori și, astfel, multe farmacii din zona rurală au fonduri mai mari decât cele de la oraș. În orașe sunt multe farmacii, revenind pe fiecare câte 2.000-3.000 de locuitori. 80 la sută din fonduri sunt repartizate în funcție de punctaj, respectiv de structura de personal a farmaciei (farmacist, asistent ș.a.m.d.). Pe de altă parte, conform Ordonanței 150/2002, asiguratul are liber acces, se poate duce oriunde pentru a-și lua medicamentele. Doamna președinte-director general a CAS crede că această facilitate se repercutează negativ asupra asiguraților de la orașe. Pentru că bolnavii de la țară care vin la consultație la medici specialiști, după ce obțin rețetele, merg la farmaciile din oraș pentru a-și lua medicamentele, mărind cozile și determinând epuizarea fondurilor acestora în primele 2-3 zile ale lunii, în timp ce farmaciile din zona rurală au fonduri până la mijlocul lunii. „Din păcate, CAS nu poate să diminueze fondurile pentru farmaciile din zona rurală și să le mărească pentru cele din orașe. Poate s-o facă doar la sfârșit de trimestru. Acestea sunt normele! Ele nu pot fi adaptate la condițiile regionale, locale”. Cum se explică faptul că farmaciile din București, dar și din alte județe, după cum susțin unii bolnavi, au fonduri pentru compensate și gratuite pe tot parcursul lunii? Am fost informați că fondurile se distribuie în funcție de numărul de asigurați și de încasări, de contribuția asiguraților la fond. Totuși, ni s-a spus, bugetul pe acest an al CAS Suceava este cu 10-15 la sută mai mare decât încasările de la nivelul județului și că acest procent ar putea să fie și mai mare, după rectificările bugetare. Deci județul primește mai multe fonduri decât produce. Apoi trebuie văzut nivelul consumului pe asigurat: depinde câți oameni sunt bolnavi, câți se adresează la medici, ce fel de prescripție medicală primesc.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: