UE în județul Suceava – Proiectul multianual PHARE TVET

Pentru a exemplifica impactul pe care l-a avut UE în județul Suceava, pot fi luate în calcul programele UE care s-au derulat în județul nostru. Un exemplu relevant, cre-dem, ar fi proiectul PHARE TVET, inclus în componenta „Coeziune economică și so-cială”. Acest proiect s-a derulat în 122 de școli la nivel național, în județul Suceava fiind implicate trei licee, respectiv Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” și Cole-giul Tehnic „Petru Mușat”, ambele din Suceava, și Grupul Școlar „Lațcu Vodă” din Siret. Acest proiect multianual de finanțare al Uniunii Europene vizează modernizarea sistemului românesc de educație și formare profesională, fiind axat pe două componente principale: construcția instituțio-nală (ceea ce înseamnă stagii de formare a cadrelor didactice și a managerilor școlari) și pe investiții (acestea presupunând modernizarea și dotarea atelierelor).
 

Ca urmare a dotării și reabilitării sălilor de curs, elevii au beneficiat de un mediu propice acumulării de cunoștințe, iar, prin formarea profesorilor, elevii au avut acces, în procesul instructiv-educativ, la metode moderne de învățământ, cel mai important fiind învățământul incluziv. Acesta reprezintă un început și nu un sfârșit, presupune valorizarea elevului la ade-văratul lui potențial, profe-sorul văzând elevul ca o resur-să. Astfel, comunicarea elev-profesor este mai eficientă, acest fapt ducând la o mai bună educație și formare a tinerilor. Prin derularea programului Phare la Colegiul Tehnic „Pe-tru Mușat” și la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, două din cele trei școli de aplicație la nivel județean, acestea au reușit să se impună pe piața educațională locală, remarcându-se prin compe-titivitate și eficiență, după cum ne-au declarat directorii a-cestor instituții de învățământ, dna Maria Teodoreanu și dna Rodica Munteanu. Acest fapt este dovedit de sesiunea de admitere 2005, când audiența privind accesul în cele două colegii a crescut, numărul total de locuri fiind ocupat. A crescut calitatea actului educațional datorită dotării și modernizării sălilor de clasă și a atelierelor, prin formarea profesorilor, a crescut calita-tea educației, dezvoltarea parteneriatelor dintre Colegiu și agenții economici locali a dus la o mai bună adaptare la piața muncii și o mai bună distribuire a absolvenților Co-legiului în piața forței de mun-că. Dezvoltarea de partene-riate școală – agent economic dovedește impactul pozitiv pe care acest proiect l-a avut atât la nivelul liceelor în cauză, cât și la nivelul comunității. Pentru profesori, școala nu mai este doar un loc de muncă la stat, ci, prin formarea lor după sistem european, școala este privită ca o afacere, în care ei trebuie să gestioneze des-chiderea către celalalt, flexi-bilitatea, toleranța. Profesorii și-au schimbat atitudinea, au devenit mai motivați și mai interesați de proiectele euro-pene, elevii fiind de asemenea îndrumați către aceste pro-iecte, cum ar fi Comenius sau Leonardo, ambele programe ale UE dedicate învățămân-tului. Un exemplu de dezvol-tare a unui alt program euro-pean îl dă Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din Su-ceava. „Bucătărie tradițională” este un proiect Comenius dez-voltat pe durata a trei ani îm-preună cu licee de profil din Norvegia, Spania și Germa-nia, realizându-se astfel co-municarea între culturi și între sisteme de învățământ diferite, creându-se prin arta culinară o punte între părțile implicate în proiect. Tot în urma acestui program, colegiile au acreditarea de a elibera certificate de calificare recunoscute la nivel european, ceea ce înseamnă că un absolvent al acestor colegii poate să se integreze imediat pe piața muncii în spațiul eu-ropean, competențele lui fiind viabile pe piața europeană. Aceasta se urmărește de altfel și prin procesul Bologna, re-cunoașterea la nivel european a diplomelor și a certificatelor de calificare. Colegiile implicate în program Phare TVET au făcut primele pasul spre piața de muncă europeană. Dincolo de toate aceste as-pecte ale impactului pe care l-a avut proiectul european PHARE TVET desfășurat în județul Suceava, cea mai importantă este receptarea proiectului de către elevi. În afară de noile metode de învățământ, cum ar fi studiul de caz, jocul de rol, lucrul în echipă, elevii au descoperit noi perspective de dezvoltare profesională și personală. Învățând din expe-riența, din încercările de a de-păși obstacolele, oferindu-li-se șanse egale de dezvoltare, se consideră că elevii vor deveni cetățeni activi la nivelul co-munității. Chiar dacă acomo-darea cu noile tehnici de învă-țare-predare, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, a cerut timp, chiar dacă dez-voltarea de parteneriate între școli și agenți economici a fost mai greoaie la început, liceele implicate în acest proiect TVET au depășit toate obsta-colele, ieșind victorioase din această luptă cu mentalitatea și închistarea într o formă de învățământ privită drept for-mală și standardizată. Mai mult decât atât, profesorii și elevii au fost impulsionați în a opta și pentru alte programe europene. VIVIANA CHETRARU

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: