Precizare

Referitor la articolul “N-am întreprins nimic împotriva…” (23 august 2005), în virtutea dreptului la replică, având în vedere că prin articolul găzduit de ziarul dv. au fost puși în cauză deținătorii de drept și de fapt ai terenurilor aflate sub luciul de apă administrate, în baza unor contracte de arendă nule, de falimentara PISCICOLA și, prin nu știm ce manevre, de PESCOLIV, proprietari ale căror interese le reprezentăm, vă solicităm să publicați următoarele: Pentru motivul pueril că Oficiul de Cadastru a cerut schița cu vecinătățile pentru subluciul de apă, iar harta cu amplasamentul terenului “a dispărut între 1990 și 1995” (într-un loc pe care-l știm cu toții!), Primăria comunei Rădășeni a sistat, prin anul 2002, acțiunea de eliberare a titlurilor de proprietate. Pe de altă parte, A.D.S.-ului nu i-a priit apariția Legii nr. 1/2000, mai ales prin părțile prin care aceasta prevedea (art. 8) eliberarea titlurilor pentru cetățenii considerați acționari la S.C. Piscicola SA Fălticeni de oricine altcineva decât de conducerea societății.
 

Așa că, la data de 14.07.2000, A.D.S. expediază o depeșă către co-misiile locală și județeană de fond funciar, prin care le impune abuziv schimbarea încadrării de la art. 8 la art. 4 (despăgubiri) și asimilează ilegal amenajările piscicole cu amenajările de altă natură, comportându-se ca soldatul japonez și ca unic acționar, în numirea Consiliilor de Ad-ministrație, ca și până atunci. Un an mai târziu, Direcția Apelor “Siret” Bacău intră în joc cu o șubredă și străvezie (nu și pentru justiția română) calitate procesuală și introduce acțiune civilă pentru constatarea nulității absolute a hotărârii Comisie județene prin care au fost validați ca ac-ționari. Căci deranjam. Vă-zându-se în pericol de a… câș-tiga procesul, comisia (pre-ponderent pesedistă și co-munistă de-a binelea, în rest) adoptă o atitudine de ne-combat: își reneagă decizia, la apel, iar la recurs lipsește. Noi n-am făcut decât să vedem trucurile, nu doar oglinzile și ne întrebăm: cui prodest? Oare nu conducerii firmelor Piscicola și Pescoliv, care exploatează în devăl-mășie terenurile A.D.S.-ului și ale cetățenilor? Că doar nu unor ziariști care ar mai putea bifa două articole în finalul cărora să trântească afirmații de felul: „și noi înclinăm să le dăm dreptate”. Acest “și noi înclinăm să le dăm dreptate”, pe care noi îl percepem ca fiind în detrimentul nostru (poate vreți să-i și îm-proprietăriți!), ne-a făcut să revendicăm spațiul de sub ochii cititorului, aflat în ziarul dv., singurul de altfel (ziar) care s-a arătat apropiat de problemele cetățenilor. Căci e vorba totuși de peste 1.000 de familii din zonă, care-și caută de multișor drep-tatea, pe care sus-pușii sunt tentați s-o arunce înspre grupurile de interese eco-nomice. Așadar, eșafodajul con-struit în jurul afirmației că “n-am întreprins nimic îm-potriva proprietarilor de tere-nuri” se prăbușește la o ana-liză atentă, pentru că: • nu re-zultă de nici unde că acele contracte de arendă pozate la ziar sunt încheiate “în conformitate cu Legea nr. 48/94”, așa cum pare a crede directorul executiv al Pis-cicola SA • contractele de arendă n-au fost înregis-trate la Consiliile locale în termenul legal de 15 zile, ceea ce le face nule, conform Legii arendei • contractele conțin prevederi inadmisibile și n-au fost semnate de toți cetă-țenii, deci n-au primit toți di-vidende (pește), cum se sus-ține • indicii nu sunt doar pentru cei ce nu vor să le vadă că, dacă PSD ar fi câștigat a-legerile, ar fi urmat ex-proprierea și concesiona-rea pe bani puțini către baroni • situația actuală a peste 400 ha terenuri este atât de delicată, încât numai anu-mite instituții s-ar putea o-cupa de ea • despre hotă-rârile comisiilor de fond funciar, cei ce au dus de râpă Piscicola și, prin urmare, cu o vorbă a directorului S. C. Pescoliv SRL, “au o proble-mă”, n-ar trebui să spună decât că nu le convin • de dividende date în etape spre a înlesni valorificarea lui – peștelui -, n-am auzit nici mă-car vorbindu-se prin Rădășeni • soluționarea litigiilor dintre proprietarii care dețin mai mult sau mai puțin decât li se cuvine sau a greșelilor comisiilor funciare sunt doar pretexte care maschează tentativa de luare cu japca a terenurilor, în urma semnării de către arendatori a unui contract pe care și poliția econo-mică îl consideră în neregulă • dacă Piscicola a făcut plăți frauduloase în 2003 și 2004, cum va constata și lichida-torul (?), nu cumva Pescoliv a exploatat ilegal 400 ha de teren? Cât timp cred acești a-rendași pârâți sau coacționari sforari că se vor mai folosi de proprietățile noastre fără să plătească? • afirmația că, înainte de 1962, aceste te-renuri erau pășuni degradate sau mlaștini cu stufăriș este de asemenea inexactă. Cât despre viața lui Sadoveanu, îi asigurăm că nu sunt persoa-nele potrivite pentru a face referiri la ea, mai ales după ce au înstrăinat Cabana “Nada Florilor” • noi n-am sesizat P.N.A., deci ei nu pot susține că sunt “curați”. Și apoi fo-losirea P.N.A.-ului drept “detergent” de presă poate să le cauzeze în timp • despre teama că dacă s-ar retroceda terenurile “s-ar întâmpla ca la iazul de la Calafindești”, îi a-sigurăm că e numai a lor și privește doar mersul afa-cerilor proprii, care spe-răm să-i ducă departe de bălțile noastre. Ing. TODIREL CĂLUGĂRIȚA, Vicepreședinte al Asociației “Șomuzul” Rădășeni Nota redacției: Ne facem datoria de a publica acest text, chiar dacă încearcă să acrediteze ideea că ziarul deformează realitatea și că problema retrocedării către proprietari a luciilor de apă trenează din voia noastră. Nimic mai neadevărat și mai ceva ca-n certurile de pre-cupeți. Nu noi împroprietărim cu iazuri, ci autoritățile. Iar, dacă acestea nu o fac, trebuie chemată în ajutor legea. Pe care însă simpaticul semnatar al „dreptului la replică” se pare că o evită. Iată și o dovadă: a tăiat ulterior, cu mânuța du-misale, din textul replicii câteva afirmații hazardate, motivând că este posibil să fie chemat în judecată pentru cele afirmate. Și viteaz, adăugă, tot manu propria, o frază care în-vinovățește jurnalistul. L-am putea chema în judecată pentru denunț calomnios. Îl lăsăm însă judecății cititorului, care poate face deosebirea între lo-curile unde se burică omul nostru: piața mare sau câmpul de luptă… (D. TEODORESCU)

Print Friendly, PDF & Email

Admitere USV

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: