Petroliștii români au dăruit o școală copiilor nord-bucovineni

1 septembrie – începutul anului școlar în Ucraina – a adus o bucurie de nespus locuitorilor satului Poieni-Bucovina din regiunea Cernăuți: de azi înainte copiii lor vor învăța într-o școală modernă. Într-o atmosferă de mare sărbătoare, aici a fost dată în folosință o splendidă clădire – Școala Medie Generală (gradul I-II de acreditare) „Nichita Stănescu”, proiectată și construită în anii 2002-2005 de către Federația Sindicatelor Libere și Independente „Petrom” din România și dăruită, după cum citim pe o placă de granit de la intrare, copiilor din Poienii Bucovinei. Tot aici, dintr-un tablou, ne întâmpină cu cuvintele „Vă sărut din inimă” acela care a fost și va rămâne mereu un poet de excepție, Nichita Stănescu.
 

Scoala din Poieni

Liviu LUCA

Sute de părinți și copii, cu brațele pline de flori, scăldați în razele fierbinți ale unui soare care, se părea, că se bucură împreună cu întregul alai, așteptau momentul inaugural. Pe catarge, în adierea unui vântuleț molcom, fâlfâie drapelele de stat ale României și Ucrainei, steagul Federației Sindicatelor Libere și Inde-pendente „Petrom”. Trompeta anunță începutul festivită-ților. Răsună solemn imnurile de stat ale României și U-crainei. Prezentatoarele a-nunță, în limbile ucraineană și română, numele oaspeților – personalități de vază din ambele părți –, veniți să îm-părtășească bucuria po-ienarilor. Cuvântul i se oferă „nașului simbolic” al școlii, domnului Liviu Luca, președintele FSLI „Petrom”, care a spus că, pen-tru instituția pe care o conduce, a fost o datorie de suflet să facă acest dar minunaților copii din Poieni-Bucovina. El i-a chemat pe elevi să învețe bine, să fie cetățeni onești ai țării în care trăiesc și, tot-odată, să nu uite că sunt ro-mâni. De microfon se apropie dl Eugen Pitei, colaborator al FSLI „Petrom”, omul care, în ultimii ani, s-a aflat mai mult la Poieni decât la Ploiești, or-ganizând și veghind procesul de muncă. El și-a exprimat bucuria ridicării aici a celui de-al doilea edificiu, după Biserica „Sf. Dumitru”, în 1997, a mulțumit organelor locale, raionale și regionale, gospodarilor din sat pentru ajutorul acordat la construirea școlii, a înmânat unui mare număr de oameni diplome ale FSLI „Petrom”. Cei prezenți sunt salutați cordial de dl Ioan Aniculăese, consul la Consulul General al României la Cernăuți, care menționează că darea în fo-losință a acestei școli, după ploile dezastruoase pre-lungite, mărturisește că Dumnezeu și-a întors fața și spre noi. În luările de cuvânt, domnii Oleg Kițen, șeful Admi-nistrației Raionale de Stat Her-ța, Boris Bahrei, vicegu-vernator, Nikolai Hladciuk, vicepreședinte al Consiliului Regional Cernăuți, Valeri Kra-mar, șeful Direcției Învă-țământ și Știință a Adminis-trației Regionale de Stat, au mulțumit din suflet petroliș-tilor români pentru construi-rea acestui adevărat Palat al Cunoștințelor. „Astăzi în Ucraina se des-chid 18 școli, una din ele – la Poieni-Bucovina, a spus dl Mihailo Bauer, deputat în Ra-da Supremă. Trebuie să ai o mare dragoste pentru copii ca să construiești o școală într-o altă țară. Voi aborda ches-tiunea în Parlamentul U-crainei, ca acest exemplu să fie urmat de țara noastră, să facă așa ceva pentru etnicii ucraineni din România”. „Mă încearcă emoții pro-funde, pentru că și eu sunt ca-dru didactic, a spus dl Vasile Scripa, președintele Consi-liului Raional Herța. Știm, un astfel de lăcaș nu se face ușor. Vă felicităm și vă mulțumim, dragii noștri frați, pentru e-fortul financiar mare. Sigur, au fost și greutăți inerente unei astfel de lucrări. Vă mulțu-mim pentru răbdarea și înțele-gerea de care ați dat dovadă. De la voi, scumpi frați, am învățat să fim generoși și din avutul nostru să dăm și al-tora”. Adresându-se elevilor, dl Scripa a accentuat că „pă-rinții voștri spirituali sunt petroliștii români. Să-i res-pectați, să-i iubiși și să le fiți recunoscători și să învățați bine. Astfel veți face cinste și satului vostru”. Pentru aportul dezinteresat și cheltuielile considerabile (560 mii de euro) la construi-rea școlii din Poieni-Bu-covina, domnilor Liviu Luca, Eugen Pitei și altor cola-boratori ai FSLI „Petrom” li s-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al Raionului Herța. Doamna Aurica Bojescu, deputat în Consiliul Regional, a dat citire telegramei de salut a domnului dr. Ion Popescu, președinte al Consiliului Na-țional al Comunității Româ-nilor din Ucraina, donând și câteva seturi de literatură românească pentru biblioteca școlii. Cadouri (două calcu-latoare, un frigider, un tele-vizor etc.) au donat școlii și organele puterii raionale și regionale. Iar dna Serafima Crigan, metodist la Centrul Științific Regional al Minis-terul Învățământului și Știin-ței din Ucraina, a înmânau micuților din clasa întâi „A-becedarul”, a cărui autoare este. Profunda recunoștință a ce-lor care, de acum înainte, vor învăța într-o școală atât de fru-moasă a fost exprimată de domnișoara Maria Griban, elevă în clasa a noua. Deosebit de emoționant a fost cuvântul dlui Gheorghe Berezovschi, directorul Fir-mei de construcție „Kolos” („Spicul”) din Storojineț, de-putat în Consiliul Regional, care, practic, a construit școa-la și dispensarul acesteia. „Sunt fericit, a spus dum-nealui, că am ajuns zilele când nu numai ne putem întâlni fără nici o restricție frate cu frate, dar și putem colabora liber, eficient. Și România, și U-craina, aruncând la lada de gunoi regimurile totalitare, pășesc cu încredere pe calea democrației, se transformă în state cu adevărat europene”. Dl Berezovschi, în aplauze puternice, înmânează cheia simbolică a școlii directorului Gheorghe Popescu, care aduce sincere mulțumiri din partea elevilor și a corpului didactic tuturor acelora care au con-tribuit la edificarea acestui minunat sediu școlar. Domnii Liviu Luca și Oleg Kițen taie panglica. Răsună cristalin primul clopoțel. E-moționați, frumoși ca niște în-gerași, fetițele și băiețeii din clasa întâi prezintă oaspeților, părinților, învățătorilor o in-spirată compoziție literar-mu-zicală. Îi așteaptă o lungă și misterioasă călătorie în Țara Cunoștințelor. Dumnezeu să le ajute să crească mari și cu-minți, recunoscători Patriei istorice, care nu uită de fiii ei din teritoriile înstrăinate. Un sobor alcătuit din cinci preoți oficiază slujba de sfințire a școlii. Nu putem încheia această relatare fără a-l aminti pe fos-tul director și primar din Po-ieni-Bucovina, Ion al lui Foca Rotaru, astăzi chinuit de o boală cumplită, care i-a găsit și i-a convins pe minunații sindicaliști de la „Petrom” de necesitatea ridicării în acest sătuc a Bisericii și Școlii. Con-sătenii îi rămân profund re-cunoscători și îndatorați.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: