„Suntem condamnați de Europa, pentru că nu avem credibilitate”

Interviu cu dr. Petrică Dulgheru, director executiv al Direcției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Domnule doctor, de puțin timp ați preluat conducerea Direcției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Care sunt prioritățile dumneavoastră la început de drum? – Am văzut în județ foarte multe probleme care nu sunt la locul lor pe linie sanitar-veterinară și am venit să pun umărul la aplicarea normelor privind integrarea în Uniunea Europeană. Am considerat că, având o experiență vastă, fiind singurul director din țară cu o vechime de 30 de ani în domeniu, pot avea această capacitate. De-a lungul timpului am constatat, în sistem și în cadrul Direcției, neconformități care m-au intrigat. Au fost foarte multe nedreptăți și promovări care nu s-au făcut după valoare, ci după alte criterii. De aceea, intenționez să pun în evidență hotărârea mea de a repara, pe cât se poate aceste nedreptăți, pentru ca oamenii valoroși să fie puși acolo unde le este locul.
 

– Să înțelegem că este vorba despre unele abuzuri ale fostei conduceri a Direcției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor? – În mod cert, în decursul timpului am fost martorul unei serii întregi de abuzuri. În ultimii 4 ani, acestea au căpăta amploare, manifestându-se, în special, printr-un blocaj al activității inspectorilor veterinari. Pentru că autoritatea le-a fost furată, ei nu mai puteau să-și exercite atribuțiile de serviciu, fiind doar simpli executanți. Exista un număr important de unități la care le era interzis să facă verificări, iar medicii care aveau curajul să spună lucrurilor pe nume erau sancționați și marginalizați. Nu aș vrea să spun că prevalau criterii de selecție referitoare la o anumită apartenență politică, însă respectivii agenți economici aveau imunitate. Pe de altă parte, unele unități, chiar dacă mergeau bine, tot nu scăpau fără să fie sancționate. Chiar și în prezent, ne lovim de foarte multe piedici, fiindcă persistă aceleași mentalități. De aceea, minciuna nu va mai fi la loc de cinste și nedreptatea la loc de dreptate. Pe acest principiu mă bazez, iar colegii care nu-și îndeplinesc sarcinile de serviciu nu vor putea să vină la mine cu tot felul de intervenții. – Ce strategie veți adopta pe linie de supraveghere și verificare a agenților economici din industria prelucrătoare de produse de origine animală? – Este adevărat că trebuie făcut ceva și în acest sens. Astfel, când voi iniția acțiuni de control, nu voi mai anunța despre acest lucru din timp. Pentru că existau scurgeri de informații, iar prin telefon se dădea zvon, agentul economic știind cu o oră înainte că va fi călcat de organele de control. Intenționez să merg direct la sursă, să văd ce se întâmplă cu adevărat la fața locului. Nefăcând zarvă, aceștia nu vor ști niciodată când vom apărea. Vreau, însă, să fac, neapărat o precizare. Sunt în totalitate alături de cei care produc, prelucrează, procesează și comercializează produse de origine animală. Singura dorință a mea este ca aceștia să poată funcționa în condiții normale. Întrucât, dacă nu își desfășoară activitatea conform legii, acest lucru se va răsfrânge tot asupra lor, în timp afacerile lor având de suferit, diminuându-se. „Ținuți din scurt”, produsele lor vor fi de calitate superioară, iar populația va fi protejată și mulțumită. Mulți dintre operatori au spus că sunt un om rău, dar ulterior, această intransigență a mea avea să aibă urmări pozitive pentru respectivii nemulțumiți. – Nu veți avea de suferit, astfel, la capitolul imagine? – Nu am venit la Direcția Veterinară pentru a face rău cuiva, fie agent economic, fie patron, fie coleg. Am venit să fiu alături de ei și să-i sprijin în a merge spre Europa. Asta este dorința mea și aș dori să ne bucurăm cu toții când vine cineva în județul Suceava, apreciind realizările pe această linie și servind un produs de calitate. Fiindcă noi suntem condamnați de Europa, pentru că nu avem credibilitate. Și această poziție este una relativ corectă, întrucât nu dăm motive de încredere, nu inducem siguranța necesară. Tot timpul am mințit. Am raportat alinierea la rigorile impuse, iar la verificări s-a constatat contrariul. Și pe acest palier, am de gând să refac credibilitatea sucevenilor, a patronilor, unităților, medicilor veterinari în fața comunității europene, a românilor și – de ce nu? – chiar vizavi de ei însăși. – Ce atitudine veți adopta în relațiile cu subordonații și colaboratorii? – Stilul de muncă a fost unul necorespunzător. Nu vreau să dau vina neapărat pe cineva, dar de apreciere se vor bucura oamenii care muncesc. Personalul care prestează suplimentar va primi și venituri suplimentare, iar cei care nu vor respecta aceste criterii, vor avea diminuări. Atât la nivel de Inspectorat, cât și în județ, vom face o echipă lucrativă. Nici pe departe stilul meu nu este să dezbin și să conduc. Dacă nu am o echipă la Direcția Veterinară, atunci nu am făcut nimic. Voi stabili atribuții pentru toți subordonații, iar eu nu voi avea program fix. Programul directorului începe de la primele ore ale dimineții, pentru că în județ, pe linie sanitar-veterinară se petrec lucruri anormale, care trebuie aduse pe calea cea bună. Inspectorii vor trebui să-și facă datoria, să aibă putere de decizie, în așa fel încât să numai treacă totul pe la director. – Am înțeles că și pe această linie au fost unele inadvertențe. – Am remarcat faptul că unii dintre inspectori au fost puși să aibă competențe în sectorul altora, fiind o încurcătură și întrepătrundere de atribuții. În următoarele 45 de zile voi delimita clar sarcinile și responsabilitățile, dar și drepturile. Fiindcă, până acum, un agent economic era controlat de un medic, iar după amiază se trezea pe cap cu încă unul, fapt total anormal. S-a evitat ca unui medic să-i fie repartizată o anume zonă. Lucru neproductiv. Medicul trebuie să aibă responsabilitate totală, impunându-se ca activitatea noastră să se bazeze pe respect, responsabilitate, și nu pe alte criterii. Pe de altă parte, de mare importanță este achitarea drepturilor colegilor noștri și intrarea în normalitate, potrivit legislației sanitar-veterinare. – Domnule director, am remarcat că nu aveți o părere prea bună nici despre starea circumscripțiilor veterinare din județ. – Dispensarele veterinare ale statului sunt abandonate. Avem inspectori sanitar-veterinari care aplică sancțiuni foarte dure, însă sediile în care își desfășoară activitatea aceștia sunt ca și inexistente. La Vatra Dornei, oamenii noștri au la dispoziție o cameră în podul pieței, iar la Gura Humorului medicul și-a pus la dispoziție propria casă. La Siret, sediul circumscripției funcționează într-o magazie, neavând nici măcar trichinoscop sau microscop. Fosta conducere s-a ocupat doar de sediul Inspectoratului, iar în teritoriu nu s-a făcut nimic. Cu excepția Direcției Sanitar-Veterinare și a două-trei unități de pe raza județului, restul circumscripțiilor sanitar-veterinare au locații total necorespunzătoare. Aceste unități trebuie aduse la standardele Uniunii Euro-pene, altfel, în condițiile amintite, ne pierdem autoritatea față de agenții economici controlați și cărora le cerem să respecte legea. Deci, prioritatea numărul unu este a-sigurarea sediilor și logisticii la circumscripțiile în care lucrează organele noastre de stat, astfel încât acestea să impună respect. În caz con-trar, la rândul nostru nu putem avea pretenții față de agenții economici controlați. Deja, am atras de la bugetul Minis-terului Agriculturii, cu spriji-nul domnului ministru Gheorghe Flutur și al dom-nului prefect Orest Onofrei, 3 miliarde lei, într-o lună de zile urmând să dăm în folosință sediul Circumscripției Sani-tar-Veterinare Vatra Dornei. După 10 zile ar urma inau-gurarea celui de la Gura Hu-morului, ambele fiind ultra-moderne. – Cu dotările nu stați prea bine nici la sediul Direcției. – În altă ordine de idei, in-tenționez ca și la nivel jude-țean să fac, de asemenea, demersuri pentru îmbunătăți-rea dotării. Nu avem decât un autoturism Dacia Super Nova în care plouă. Aceasta este mașina directorului, iar ce-lelalte sunt mai rău, ca vai de capul lor. Nu se poate ca re-prezentant serios al intere-sului statului să nu ai mijloace de transport corespunzătoare. În aceste circumstanțe, am solicitat la Autoritatea Națio-nală Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor o mașină pentru deplasarea directorului, precum și două autolaboratoare pentru in-spectori. Trebuie să avem lo-gistica necesară, pentru a pu-tea să ne deplasăm în teren și interveni de câte ori este ne-voie și în regim de urgență. – Unele urgențe se înregis-trează și la frontieră, precum și în ceea ce privește ecarisarea la sate. – Pe lângă faptul că vreau ca toate circumscripțiile de stat să funcționeze, dar nu nu-mai pe hârtie, vom avea în prim plan și punctul de dezin-fecție de la trecerea frontierei, care este inexistent. Mai apoi, fiecare localitate va trebui să aibă unități de ecarisare, a-cestea dispărând în timp. Nu mai sunt cimitire de animale sau puțuri seci în care să fie duse cadavrele de animale din gospodării. Toate leșurile sunt aruncate la întâmplare pe străzi sau pe câmp. Și aten-ționăm administrațiile locale că în comunitatea europeană nu se poate intra în acest mod. – Se pare că aveți și unele probleme cu medicii conce-sionari de liberă practică, aceștia fiind nemulțumiți de faptul că nu și-au primit ba-nii cuveniți pentru acțiunea de înregistrare a animalelor. – Pentru colegii concesio-nari de liberă practică aspectul esențial pentru care mă lupt este acela al primirii la timp a banilor. Marea majoritate au făcut înmatricularea la bovine în proporție de peste 90 la su-tă. Din ianuarie, colegii din județul Suceava au înmatricu-lat peste 160.000 de exem-plare. Din cauza modului în care s-a făcut contractul de li-citație privind înmatricularea cu firma IQ Management, aceștia au luat o sumă dublă, față de cea care trebuia înca-sată de colegii noștri. Pentru înmatricularea unui porc sau a unei oi acestora li s-au oferit mai puțin de 9000 de lei, fiind o bătaie de joc. Contractul li s-a impus forțat. În acest caz există un proces și, se pare, banii vor veni puțin mai târziu. Fostul președinte la ANVSA, Liviu Harbuz, este anchetat pe această linie. Medicii veteri-nari de liberă practică care participă la această acțiune au investit, s-au împrumutat, pentru că acțiunea trebuia încheiată în luna mai, odată cu ieșitul bovinelor la pășune. Pentru că multă lume a intrat în panică, crezând că nu se mai plătește, am luat legătura cu conducerea ANVSA, care a promis că se fac eforturi pen-tru rezolvarea acestei proble-me de natură financiară. Prin-tr-un act adițional la contract, banii vor veni chiar de la Agenție. – Pentru a combate unele zvonuri mai puțin plăcute pentru renumele breslei dv., ce trebuie să plătească și ce nu proprietarii de animale a-tunci când primesc vizita veterinarilor? – S-au făcut foarte multe speculații, conform cărora medicii veterinari încasează bani necuveniți. Menționez expres că odată cu acțiunea de înmatriculare, medicii veteri-nari fac și vaccinuri antitu-berculoză, anticărbunoasă și prelevă și probe de sânge. O parte din aceste servicii sunt suportate de la bugetul de stat, dar unele, precum contra-valoarea vacuum-containeru-lui sau a microcipului, la ca-baline, sunt achitate de cres-cătorii de animale. La fel, în-matricularea este gratuită, dar la vaccinarea contra cărbu-nelui infeziomatos se plătește vaccinul plus manopera. La vaccinarea anticărbunoasă, manopera este plătită de stat, iar vaccinul ca atare de către respectivul proprietar. La pă-sări și câini, toată cheltuiala este pe seama deținătorului. Deci nu este totul pe gratis. Eu îi rog pe medicii veterinari să facă toate acțiunile conform legii sanitar-veterinare, să se gândească la faptul că în 2007 vom intra în Uniunea Euro-peană și că respectivele opera-țiuni trebuie să poarte am-prenta corectitudinii și profe-sionismului. Dacă vom găsi nereguli în modul în care ve-terinarii își fac treaba, îi vom controla, îndruma și vom lua, nu vom ezita să luăm măsurile prevăzute de lege.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: