Fanfara militară din Fălticeni – peste 100 de ani de muzică și istorie

Tradiția muzicii militare este păstrată la Fălticeni de peste 100 de ani de fanfara Centrului de Instrucție Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni. Activitatea muzicală îndelun-gată recomandă fanfara ca fiind de prestigiu, care, pe lângă faptul că participă constant la numeroase acțiuni de protocol, onoruri și ceremonii militare și susține frecvent concerte în cele mai impor-tante localități din județ. Peste câteva zile, fanfara și corul unității vor participa la cea de-a XV-a ediție a Festivalului coral de muzică religioasă ortodoxă „Buna vestire” de la Fundu Moldovei.
 

Istoria muzicii militare este scrisă din timpurile cele mai vechi, cronicile românești și străine, consemnând existența în oștile românești a unor cete de buciumași, surlari, trâmbițași și toboșari. În oastea lui Mircea cel Bătrân, existau trompeți și toboșari, în cronica lui Grigore Ureche găsim date referitoare la trâmbițași și buciumași, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, iar la intrarea triumfală în Alba Iulia a oștirii lui Mihai Viteazul, era prezentă “… o banda de muzică ce se compune din opt trâmbițe care, cu multă armonie, modulau tonurile lor de tot atâtea tobe de oțel, de un bun număr de flaute și fluiere”. Fanfara Regimentului 16 Dorobanți de la Fălticeni (recunoscut prin faptele de vitejie din primul și al doilea război mondial, atât pe frontul de Est cât și pe cel de Vest), a constituit o prezență permanentă la sărbători naționale, ceremonialuri militare, manifestări social-politice, culturale, momente de destindere și recreere și, nu în ultimul rând, în momentele fierbinți ale istoriei, când nu a lipsit de lângă ostașul cu arma în mână. Primele documente care ne furnizează informații despre prezența la Fălticeni a acestei noi categorii de ostași, “muzi-canții”, datează din anul 1898, iar de la 1 Decembrie 1918 a-vem confirmarea că, pe plato-ul unității din Fălticeni, s-a dansat Hora Unirii, în acordu-rile fanfarei. Tot în această perioadă muzica militară fălticeneană a fost înzestrată cu instrumente noi, cu un repertoriu valoros și divers, fanfara putând fi considerată ca o primă formă de învăță-mânt muzical local. Se con-sideră că fanfara jandarmilor din Fălticeni are o contribuție importantă în procesul in-structiv-educativ desfășurat în armată, dar și în cultura mu-zicală a soldaților, fiind o fan-fară militară tradițională, a că-rei organizare implică o mul-titudine de elemente de tip simfonic. Ar fi multe de spus despre istoria muzicilor mili-tare de la Fălticeni și, mai ales, despre cei care au condus-o, uneori personaje pitorești, de mare popularitate. Vârstnicii își mai amintesc și astăzi că în parcurile din Fălticeni cânta fanfara Regimentului 16… În anul 1990, Unitatea Mi-nisterului de Interne din Fălti-ceni devine Centru de Instruc-ție și, ulterior, primește de-numirea Centrul de Instrucție Jandarmi „Petru Rareș”. După 1990 unitatea are mai puține misiuni specifice Jandarme-riei, centrul de greutate al ac-tivităților reprezentându-l instruirea militarilor recruți. Timp de trei luni, în câte trei serii pe an, sunt instruiți circa 1500 de militari. „Am simțit nevoia să înființăm și o astfel de formație artistică și pentru că în zonă nu exista fanfară, iar noi avem o serie întreagă de evenimente. Aveam de de-pus trei jurăminte pe an, Ziua Armatei, Ziua Jandarmeriei, Ziua Imnului, Ziua Drapelu-lui, plus activitățile culturale, sportive, pe care le desfășu-răm în unitate și o serie de solicitări din partea autorită-ților locale sau județene. Am menținut și îmbogățit activita-tea fanfarei cu care participăm anual la 30-40 de evenimente, fanfara de la Fălticeni fiind singura formație militară de instrumentiști din județele Suceava, Botoșani și Iași” – ne-a declarat col. Constantin Stră-jer, comandantul Centrului de Instrucție Jandarmi Fălticeni. Fanfara este constituită nu-mai din militari în termen și un singur subofițer, sgr. maj. Constantin Irina, dirijorul. Prin colaborarea cu centrele militare, sunt încorporați ti-neri care au absolvit licee de muzică, școli populare de artă și, astfel, se reușește perma-nentizarea activității, mai ales că în ultima perioadă a fost completată baza materială prin procurarea de instrumen-te muzicale specifice. „Totuși, suntem foarte îngrijorați, pentru că pe viitorii instru-mentiști, mai ales cei pentru instrumente specifice fanfa-rei, nu îi găsim nici în rândul absolvenților liceelor de ar-tă” – ne-a mai spus col. Con-stantin Străjer. Pentru că există interes să se facă muzică de calitate, prin programul zilnic de repetiții pe partituri, într-un an de zile se reușește formarea muzi-canților. Deși atunci când sunt gata formați ca muzicanți profesioniști militarii își în-cheie stagiul militar, fanfara rămâne „ca o mare familie”. Militarii care termină stagiul revin la unitate cu diverse ocazii și îi ajută pe cei mai tineri, care formează nucleul activ de 12 instrumentiști, să facă față principalelor eveni-mente unde este necesară participarea formației. “Multă vreme, fanfarele militare au fost asociate cu marșurile mi-litare, dar ele au însemnat mai mult decât interpretarea mar-șului și a ceremonialului mi-litar. În epoca modernă, fan-farele militare nu și-au pierdut din atracția și frumusețea lor, cu atât mai mult în zilele noas-tre, când muzicile militare au trebuit să se adapteze din mers, să găsească noi forme de exprimare. Fanfara are un repertoriu complex, începând cu muzica pentru ceremo-niale militare, repertoriul tra-dițional de fanfară și prelu-crări folclorice, aici existând și o tradiție, o serie întreagă de interpreți de muzică popu-lară, cum ar fi Leonard Zamă sau dl Leancă, ce și-au înde-plinit stagiul militar la Fălti-ceni” – ne-a spus cpt. Cătălin Ungureanu, din cadrul Com-partimentului relații publice și tradiții-educație-sport. Acompaniind corala uni-tății, fanfara participă la diverse concursuri, manifestări culturale, având un rol anume în educarea muzicală a milita-rilor. O dată sau de două ori pe săptămână se arborează drapelul național, cu fanfara, ocazie cu care militarii into-nează imnul național. Datorită repertoriului foarte variat, militarii din fanfară răspund solicitărilor pentru muzică de promenadă, în special sâm-băta și duminica, la Suceava și Fălticeni. „Am vrea să rea-ducem în tradiția fălticene-nilor fanfara care cânta pe vremuri în Parcul Prefectu-rii” – ne-a spus col. Străjer. De altfel, localnicii așteaptă fanfara militară a Centrului de Instrucție Jandarmi Făl-ticeni în grădina publică sau Parcul Prefecturii, cum mai este numit locul unde, cândva, fanfara cânta în foișor, în costume de ceremonie…

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: