Preşedintele Gheorghe Flutur a transmis Guvernului propuneri pentru susţinerea mediului economic al judeţului

> Sunt vizate, între altele, măsuri de scutiri la plata unor obligaţii şi de sprijin financiar prin granturi

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a trimis la Guvern o nouă serie de propuneri pentru măsuri de sprijin al mediului economic din judeţul Suceava, aflat în dificultate ca urmare a efectelor pandemiei Covid-19. Aceste propuneri au fost formulate în urma repetatelor întâlniri avute în ultimele zile cu reprezentanţii mediului economic din judeţ, se arată într-un comunicat de presă.

„Venim cu propuneri concrete, pertinente, care sper să găsească ecou la cei care vor decide măsurile aplicate în judeţul Suceava după încetarea stării de urgenţă” a spus Gheorghe Flutur.

Prezentăm integral lista ultimelor propuneri făcute în acest sens şi care au fost transmise Guvernului.

  1. a) Propuneri pentru sprijinirea IMM-urilor:

– scutirea contribuabililor de la plata impozitelor şi taxelor locale (impozitele şi taxele pe clădiri, impozitele şi taxele pe terenuri, impozitele pe mijloacele de transport, taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate) reglementate de prevederile art. 453 şi următoarele din Codul fiscal, pentru o perioadă determinată, începând cu data de 16 martie 2020 şi până la ridicarea în integralitate a măsurilor restrictive impuse prin Decretul nr. 195/2020 şi actele normative subsecvente.

Argumentarea constă în faptul că o parte însemnată dintre operatorii economic au fost obligaţi să îşi suspende total sau parţial activitatea, fiind astfel puşi în imposibilitatea de a utiliza imobilele, mijloacele de transport şi/sau spaţiile publicitare în scopul desfăşurării activităţii economice, potrivit scopului determinat prin actul constitutiv, precum şi a celorlalte considerente care stau la baza instituirii unor astfel de taxe şi impozite.

– adoptarea modelului german pentru piaţa forţei de muncă (Kurzarbeit), care permite o flexibilizare a muncii, raportat la activitatea necesară a firmei, scutirea la plată sau reducerea semnificativă a cuantumului impozitului şi a contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS şi CAM) aplicate asupra veniturilor salariale, până la data de 31.12.2020.

Argumentăm că, odată cu declanşarea acestei crize, o mare parte dintre agenţii economici au sistat parţial sau total activitatea, independent de voinţa lor. Posibilitatea trimiterii angajaţilor în şomaj tehnic, subvenţionat parţial de către statul român, a constituit o măsură absolut necesară şi salutară adoptată de către Guvern, însă situaţia dintre momentul trimiterii în şomaj tehnic şi cel al finalizării acestei perioade ar putea să nu mai fie similară. Astfel, ulterior ridicării măsurilor restrictive, o mare parte dintre agenţii economici nu vor mai putea să revină la nivelul activităţii economice avute anterior crizei, nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea în aceleaşi condiţii, fiind obligaţi să restrângă activitatea, să se reorganizeze şi, inevitabil, să renunţe la o parte din salariaţi.

În susţinerea capacităţii agenţilor economici de a păstra locurile de muncă, apreciem ca fiind necesară o analiză a posibilităţii de a scuti pe anul 2020 plata contribuţiilor sociale datorate, potrivit prevederilor art. 138, contribuţiile la sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 153-156 şi contribuţia asiguratorie de muncă prevăzută de art. 2201-2206 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Adoptarea unei asemenea măsuri ar avea ca efect susţinerea capacităţii agenţilor economici de a menţine locurile de muncă existente, asigurarea repornirii şi continuităţii activităţii economice, precum şi evitarea unui nou val de migrare a forţei de muncă în străinătate.

– declararea judeţului Suceava ca fiind zonă defavorizată, după modelul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.

Argumentăm că judeţul Suceava, în mod particular, s-a confruntat şi încă se confruntă cu cea mai mare pondere a cazurilor de îmbolnăvire şi deces din cauza Covid-19. Ordonanţele miliare, în mod special Ordonanţa nr. 6/2020, au avut drept rezultat închiderea, cu câteva excepţii, a întregii activităţii economice. Activităţile cu ponderea cea mai importantă la PIB-ul judeţului sunt cele care vizează exploatarea şi prelucrarea resurselor naturale, construcţiile, comerţul şi serviciile, turismul, apoi industria prelucrătoare, alimentară şi textilă, transporturile. Cu mici excepţii, activitatea acestor domenii a fost oprită integral sau, în cel mai fericit caz, restrânsă. Repornirea acestor activităţi, pe lângă eforturile proprii ale companiilor şi angajaţilor, trebuie să beneficieze şi de o susţinere reală din partea statului, care să se implice în mod direct în limitarea consecinţelor economice ale pandemiei. Una dintre modalităţile directe este cea conferită de Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, care ar trebui să declare judeţul Suceava ca zonă defavorizată, pentru a putea să beneficieze de prevederile art. 6 privind scutirea la plata impozitului pe profit pe durata existenţei zonei defavorizate, dar şi a altor facilităţi, aşa cum acestea sunt prevăzute în forma iniţială a legii.

– asigurarea finanţării pentru toate proiectele de investiţii aprobate, contractate, aflate în derulare sau implementare.

  1. b) Propuneri de relansare şi susţinere economică a turismului:

– suspendarea plăţii impozitului specific pentru anul 2020, eventual cu calcularea de impozit pe profit la sfârşitul anului 2020, pentru societăţile din domeniul HoReCa, acolo unde va fi cazul;

– prelungirea măsurii de subvenţionare a şomajului tehnic şi după încetarea stării de urgenţă cu cel puţin încă 30 zile, un aspect esenţial care ar asigura o sursă minimă de venit personalului din domeniul serviciilor turistice şi alimentaţie publică, până la relansarea efectivă şi în totalitate a activităţilor economice;

– elaborarea de către Ministerul Sănătăţii a unui Regulament sanitar cu măsuri pentru siguranţa populaţiei în unităţile de prestări servicii turistice şi alimentaţie publică, pentru a oferi posibilitatea de prestare a serviciilor de cazare odată cu cele de alimentaţie publică, tratament şi agrement, fără de care nu va fi posibilă relansarea turismului;

– adoptarea unui act normativ prin care să se permită autorităţilor publice locale scutirea/reducerea pentru societăţile din domeniul HoReCa de la plata impozitelor pe clădiri pe durata perioadei de dificultate întâmpinate în anul 2020;

– prelungirea aplicabilităţii, în cazul operatorilor de tip HoReCa, a măsurilor fiscale de sprijin stabilite în temeiul OUG 29/2020, OUG 33/2020 şi OUG 48/2020 sau a altor acte normative similare. Aceste măsuri sunt necesare cel puţin până la permiterea prestării tuturor serviciilor turistice, respectiv alimentaţie publică, tratament şi agrement;

– identificarea unor măsuri aplicabile pe termen mediu de reducere a contribuţiilor datorate de către angajatori, odată cu reluarea integrală a activităţii economice;

– simplificarea procedurilor de angajare şi flexibilitate în stabilirea programului de lucru a personalului, în contextul activităţilor economice diminuate şi cu predictibilitate redusă;

– acordarea de granturi/sprijin financiar pentru operatorii de tip HoReCa, în funcţie de cifra de afaceri, numărul de salariaţi şi de măsura în care veniturile sunt afectate pe parcursul anului 2020, faţă de perioade similare ale anului precedent;

– prelungirea valabilităţii certificatelor de urgenţă de tip 1 pe o perioadă de cel puţin 3 luni, până la reluarea unui regim normal de funcţionare a operatorilor economici afectaţi;

– subvenţionarea dobânzilor şi a altor costuri de creditare a societăţilor prestatoare de servicii de cazare, alimentaţie publică, tratament şi agrement sau alte servicii conexe, pentru o perioadă mai lungă de timp, 3-5 ani, până la relansarea în condiţii normale de funcţionare a activităţilor economice.

Susţinerea societăţilor puternic afectate prin măsurile propuse poate avea efecte benefice atât pe termen scurt pentru relansarea economiei naţionale din care ramura turismului, a prestării serviciilor de cazare şi alimentaţie publică, deţine o pondere semnificativă, cât şi asupra unei perioade mai îndelungate de timp, prin valorificarea potenţialului real existent.

  1. c) Propuneri pentru sprijinirea activităţilor din domeniul agriculturii şi industriei alimentare:

– scutirea de impozit pe norma de venit pentru anul 2020;

– sprijin financiar pentru achiziţia de instalaţii de udare de mici dimensiuni utilizate atât în cultura mare, cât şi în legumicultură şi pomicultură;

– acordarea unui ajutor de minimis pentru cultivatorii de legume pe modelul celui acordat cultivatorilor de tomate în spaţii protejate sau usturoi;

– susţinerea parteneriatelor public – privat pentru realizarea unor centre de colectare, condiţionare, depozitare şi chiar prelucrare sau procesare legume şi/sau cartofi;

– acordarea unui ajutor de minimis pentru achiziţia de viţele/juninci cu valoare genetică şi tăuraşi de reproducţie;

– acordarea unui ajutor de minimis pentru achiziţionarea de berbeci cu valoare genetică;

– sprijin acordat celor care sunt interesaţi de investiţii în domeniul spălării şi prelucrării lânii;

– susţinerea asocierilor de orice tip pentru valorificarea tuturor produselor create sau colectate din zonă pentru crearea lanţurilor scurte de aprovizionare cu alimente;

– eşalonarea plăţilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale fără calculul penalităţilor şi a dobânzilor de întârziere;

– facilitarea achiziţiilor publice care favorizează aprovizionarea din lanţuri alimentare scurte pentru uz instituţional (spitale, cantine, aziluri etc.) cu extinderea acestui sistem la şcoli, grădiniţe, creşe şi alte instituţii publice;

– Susţinerea proiectelor pentru încurajarea activităţilor din zona montană conform Legii muntelui (Legea 197/2018) şi a actelor normative emise după apariţia legii. (N.B.)

 

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: