„O contribuție modestă la literatura noastră monografică”, închinată comunității natale

Dr.ing.Teodor Nitu – fiu al satului Oniceni, comuna Forăști, absolvent al Facultății de Ameliorații Agro-Silvice, apreciat cercetător și doctor în domeniul studiului eroziunii și al factorilor ce determină acest fenomen, autor al unor valoroase și numeroase studii și articole științifice pe această temă, inițiator și coordonator al unor ample acțiuni practico-aplicative pentru valorificarea, ameliorarea, drenarea unor întinse zone agricole din județele Botoșani și Suceava, având câteva decenii în calitatea de director al unor instituții de profil – închină comunității sale natale două volume (în 2004 și 2007): Monografia Comunei Forăști, județul Suceava (vol.I Suceava 2004, 278p. și vol.II, Suceava, 2007, 265p.).
 

Autorul se confesează în Introducere că strădaniile sale se doresc „a fi o contribuție modestă la literatura noastră monografică” închinată comunității natale, adunând și sintetizând date, informații, aprecieri variate asupra a nouă sate ale comunei: Antoceni, Boura, Forăști, Manolea, Oniceni, Roșiori, Ruși, Țolesti, Uidești. Este, neîndoielnic, o acțiune complexă, anevoioasă, dificilă, migăloasă, dar și frumoasă, dătătoare de bucurii unice. Fiindcă o astfel de lucrare ne leagă într-un fel anume, prin fire nevăzute, tainice, atât de cei care au fost înaintea noastră și cărora în-cercăm să le descifrăm aspirațiile, împlinirile, dar și patimile și îndemnul testamentar de a-i continua, cât și cu urmașii noștri, fiii, nepoții, strănepoții, cu generațiile ce vor urma și prelua propriile noastre neîmpliniri. Da! Ne reîntoarcem mereu, din când în când și cu atât mai încărcați de emoții și impresionați de ani, în amurgul existenței în așezarea natală, ca într-un templu sacru. Fiindcă vrem să revedem și să mai ședem, să medităm la locul unde am văzut întâia oară lumina soarelui, unde am priceput întâile taine ale vieții, unde ne place să-i reîntâlnim și să-i cinstim pe cei dragi, pe iz-voditorii și cei dintâi vestitori ai vieții noastre, părinții, s-a-prindem o lumânare la mormin-tele bunicilor, moșilor și strămo-șilor, mărturisindu-le lor în tă-cere, bucuriile și necazurile și întărindu-ne cu sfatul și datul inimii și cugetului lor, curate ca lacrima și sfinte pentru noi. Din această perspectivă sentimentală, fiindcă la în-demnul intim al fiecărui în-ceput și scrisul de carte e și un vis de dragoste pentru subiectul ales, dr. ing. Teodor Nitu ne oferă un prim volum structurat pe nu mai puțin de 16 capitole, însoțite de o sumară bibliografie. El își propune să ne spună, în slo-vele omului specialist în știin-țe agricole, ceea ce-a putut afla și aduna, în anii de pensie, despre: așezarea geografică a comunității sale natale, căile de acces, salba de sate ale comunei, istoricul așezării, despre bisericile și preoții ce au slujit în ele, primarii co-munei și portretele unor gos-podari, despre școlile sătești, învățătorii și profesorii aces-tora, despre unii fii de seamă ai comunei. Adaugă informa-ții despre caracterizarea cli-materică a teritoriului, ame-najarea terenurilor în pantă, evoluția producției agricole, relații între țărani și boierime (autorul folosește termenul impropriu de „nobilime”), populație, câteva repere cultu-rale, ori despre „restaurarea monumentelor istorice”. În cel de-al doilea volum, după ce ne relatează despre vizita la Cenaclul Observ-atorului din Toronto, Canada, în anul 2005, și lansarea pri-mului volum – printr-un referat plin de vibrație și admirație al scriitoarei românce, profesoara Elena Buică –, autorul își completează lucrarea cu informații noi, care privesc aspecte ale istoriei comunității sale natale, participarea la războiul popular și național pentru cucerirea independenței de stat a României, în 1877-1878, ori în cel pentru întregirea național-statală, din 1916-1918, sau în cadrul celei de-a doua conflagrații mondiale; preocupări ale sătenilor pentru păstrarea obiceiurilor, limbii, culturii, datinilor; aspecte de ordin social – relații dintre săteni, elemente ce privesc starea de spirit a țăranilor, contribuția satelor din comuna Forăști la îmbogățirea patrimoniului oamenilor de seamă din diverse domenii – învățământ, eroi și veterani de război, cadre ofițerești, demnitari în variate sectoare și funcții de conducere, vrednici slujitori ai credinței strămoșești, ca, de pildă, arhimandritul Ilarion Argatu, unul din ctitorii mănăstirii românești de la Ierihon, Palestina, ori despre înaintașii Lovineștilor sau ai familiei Silviu și Constantin Teleman etc. Nu lipsesc și informații referitoare la gospodarii fruntași „care au realizat mari producții agri-cole” sau aprecieri despre „arhitectura caselor constru-ite în comuna Forăști” și despre unele „societăți co-merciale bine organizate”. Fără să fi utilizat și explorat diverse surse esențiale, ca fon-durile arhivistice sucevene, colecțiile de documente pri-vind istoria românilor (seria A, Moldova) sau alte izvoare primare, cele două volume exprimă preocuparea omului de știință dr. ing. Teodor Nitu pentru cercetarea și omagierea comunității natale, a satului în general și a potențialului uman și spiritual uriaș de care dispune mediul rural, onestitatea și dura-bilitatea acelei lumi în care s-a născut, a crescut, trăiește și va trăi veșnicia neamului nostru, de păstori și de țărani.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: