Decizie a Curții Constituționale

Legea privind reforma în domeniile proprietății și justiției va trebui reexaminată de Parlament

Opinii ale unor lideri politici Curtea Constituțională, întrunită miercuri în ședință, a decis, după mai multe ore de dezbateri, că Legea privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, în data de 22 iunie, nu poate fi promulgată de președintele României, urmând să fie trimisă la Parlament spre reexaminare în ședință comună a celor două camere. Curtea Constituțională a fost sesizată de un număr de 101 deputați și 39 senatori ai Partidului Social Democrat, de Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite, precum și de un grup de 25 de senatori ai Partidului România Mare în legătură cu neconstituționalitatea Legii privind reforma în domeniile proprietății și justiției.
 

Curtea a respins cri-ticile de neconstituționalitate privitoare la procedura de a-doptare a acestui proiect de act normativ, constatând că legea a fost adoptată cu res-pectarea prevederilor din Con-stituție. De asemenea, Curtea a constatat că nu sunt înte-meiate criticile cu privire la dispozițiile din lege care au în vedere domeniul proprietății și, ca atare, textele sunt con-stituționale. În privința dispo-zițiilor legale referitoare la reforma justiției, Curtea a de-clarat neconstituționale a-numite prevederi cuprinse în textul actului normativ. Po-trivit art.147 alin. 2 din Constituție, în cazurile de ne-constituționalitate care pri-vesc legile, înainte de promul-garea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale. > Decizie absolut jus-tificată. Decizia Curții Constituționale cu privire la textele din pachetul legislativ pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, declarate necon-stituționale, este absolut justificată, deoarece articolele respective “cuprind cele mai flagrante încălcări ale Constituției și ale principiilor funcționării unui stat de drept”, a declarat, pentru Rompres, deputatul PSD Valer Dorneanu. El s-a arătat “stu-pefiat” de reacțiile pe care le-au avut liderii politici ai actualei puteri la decizia Curții Consti-tuționale și s-a declarat “dezo-lat” de presiunile care s-au e-xercitat în ultimele zile asupra judecătorilor de la Curtea Constituțională. “Textele res-pinse de Curtea Constitu-țională nu doar încălcau spi-ritul Constituției, ci știrbeau autonomia instanțelor jude-cătorești, a justiției în general, și vizau controlul executivului asupra numirii conducăto-rilor instanțelor și parche-telor”, a apreciat deputatul PSD. El a exemplificat prin textele care vizau încetarea de drept a mandatului persoa-nelor care dețineau funcții de conducere la nivelul judecă-toriilor, tribunalelor, curților de apel și parchetelor de pe lângă aceste curți. În opinia lui Valer Dorneanu, dacă s-ar aplica prevederile respective, atunci s-ar crea în România un adevărat haos. > Prilej de tras învă-țăminte. În procesul de reformare a sistemului ju-diciar vor mai apărea probabil acte normative și cred că ar fi un bun prilej să învățăm că acestea trebuie discutate mai întâi tehnic, nu politic, îm-preună cu toți cei care doresc să contribuie, pentru a avea în final un cadru în domeniu bine pus la punct sub aspectul con-formității cu normele euro-pene, a declarat, ieri, pentru Rompres, purtătorul de cu-vânt al Partidului Social Democrat (PSD), Cristian Diaco-nescu. El a apreciat că decizia de miercuri a Curții Consti-tuționale, care a declarat ne-constituționale anumite pre-vederi cuprinse în textul legii privind reforma în justiție și proprietatea, este un act normal într-un stat constitu-țional și democratic. Diaco-nescu a menționat că situația ar fi putut fi evitată în con-dițiile în care ar fi existat o minimă consultare, fie înainte de adoptarea pachetului legis-lativ în Guvern, fie în Parla-ment, și nu un simplu dialog politic privind o serie de texte extrem de complexe din punct de vedere juridic și cu im-plicații foarte serioase. “Este ușor să învinovățim Opoziția, să învinovățim Înalta Curte de Casație și Justiție, să învino-vățim Curtea Constituțională, un singur nevinovat rezultând din toată această situație, respectiv inițiatorul pache-tului de legi. Nu mi se pare corect din punct de vedere politic și moral”, a spus pur-tătorul de cuvânt al PSD. > E afectată reforma sistemului judiciar și integrarea la termen a României în UE. Preșe-dintele Partidului Democrat (PD), Emil Boc, a declarat, pentru Rompres, că decizia Curții Constituționale afec-tează reformarea sistemului judiciar din România și scade credibilitatea țării noastre în fața organismelor europene. Emil Boc consideră că este vorba de o decizie cu conținut politic, și mai puțin cu con-ținut juridic și constituțional. Partidul Național Liberal (PNL) consideră că res-pingerea prevederilor din pachetul de reformă a justiției pune în pericol integrarea la termen a României, pentru că ar putea influența negativ Raportul de țară al Comisiei Europene și ar duce la acti-varea clauzei de salvgardare. Într-un comunicat difuzat miercuri seara, liberalii su-bliniază că prioritară este în prezent intrarea rapidă în vigoare a pachetului de re-formă pentru integrarea eu-ropeană. De aceea, PNL res-pinge orice posibilă încercare de tergiversare a procesului parlamentar de reexaminare a articolelor contestate, căci întârzierea promulgării legilor reformei ar putea duce la amânarea integrării cu cel puțin un an. PNL constată că judecătorii Curții Constitu-ționale s-au pronunțat “pentru menținerea privilegiilor vârfurilor justiției”. Articolele respinse de Curte nu per-miteau cumulul de funcții, impuneau pensionarea la termen a judecătorilor și pro-curorilor și interziceau cu-mularea pensiilor cu alte ve-nituri, precizează sursa citată. PNL salută recunoașterea procedurii de adoptare prin asumarea răspunderii gu-vernamentale ca fiind consti-tuțională. “Decizia judecă-torilor Curții demonstrează că opoziția PSD față de asumarea răspunderii a fost total nefon-dată”, se arată în comunicat. Totodată, liberalii salută res-pingerea obiecțiilor de ne-constituționalitate privind reconstituirea dreptului de proprietate. > Se impune con-vocarea parlamen-tului în sesiune extra-ordinară. Premierul Călin Popescu Tăriceanu consideră că după stabilirea necon-stituționalității unor prevederi privind domeniul juridic din textul legii proprietate-jus-tiție, prin decizie a Curții Constituționale (CC), se im-pune convocarea Parla-mentului în sesiune extra-ordinară. El apreciază că “Parlamentul trebuie să ia act de această situație și să rezolve problemele semnalate de Curtea Constituțională”. Pri-mul-ministru consideră că aspectele declarate drept neconstituționale nu țin de fondul problemei, ci de a-numite “privilegii” ale celor din justiție. Călin Popescu Tăriceanu apreciază că decizia Curții este regretabilă și do-vedește că interesul individual primează în fața interesului general. “Nu sunt chestiuni care să fie legate de fondul problemei, de lucrurile care au fost, să zicem, cu precădere contestate, ci mai degrabă chestiuni care par să țină de privilegii ale celor care lu-crează în domeniul justiției. Mi se pare regretabil că aceste chestiuni ajung să fie puse pe primul plan, cu alte cuvinte, interesul individual ajunge să primeze în fața interesului general”, a spus primul-mi-nistru. În ceea ce privește o po-sibilă amânare a aderării, în cazul în care aceste regle-mentări nu intră în vigoare, conform calendarului stabilit în negocierile cu UE, pre-mierul Tăriceanu a afirmat că “dacă problema e rezolvată rapid și convingător, putem să privim înainte încă cu optimism, dar dacă vor exista pie-dici suplimentare, putem să ne punem semne de întrebare și să considerăm că ne vom con-frunta cu o problemă serioa-să”. Partidul Conservator (PC) va susține convocarea unei sesiuni extraordinare a Parla-mentului pentru rediscutarea acelor articole din legea pri-vind reforma în justiție și pro-prietatea declarate necon-stituționale de către Curtea Constituțională, a declarat ieri, pentru Rompres, pur-tătorul de cuvânt al PC, Bogdan Ciucă. El a afirmat că a-mânarea discutării de către legislativ a acestor prevederi până la toamnă, în sesiunea ordinară, ar putea pune în pe-ricol aderarea României la U-niunea Europeană conform calendarului stabilit. Președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a afirmat, tot în cursul zilei de ieri, că Parlamentul ar putea fi con-vocat în sesiune extraordinară în perioada 11-15 iulie.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: