Nou protest al Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva, care se prezintă ca fiind singura organizaţie sindicală reprezentativă pentru sectorul de activitate agricultură, acvacultură, pescuit, silvicultură şi economia vânatului, având peste 15.000 de membri care profesează în domeniul silvic în întreaga ţară, a organizat „din nou”, ieri, la Bucureşti, pichetarea sediului Camerei Deputaţilor. Potrivit informaţiilor transmise – prin intermediul colegilor suceveni de sindicat – de liderul acesteia, ing. Silviu Geană, sindicaliştii cuprinşi în Federaţia Silva au nouă mari revendicări.

Se solicită plenului Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice respingerea proiectului de lege PL-x nr. 9/2019 de modificare şi completare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, prin care se urmăreşte legiferarea împroprietăririi fără drept cu terenuri agricole sau forestiere a formelor asociative ale comunităţilor din fostele regiuni grănicereşti, respectiv împroprietărirea fără drept cu terenuri forestiere în suprafaţă de până la 30 ha din fondul forestier proprietate publică a statului a unităţilor de cult care au deţinut în folosinţă sau administrare şi nu în proprietate astfel de suprafeţe. Potrivit sindicaliştilor, proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 încalcă Constituţia României, care statuează la art. 136 că proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, proiectul încalcă Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, care la art. 34 prevede că terenurile forestiere proprietate publică a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau al vreunui dezmembrământ al acestuia. Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 transformă o lege de reconstituire a dreptului de proprietate (Legea nr. 1/2000), al cărei scop este acela de a înfăptui un act reparatoriu faţă de proprietarii cărora regimul comunist le-a confiscat proprietăţile sau urmaşii acestora, într-o lege neconstituţională de împroprietărire fără drept a unităţilor de cult şi a formelor asociative ale comunităţilor din fostele regiuni grănicereşti. Nu în ultimul rând, proiectul respectiv creează posibilitatea ca orice persoană juridică să formuleze cereri de constituire a dreptului de proprietate, chiar dacă titlurile de proprietate au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive. Sindicaliştii Silva arată că, în urma evaluării impactului pe care propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 1/2000 îl va avea asupra fondului forestier proprietate publică a statului, a rezultat o diminuare cu peste 650.000 ha a fondului forestier proprietate publică a statului, iar ca efect social dispariţia a peste 3.000 locuri de muncă.

Se solicită Parlamentului României înfiinţarea unei comisii pentru cercetarea retrocedărilor abuzive de păduri şi luarea de măsuri pentru stoparea retrocedărilor ilegale de păduri. Pădurile sunt şi trebuie să rămână un bun de interes strategic pentru România.

Se solicită plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative PL-X nr. 16/2019 prin care drumurile forestiere, lucrările de corectare a torenţilor şi terenurile forestiere aferente acestora, care deservesc fondul forestier proprietate publică a statului, sunt trecute cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. Guvernului României nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.

Se solicită Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de lege adoptat de Senat în data de 06.03.2019 (L415/2018) pentru aprobarea O.U.G nr. 56/2018 de completare a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prin care se urmăreşte transformarea unor regii în societăţi pe acţiuni. Federaţia Silva precizează că a solicitat Guvernului României să nu dea curs unui astfel de act normativ prin care inclusiv regiile naţionale pot fi reorganizate ca societăţi comerciale.

Se solicită Parlamentului României ca prin propunerea legislativă înregistrată la Senat cu nr. B32/2019 privind modificarea şi completarea Statutului personalului silvic să se ţină seama de necesitatea asigurării unei protecţii reale a personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor, asigurarea unei salarizări corespunzătoare pentru personalul silvic şi introducerea unor activităţi din silvicultură în categoria condiţiilor speciale de muncă.

Se solicită Parlamentului României consultarea tuturor sindicatelor, federaţiilor şi confederaţiilor sindicale la modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

Se solicită Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Apelor şi Pădurilor ca legislaţia silvică să fie elaborată cu consultarea specialiştilor silvici din cadrul Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, Societăţii inginerilor silvici din România „Progresul silvic”, Federaţiei pentru Apărarea Pădurilor, Confederaţiei Consilva, Federaţiei Sindicatelor Silva, Asociaţiei Pensionarilor Silvici din România şi Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România. De asemenea, respectarea şi aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională.

Se solicită Parlamentului României elaborarea şi adoptarea de legi coerente şi aplicabile, conforme cu realităţile şi necesităţile sectorului silvic. Potrivit sindicaliştilor, „sectorul silvic din România are nevoie mai mult ca oricând de legislaţie pentru restabilirea echilibrului între cele trei funcţii ale pădurilor – funcţia ecologică, funcţia economică şi funcţia socială”.

Ultimul punct vizat de sindicaliştii Silva se referă la solicitarea lor către Parlament şi Guvernul României de a elabora legi pentru întărirea autorităţii personalului silvic, având în vedere creşterea presiunii asupra pădurii. „Apărând pădurea, în ultimii ani, patru pădurari au fost omorâţi de infractorii surprinşi în pădure furând lemn, iar alţi peste 650 pădurari, tehnicieni şi ingineri silvici au suferit vătămări corporale grave din partea infractorilor (numai în anii 2017 şi 2018 au fost înregistrate peste 70 de cazuri de agresiuni deosebite îndreptate împotriva personalului silvic, din care peste 30 de cazuri au necesitat îngrijiri medicale speciale)” se menţionează în document.

„Revendicările susţinute de Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva au ca scop salvarea pădurilor României de la distrugere, consolidarea activităţii administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, garantul asigurării unei gestionări durabile a pădurilor statului, precum şi reconsiderarea rolului silvicultorilor în societate” precizează ing. Silviu Geană, arătând că, dacă revendicările de mai sus nu vor fi soluţionate, acţiuni de protest similare vor fi reluate la 26 martie a.c. (D.L.)

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: