Numeroase nereguli în activitatea secretarilor de localități

Prefectul de Suceava, dl Orest Onofrei, a declarat, marți, că au fost depistate mai multe nereguli în activitatea secretarilor localităților din județ, cea mai gravă fiind emiterea unor documente cu temeiuri legale „din burtă”, pentru a se crea acoperire pentru actele respective. Dl Onofrei a spus într-o conferință de presă că, potrivit Legii 215/2001 privind administrația publică locală, secretarul unității administrativ teritoriale asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a dispozițiilor primarului și ale președintelui consiliului județean, a hotărârilor consiliului local, respectiv consiliului județean.
 

El a arătat că același act normativ prevede expres că dispozițiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului județului, în cel mult cinci zile lucrătoare de la semnarea lor, subliniind că în mai multe cazuri secretarii trimit doar de două ori pe an actele emise de primar sau hotărârile consiliului local. Secretarul comunei Horodniceni a comunicat prefectului, la data de 21.12.2007, dispozițiile emise de primarul comunei în perioada 26.04.2007 – 27.08.2007, iar la data de 10.01.2008, dispozițiile emise în perioada 27.08.2007 – 15.12.2007. Prefectul a arătat că o activitate deficitară desfășoară și secretarul comunei Cârlibaba, care transmite hotărârile și dispozițiile cu depășirea termenului legal. În comunele Cârlibaba și Bosanci ședințele de consiliu nu se țin lunar, fiind convocate la mari intervale de timp. Aceleași deficiențe s-au constatat și în cazul secretarului comunei Moara, care a comunicat Instituției Prefectului la data de 18.12.2007 hotărârile adoptate de consiliul local din data de 22.10.2007. Secretarul comunei Mitocu Dragomirnei a comunicat, la data de 20.12.2007, hotărârile adoptate de consiliul local în perioada 27.07.2007 – 30.10.2007; hotă-rârile adoptate în lunile noiembrie și decembrie nu au fost comunicate până în prezent. Având în vedere că după republicarea Legii nr. 215/2001 în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20.02.2007 nu toți secretarii unităților administrativ-teritoriale au indicat aceste prevederi legale în preambulul actelor administrative, prefectul i-a atenționat pe secretarii comunelor Ciprian Porumbescu, Mănăstirea Humorului, Calafindești, Ilișești, Stroiești, Rădă-șeni, Pojorâta, Comănești, Arbore, Iaslovăț, Moldova-Sulița, Bunești, Todirești, Boroaia, Volovăț, Șerbăuți, Bogdănești, Ho-rodniceni și Moara să ia măsuri pentru intrarea în legalitate, în sensul modificării preambulului tuturor actelor administrative emise după republicarea Legii nr. 215/2001. S-a constatat că primarii și secretarii unităților adminis-trativ-teritoriale nu cunosc prevederile Legii nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată, potrivit că-rora ocuparea funcțiilor publice vacante se face prin promovare, transfer, redistribuire și concurs, situație ce a dus la angajarea unor persoane fără concurs. Din exercitarea controlului de legalitate al actelor administrative s-a constatat necunoașterea legislației muncii și a prevederilor HG nr. 281/1993. S-au efec-tuat angajări fără concurs sau examen, după caz, așa cum s-a întâmplat la Primăria Salcea, precum și la primăriile comunelor Grămești, Fundu Moldovei, Ciocănești și Drăgușeni. În alte cazuri s-au constituit comisii comune de examen pentru funcționari publici și personal contractual. S-a constatat că se emit/adoptă acte administrative cu termen de intrare în vigoare retroactiv, încălcându-se prevederile art. l din Codul civil și ale art. l5 alin. (2) din Constituția României, republicată (primăriile comunelor Vadu Moldovei și Fântânele). În legătură cu dispozițiile emise în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, s-a constatat că, în mod frecvent, acestea sunt emise retroactiv, încălcându-se art. 15 alin. (2) din Constituția României și art.1 din Codul civil; același aspect se poate sublinia și la stabilirea dreptului de a beneficia de alocații complementare și monoparentale. Ca urmare a exercitării controlului de legalitate, motivat de faptul că nu au convocat lunar consiliul local, în ședințe ordinare, s-a procedat la atenționarea a 29 primari (Bălăceana, Ciprian Porumbescu, Dumbrăveni, Frasin, Grănicești, Mitocu Drago-mirnei, Mușenița, Breaza, Burla, Bogdănești, Cornu Luncii, Drăgoiești, Forăști, Fundu Moldovei, Gălănești, Grămești, Slatina, Șaru Dornei, Valea Moldovei, Bosanci, Verești, Zvoriștea, Hănțești, Pătrăuți, Siminicea, Straja, Ulma, Volovăț, Cârlibaba. La consiliile locale ale comunelor Bosanci, Râșca, Siminicea și Putna s-a constatat faptul că sunt aprobate mai multe pro-cese-verbale la începutul unei ședințe, încălcându-se prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată, aspect sesizat în dispoziția de convocare a consiliului local, în ședință de lucru. S-a precizat că actul administrativ trebuie redactat cu respectarea tehnicilor juridice prin care i se atribuie acestuia claritate, concizie și eficiență, fiind supus regimului juridic specific, adică regulilor de formă și fond stabilite prin acte nor-mative superioare și exterioare, reguli care trebuie respectate sub sancțiunea nulității. Legalitatea actului administrativ pre-supune, deci, respectarea tuturor condițiilor cerute de lege pentru valabilitate și oportunitate. Având în vedere că actele administrative sunt emise de autorități ale administrației în regim de putere publică, ele trebuie să îmbrace forma scrisă pentru validitate, proba drepturilor și obligațiilor născute din cuprinsul său, publicitate și control. În legătură cu tehnica de redactare a actelor administrative s-a constatat că, la comunele Drăgușeni, Fântânele, Vatra Moldoviței, Siminicea, Panaci, Horodniceni și Verești, nu se respectă condițiile de formă ale acestora, secretarii acestor unități administrative fiind atenționați în acest sens. În cazul actelor administrative prin care se soluționează notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, s-a constatat că aceste acte administrative nu sunt redactate potrivit modelelor aprobate prin HG nr. 250/2007. În cursul anului 2007, în cadrul celor 6 ședințe la care au fost convocați secretarii unităților administrativ-teritoriale și primarii, s-a analizat activitatea desfășurată de către aceștia și s-au făcut instruiri cu privire la actele normative apărute și care au impact asupra autorităților. Cu aceste ocazii s-au stabilit și măsuri pentru intrarea în legalitate, acolo unde a fost cazul.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: