Se alege Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Alegerea ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la 12 septembrie 2007, a mitropolitului, pe atunci, al Moldovei și Bucovinei, ÎPS Daniel, a lăsat vacantă demnitatea de întâistătător al scaunului Moldovei și Bucovinei. Alegerea acestuia fusese prevăzută pentru sfârșitul lunii noiembrie, după intronizarea noului patriarh. Ea a fost amânată, probabil, mai ales din cauza schimbărilor din Statutul BOR, aprobate de Sfântul Sinod chiar la sfârșitul lunii amintite și recunoscute de Guvernul României la 16 ianuarie 2008.
 

Nu s-a întâmplat pentru prima oară ca scaunul mitropolitan de la Iași să rămână vacant, ba chiar vreme îndelungată. Când urca patriarh PF Teoctist, ÎPS Pimen, vicar mitropolitan pe atunci, a rămas la cârma mitropoliei vreme de aproape patru ani. Dar Mitropolia Moldovei și Bucovinei este, probabil, cea mai activă eparhie a Bisericii Ortodoxe Române. Trebuie să se facă față nu numai unei ac-tivități administrative remar-cabile – a se vedea de exemplu numai ampla implicare în con-strucția de biserici –, ci și ne-voilor și așteptărilor unor cre-dincioși care-și iubesc Biseri-ca și de la care ei așteaptă permanent sprijin și învățătură. De aceea, ocuparea scaunului vacant de la Iași este întot-deauna o urgență. Alegerea se face, însă, în noile condiții impuse de Statutul aprobat la sfârșitul anului trecut. Iată ce prevede art. 129 din Statutul pentru organizarea și func-ționarea Bisericii Ortodoxe Române cu privire la alegerea de mitropolit. „Art. 129 – (1) Eligibil pentru slujirea, vrednicia și răspunderea de Mitropolit este oricare ierarh membru al Sfântului Sinod, începând de la eparhia vacantă, care este doctor sau licențiat în Teologie și s-a distins prin viață curată, cultură teologică, demnitate eclesială, zel misionar și simț gospodăresc. Lista ierarhilor eligibili se întocmește în ordinea dipticelor, descrescător, începând de la eparhia vacantă. (2) Pentru alegerea de Mitropolit, Sinodul Mitropolitan, prezidat de Patriarhul României sau de locțiitorul desemnat canonic și statutar, stabilește, prin consultare deschisă urmată de vot secret consultativ, o listă de doi candidați dintre ierarhii eligibili, cu motivarea fiecărei propuneri. (3) După consultarea prevăzută de alineatul precedent, Sinodul Mitropolitan se con-sultă, într-o ședință specială, cu membrii Adunării Eparhiale ai eparhiei vacante la care se adaugă membrii clerici și mireni din celelalte eparhii ale Mitropoliei respective, dele-gați în Adunarea Națională Bi-sericească. La ședință parti-cipă, de asemenea, un decan al unei facultăți de teologie și un director de seminar teolo-gic din Mitropolie, desemnați de Patriarhul României sau Locțiitorul de Mitropolit în consultare cu ierarhii sufra-gani. Consultarea are loc la se-diul Mitropoliei vacante, la da-ta stabilită de Patriarhul Ro-mâniei, în acord cu membrii Sinodului Mitropolitan. (4) Lista de candidați pen-tru alegerea de Mitropolit, în-tocmită de Sinodul Mitropo-litan poate fi completată, prin consultare deschisă urmată de vot secret consultativ, cu două nume dintre ierarhii eligibili care au obținut cele mai multe voturi. Lista întocmită de Sinodul Mitropolitan, completată în urma consultării cu membrii clerici și mireni menționați la aliniatul precedent, va fi înaintată Sfântului Sinod cu un proces-verbal. (5) Sfântul Sinod primind lista poate dispune completarea acesteia cu doi candidați, ierarhi eligibili, desemnați prin vot secret consultativ de către plenul său, care au ob-ținut cele mai multe voturi. (6) Lucrările Sfântului Si-nod pentru alegerea de Mi-tropolit sunt prezidate de către Patriarhul României. (7) În vederea alegerii de Mitropolit, pe buletinul de vot se vor înscrie, în ordine, nu-mele ierarhilor eligibili pro-puși prin vot secret consul-tativ de Sinodul Mitropolitan, de clericii și mirenii par-ticipanți la consultare, pre-cum și de Sfântul Sinod. (8) Alegerea Mitropolitului de către Sfântul Sinod se des-fășoară în conformitate cu mo-dalitatea de votare prevăzută de art. 128, alin. 2-9, cu adap-tările adecvate. (9) Mitropolit devine can-didatul care a obținut voturile a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți. Dacă nici unui dintre candidați nu a în-trunit numărul necesar de vo-turi, se organizează o nouă vo-tare, la care participă primii doi candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi. Devine ales cel care a întrunit voturile a jumătate plus unu din totalul membrilor pre-zenți. În caz de paritate, decid sorții. (10) Rezultatul alegerii se consemnează într-un pro-ces-verbal la care se anexează buletinele voturilor expri-mate. Președintele anunță solemn numele celui ales, după care se închide ședința de lucru”. Dacă până la aprobarea noului statut alegerea se făcea la propunerea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Colegiul Electoral Biseri-cesc (format din membrii Sf. Sinod al BOR, deputații mi-reni ai eparhiilor, reprezen-tanți ai învățământului reli-gios ortodox și membrii a-dunării electorale al eparhiei vacante este ales), acum a-ceasta este prefațată de o ședință specială de consultare a Sinodului Mitropolitan, în cazul nostru de la Iași cu membrii adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor, cu membrii delegați – clerici și mireni – ai celorlalte eparhii din Mitropolia Moldovei și Bucovinei în Adunarea Națio-nală Bisericească, cărora li se alătură decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași și directorul unui seminar teolo-gic din cuprinsul Mitropoliei. Desemnarea se face de Prea Fericitul Daniel, patriarhul României. Ședința specială de consultare are loc la sediul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași, sâmbătă, 23 februarie, eveniment precedat de oficierea unui Te Deum.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: