Reabilitarea canalizării în Fălticeni

Un proiect pentru „50 de ani“

În prezent, nu beneficiază de canalizare 3 cartiere mari ale orașului, dar și străzi centrale
Primarul Vasile Tofan a semnat ieri contractul Pro-iectului „Reabilitare și extin-dere sistem de canalizare, realizare sistem de colectare a apelor pluviale și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate in municipiul Făl-ticeni”. Proiectul, în valoare de 50.000 de euro, a fost câștigat în urma licitației deschise pentru Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul protecției mediului, ce urmează a fi implementată în cadrul programului Phare 2005 – Coeziune Economică și Socială (CES) și constă în realizarea studiului de fezabilitate și a altor studii necesare reabilitării și extinderii sistemului de canalizare-epurare din Fălticeni.
 

Cofinanțarea de 10% din valoarea proiectului pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare, realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Fălticeni va fi asi-gurată din bugetul local, iar pentru realizarea efectivă a lucrărilor propuse de studiu se vor accesa proiecte pe fon-duri structurale. Canalizarea orașului Fălti-ceni are o lungime de 48,886 km și se realizează, cu colec-tarea apelor uzate menajere și industriale cât și a apelor plu-viale, în patru canale colectoa-re principale, în lungime de 11,853 km, și canale secun-dare în lungime de 37,033 km. Construcția sistemului de ca-nalizare în municipiul Fălti-ceni a început în anul 1939. Cele mai vechi rețele exploa-tate și în prezent sunt din anii 1952 și 1957. În funcție de dez-voltarea economică și socială a orașului s-a dezvoltat și re-țeaua de canalizare, majori-tatea rețelelor având acum durata de exploatare depășită. În timpul ploilor torențiale, canalizarea nu poate face față cantității mari de apă ce ur-mează a fi preluată. În prezent nu beneficiază de rețea de canalizare trei cartie-re mari ale municipiului Făl-ticeni cum ar fi Șoldănești, Grădini, Oprișeni, Țarna Ma-re, dar și străzi din zona cen-trală. Pentru ca toți locuitorii urbei de pe Șomuz să bene-ficieze de canalizare, la rețea-ua existentă ar mai trebui adă-ugați 37,8 km de rețea. Stația de epurare a fost pusă în funcțiune în 1981 și asigură o epurare mecano-biologică, fiind dimensionată pentru un debit de 210 l/s, pentru care se asigură un grad de epurare de maxim 87%. Stația de epu-rare nu este dotată cu treapta terțiară sau chimică care să asigure reducerea concentra-ției de azot din apa epurată. Toate utilajele, cu excepția su-flantelor și podurilor racloare au durata normală de serviciu expirată; podurile racloare o vor atinge în 2011. La celelal-te utilaje aflate în stația de epu-rare n-au fost efectuate, de la darea în exploatare, niciun fel de lucrări de modernizare. Conform celor spuse de primarul Vasile Tofan, în șe-dința de Consiliu Local în care s-a aprobat asigurarea cofi-nanțării din bugetul local a pro-centului de 10 % din valoarea proiectului și a cheltuielilor neeligibile, „studiul de fezabi-litate este o chestiune destul de laborioasă, din două punc-te de vedere. Unu – rețeaua existentă este obosită și nu mai face față. Al doilea – Făl-ticeniul este așezat colinar, cu foarte multe pante inverse și sunt necesare stații de pompa-re colinare, stații de preepu-rare… Străzile de pe versanții din Oprișeni nu mai pot fi adu-se în rețeaua de canalizare prin cădere liberă a orașului… Partea de Tâmpești, de exem-plu, vine prin cădere liberă la pod, la Pârâul Târgului, iar de acolo nu văd încă o soluție. La fel, în partea centrală a ora-șului, mai sunt străzi, stră-duțe, care trebuie canalizate și racordate la sistemul existent, dar care nu mai poate face față. În primul rând trebuie întocmit un proiect ca atare, pentru a ne face o viziune pen-tru ceea ce înseamnă canali-zarea pentru următorii 30-40 de ani. (…) „Nu știu cât va costa un ast-fel de proiect, dar dacă ne apucăm de o treabă ca aceasta, să o facem pentru 50 de ani de zile”.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: