Boală grea la dispensarul uman din Vadu Moldovei

Durerea domnului doctor Nistor
„Mă numesc Nistor Mircea, sunt medic primar, medicină generală/medicină de familie, am terminat facultatea de medicină generală în 1994, am urmat rezidențiatul cu durata de 3 ani, în specialitatea medicină generală/medicină de familie. În toamna anului 1997, am susținut examenul de specialitate, iar în februarie 1998, examenul pentru ocuparea de post. În urma acestui concurs, am ales să-mi desfășor activitatea în comuna Vadu Moldovei, județul Suceava, întrucât aveam cunoștințe că în această localitate se găsește un dispensar modernizat, reabilitat și dotata prin bani de la Banca Mondială, în 1994. Încă de la venirea mea aici am avut probleme cu doctorița Porof Camelia, mai veche în dispensar, care ar fi dorit să fie singurul medic de familie în comună. Dr. Porof, deși avea locuință proprietate personală în Fălticeni, municipiu limitrof cu comuna Vadu Moldovei, deținea cheile locuinței de serviciu din dispensar, compusă dintr-o cameră, hol, baie și bucătărie. În urma unei intervenții la Prefectură am reușit să intru în această locuință, motiv care a determinat creșterea animozității acestei doctorițe față de mine. Fiind medicul coordonator al activității din dispensar (chiar dacă nu avea rezidențiat și nici titlul de specialist la acea vreme) și având relații la conducerea D.S.P. din acea perioadă de timp, a exercitat presiuni asupra asistentelor de a nu mă ajuta în activitatea mea și a mă împiedica să-mi fac listă de pacienți pentru a încheia contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.
 

S-a ajuns până într-acolo că cei de la D.S.P. au vrut să mă detașeze la Dispensarul din Forăști, deși sunt medic specialist care mi-am ocupat postul prin concurs pe țară. Mai mult ca atât, două dintre asistentele doctoriței Porof, (…) au încercat să-mi însceneze o faptă penală dând declarații mincinoase la poliție (una dintre ele jurându-se chiar pe Dumnezeu în declarația dată la poliție), iar șeful de post, Iftimie Vasile, cumătrul uneia dintre asistente, a încercat să-mi facă proces-verbal de sancțiune pe motive inexistente. Am dat în judecată Poliția și am câștigat la primul termen. Anii au trecut și, deși am renunțat să le târăsc în tribunale pe cele două calomniatoare, lucrurile nu s-au domolit. Între timp, cele două clădiri ale Centrului de Sănătate (fostul Spital comunal) și dispensarul din Vadu Moldovei au trecut din proprietatea Spitalului Municipal Fălticeni în cea a Consiliului Local Comunal de aici. Din primăvara anului 2004, în comună a apărut ca medic dentist fata uneia dintre asistentele amintite, măcar că nu avea pregătire prin rezidențiat și nici titlul de medic specialist. Trecând peste faptul că mama ei, doamna preoteasă, s-a comportat execrabil cu mine, depunând mărturie mincinoasă, cum am menționat mai sus, și defăimându-mă neîncetat, am încercat să fac totul pentru a avea în doamna doctor stomatolog Veronica Patrolea un prieten, un confident și un coleg pe care, la o adică, să te poți bizui. Evenimentele ulterioare au dovedit că m-am înșelat amarnic și că vorba înțeleaptă a poporului român că „ce naște din pisică șoareci mănâncă” este pe cât se poate de reală. Întrucât doamnei doctor îi lipseau circa 4 metri pătrați la cabinetul stomatologic spre a se încadra în noile normative privind suprafața cabinetului, cea în cauză și soțul ei au bătut cu pumnul în masă să fiu evacuat din locuința de serviciu pe care o ocupam, pentru a o transforma în cabinet, ceea ce contravine Legii locuinței nr. 114, din 11 octombrie 1996. În data de 23 februarie 2006, Consiliul Local a aprobat cu o majoritate realistă ca doctoriței Patrolea să-i fie concesionat spațiul locuinței de serviciu. Am depus și eu cerere de concesionare a acestui spațiu, însă aceasta nici nu a fost luată în considerație, chiar dacă mă obligam să nu-i schimb destinația și nici să o subînchiriez, așa cum cere legea. Vă veți întreba, de ce nu am concesionat în aprilie 2005 și locuința de serviciu pe lângă spațiul cabinetului în care-mi desfășor activitatea? Ei bine, pentru că legea privind concesionarea spațiilor medicale se referea strict la spațiile medicale, adică, la acele spații în care se desfășoară nemijlocit activități medicale și nu la locuințele de serviciu sau de intervenții din incinta unităților sanitare. Întrucât evacuarea mea nu se putea face pe baza unui simplu proces-verbal de ședință a Consiliului Local, (…), eminența din umbră a conducerii locale, viceprimarul Sofronie Vasile, l-a „însărcinat” pe primarul Popa Vasile să mă dea în judecată, pentru evacuare, la Judecătoria Fălticeni, unde avea suficiente cunoștințe. N-ar fi lipsit de interes să știți că vicele Sofronie este ginerele lui Valeriu Varganici, nașul de botez al d-nei dr. Varonica Patrolea și că, la rândul său, preotul a botezat pe unul din fii domnului Sofronie. Într-o primă etapă, Consiliul Local Vadu Moldovei a câștigat procesul de evacuare pe cale judecătorească la Fălticeni, însă eu am făcut recurs și, prin Decizia civilă nr. 1507 din 5 octombrie 2006, pronunțată de Tribunalul Suceava, mi s-a admis recursul împotriva sentinței civile nr. 853 din 12.06.2006 a Judecătoriei Fălticeni (dosar nr. 1006/2006), sentința fiind modificată, iar Decizia instanței rămânând irevocabilă. Cu toate acestea, pe data de 16 octom-brie a.c., întorcîndu-mă la dis-pensar, la ora 17, de pe teren, unde am vizitat, la domiciliu, nou-născuți și le-am făcut tratament, am găsit în dis-pensar pe consilierii Iftimia Gheorghe, Zaharioaia Vasile, primarul Popa, viceprimarul Sofronie, șeful de post Iftimie și ajutoarele sale și doctorița Patrolea, cu soțul ei, finali-zând evacuarea bunurilor mele din locuința de serviciu în care au pătruns prin e-fracție sau cu chei potrivite. În-trebându-i pe ce bază legală au recurs la acest act sama-volnic, viceprimarul Sofronie a răspuns semeț că pe baza Hotărârii Consiliului local, ceea ce este o ilegalitate strigă-toare la cer: în asemenea situ-ații se execută doar sentințe judecătorești rămase definitive, de către executorul judecătoresc, cu somații, după tot tipicul legii. Toate bunurile mele, atât cele proprietate personală cât și cele în custodie aflate în locuința de ser-viciu au fost îngrămădite în sala de tratamente a cărei ușă a fost sigilată de către viceprimar cu ajutorul unei banderole”. Cabinet medical sau locuință de serviciu ? Aceasta este, pe scurt, durerea domnului doctor Nistor. Un medic tânăr, care a absolvit examenul de stat cu notă maximă, 10, și care, nu de puține ori, și-a dovedit priceperea și utilitatea pentru locuitorii comunei Vadu Moldovei. Chiar domnul primar Popa, într-o dimineață, pe la ora 4, i-a bătut în ușă când soția sa a trecut prin momente grele, având nevoie de intervenția medicilor. Locuind în cadrul dispensarului, doctorul Nistor i-a acordat imediat primul ajutor, după care a trimis-o de urgență la Spitalul municipal Fălticeni, iar de aici, la o clinică din Iași, unde femeia a fost salvată. În privința spațiului în care a locuit doctorul Nistor și a sentinței civile nr. 853 din 12 iunie 2006 a Judecătoriei Fălticeni (modificată de către Tri-bunalul Suceava), se cuvin câteva precizări. În primul rând, ne-a mirat faptul că, citind sentința respectivă, „la apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă reprezentantul reclamantei – primar Sofronie Vasile”. Măi, să fie! După cum știm, la Vadu Moldovei, primar este dl Ion Popa și nicidecum Sofronie Vasile cum scrie, negru pe alb, în sentința respectivă. Să-și fi atribuit, oare, domnul Sofronie o funcție pe care nu o deține, chiar în fața instanței sau e o greșeală de redactare? Nu știm ce să credem. Drept este că Judecătoria a dispus „evacuarea pârâtului din i-mobilul situat în comuna Vadu Moldovei, având ca destinație cabinet medical”. Mai puțin se spune despre „locuința de serviciu”, reabilitată de Banca Mondială. Spre știința celor care nu s-au aplecat suficient asupra actelor, le reamintim că în Contractul de concesiune nr. 1299 din 12.04.2005, semnat și parafat de primarul comunei Vadu Moldovei, Ion Popa, având calitatea de concedent, și dr. Nistor Mircea, se menționează clar că „durata concesiunii este de 25 de ani, începând de la data de 12.04.2005”, iar în procesul-verbal încheiat în aceeași zi între părți, adică Primăria Vadu Moldovei, prin primarul Popa și dr. Nistor Mircea, scrie negru pe alb: „prezentul proces-verbal și schița face (sic!) parte integrantă din contract”. Privim „schița” și… mai să vezi și să nu crezi: la legendă este menționat că partea hașurată cu albastru, adică, un hol, o baie, un dormitor și o bucătărie reprezintă „locuință serviciu”. Așa scrie în documentul respectiv. Probabil că această schiță nu a fost prezentată instanței fălticenene, în fața căreia s-a susținut că este vorba de cabinet medical. Domnul viceprimar Sofronie ne-a declarat, recent, când ne-a vizitat la redacție, că este o greșeală a unui funcționar, care a trecut, „din eroare”, destinația de locuință de serviciu a spațiului respectiv. Eroare, eroare, dar de ce nu a fost îndreptată? Mai mult ca atât, însăși „zestrea” acestui spațiu (vezi imaginile), predată prin semnătură doctorului Nistor (este vorba de baie cu cadă, sobă, bucătărie cu toate cele necesare, inclusiv garnitură de mobilă, televizor, aragaz cu 4 ochiuri, frigider, garnitură mobilă sufragerie, garnitură hol „Roxana”, garnitură mobilă dormitor, bibliotecă) vorbește de o locuință și nu de un cabinet medical. Dragoste cu sila nu se poate Trecând peste acest amănunt, nu vrem, nici pe departe, să ne facem avocatul domnul dr. Mircea Nistor. Nu avem cumetri, fini, nași sau alte neamuri la Vadu Moldovei. Dar, dreptatea trebuie să triumfe și aici. În urma H.G. nr. 866/2002, și Dispensarul din Vadu Moldovei a trecut în patrimoniul comunei, dat fiind în administrarea Consiliului Local de aici. Este un bun al Primăriei, iar consilierii au dreptul să decidă cum trebuie folosit. Și au decis, într-o ședință, ca spațiul în cauză, fie că este sau nu locuință de serviciu, să fie destinat desfășurării activității cabinetu-lui stomatologic, strict necesar pentru locuitorii așezării. Domnul dr. Mircea Nistor a participat la întrunirea respectivă și a văzut care este voința aleșilor obștii. Mai mult ca atât, dânsul a fost înștiințat de acest lucru, solicitându-i-se să părăsească locuința respectivă. Dragoste cu sila nu se poate, domnule doctor! Oamenii v-au primit în casa lor, dar aceasta nu vă aparține. Mai devreme sau mai târziu, va trebui să vă conformați hotărârii Consiliului Local, chiar dacă, aici, s-a procedat la o… Evacuare pripită Nu este de datoria noastră să ne pronunțăm câtă dreptate are dr. Nistor. O vor face organele abilitate. Dar cert este că modul cum au procedat autoritățile locale la evacuarea lucrurilor sale, înainte ca o hotărâre a instanței să rămână definitivă și irevocabilă, miroase de la distanță a abuz și exces de zel. Grav ni se pare că acest eveniment s-a făcut în prezența polițiștilor din localitate, care au asistat, pasiv, la modul cum se încalcă o lege. Puțină răbdare nu strica, iar chiriașul lor putea fi evacuat fără ca cineva să mai poată contesta ceva. Dar așa, deja au început să iasă vorbe. Domnul dr. Nistor ne-a declarat că în locuință avea anumite bunuri de valoare pe care nu le mai găsește, nu știe nimic de ele. Ne abținem de la orice comentariu. Cine a greșit trebui să răspundă, indiferent că se numește primar, viceprimar, consilier sau șef de post, că este nașul, nepotul, cumătrul sau finul nu știu cui.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: