Igiena laptelui

Continuăm seria de articole destinate producătorilor de lapte, de astă dată având în vedere igiena acestui produs. Subiectul este de maximă ac-tualitate pentru fermieri, mai ales că Uniunea Europeană impune condiții de igienă ferme pentru laptele crud (Di-rectiva 92/46). Toate aceste cerințe trebuie să fie cunos-cute și aplicate de toți produ-cătorii de lapte de vacă ce pre-dau acest produs spre proce-sare. Respectând condițiile impuse de U.E., producătorii de lapte vor obține un preț mai bun pentru laptele predat, sistemul de plată a lapte-lui-materie primă livrat uni-tăților de procesare urmând să fie aplicat, în curând, prin in-trarea în vigoare a unui ordin al ministrului agriculturii, pă-durilor și dezvoltării rurale. Acest sistem de plată a lap-telui va cuprinde o grilă de pla-tă a laptelui pe clase de calitate (A, B, C și D). Prețul de refe-rință se va stabili pentru lap-tele care se va încadra în clasa de calitate A.
 

Mulsul, colectarea lapte-lui crud, transportul aces-tuia la centrul de colectare trebuie să se facă cu res-pectarea strictă a următoa-relor reguli de igienă: 1. Igiena mulsului Mulsul trebuie efectuat în condiții stricte de igienă. Imediat după muls, se impune ca laptele să fie depozitat în-tr-un loc curat, în condiții ca-re să nu afecteze calitatea a-cestuia. Dacă laptele nu este predat la centrul de colectare în maximum două ore de la mulgere, acesta trebuie răcit la o temperatură de 8 grade C sau mai mică – în cazul co-lectării zilnice și la o tempe-ratură de 6 grade C sau mai mică – în cazul în care colec-tarea nu se face zilnic. Frigi-derul este spațiul de răcire a laptelui cel mai eficient, însă acolo unde acesta nu se poate utiliza sau producătorul de lapte nu dispune de acest aparat casnic, recomandăm răcirea laptelui în alte moduri: depozitarea în beciuri, că-mări, punerea recipientului cu lapte într-un bazin cu apă rece de la fântână, izvor, râu. 2. Igiena recipienților și instrumentelor de muls Gălețile și alte vase des-tinate mulsului, instrumen-tele sau suprafețele care vin în contact cu laptele trebuie să fie confecționate din material neted, ușor de curățat și dez-infectat, rezistent la coroziune și care nu afectează calitatea laptelui. După folosire, aces-tea trebuiesc curățate și dez-infectate. Recomandăm utili-zarea recipienților confecțio-nați din oțel inoxidabil. 3. Igiena personalului Persoana care efectuează mulsul și manipularea lapte-lui crud trebuie să poarte hai-ne curate (halat alb); înainte de începerea mulsului se impune spălarea mâinilor și menținerea lor în stare curată până la finalizarea acțiunii; mulgătorul trebuie să ia toate măsurile pentru a preveni riscul contaminării laptelui pe durata mulsului și a mani-pulării acestuia; persoanele care mulg animalele sau manipulează laptele trebuie să fie apte din punct de vedere medical pentru efectuarea a-cestor operațiuni și să efectu-eze, periodic, controale me-dicale. Pentru că în majoritatea fer-melor se mulg manual vacile, recomandăm producătorilor de lapte să respecte urmă-toarele cerințe: a) Echipamente: găleată (în condiție bună), găleată cu apă curată și prosop pentru spă-latul ugerului, un vas pentru primele jeturi de lapte. b) Mulgător: sănătos, un-ghii bine tăiate, mâini curate, haine sau salopetă curată. c) Grajdul: curat, bine lu-minat. d) Vaca: uger și mameloane curate, cu păr tăiat scurt sau ras, mameloane sănătoase, fără răni sau ulcerații. Stimați producători de lap-te, suntem convinși că multe din cerințele de igienă a lap-telui de vacă crud le cunoașteți și le aplicați în practică. Ne confruntăm, totuși, la colec-tare, cu cazuri frecvente de calitate necorespunzătoare a laptelui de vacă-materie primă, din cauza nerespectării cerințelor de igienă. De aceea, vom continua seria de arti-cole, în ziarul „Crai nou”, care vor avea ca temă igiena lapte-lui, convinși fiind de utilitatea acestora. Pentru informații suplimentare puteți apela la medicii veterinari care acti-vează în zona unde locuiți. S.C. „Rarăul” poate apro-viziona, la cerere, la prețuri convenabile, producătorii ca-re predau lapte la această so-cietate cu: recipienți cores-punzători pentru muls, depo-zitat și transportat lapte; site pentru strecurat lapte, echi-pament de protecție (halate, șorțuri etc.) substanțe dezin-fectante. Puteți obține relații su-plimentare la sediul societății sau la numărul 0230/314781. Numai împreună vom continua să existăm, ca producători agricoli de lapte și procesator de lapte, după inte-grarea României în Uniunea Europeană în anul 2007. MIHAI VRANĂU directorul general al S.C. RARĂUL Câmpulung Moldovenesc

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: