Biserica „Sf. Ap. Petru și Pavel“ – Sf. Ilie Nou, Șcheia

Imaginea cu Noe, care, surd la dezmierdările lumești, construia o corabie salvatoare pentru teoforii ce urmau să pătrundă prin strunga strâmtă a Stăpânului întru viitoarea rodire a neamului omenesc, m-a copleșit din totdeauna și m-a determinat să mă gândesc responsabil dacă nu cumva în criptele ființei umane stă gata să germineze și vocația de ctitor de sfinte lăca-șuri. Îmi amintesc de faptul că, la începutul misiunii preoțești, mă uitam cu admirație la frații preoți care, pe lângă altarele ridicate în sufletele oamenilor, îndrăzneau să dureze și lăcașuri de închinare, adevărate prezențe teofanice, și atunci am făcut legământul în fața conștiinței mele să mă alătur lor.
 

Prin rânduiala lui Dumnezeu, în primăvara lui 2003, Î.P.S. Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la stăruințele P.C. părinte consilier administrativ Gh. Brădățeanu, m-a chemat și mi-a încredințat onoranta, dificila și totodată sacrosancta mi-sie de a înălța un lăcaș de închinare în vatra satului Sf. Ilie Nou. Am răspuns, cum era și firesc, pe de o parte cu smerită ascul-tare, iar pe de altă parte cu o bucurie nespusă, deoarece îmi vedeam astfel împlinite gându-rile și speranțele de odinioară. Trebuie menționat faptul că o contribuție decisivă la înfăptu-irea acestei mărețe izbânzi au avut-o membrii Consiliului Local al comunei Șcheia și, în special, ex-primarul Vasile Buhac, care au înlesnit împroprietărirea cu 2 ha din „Săsia Popii” a vi-itoarei parohii, ce se va afla sub ocrotirea Sf. Ap. Petru și Pavel. Înarmat cu proiectul alcătuit cu îndemânare, inventivitate și probitate profesională ireproșa-bilă de către distinsul arhitect Doru Olaș și de către domnii in-gineri Luca și Airinei, specialiști în rezistență, am purces la un drum care nu are întoarcere. Cu eforturi financiare considera-bile, în septembrie 2004 am fi-nalizat cota zero, firma „Gene-ral Construct”, condusă cu mul-tă competență de domnul director general Nuțu, achitându-se cu brio de misiunea încredin-țată. Nu neapărat venirea iernii, cât mai ales lipsa fondurilor necesare, m-a obligat să mă o-presc, nu însă să-mi pierd spe-ranța că Dumnezeu va rândui ca să procur cele necesare con-tinuării lucrărilor. Prin rânduiala lui Dumnezeu, apelând la oa-meni cu suflet mare, am adunat suma necesară procurării a 200 mc cărămidă, de la Fabrica „Ceramica” din Iași. Momentan mă aflu la centura de deasupra geamurilor și cred cu toată ființa că Dumnezeu mă va ajuta să adun banii necesari zidirii a toată cărămida, toamna acesta. Când afirm lucrul acesta, mă bazez pe abnegația și jertfel-nicia unor oameni fără de care n-aș fi ajuns aici. Înșiruirea nu-melor lor e de departe aleatorie: domnul director general Muha, cel care mi-a înlesnit procurarea fierului și betonului la prețuri convenabile, apoi „fratele” Mi-truț Buhac, „fratele” Filip dul-gherul și, nu în ultimul rând, doamnele inginere Stela Cucu și Mariana Duiciuc, care asigură cu deplină competență și res-ponsabilitate trăinicia edificiu-lui. M-a copleșit, de multe ori până la lacrimi, jertfelnicia oa-menilor de prin împrejurimi care au încercat să mă ajute. M-am oprit de multe ori pe la porțile a-celora care, invalizi sau bătrâni, nu pot să se deplaseze și să vadă înfăptuirea acestei minuni și am aflat de marea lor bucurie de a avea în preajmă o Biserică, în care oamenii adunându-se pot deveni mai buni, mai toleranți, mai cu frica de Dumnezeu. Gos-podinele s-au întrecut pe ele în-sele în a pregăti bucatele pen-tru truditorii de pe șantier, iar tineri s-au înghesuit în a da o mână de ajutor la muncile cele mai istovitoare. Din puținul lor, fiecare a adus obolul și l-a așezat la temelia unei mari izbânzi, a-vând convingerea fermă că ab-solut totul se contabilizează și se va evalua la Înfricoșata Jude-cată. Sunt dispus să jertfesc și ultima picătură de energie pen-tru ca acolo, pe „Săsia Popii”, să se înalțe Biserica, ocrotită de corifeii Apostolilor, știind că acolo unde se îngenunchează, unde oamenii se roagă, se spovedesc, se împărtășesc, răul e învins. N-aș vrea să închei fără a menționa firmele la care am găsit sprijin material, ajutor și promisiuni că și în viitorii ani mă voi putea adresa cu speranța că voi găsi din nou înțelegere. Lista e din nou aleatorie: S.C. BIOME-DICA SRL, S.C. VALCOVIN SRL, S.C. ESOS PROD SRL, CASA PLUS SRL, COMETEX SA, S.C. ALUMET SRL, S.C. ALIMENTARA SA, MES SA, PRO CASA SRL, S.C. CITRUS SRL, S.C. TIMPROD SRL, TRUST ORIZONT, SUMEC, RAI 88, PETROM SA, COMAT, REVINE SRL și S.C. GĂITAN SRL. Țin neapărat să mulțumesc și pe această cale domnului director general Roșu, de la Balastiera Ițcani, domului Aurel Danilevici din Gura Humorului, permanent ajutător și sprijinitor al celor în nevoință, domnului profesor Florin Moscaliuc și nu în ultimul rând domnului președinte al Consiliului Județean, Gavril Mîr-za, și doamnei vicepreședinte Stela Acatrinei, care m-au ajutat financiar exact când era mare nevoie. Mulțumesc și diriguitorilor cotidianului „Crai nou”, care mi-au oferit posibilitatea de le face cunoscută distinșilor cititori truda ce se depune pentru înveșnicirea în cărămidă și beton a ideii de comuniune în rugăciune și iubire jertfelnică. Lansez cu această ocazie rugămintea ca toți care doresc să devină ctitori să ia legătura cu cel care gestionează lucrările de construire și care semnează aceste rânduri. Preot ARISTARCH COJOCAR, slujitor la Biserica „Sf. Dumitru” Suceava (telefoane: 0744-479416; 423541)

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: