Prefectura Suceava:

Precizări în privinţa regulilor de deplasare în perioada carantinării Sucevei şi a periferiilor

> Cine are dreptul să intre/plece din zonă şi ce documente trebuie să prezinte

Prefectura Suceava a făcut precizări, printr-un comunicat emis vineri, la regulile de deplasare valabile după intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 6, după ce mai mulţi suceveni au adresat întrebări instituţiei.

Astfel, sursa precizează că, odată cu instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava şi a localităţilor limitrofe (Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei), s-a impus interzicerea deplasărilor persoanelor cu domiciliu/reşedinţa în zona carantinată către celelalte localităţi din judeţ care constituie perimetru de protecţie a acestei zone.

Mai exact, menţionează sursa, prin Hotărârea nr. 8 din 31.03.2020 a Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Suceava (CJCCI), în calitate de autoritate împuternicită, sunt stabilite anumite excepţii şi anume:

– este permisă intrarea, respectiv ieşirea din zona de carantină pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona de carantină, precum şi aprovizionării populaţiei, pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului.

– este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care nu locuiesc în zona de carantină, dar care desfăşoară activităţi economice sau activează în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, instituţiilor deconcentrate, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agricultorii, alimentaţie publică, alimentare cu apă, comunicaţii şi transporturilor.

Potrivit sursei citate, persoanele care se încadrează în această categorie vor prezenta autorităţilor adeverinţa de la locul de muncă, semnată şi ştampilată de angajator, însoţită de legitimaţia de serviciu – acolo unde este aplicabil.

Adeverinţa eliberată de angajator trebuie să specifice în clar următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale angajatorului, datele de contact şi de identificare ale persoanei angajate/ salariat, itinerarul de deplasare al acesteia (domiciliul – locaţia în care acesta îşi desfăşoară activitatea de lucru), necesitatea argumentată a prezenţei angajatului la locul de muncă şi faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.

În cadrul adeverinţei eliberate de angajator trebuie inclusă în mod obligatoriu şi Declaraţia persoanei fizice – reprezentant legal cu următorul conţinut: „Subsemnatul…, în calitate de angajator al…, cunosc prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii şi art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor”.

– este permisă ieşirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care activează în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, serviciilor de utilitate publică, alimentare cu apă, energetic, comunicaţii, transporturilor, gospodăririi apelor, pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice sau operaţionale.

Persoanele care se încadrează în această categorie vor prezenta autorităţilor adeverinţa de la locul de muncă, semnată şi ştampilată de angajator, însoţită de legitimaţia de serviciu – acolo unde este aplicabil.

Adeverinţa eliberată de angajator trebuie să specifice în clar următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale angajatorului, datele de contact şi de identificare ale persoanei angajate/salariat, itinerariul de deplasare al acesteia (domiciliul – locaţia în care acesta îşi desfăşoară activitatea de lucru), necesitatea argumentată a prezenţei angajatului la locul de muncă şi faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.

În cadrul adeverinţei eliberate de angajator trebuie inclusă în mod obligatoriu şi Declaraţia persoanei fizice – reprezentant legal cu următorul conţinut: „Subsemnatul…, în calitate de angajator al…, cunosc prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii şi art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor”.

– Este permisă ieşirea şi intrarea în zona de carantină, exclusiv între locuinţă şi locul de muncă, pentru persoanele care locuiesc în zona de carantină şi au calitatea de angajaţi ai instanţelor judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Suceava şi ai Parchetelor din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, cu sediul în afara zonei de carantină, pentru asigurarea activităţilor de judecată, respectiv de urmărire penală şi supraveghere a acesteia, inclusiv pentru funcţiile de conducere ale acestor instituţii, în regim de urgenţă.

Pentru verificarea motivului deplasării va fi prezentată legitimaţia de serviciu şi adeverinţă semnată şi ştampilată de Preşedintele instanţei de judecată.

– Este permisă intrarea şi ieşirea din zona de carantină şi pentru ceilalţi participanţi la actul de justiţie (justiţiabili, reprezentanţii acestora, martori, experţi, interpreţi etc.) pentru cauzele de urgenţă care se soluţionează în perioada stării de urgenţă.

Pentru verificarea motivului deplasării va fi prezentată citaţia emisă de instanţă, împuternicire/ delegaţie avocaţială însoţite de o declaraţie pe propria răspundere privind justificarea deplasării.

– Persoanele din zona de carantină sau din zona de protecţie care necesită asistenţă medicală de urgenţă în situaţii speciale (ex: transfer interclinic, chimio-terapie, radioterapie, tratament întreţinere după chimioterapie/radioterapie, programe naţionale de sănătate etc.) în centre medicale/unităţi spitaliceşti situate în afara zonei de carantină şi a judeţului Suceava, se pot deplasa conform programării, în intervalul orar 6.00 – 22.00.

Acestea vor prezenta documente medicale justificative, dovada programării pentru data în care efectuează deplasarea şi declaraţie pe proprie răspundere în care se va preciza traseul deplasării, mijlocul de transport şi datele de identificare ale însoţitorului.

De asemenea acestea se vor deplasa numai cu mijloace de transport proprietate personală a acestora sau a însoţitorului/conducătorului auto.

Sursa arată că, de asemenea, este interzisă intrarea în zona carantinată a persoanelor care locuiesc în zona de protecţie, cu excepţia acelor persoane care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor în această zonă.

Persoanelor din zona de protecţie le este interzisă deplasarea între localităţile din zonă cu excepţia acelor persoane care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor.

Potrivit Prefecturii, având în vedere că în această perioadă sunt solicitări din partea cetăţenilor aflaţi în zona de carantină pentru deplasarea în afara acestui perimetru în vederea desfăşurării activităţilor agricole, instituţia face precizarea că în baza celor expuse mai sus este interzisă deplasarea acestora.

„Toţi cetăţenii, trebuie să fim conştienţi de necesitatea păstrării distanţării sociale şi totodată să respectăm cu stricteţe dispoziţiile în vigoare, pentru a crea premisele ca în cel mai scurt timp posibil, viaţa să reintre în normalitate” precizează Prefectura Suceava. (N.B.)

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: