Pastorală la Nașterea Domnului 2012

Iubitului nostru cler, cinului monahal și binecredincioșilor creștini din de Dumnezeu păzita noastră Arhiepiscopie, har, milă și pace de la Dumnezeu-Tatăl, iar de la noi, arhierească binecuvântare.
Iubiți credincioși,
„Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută”, taina mântuirii noastre, se descoperă astăzi în peștera din Betleem; „Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face”.
 

Dacă sălașul în care Fiul lui Dumnezeu S-a născut cu trup pentru mântuirea noastră a fost unul cu totul smerit, sărăcăcios, un staul de animale cu o iesle, în schimb văzduhul, bolta cerului, în miezul nopții, s-a umplut de lumină, „lumina slavei lui Dumnezeu” (Luca 2, 9). Îngerii au umplut văzduhul cu glasul lor, cântând cuvintele: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14). Primii oameni care s-au împărtășit de bucuria Nașterii Mântuitorului lumii au fost păstorii care străjuiau turmele lor din jurul peșterii din Betleem, oameni săraci și smeriți, oameni mai puțin sau deloc cunoscători de carte; acești oameni au fost și cei dintâi vestitori ai Nașterii Domnului. Așa a rânduit Dumnezeu: „…alegând pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, ca niciun trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu”, scrie Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 1, 28-29). Dar, în adânca Sa înțelepciune, Dumnezeu a rânduit vestitori ai Nașterii Sale cu trup și oameni învățați, oameni de știință, cercetători ai mersului aștrilor, ai stelelor de pe bolta cerului; aceștia au fost cei trei oameni numiți magi. Ca urmare a observării unei stele care își avea direcția mersului alta decât a celorlalte stele și la imboldul tainic al inimilor lor, ei au pornit, călăuziți de acea stea, ajungând la Betleem. Au pornit nu atât pentru a dezlega taina mersului neobișnuit al stelei, ci, cum ne spune Sfânta Evanghelie, „ca să se închine Regelui iudeilor” (Matei 2, 2), Care nu era altcineva decât Pruncul Iisus, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Acești oameni de știință erau și oameni credincioși, cu bogate cunoștințe nu numai în domeniul științei astronomiei, ci și în cel al religiei, al religiei mozaice, alta decât cea a lor, oameni care au citit și cele scrise în cărțile Vechiului Testament cu privire la nașterea cu trup a Fiului lui Dumnezeu, în care se pomenește și de „o stea” (Numeri 24, 17). Prin venirea lor ca să se închine Celui născut în peștera din Betleem, magii ne arată că știința și cultura îndreaptă pe om spre Dumnezeu pentru a-L cunoaște și, mai mult, pentru a I se închina, a-L cinsti. De-a lungul veacurilor, întreaga lume a oamenilor de cultură și știință a urmat pilda magilor, mărturisind credința lor în Dumnezeu, cinstindu-L prin demnitatea vieții lor, aducând roadele muncii lor ca ofrandă lui Dumnezeu pentru binele oamenilor: cultivarea minții și propășirea economică. Dreptmăritori creștini, „Harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor (în peștera din Betleem – n.n.) învățându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea și poftele lumești și, în veacul de acum, să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cucernicie” (Tit 2, 11-12). Acest har ni se împărtășește, după cum bine știm, în Sfintele Taine ale Bisericii noastre Ortodoxe. Cu purtare de grijă părintească, Sfântul Sinod al Sfintei noastre Biserici a hotărât ca în cursul anului viitor, pentru o mai bună sporire în strădaniile noastre duhovnicești pentru dobândirea mântuirii, să fie tot mai mult prezente în viața noastră personală și în rânduiala liturgică două Sfinte Taine: Taina Spovedaniei și Împărtășaniei, Sfinte Taine care stau într-o strânsă legătură una cu alta. Nu ne putem împărtăși cu Prea Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos fără spovedanie, în care ni se dă iertarea păcatelor pentru a ne împărtăși spre viață veșnică și nu spre osândă veșnică. Cât de des trebuie să ne spovedim? Răspunsul ne este dat de conștiința noastră și de cuvintele: „Ori de câte ori vei cădea, ridică-te!”. Cât de des ne putem împărtăși? Să ascultăm ce ne spun doi mari Sfinți Părinți ai Bisericii noastre Ortodoxe. Sfântul Ioan Gură de Aur: „Mulți cu Tainele acestea o dată întru tot anul se împărtășesc, iar alții de două ori, alții de multe ori. Deci către toți ne este nouă cuvântul, nu numai către cei de aici, ci și către cei ce viețuiesc în pustie. Că aceia o dată într-un an se împărtășesc, iar de multe ori și după doi ani. Așadar care sunt nouă mai primiți? Cei de o dată? Cei ce de multe ori? Cei ce de puține ori? Nici cei ce o dată, nici cei ce de multe ori, nici cei ce de puține ori se împărtășesc, ci cei ce cu știința gândului curată, cei ce cu inima curată, cei ce cu viața neprihănită. Cei ce sunt întru acest fel totdeauna să se apropie, iar cei ce nu sunt întru acest fel, nici măcar o dată. Pentru ce? Pentru că își iau lor judecată și osândă, și muncă, și pedeapsă. Și să nu te minunezi! Că, precum hrana, care este firește hrănitoare, de va cădea întru acela care este plin de mâncări și umezeli rele, toate le pierde și le strică și se face pricinuitoare de boală, tot astfel și acestea ale înfricoșatelor Taine” (Sf. Ioan Gură de Aur, Puțul și împărțirea de grâu, Ed. Buna Vestire, Bacău, 1995, p. 486-487). „Când aveți să vă apropiați de această înfricoșătoare și dumnezeiască masă și de Sfânta Împărtășanie, faceți aceasta cu frică și cu cutremur, cu conștiința curată, cu post și cu rugăciune… Să ne cutremurăm când ne apropiem, să mulțumim, să cădem cu fața la pământ, mărturisindu-ne păcatele noastre, să vărsăm lacrimi, bocind răutățile noastre, să înălțăm lui Dumnezeu rugăciuni stăruitoare. Și așa, curați, să ne apropiem în liniște și cu rânduiala cuvenită, ca unii ce ne apropiem de Împăratul cerurilor” (Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt la ziua Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos în Predici la sărbători împărătești și cuvântări de laudă la sfinți, Ed. IBMBOR, București, 2006, p. 21-22). Sfântul Ioan Damaschin: „…mulți primesc această dumnezeiască Jertfă o dată pe an, iar unii de două ori, iar alții, de multe ori. Dar cuvântul nostru nu este numai către aceștia din urmă, ci și către cei ce stau în pustie, fiindcă aceștia o dată pe an se împărtășesc, iar de multe ori, și după doi ani. Atunci, dar, în care chip să se primească Sfânta Jertfă? Oare ca cei care o dată pe an sau mai rar se împărtășesc sau ca acei ce de multe ori primesc Trupul și Sângele lui Hristos? Ci, așa să știți, că aceia ce au cugetul curat și dezlegare de la duhovnic, unii ca aceia de-a pururea să se apropie. Iar de nu sunt așa, atunci niciodată să nu se împărtășească. Dar, oare, pentru ce? Pentru că, spre judecata lor o primesc, spre osândă, spre pedeapsă și chin. Căci cel ce va mânca Pâinea aceasta și va bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi de Trupul și de Sângele Domnului.” (Cuvânt al Sfântului Ioan Damaschin despre împărtășirea cu Trupul lui Hristos în Pregătirea creștinului pentru Taina Spovedaniei și Sfânta Taină a Împărtășaniei, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2012, p. 50) Iubiți credincioși, Închei cuvântul meu pastoral cu părinteasca urare: Sfintele sărbători ale Nașterii și Botezului Domnului să le petreceți cu sănătate, pace, liniște în suflet și bucurii duhovnicești! Anul Nou, cu sănătate și împlinirea dorințelor binecuvântate de Dumnezeu! Al vostru de tot binele voitor și către Domnul pururea rugător,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Print Friendly, PDF & Email
Etichete:

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: