SĂRBĂTOAREA SCRIITORILOR BUCOVINENI

Marcarea împlinirii a 70 de ani de la constituirea Socie-tății Scriitorilor Bucovineni s-a transformat într-o sărbătoare a scriitorilor bucovineni și a prietenilor lor. Evenimentul i-a reunit ieri pe toți la Biblioteca Bucovinei ,,I. G. Sbiera” Suceava, iar respectul pentru carte, încrederea în carte au dat manifestării un aer cald, de familie care se manifestă solidar, și la necaz, și la bucurie. Despre bucurie au vorbit reprezentanții autorităților, dna subprefect Angela Zarojanu – ,,Sunt o mare admiratoare a dvs. și am venit să-mi exprim respectul față de dvs., față de SSB”, dl Vasile Ilie, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava – ,,La mulți ani! Vreau să vă asigur de sprijinul Consiliului Județean pe toate planurile”, precum și reprezentantul conducerii Uniunii Scriitorilor din România, dl Mircea Ghițulescu. Despre bucurii, tristeți și dureri, celelalte intervenții, care au dat substanță simpozionului ,,Scriitorii și realitatea istorică”.
 

Aceste intervenții au fost precedate de cuvântul președintelui SSB, scrii-torul Ion Beldeanu despre Societatea Scriitorilor Bucovineni, ,,Un reper de istorie literară” și de prezentarea revistei ,,Bucovina literară”, realizată de Alexandru-Ovidiu Vintilă. În continuare, semnatara acestor rânduri s-a referit la importanța Librăriei Suceava a Uniunii Scriitorilor din România, spațiu viu, de desfășurare a unor multiple manifestări ale scriitorilor bucovineni (unii deopo-trivă și membri ai USR), loc de întâlnire nu o dată cu scriitorii din Cernăuți (unii și membri ai SSB), cerând sprijin pentru menținerea ei. Promisiunea a-cestui sprijin a venit imediat de la alți doi scriitori invitați, de asemenea membri ai conducerii USR, Al. Dobrescu și Leo Butnaru (dl Butnaru în numele ambilor scriitori basarabeni din condu-cerea USR). Mărturisind că se simte bine în ,,patrulaterul” Chișinău-Iași-Cernăuți-Suceava, Leo Butnaru a felicitat Societatea, dorindu-și (și dorindu-ne) ca la 80-a aniversare să fie pre-zenți mai mulți scriitori basarabeni, adică români. Marcel Mu-reșeanu a venit cu un coleg de breaslă, Dumitru Cerna, cu o îmbrățișare caldă din partea scriitorilor clujeni și cu un cuvânt recuperator despre însemnătatea ,,Paginilor bucovinene”, punte de legătură după 1980 spre seria nouă a ,,Bucovinei literare” și unul de menționare a meritelor paginilor săptămânale de literatură și artă din ,,Zori noi” și ,,Crai nou”. Ion Cozmei (apropo și de cele două-trei voci care nu văd deloc sau nu văd bine SSB în cea mai lungă perioadă a existenței sale, adică în cei 18 ani de după reînfiin-țare) a afirmat că ,,SSB este o societate zonală care face nu-mai bine literaturii și culturii române în general”. Al. Dobres-cu, mulțumind pentru invitația la ,,70 de ani de la fondare și 18 de la reînviere”, a dorit SSB ,,să fie mai solidară decât a fost până acum și să-și ducă mai departe misia care nu este nu-mai literară, este larg culturală”. Combativ ca întotdeauna (a-cum pe chestiuni USR), Mihai Vicol a văzut drumul SSB mai departe, în ciuda vorbelor înve-ninate ale celor ,,netalentați, ne-scriitori și inexistenți”. Un moment plăcut a oferit, cu talent epigramistic, dar și actoricesc, Emil Ianuș, într-un pastel de toamnă, încheiat cu La Suceava să se be! Dar momentul de destindere a trecut repede, Ilie Tudor Zegrea reamintind celor prezenți că în Cernăuțiul care a fost un mare centru de cultură românească (paradoxal, și în anii comunismului), nu există nicio librărie de carte româneas-că, că însăși limba română dis-pare din școli, că au trecut ani de când delegațiile românești nu se mai întâlnesc oficial cu românii din Cernăuți. Tot Ilie Tudor Zegrea a pledat pentru conceperea unui proiect trans-frontalier (Suceava-Botoșani-Cernăuți) care să editeze scrii-torii bucovineni (,,Cu toată ruși-nea, nu am un volum de Traian Chelariu!”), a solicitat sprijinul Consiliului Județean Suceava pentru organizarea unor semi-narii pentru învățătorii și profe-sorii români din Regiunea Cer-năuți și a adresat un îndemn confraților din întreaga Bucovi-nă: ,,Să fim mai uniți, să trecem și acest val, că așa vrea Dumne-zeu să ne pună la încercare!” Simion Gociu s-a referit și el la sentimentul lipsei de sprijin de la București în păstrarea limbii române, în afirmarea și manifes-tarea identității, spre deosebire de atitudinea Ungariei față de ungurii din Ucraina. Dumitru Covalciuc a deplâns uitarea u-nor personalități ale culturii bucovinene, odată cu plecarea celor care ni le reaminteau sta-tornic, George Muntean și Grigo-re Bostan, și l-a pomenit cu tris-tețe pe Mircea Motrici, căruia numai moartea i-a întrerupt drumurile în nordul Bucovinei. Și cu durere a evocat semnarea renunțării României la acest nord în chiar sala sinodală, a Unirii. N.Georgescu (prezent la sărbătoarea SSB împreună cu dna Doina Rizea) și-a exprimat atașamentul față de Bucovina, deoarece , ,,Suceava este foarte receptivă la ideea de Eminescu, față de Sud, unde a intrat în de-suetudine”, pentru că aici găsește ,,un mediu propice discuției despre trecutul viu” și a avansat oportunitatea reeditării revistei ,,Iconar”, ca să se înțeleagă mai bine că ,,Bucovina este idee, nu este literară, grădină…” Theodor Codreanu a spus cu amărăciune că România este invadată de cărți antiromânești, că politici-enii ratează istoria, dar, a înche-iat cu încredere în solidaritatea umană, intelectuală și scriitori-cească, ,,ceea ce nu pot politici-enii putem noi”. Lucia Olaru Nenati a vorbit despre compo-nenta patetică a universului bucovinean și, exprimându-l, a afirmat: ,,Dacă istoria rămânea la locul ei, astăzi sărbătoream cei 70 de ani ai SSB la Cernăuți”. Dar tot Lucia Olaru Nenati, ex-primându-i cumpănirea, lucidi-tatea, a afirmat (după un excurs mai lung prin momentele im-portante ale istoriei culturale a Bucovinei) că ,,avem obligația să conștientizăm ce reprezintă acest colț de țară și să-l facem cunoscut politicienilor”. Desigur, am ales doar câte un gând, două din cu mult mai mul-tele rostite de invitați, de parti-cipanți, la microfon, în interven-ții spontane, în scurtele dialo-guri care au făcut uneori trece-rea de la un vorbitor la altul. Și acestea nu reprezintă decât o parte din ceea ce a urmat și va urma în întâlnirile cu cititorii de ieri și de mâine. Dar rândurile noastre se termină aici cu menționarea momentului final al primei părți a sărbătorii scri-itorilor bucovineni: decernarea Premiilor SSB pe 2007.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: