Adunarea Națională Bisericească confirmă sprijinul pentru retrocedarea Fondului Bisericesc

Sub președinția Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, marți, la Palatul Patriarhiei, s-a întrunit în ședință anuală de lucru Adunarea Națională Bisericească (ANB). Organ reprezentativ central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru toate problemele administrative, sociale, culturale, patrimoniale și economice, Adunarea Națională Bisericească este formată din membrii Sfântului Sinod și din către trei reprezentanți ai fiecărei eparhii. Cei peste 130 de membri, distribuiți în 5 comisii statutare, au evaluat activitatea Bisericii Ortodoxe Române sub aspect pastoral – misionar, social – caritabil, cultural – organizatoric, administrativ, al învă-țământului teologic și religios în școlile publice, vieții mona-hale, relațiilor externe bisericești și ecumenice. Comisia administrativ-juridică și de validări a propus validarea unor noi membri în A.N.B., propuși de Adunările eparhiale ale episcopiilor de Oradea, Giurgiu, Slatina și Sălaj.
 

Darea de seamă a cancelariei Sfântului Sinod a scos în evidență activitatea organismelor centrale bisericești, evenimentele deosebite din viața B.O.R., activitatea misionară și pastorală a clerului, relațiile cu celelalte culte religioase, viața religios morală a credincioșilor, viața monahală, organizarea administrativ-bisericească actuală, construirea de noi locașuri de cult, întreținerea locașurilor de cult, date despre Mitropolia Basarabiei, despre activitatea cabinetului Patriarhal și Oficiului canonic-juridic. Sectorul relații bisericești și interreligioase a prezentat relațiile B.O.R. cu Bisericile Ortodoxe surori, cu Bisericile Ortodoxe Orientale, cu Biserica Catolică, cu cea Anglicană și Protestante, relațiile cu organismele ecumenice și internațio-nale, participări ale ierarhilor și teologilor ortodocși români la conferințe, congrese, întruniri și adunări cu caracter teologic, ecumenic, interconfesional și interreligios. Sectorul social filantropic s-a referit la asistența socială, caritabilă și filantropică în B.O.R.. activitatea de asistență religioasă în armată, penitenciare, spitale și așezăminte de asistență socială, activitatea asociațiilor, ligilor și societăților cu caracter religios care funcționează cu binecuvântarea B.O.R., activitatea Biroului de pelerinaje, Centrului de servicii și magazinelor de obiecte bisericești, a Asociației „Diaconia” și Așezământului Social „ Patriarhul Justinian”. Un alt punct pe ordinea de zi a fost activitatea desfășurată de Biroul de Presă, Postul de Radio „Trinitas”, Postul de Televi-ziune „Trinitas TV”, Cotidianul creștin „Ziarul Lumina”. De asemenea s-a scos în evidență, la sectorul teologic-educa-țional, activitatea instituțiilor de învățământ teologic preuniversitar, activitatea de predare a religiei în învățământul de stat, specializarea la studii prin schimbul de teologi și de burse cu Bisericile și organizațiile creștine din străinătate. Sectorul de patrimoniu cultural a prezentat date despre ocro-tirea monumentelor istorice, de artă și arhitectură religioasă, evidența, păstrarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural-național; colecțiile de artă și arhitectură religioasă, pregătirea personalului de specialitate în domeniul patrimo-niului cultural-național. În același cadru au fost amintite reali-zările și proiectele Editurii, Tipografiei și Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R.. activitatea Comisiei de Pictură Bisericească, situația Fondului Central Misionar pe anul 2007, situația bunurilor mobile și imobile ale instituțiilor Patriarhiei Române, activitatea în legătură cu Catedrala Patriarhală, raportul privind Contul de execuție bu-getară și bilanțul pe anul 2007 al instituțiilor de la Patriarhia Ro-mână, raportul cu Proiectul bu-getului de venituri și cheltuieli pe anul 2008. Darea de seamă a Sectorului Comunități Externe a scos în evi-dență organizarea, viața și acti-vitatea eparhiilor ortodoxe ro-mâne de peste hotare, grija pentru românii din jurul granițelor țării, situația așezămintelor românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon, precum și a unităților ortodoxe române de peste hotare dependente de Patriarhia Română sau care păstrează legături spirituale și culturale cu Patriarhia Română. Întrucât între atribuțiile A.N.B. figurează, la art. 22, „sus-ținerea… și sprijinirea așezămintelor economice și fundaționale ale Bisericii”, chiar de la început, în cadrul luărilor de cuvânt, reprezentantul cleric în A.N.B., al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, protopopul de Câmpulung Moldovenesc, preotul Goraș Aurel, a readus în atenția celor de față, și în special a membrilor Sfântului Sinod, situația Fondului Bisericesc din Bucovina, mulțumind Prea Fericitului Patriarh Daniel pentru decizia de a se implica personal și de a pune pe agenda Comisiei de dialog B.O.R. – Guvern și rezolvarea restituirii Fondului. P.C. sa a amintit că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților „a avut o experiență nefericită cu «găselnița» Guvernului, respectiv Autoritatea Națională de Restituire a Proprietăților, tot un fel de comisie, devenită – prin atitudine și mod de lucru – Autoritate de împiedicare și zădărnicire a restituirii, în cel mai pur stil românesc: când nu vrei să faci ceva, înființezi o comisie. După trei ani de zile și 29 de întâlniri, la București, cu respectiva Autoritate, după finalizarea Regulamentului și Statutului Fondului, nu s-a întâmplat nimic… Singura explicație este câr-dășia și complicitatea la miza celor aproape 1 milion de mc de masă lemnoasă defrișată și furată anual din pădurile Bisericii de firmele «strategice», și a potentaților zilei, oploșite în Româ-nia. Din materialul lemnos, furat în fiecare zi din Fondul Bisericesc, Arhiepiscopia ar putea face, pentru sinistrați, cel puțin 30 de case, sau finanța alte finalități social-filantropice”, a spus protopopul. La acest capitol, Biserica Ortodoxă nu are nevoie de comisii de dialog ci de legi ferme, clare și operante, o normalitate într-un stat cu adevărat democratic. În context, P.C. sa a amintit și de „tăcerea vinovată a Ministerului Culturii și Cultelor și Secretaria-tului de Stat pentru Culte vis – a – vis de chestiunea în discuție”. A doua propunere adresată de preotul Goraș Sfântului Sinod a fost și aceea ca înalta autoritate bisericească să identifice modali-tatea ca preoții, fără să facă poli-tică, să poată participa la deciziile comunităților locale. Deranjat vizibil de afirmațiile protopopului de la Câmpulung Moldovenesc, domnul Gigel Sori-nel Stirbu, secretar de stat pentru culte, prezent la ședință, a încercat să dea o explicație cu privire la aprecierea fundației Fondul Bise-ricesc al Bucovinei ca de una ce nu ar fi de interes public. Nu Ministerul Culturii și Cultelor este for decizional în această materie, ci alte instanțe naționale. Reamintim însă că decizia Ministerului Culturii și Cultelor, așa nevinovată cum s-a explicat că ar fi, a fost invocată ca pe una zdrobitoare împotriva preten-țiilor Bisericii Bucovinei de către adversarii retrocedării pădu-rilor către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Sectorul de stat a admis însă în plenul Adunării că menționând, totuși, că în calitate de membru în comisia mixtă de dialog B.O.R. – Guvern are convingerea că lucrurile se îndreaptă în direcția bună. Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a concluzionat că Sfântul Sinod are ferma convingere în rezolvarea favorabilă, și într-un timp rezonabil, a procesului de restituire a tuturor proprietăților forestiere, și nu numai, confiscate Bisericii, inclusiv a Fondului Bisericesc. În ceea ce privește a doua propunere, Sfântul Sinod va lua în discuție și posibilitatea ca preoții să poată participa la deciziile Consiliilor locale, ca o prelungire a misiunii sociale și misionare a clerului. Alte luări de cuvânt și propuneri au întregit ședința anuală a A.N.B. Domnul inginer Nicolaie Noica, fost ministru, a opinat că, în materie de restituire a pădurilor, este suficient ca noul ministru al Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să scoată din birou și să dea curs proiectului de lege făcut de înaintașul său.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: