Consulatul României la Cernăuți, de-acum pe strada Școlii lui Eminescu

Marți, în ultima zi a lui octombrie 2006 și prima a Salonului Internațional de Carte Românească (ediția a 5-a), coincidență neîntâmplătoare, a avut loc inaugurarea noului sediu al Consulatului General al României de la Cernăuți. Inaugurarea oficială, deoarece instituția românească funcționează deja, aici, de trei săptămâni. De altfel, la sfârșitul celei precedente, galeria sa, „Diplomat Art”, a găzduit chiar un vernisaj, de bună calitate și cu o semnificație deosebită. După vechiul obicei creștinesc, evenimentul a fost deschis de o slujbă de sfințire. Oficiată de arhimandritul Velnic Melchisedec, starețul Mănăstirii Putna, aceasta prezență a fost receptată ca încărcată de nobile înțelesuri, celor degajate de veghea și rugăciunea la locul de odihnă a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, de înalta răspundere de exarh al locașurilor monahale din Bucovina, alăturându-li-se și sentimentul împărtășit și dovedit de prea cuviosul părinte Melchisedec, de iubire și grijă pentru româ-nii din această parte de lume, de solidaritate cu nădejdile lor.
 

Nu o dată l-am auzit ros-tind acest veritabil jurământ, reînnoit și la inaugurarea noului sediu al consulatului, de a ajunge mereu la Cernăuți: „Cu dragoste am venit și voi veni, chiar dacă trec frontiera mai ușor, mai greu. Pentru mine e o mare bucurie, pentru mine orice întâlnire cu ro-mânii din nord este o sărbă-toare”. Nu a lipsit din această mărturisire, privirea spre vi-itor, „Să trăim în duhul frăție-tății noastre ortodoxe!”, hră-nită de înțelepciunea unui gând al celui care rămâne a-mintire luminoasă în istoria Putnei, Iachint: „Oamenii se cunosc când se iubesc și se iubesc când se cunosc”. După care, prea cuviosul părinte a dăruit o icoană pictată cu chi-pul Maicii Domnului, „să fie ocrotitoarea consulatului”. Excelența Sa, dl consul-gene-ral, prof. Romeo Săndulescu a mulțumit, arătând că oficie-rea slujbei de sfințire a noului sediu de către arhimandritul Melchisedec este „o mare cinste pentru creștinii adunați aici, unde ați adus spiritul Put-nei, Mecca noastră, a români-lor și a celor care iubesc Buco-vina”. Salutul guvernatorului, aflat la ora aceea încă pe drum dinspre Kiev, și al întregii Administrații, a fost adus de dl viceguvernator Victor Pav-liuk, care și-a exprimat satis-facția pentru condițiile foarte bune asigurate consulatului și speranța unui motiv în plus pentru „consolidarea și în-tărirea relațiilor ucraineano-române”. Și Consiliul Regiu-nii Cernăuți, reprezentat de dl vicepreședinte Teodor Huțu-leac, a transmis felicitări echi-pei consulatului în casa nouă, mesajul prilejuind și evocarea bunelor relații cu sucevenii și Consiliul Județean Suceava în cadrul Euroregiunii. Nu putea să lipsească și nu a lipsit, la acest eveniment în care a fost direct implicat, primarul Cer-năuților, dl Mikola Fedoruk, bucuros de rezolvarea încă a uneia din numeroasele pro-bleme pe care le generează sărbătorirea, în 2008, a 600 de ani de la atestarea docu-mentară a așezării, a celei care în timp a devenit și rămâne cel mai frumos oraș din Buco-vina. Al cărei minunat simbol, Universitatea, s-a regăsit și în darul oferit consulatului. Cum era firesc, inaugura-rea noului sediu al Consula-tului General al României la Cernăuți, desfășurată sub arcada drapelului Uniunii Eu-ropene (sintagmă care, aso-ciată României și îndeosebi limbii române, nu a lipsit, cred, din nici o alocuțiune), încadrat de cel al României și al Ucrainei, a reunit mulți in-vitați, mulți oaspeți de suflet. Ambasadorul României la Kiev, E.S. dl Laurențiu Traian Hristea a mulțumit autorită-ților ucrainene pentru străda-nia de a oferi condiții mai bu-ne activității instituției. Lu-cian Avram, director-adjunct la Direcția Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afa-cerilor Externe, fost consul aici, a trăit evenimentul ca pe o bucurie personală. Senti-mente de mulțumire a expri-mat și dl Radu Cozma, repre-zentantul Direcției Românilor de Pretutindeni din Ministerul de Externe. Cum spațiul nu ne permite să numim pe toată lumea, ne oprim aici cu men-țiunile din lungul șir de alo-cuțiuni și daruri și urări care au acompaniat inaugurarea, nu înainte însă de a ne bucura să-l aflăm, părtaș la bucurie, pe dl Mihail Lienkov, vicecon-sul al Ucrainei la Suceava, Excelența Sa, de altminteri, trăind recent un eveniment similar. Sfințirea ca atare a permis invitaților, urmându-l pe sta-rețul Melchisedec și pe grupul de ascultători ai prea cuvioșiei sale, parcurgerea pas cu pas a noului sediu, încăpere după încăpere de-a lungul celor două niveluri ocupate pe strada Șkilna, nr. 16. Compar-timentarea, dotarea spațiilor, destinațiile repartizate aces-tora permit, chiar și la o primă vedere, ca a noastră, o mai bună servire a cetățenilor ro-mâni care se adresează con-sulatului. Să nu trecem însă nici peste rafinamentul asi-gurat galeriei care a găzduit cuvântările inaugurării de eleganța lucrărilor de pictură, grafică și sculptură din Primul Salon, Salonul de Toamnă al artiștilor plastici din județul Suceava și din Regiunea Cer-năuți, membri ai filialelor locale ale uniunilor profesio-niste din România și din Ucra-ina, și nici peste aerul sărbă-toresc instaurat de expoziția de artă fotografică adusă aici de Complexul Muzeal al Bu-covinei, cu cele mai frumoase lucrări ale Salonului Inter-național de la Suceava, ediția 2006. Într-un alt moment, E.S. dl consul-general prof. Romeo Săndulescu și-a mărturisit regretul pentru plecarea din vechiul sediu, de pe Golov-naia, 14. Un regret în exclusi-vitate sentimental, un regret firesc pentru omul însetat de cultură și poezie Romeo Săn-dulescu, atâta vreme cât se desprindea din spațiul legen-dar al trecerii pe acolo a lui E-minescu, a lui Vasile Alec-sandri, al unor celebre trupe de teatru de odinioară. Și pro-punea, adresându-se societății civile din Cernăuți, parlamen-tarilor români, unirea efortu-rilor pentru deschiderea în acel spațiu a Bibliotecii Ro-mânești din Cernăuți. Cum asupra acestei propuneri vom reveni, am să urc în încheiere la balconul locuinței de vizavi de noul sediu al Consulatului General al României a ziariș-tilor Maria Toacă-Andrieș și Tudor Andrieș, ca să-l cu-prind, înnobilat de fluturarea tricolorului, în orizontul Cer-năuților. Și ca să-l descopăr atât de aproape de înaintarea lucrărilor de amenajare a zo-nei în pregătirea marii sărbă-tori a orașului menționat pen-tru prima dată de Alexandru cel Bun și de Școala Medie nr. 29, cu predarea în limba ro-mână. Și ca să văd, întâi de acolo sus, și apoi atingându-i ușor zidul vechi, pe aceeași stra-dă, stradă Șkilna, a Școlii, cu școala primelor clase ale lui Eminescu.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: