„Poziția fiecărui deputat român din Ucraina va fi monitorizată“ (IV)

Interviu cu dl ION POPESCU, președintele Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, deputat în Rada Supremă a Ucrainei
– Care au fost condițiile, pentru negociere? – În ședința Senatului UI CRU din 9 octombrie 2005, s-a luat următoarea hotărâre: „1. În baza art. 14 al Legii U-crainei «Cu privire la minoritățile naționale din Ucraina» și a obligațiilor internaționale ale Ucrainei, care prevăd participarea la alegerile parlamentare și locale a comu-nităților minorităților naționale cu liste proprii de candidați de deputați la alegerile generale, membrii co-lectivi ai Uniunii Interregionale «COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ din UCRAINA» să participe la alegerile din martie 2006 cu Program și liste de candidați de deputați proprii, desemnând și coordonând, până la 1 noiembrie 2005, candidaturile comune ale Comunității pentru posturile de: a) Deputați în • Parlamentul Ucrainei și în consiliile regionale Cernăuți, Odesa, Transcarpatia și orașul Kiev • Consiliile raionale Teceu, Rahău (Transcarpatia), Herța, Noua Sulița, Hliboca, Storojineț (regiunea Cernăuți), Reni, Izmail, Sarata, Tatarbunar, Chilia, Cetatea Albă și Tarutino (regiunea Odesa) • Consiliile orășenești și de orășel Cernăuți, Odesa, Herța, Noua Sulița, Reni, Izmail, Storojineț, Hliboca, Crasna, precum și în consiliile raionale ale orașelor Cernăuți și Kiev • Consiliile sătești din toate loca-litățile cu populație majoritar românofonă;
 

b) Primari – în toate localitățile cu populație majoritar românofonă. 2. Luând act de faptul că noua legislație electorală din Ucraina, prin încălcarea art. 14 al Legii U-crainei «Cu privire la minoritățile naționale din Ucraina» și al p. 3 al art. 22 al Constituției Ucrainei, nu a prevăzut pentru organizațiile minorităților dreptul de a îna-inta candidați proprii de deputați pentru Parlament și consiliile locale, asigurând acest drept doar pentru formațiunile politice, iar dreptul de a candida prin metoda de auto-desemnare a fost păstrat doar pentru posturile de primari, Senatul UI «Comunitatea Românească din Ucraina» a decis: Referitor la posturile de pri-mari: a) toți membrii colectivi să-și înainteze candidații proprii pentru posturile de primar doar prin metoda de autodesemnare; b) UI «Comunitatea Româ-nească din Ucraina» va susține, pentru posturile de primar, doar candidaturile coordonate de către membrii colectivi și înain-tate în exclusivitate prin metoda de autodesemnare; Referitor la posturile de De-putați: UI «Comunitatea Românească din Ucraina» va negocia cen-tralizat, la nivel central și local, doar cu forțele politice care vor accepta următoarele poziții: a) UI «Comunitatea Româ-nească din Ucraina» va înainta liste proprii cu candidați, care nu vor face parte din partidele po-litice, iar eventualul Partener politic va accepta includerea în lista sa proprie a candidaturilor persoanelor fără de partid de-semnate de comun acord de către membrii colectivi ai Uniunii Interregionale «Comunitatea Românească din Ucraina»; b) formarea listei comune a Partenerului politic și Uniunii Interregionale «Comunitatea Românească din Ucraina» se va efectua în așa mod încât repre-zentanții fără de partid ai Comu-nității să obțină garantat cel pu-țin un loc în Parlamentul Ucra-inei și locuri garantate în consi-liile regionale și raionale, în pro-porția care corespunde posibili-tăților electorale reale ale Co-munității; c) Eventualul Partener politic al Comunității de asemenea se va angaja : – să contribuie, în conformitate cu art. 10, art. 11, art. 53 și p. 3 al art. 119 al Constituției Ucrainei, Carta Europeană a Limbilor Regio-nale și Minoritare, Convenția-cadru privind protecția minorităților națio-nale și Recomandarea 1201 a Con-siliului Europei, la realizarea Pro-gramului de dezvoltare național-culturală a Comunității Româ-nești din Ucraina; – să respecte credința noastră creștină strămoșească și să asi-gure susținerea Bisericii noastre canonice tradiționale; – să înainteze inițiative legislative privind: • folosirea limbii române la nivel oficial în toate domeniile vieții social-politice, în toate zonele cu populație com-pactă românofonă • recunoaș-terea populației românești în calitate de populație care a avut de suferit în urma represiunilor staliniste • retrocedarea patri-moniului naționalizat și care aparținuse anterior organizațiilor naționale românești • menținerea rețelei existente de școli cu pre-darea în limba maternă • intro-ducerea studierii obligatorii a limbii și culturii materne în șco-lile ucrainene din satele cu populație majoritar românească • deschiderea unei Universități multiculturale, cu secții pentru absolvenții școlilor românești • ridicarea monumentelor perso-nalităților marcante ale Comunității în locurile stabilite de către reprezentanții acesteia etc.; – să participe la elaborarea și realizarea programelor de dezvoltare social-economică a zonelor de locuire compactă și tradițională a reprezentanților Comunității; – în caz că, în urma alegerilor, Partenerul politic va participa la for-marea coaliției de guvernământ, Comunitatea va înainta, iar Partenerul politic va susține candidaturile Comunității pentru posturi din puterea executivă, atât la nivel central, cât și local. 3. Desemnarea Responsabililor regionali pentru coordonarea candidaturilor propuse pentru posturile de deputați și primari, care vor fi susținute de către Uniunea Interregională «Comunitatea Românească din Ucraina» în campania electorală, se va efectua până la 28 octombrie 2005. Negociator principal pentru încheierea acordului politic privind participarea comună în alegerile generale din martie 2006 cu eventualii parteneri politici a fost desemnat Dr. Ion Popescu, Președintele Comunității. 4. Până la 1 noiembrie 2005, Secretariatul Executiv va coordona cu membrii colectivi pozițiile și va prezenta proiectul comun al Platformei electorale pentru alegerile generale din martie 2006. 5. De adus la cunoștința populației românești din Ucraina poziția Senatului și membrilor colectivi ai Uniunii Interregio-nale «Comunitatea Românească din Ucraina» privind participarea de pe poziții comune la alegerile generale din martie 2006 din Ucraina”. (Va urma) A consemnat ION CREȚU, Cernăuți

Print Friendly, PDF & Email
Etichete:

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: