Note de lector

„Bucovina. Pagini de enciclopedie“

Cu binecuvântarea Î.P.S. Pimen, la Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a apărut lucrarea „BUCOVINA. PAGINI DE ENCICLOPEDIE”, în trei volume, autor Nicolae Moscaliuc (pseudonim N. Monteoru). Parcurgând cu minuție paginile acestei lucrări importante pentru istoria și cultura Bucovinei istorice, îmi dau seama că mă aflu în fața unei interesante construcții culturale. Cele trei volume (în total, 727 pagini) au pe copertă harta Bucovinei și portretul marelui voievod al Moldovei – Ștefan cel Mare. În „Predoslovie” (volumul I), Î.P.S. Pimen exprimă frumoase gânduri pentru Bucovina și apreciază stăruința autorului în elaborarea și tipărirea acestor volume: ”Lucrarea de față este o istorie a Bucovinei și bucovinenilor, o mică enciclopedie cu trebuințele de seamă ale unor personalități marcante în lupta pentru păstrarea identității naționale.
 

Este rodul unei oste-neli de o viață, jertfa eruditu-lui profesor și Om de mare omenie, Domnul Nicolae Mos-caliuc…”. Autorul acestei „mici enciclopedii” ne spune că prin publicarea ei a urmărit să prezinte „…numai viața culturală și spirituală și mai puțin cea istorică”. În „Cu-vântul autorului” este men-ționat faptul că ideea editării unei Enciclopedii a Bucovinei îi aparține academicianului Vladimir Trebici, idee lansată la adunarea reconstitutivă din 30 iunie-2 iulie 1990, de la Ateneul Popular „Mihai Emi-nescu” Gălănești. Cuvântul autorului continuă cu prezen-tarea succesiunii unor eveni-mente din cadrul Societății, cu dezvoltarea momentului reactivării ei, în anul 1990, și a activității Centrului de Studii Bucovina, înființat din iniția-tiva Societății pentru Cultura și Literatura Română în Buco-vina. Volumul continuă cu un set de fotografii privind mem-brii din conducerea Societății, începând cu dr. Mihai Zotta și terminând cu scriitorul Emil Satco, în total 38 de perso-nalități. Urmează opt capitole privind istoria Bucovinei; primul – intitulat „Bucovina în timpul guvernării generalilor Spleny și Enzenberg”, și ul-timul – „Pași spre reconciliere spirituală”. În aceste texte găsim multe și importante date și evenimente din istoria și cultura Bucovinei istorice, inclusiv pe cele care privesc viața culturală de astăzi. Admirația și interesul pen-tru municipiul Suceava, au-torul Nicolae Moscaliuc și le exprimă în Addenda „Mu-nicipiul Suceava”, cu multe fotografii cu clădiri, inscripții, schițe și străzi. Interesante date sunt cuprinse în capitolul „Personalități deosebite, ne-bucovinene, care au activat sau activează în municipiul Suceava”. În capitolul „Mono-grafii” sunt prezentate locali-tățile, în ordine alfabetică (A-B), de la Adâncata la Burla, cu personalitățile lor. Enumerăm câteva dintre personalități: Emilian Săhleanu, Toader Hrib (Arbore), Vladimir Repta (Bănila pe Ceremuș), Traian Brăileanu, Mihai Horodnic, George Muntean (Bilca), Ion Nistor (Bivolărie), George Bujoreanu (Bosanci), Mihai Băcescu (Broșteni), Grigore Bostan (Budineț) ș.a. Volumul II, cu 257 de pa-gini, începe cu prezentarea Societății muzicale din pe-rioada administrației austrie-ce și continuă cu societățile culturale și publicistica din aceeași perioadă, apoi cu publicistica din perioada interbelică și postbelică, iar în finalul acestui tip de evocări este redată publicistica de după „Revolta populară și lovitura de stat din Decembrie 1989”. Dintre societățile cul-turale din perioada adminis-trației austriece sunt tratate Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Buco-vina și Societatea „Școala Ro-mână”. Despre cea dintâi se spune că a luat ființă la 1 mai 1862, la Cernăuți și că, din primul Comitet de conducere, au făcut parte: medicul Mihai Zotta – președinte; Gheorghe Hurmuzachi – vicepreședinte, și I. G. Sbiera – secretar. Urmă-torul Comitet (1865-1882) a avut ca președinte pe Gheor-ghe Hurmuzachi, căruia i-au urmat Victor baron Stârcea, Eudoxiu Hurmuzachi (nepo-tul istoricului Eudoxiu Hur-muzachi) și Dionisie Bejan. Regăsim apoi redată publi-cistica din perioada interbe-lică și postbelică, cu dezvolta-re pentru perioada de după Re-voluția din Decembrie 1989: Crai nou, Glasul Bucovinei, Ethos, Candela, Bucovina Li-terară, Țara Fagilor, Monito-rul de Suceava, Suceava – A-nuarul Muzeului Județean, Preocupări didactice ș.a. După această prezentare, autorul Nicolae Moscaliuc aduce în paginile cărții, pentru publi-cistică și apariții editoriale, un număr de 47 de fotografii – coperte de reviste, anuare, cărți, ziare (Anuarul Liceului „Ștefan cel Mare” din Sucea-va, de Vasile Burduhos, Școa-la muzicală de altă dată, de dr. Rudolf Gassauer, Școala Ro-mână, Făt-Frumos, Lovineștii de Eugen Dimitriu, 7 zile în Athos de Mircea Motrici, Bucovina. Contribuții cultural-științifice. Dicționar IX, de Emil Satco ș.a. Volumul continuă cu un ”inventar” al localităților din Bucovina istorică, în ordine alfabetică și aici, iar pentru fiecare locali-tate sunt prezentate scurte biografii ale personalităților. În total sunt cuprinse 87 de localități (C-M) și 355 de personalități. A prezenta aici, în orice ordine, nume de per-sonalități înseamnă asumarea unui risc, și totuși nu putem merge la volumul III fără a-ceastă scurtă și, evident, su-biectivă enumerare: Gheorghe Eminovici (Călinești Cupa-rencu), Eudoxiu D. Hurmu-zachi, Gheorghe Hurmuzachi și Alexandru Hurmuzachi (Cernauca), Eusebie Mandi-cevschi, Constantin Isopescu-Grecul, Radu Grigorovici (Cer-năuți), Mircea Streinul (Cu-ciuru Mare), Emilian Țopa (Cuciuru Mic), Ioseph Schmidt (Davideni) ș.a. Ultimul volum, III, cu aceeași structură, începe cu localitatea Mărițeia și se termină cu Zastavna, toate cuprinse în cele 226 pagini. În interiorul acestui volum este prezentat orașul Rădăuți, cu 33 de personalități, între care: Iacov Putneanul, Emanuil Grigorovitza, August Nibio, Orest Marcu, Ion I. Tarnavs-chi, Traian Larionescu, Pe-tru Rezuș, Ioan Isopescu, Lucia Olaru Nenati, Matei Vișniec ș.a. În partea a II-a a prezentării, sunt redate inte-resante fotografii, cuprinzând portrete, inscripții, clădiri și străzi din vechimea orașului Rădăuți. Și tot în acest volum sunt cuprinse date și eveni-mente asupra orașului Siret. Întâlnim și alte mari perso-nalități, pe care, selectiv, le notez în continuare: Silvestru Morariu – Andrievici (Mitocu Dragomirnei), Simeon Reli (Pătrăuții de Sus), Teodor Ștefanelli, Mihai Teliman, Peter Tomaschek (Siret), Tudor Flondor, Iancu Flondor (Sto-rojineț), Iraclie Porumbescu (Sucevița), Eugen Botezat (Te-reblecea), Iorgu G.Toma (Va-ma) ș.a. Și în acest volum apare, grupat, iconografia, frumos ordonată în jurul localităților, înșirate alfabetic. Acesta este rezultatul muncii și stăruinței domnului profesor Nicolae Moscaliuc, care merită și lauda, și încrederea noastră. PETRU BEJINARIU

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: