Greva poștașilor, pierderi de miliarde de lei

> Luni la ora 0, lucrătorii suceveni din Poștă au intrat în grevă generală > Din cauza protestelor, mii de oameni așteaptă în zadar pensiile și alocațiile, în timp ce ziarele locale și centrale nu pot ajunge la abonați > Peste 300 de poștași suceveni au „înțepenit” la salarii de 3,1 milioane de lei din cauza monitorizării FMI > „Vom continua protestul chiar cu riscul unor absențe nemotivate”, a declarat Constantin Cioarbă, liderul sindicaliștilor din OJP Suceava Greva Federației Sindica-telor din Poștă și Comunicații, declanșată în data de 18 aprilie, ora 0, a blocat ieri nu-meroase activități ce depin-deau de Oficiului Județean Suceava. Mii de persoane și societăți comerciale sunt obligate la pierderi de miliarde din cauza protestului, anunțat inițial pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare.
 

Primii care au de suferit sunt pensionarii, ce au așteptat în zadar pensiile, ieri fiind abia a treia zi de plată din cele zece alocate acestei operațiuni. Banii lor zac în bănci și nu pot fi ridicați de OJP decât după grevă. Plățile ajutoarelor de șomaj, aloca-țiilor pentru copii și ale altor fonduri din bugetul asigu-rărilor sociale, contractate cu Oficiul Județean de Poștă au fost, de asemenea, sistate. Greva a blocat activitățile de coletărie, distribuire a cores-pondenței personale și comer-ciale, distribuire a presei, transmitere a mandatelor poștale, ca și posibilitatea de cumpărare a timbrelor fiscale și judiciare. Ușile celor 62 de oficii poștale din județul Suceava au rămas ieri închise, clienții fiind opriți de anunțul „GREVĂ” lipit la intrare. Conform normelor pe timp de grevă generală, angajații din Poștă au fost prezenți la locurile de muncă, dar nimeni nu a prestat. Nemulțumirile populației au curs lanț, în special din partea celor care s-au confruntat cu situații de ur-gență, legate de primiri sau transmiteri de sume de bani sau corespondență oficială ce trebuia încadrată în termen. Ziarele locale nu și-au putut distribui edițiile de ieri către abonați, în aceeași situație fiind și publicațiile naționale, blocate la oficii. Mai mult, ziarele pierd bani și din cauză că nu se contractează abona-mente, aceasta fiind perioada de colectare a acestora pentru lunile viitoare. În ansamblu, pierderile vor fi de miliarde de lei și toate vor fi suportate de Oficiul Județean, de agenții comerciali și de populație. Poșta Română stă pe „lista neagră” a FMI din 2001 Federația Sindicatelor din Poștă și Comunicații protes-tează către Guvernul Românei pentru scoaterea Companiei Naționale „Poșta Română” de pe lista societăților monito-rizate de Fondul Monetar In-ternațional și pentru o creș-tere salarială de 16%. Men-ținerea societății pe „lista neagră” a FMI blochează încă din anul 2001 orice creștere de acest fel, ca și posibilitatea de a se face angajări de personal la Poșta Română. Din același motiv, creșterea fon-dului de salarii pentru anul 2005 a fost de doar 4% față de cel pe anul trecut, ceea ce înseamnă un plus la leafă de până la 160.000 de lei pentru angajații din Poșta Română. În conformitate cu datele venite de la Federație, un salariat din cadrul Companiei a „înțe-penit” la salariul mediu de 4.800.000 de lei în timp ce pe plan național, acesta este cal-culat la 7.900.000 de lei. Din aproximativ 34.000 de sala-riați, circa 23.000 au rămas la lefuri de sub 5 milioane de lei, în timp ce 9200 de oameni sunt obligați să supravieț-uiască cu un minimum de 3,1 milioane de lei pe lună. Constantin Cioarbă, liderul de sindicat al lucrătorilor din cadrul OJP Suceava, a declarat că ar fi fost de dorit să nu se apeleze la această formă de protest, dar că a ajuns cuțitul la os lucrătorilor din poștă. „Nu se mai poate continua în aceste condiții. O treime din cei 950 de lucrători de la Suceava trăiesc lunar din 3,1 milioane de lei, minimumul pe economie, și cam tot atâția din salarii sub 5 milioane. În anul 2002 și 2003, sindica-liștii din „Poșta Română” au organizat demonstrații și mi-tinguri, cu aceleași solicitări, dar fără efect. Și asta, în mod curios, cât timp suntem o companie care, din anul 2001 când am fost puși pe lista FMI, nu figurăm cu pierderi sau datorii la stat și în fiecare an bilanțul companiei a fost po-zitiv. Sperăm ca sucevenii să înțeleagă situația în care ne găsim și motivele ce ne-au obligat să întrăm în grevă”, a declarat Constantin Cioarbă. „Vom continua protestul chiar cu riscul unor absențe nemotivate” Compania Națională „Poș-ta Română” a comunicat ieri că va cere în instanță suspen-darea grevei generale și că, în legătură cu creșterea salariilor cu 16%, are mâinile legate. „Având în vedere implicațiile economice și sociale, condu-cerea Poștei Române va fi nevoită să ceară suspendarea grevei întrucât rezolvarea re-vendicărilor de natură salaria-lă se poate face, în acest caz, numai în baza unui act nor-mativ”, scrie în comunicatul menționat. Altfel spus, este nevoie de o Hotărâre de Gu-vern, care, la rândul ei, are ne-voie de „binecuvântarea” FMI, dacă acesta este dispus să scoată Poșta Română de pe lista societăților monito-rizate. Liderul Constantin Cioarbă a afirmat că, în cazul suspen-dării grevei prin hotărâre ju-decătorească, sindicaliștii Oficiului Județean de Poștă vor proceda conform „ținutei” indicate de Federația Națio-nală, dar că este posibil ca activitățile poștașilor să nu fie reluate la fel de repede. „Vom continua protestul, chiar cu riscul unor absențe nemoti-vate”, a declarat el. Între timp, toate oficiile poștale din județul Suceava sunt păzite de jandarmi și inspectorii societății au fost trimiși în teritoriu să dea explicații oamenilor de cele ce se întâmplă. „ De va fi nevoie, vom sta la sediu și noaptea, pentru că pot apărea situații neprevăzute și trebuie să fie cineva să poată lua decizii în situații de criză”, a declarat dl Nicolae Costrâș, directorul OJP Suceava. Serioase probleme pentru sistemul judiciar sucevean Greva Poștei Române lo-vește, după cum era de aș-teptat, și în sistemul judiciar. Un noian de proceduri spe-cifice vor stagna în cele 10 zile (anunțate) de stopare a acti-vității celui mai important serviciu național de curierat, lucru ce va duce la vicierea actului de justiție. Chestionat pe marginea subiectului, președintele Curții de Apel Suceava, Mir-cea Hâncu, ne-a declarat: „Se va realiza, desigur, un blocaj prin neîndeplinirea proce-durilor de citare, comunicare etc. Un blocaj prin neînde-plinirea procedurilor de co-municare a unor relații, de solicitare a unor probe, de expertize. Bineînțeles, ca și până acum, în cazul în care părțile din proces au do-miciliu în aceeași localitate în care își are sediul instanța, vom apela la agenții proce-durali proprii. Dificultățile vor apărea în cazurile în care sediul instanței se află în altă localitate decât cea în care domiciliază părțile”. Domnia sa a făcut precizarea că, în spețele penale urgente, instan-ța va aprecia luarea în calcul și a altor metode de citare a părților. O altă problemă spinoasă ridicată de greva Poștei este imposibilitatea justițiabililor de a intra în posesia timbrelor judiciare. Ieri dimineață, în chioșcul situat în incinta Palatului de Justiție sucevean și care aparține instituției ce a declanșat procedura de protest, o tânără amenința să intre în grevă senzorială, neschi-țând vreun minim gest că ne-a văzut ori că ne-a auzit între-barea: „De unde putem face rost de un timbru judiciar?” În cele din urmă, un deget arătător al persoanei a fost ridicat cu mare greutate în sus, indicându-ne o foaie de hârtie lipită pe geamul chioșcului, pe care scria: GREVĂ. Președintele Curții de Apel Suceava: „Imposibilitatea e-fectuării plății taxelor de tim-bru judiciar va constitui o no-uă dificultate, deoarece, po-trivit legii, neachitarea acestei taxe până la primul termen conduce la anularea ca netim-brată a acțiunii. Instanța va aprecia, cred, însă, asupra im-posibilității obiective a tim-brării”. Executorii judecătorești și lichidatorii vor avea, de ase-menea, de întâmpinat proble-me în exercitarea atribuțiilor ce le revin, existând o gră-madă de proceduri ce nu vor putea fi efectuate, de la no-tificări, timbrări și până la obținerea prin mandat poștal a unor sume datorate de debitori. Singurii cărora nu le pasă de greva poștașilor sunt no-tarii suceveni. „Ar fi o proble-mă dacă nu am avea timbre judiciare, dar la nivelul nostru se lucrează cu stocuri mari și pot spune că fiecare notar nu va depinde de Poștă”, ne-a de-clarat Ion Lostun, președintele Camerei Notarilor Publici Suceava. Executorul Marcel Mustea a ținut să-și nuanțeze afir-mațiile: „Sigur, e o problemă socială, dar toți ar trebui să înțelegem că ne îndreptăm spre o economie de piață și că există destule firme de cu-rierat private care ar face ca a-ceastă grevă să nu se mai re-pete. Poștașii vor pierde până la urmă”. Și băncile sunt afectate Nici băncile sucevene nu au fost scutite de efectele negative ale grevei poștașilor. „Sigur că ne afectează și pe noi, pentru că avem docu-mente bancare pe care ar tre-bui să le primim și să de le dăm prin sistemul Prioripost. În baza contractului pe care îl avem cu Poșta, există niște an-gajamente care nu sunt deo-camdată onorate. Am iden-tificat totuși modalități de contracarare a efectului grevei, găsind mijloace proprii pen-tru a nu strangula activitatea băncii”, ne-a declarat direc-torul sucursalei Suceava a BRD Groupe Societe Gene-rale, dna Monica Vornicu.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: