Peste 113.000 de preşcolari şi elevi suceveni au început anul de învăţământ 2017-2018

> La festivitatea de deschidere, directorul CN „Ştefan cel Mare” a vorbit despre paradoxul românesc din educaţie

Potrivit planului de şcolarizare propus de IŞJ Suceava şi aprobat de MEN pentru anul şcolar 2017-2018, în învăţământul preşcolar sunt propuse 881 de grupe cu 19876 de copii, în învăţământul primar sunt 1739 de clase cu 35359 de elevi, dintre care 343 de clase pregătitoare cu 6950 elevi, la gimnaziu sunt 1337 de clase cu 28356 de elevi, în timp ce în învăţământul liceal sunt 919 clase cu 24692 de elevi, dintre care 536 la seral şi 921 la învăţământ cu frecvenţă redusă, în învăţământul profesional de 3 ani sunt 138 de clase cu 3729 de elevi, iar în învăţământul special de stat sunt 121 de copii la grădiniţă, 401 în învăţământul primar, 609 în învăţământul gimnazial, 48 la liceu şi 425 la şcoala profesională.

La Grădiniţa „Aşchiuţă” preşcolarii au cântat şi dansat cu Minnie şi Mickey Mouse

Preşcolarii Grădiniţei cu Program Prelungit „Aşchiuţă” Suceava au cântat şi au dansat, luni, la festivitatea de deschidere a noului an şcolar, animaţi de două personaje îndrăgite, Minnie şi Mickey Mouse, la eveniment participând cadre didactice, părinţi, preoţi, reprezentanţi ai IŞJ Suceava şi ai CL Suceava.

Directorul GPP „Aşchiuţă” Suceava, prof. Dorina Vieriu, a declarat că preşcolarii au venit la program dis-de-dimineaţă, însoţiţi de părinţii lor, iar la 10,30 a fost organizată deschiderea anului şcolar în curtea grădiniţei, într-un cadru festiv.

„Întotdeauna deschiderea grădiniţei o facem adaptat vârstei copiilor. Noi ne facem un bilanţ al activităţii anului şcolar care a trecut, iar copiii se manifestă prin cântec, joc şi voie bună. Astăzi au fost împreună cu două personaje îndrăgite de ei, Minnie şi Mickey Mouse, care au participat la tot programul de deschidere a anului şcolar şi au dat şi un suflu nou acestei activităţi” a spus prof. Dorina Vieriu.

Ea a precizat că în anul şcolar 2017-2018, la Grădiniţa „Aşchiuţă” sunt şase grupe, dintre care două grupe mici, două mijlocii şi două mari, în care sunt înscrişi 192 de copii, iar la unitatea-structură, GPP Nr. 6 „Albinuţa” Suceava, sunt patru grupe cu 110 copii.

Directorul Şcolii Generale Nr. 1: „Şcoala este pregătită la parametri normali”

Festivitatea de deschidere a noului an şcolar s-a desfăşurat în atmosferă de sărbătoare la Şcoala Nr. 1 Suceava, în prima etapă pentru elevii de gimnaziu, iar apoi pentru elevii din învăţământul primar, la eveniment participând elevi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai IŞJ Suceava şi ai IPJ Suceava.

Directorul Şcolii Nr. 1 Suceava, prof. Gabriela Mihai, a declarat că în acest an şcolar sunt 35 de formaţiuni de studiu, dintre care şase grupe de preşcolari la cele două grădiniţe, alte 17 clase de învăţământ primar, patru fiind de clasă pregătitoare, şi 12 clase de învăţământ gimnazial, iar cursurile se desfăşoară dimineaţa.

„Ne-am străduit pentru pregătirea noului an şcolar, au fost efectuate lucrări de reparaţii şi igienizare, avem mobilierul reparat. Şcoala este pregătită la parametri normali, s-au realizat şi noi dotări cu mobilier, în special la clasa pregătitoare” a spus prof. Gabriela Mihai.

Referindu-se la situaţia manualelor, ea a precizat că unitatea dispune de acele compendii care vor înlocui în primele două luni manualele pentru elevii clasei a V-a, iar pentru elevii celorlalte clase sunt asigurate manuale în proporţie de 95%, urmând ca în zilele care vin să fie operate completările necesare.

Directorul CN „Ştefan cel Mare”: „Trăim într-o ţară a paradoxurilor”

Atmosferă de sărbătoare şi la deschiderea celui de-al 157-lea an şcolar la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, festivitatea desfăşurându-se în sala de sport a unităţii.

Directorul Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”, prof. Dan Popescu, a declarat că noul an şcolar care a început are semnificaţii importante.

„Pe de o parte, în anul precedent colegiul nostru a înregistrat rezultate de altitudinea excelenţei, iar, dintr-o altă perspectivă, sistemul naţional de învăţământ se pregăteşte să întâmpine Centenarul Marii Uniri” a spus Popescu.

El a prezentat succint rezultatele obţinute de elevi în anul şcolar precedent, arătând că, la nivelul judeţului, elevii clasei a VIII-a au obţinut cele mai bune rezultate la evaluarea naţională, iar procentul de promovabilitate la bacalaureat în prima sesiune a fost de 100% pentru elevii claselor a XII-a.

Directorul colegiului a subliniat că elevii şi profesorii au reuşit 40 de calificări la olimpiadele naţionale organizate de ministerul de resort, unii dintre competitori calificându-se la trei sau chiar cinci finale, un record naţional fiind realizat de elevul ştefanist David Turtureanu.

El a arătat că doi elevi ai colegiului, Paul Rebenciuc şi David Turtureanu, vor participa la Olimpiada internaţională de astronomie, ediţia 2017, iar Paul Rebenciuc va reprezenta România şi la Olimpiada internaţională de astrofizică, în timp ce elevele care fac parte din Corala „Ciprian Porumbescu” şi-au „înnobilat vitrina trofeelor” cu alte două medalii de argint cucerite la Grand Prix of Nations de la Riga, ediţia 2017.

Totodată, prof. Dan Popescu a amintit şi de premiul obţinut de trupa de teatru „PI” la festivalul de profil de la Timişoara.

„Trăim într-o ţară a paradoxurilor. Suntem pe primul loc în Europa în privinţa subfinanţării educaţiei şi a analfabetismului. Este elocvent logoul afişat probabil tot de un elev pe zidul unei şcoli din ţară: «Se simte lipsa!». În acelaşi timp, avem de două ori mai mulţi copii supradotaţi şi competitivi decât media planetei (apropo, întrebându-se dacă există inteligenţă în afara Pământului, cineva răspunde că, din moment ce nu am fost vizitaţi, ci doar supravegheaţi, răspunsul este afirmativ)” a spus prof. Popescu.

El le-a urat succes profesorilor şi elevilor în noul an şcolar, subliniind că acest colegiu, „uzitând temperamentul adecvat înaltei performări al elevilor şi al profesorilor”, va întâmpina Centenarul României moderne „cu rezultate care să strălucească nu mai puţin ca cele care deja se înscriu în prestigioasa istorie a ethosului ştefanist!”.

De precizat este că, în cadrul festivităţii de deschidere, unuia dintre foştii elevi ai Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Ştefan Marcu, absolvent în 2017 al Universităţii Oxford, i-au fost înmânate, din partea Consiliului profesoral, diploma şi placheta de onoare pentru aportul său la prestigiul instituţiei sucevene, prin rezultatele şi performanţele obţinute.

 Primăria Suceava a alocat 1,5 milioane de lei pentru lucrări de modernizare, extindere şi construcţia unui corp nou de clădire la Colegiul Naţional „Petru Rareş”

Noul an şcolar a fost deschis, ieri, la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava printr-o festivitate desfăşurată în aer liber, pe terenul de sport, la eveniment participând, alături de elevi, profesori, părinţi, conducerea unităţii de învăţământ, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene.

Directorul Colegiului Naţional „Petru Rareş”, prof. Daniela Dungeanu, a declarat că noul an şcolar se află „sub semnul aniversarului, al amintirilor, al trăirii cu mândrie a trecutului”.

„Să nu uităm că peste nu mai mult de 3 luni intrăm în anul Centenarului Marii Uniri. Şcoala rămâne reperul exemplar al existenţei umane, ceea ce suntem şi ceea ce devenim se datorează în bună măsură şcolii pe care am urmat-o, şansei de a întâlni profesori de vocaţie care să stimuleze drumul spre cunoaştere, profesori care să reprezinte, totodată, pentru elevii lor, adevărate modele de personalitate şi comportament” a spus prof. Dungeanu.

Ea a urat bun venit bobocilor din clasa a V-a şi a IX-a, aşteptaţi fiind să se integreze armonios în „familia CNPR”.

Directoarea a subliniat că acest colegiu nu oferă numai o educaţie de calitate, cele mai bune dovezi fiind rezultatele obţinute de absolvenţii colegiului la evaluarea naţională şi la bacalaureat, rezultatele obţinute de elevi la olimpiadele şi concursurile de profil, ci şi o multitudine de activităţi şi preocupări extraşcolare menite „să le descopere şi să le dezvolte aptitudinile, talentele, să-i motiveze şi să-i stimuleze în construcţia propriei personalităţi”.

Subprefectul Silvia Boliacu şi-a exprimat bucuria de a participa la deschiderea noului an şcolar la una dintre cele mai prestigioase unităţi de învăţământ din judeţ şi din ţară.

„Este o onoare pentru voi că învăţaţi în acest colegiu, dar şi o mare responsabilitate, pentru că va trebui să duceţi mai departe bunul renume al acestei instituţii de învăţământ şi veţi face asta doar învăţând. Învăţaţi pentru viaţă, învăţaţi pentru viitorul vostru avându-i alături pe profesori, unii dintre cei mai buni din judeţ, şi care vă sunt prietenii mai mari la care puteţi apela ori de câte ori aveţi nevoie” a spus Boliacu.

Ea a arătat că există o preocupare a tuturor guvernelor pentru ca învăţământul să se desfăşoare în condiţii dintre cele mai bune, subliniind că investiţii în valoare de 72 de milioane de euro urmează să se deruleze în aproximativ 234 de unităţi de învăţământ.

Prezent la festivitatea de deschidere a anului şcolar de la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, primarul Sucevei, Ion Lungu, i-a felicitat pe elevi şi profesori pentru rezultatele obţinute, subliniind că aici se face performanţă.

Primarul a spus că municipalitatea a alocat şi în acest an „sume consistente de bani” pentru lucrările de modernizare a şcolilor, pentru reparaţii şi investiţii, respectiv 16 milioane de lei, dintre care 10 milioane de lei sunt destinaţi investiţiilor, iar 6 milioane de lei, reparaţiilor.

„O parte importantă alocată investiţiilor a fost repartizată colegiului dvs., 1,5 milioane de lei, cea mai mare sumă pentru lucrări de investiţii în bugetul pentru învăţământul preuniversitar” a menţionat Lungu.

Lungu a precizat că cele 1,5 milioane de lei sunt destinate execuţiei lucrărilor de modernizare, extindere şi de realizare a unui nou corp de clădire care să găzduiască mai multe laboratoare, investiţie care a fost începută în luna octombrie 2008, dar care nu a fost finalizată.

El a spus că una dintre priorităţile municipalităţii a fost asigurarea fondurilor necesare pentru siguranţa elevilor în şcoli, fiind alocate 1,5 milioane de lei pentru montarea unor sisteme de supraveghere video, pentru încheierea contractelor de pază şi pentru lucrări de împrejmuire cu garduri a unor unităţi de învăţământ.

Predare de ştafetă la Şcoala „Ion Creangă”

La Şcoala Generală Nr. 9 „Ion Creangă”, aflată recent într-un scandal legat de opoziţia faţă de intenţia Primăriei Suceava de a construi aici o grădiniţă, au fost citite mesajele de debut de an şcolar ale ministrului Educaţiei, Liviu Pop, şi inspectorului şcolar general al judeţului Suceava, Gheorghe Lazăr.

Totodată, fostul director, Constantin Mărgineanu, a predat „ştafeta” managementului noii conduceri după ce a deţinut funcţia de director 23 de ani.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: