„Trebuie să învățăm repede cum să luăm banii europeni“

România are de primit peste 30 miliarde euro de la Uniunea Europeană, în intervalul 2007-2013. Banii se dau însă pe proiecte, unele cu cofinanțare românească. „Vor fi fonduri pentru toate domeniile, începând cu infrastructura, continuând cu încurajarea IMM-urilor, dezvoltarea rurală și agricolă etc., cu accent foarte mare pe protecția mediului – ne spunea domnișoara Luana Popa, consultant pe linie de accesare a fondurilor europene. Am înțeles că patru dintre programele operaționale sunt acum în discuție la Comisia Europeană, pentru a se vedea dacă mai sunt modificări de făcut. Prin mai-iunie, se vor deschide sesiunile de aplicare a proiectelor, apoi, treptat, se va da drumul și la bani. Vor fi bani, dar trebuie să învățăm cât mai repede să-i luăm, mergând pe ceea ce este necesar. Și dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că necesitățile sunt multe.
 

Cererile de finanțare se axează pe tiparul PHARE, cu mici modificări în funcție de cerințele concrete. Va fi transparență mare, iar Comisia Europeană va fi mereu prezentă. E drept că birocrația este destul de stufoasă, drumul unei cereri de finanțare a unui proiect este alambicat, dar asta pentru a împiedica posibile deraieri de la cursul normal. Termenul limită pentru schema de granturi pe varianta PHARE 2005, pen-tru proiecte pregătitoare în vederea obținerii fondurilor, inclusiv a celor structurale, a fost 1 martie 2007. Este vorba de studii de prefezabilitate, de fezabilitate, studii de teren, studii de evaluare a impactului asupra mediului, analize cost-beneficiu, pentru ca omul care-și pregătește o investiție, în momentul în care apar banii pentru finanțare, să aibă cu ce-o porni. Deci 1 martie a fost termenul limită pentru cererile de finanțare a acestor studii, pe programul PHARE. Apoi vor urma cele pentru finanțarea investiției. La fel se va întâmpla și cu fondurile structurale”. Esențială rămâne întocmirea proiectelor, care trebuie să treacă prin furcile caudine ale experților, pentru aprobare și alocarea fondurilor în vederea realizării lor. Iar pentru cele cu cofinanțare din partea beneficiarilor, cel puțin la fel de grea va fi asigurarea cofinanțării, în condițiile în care unele administrații locale, de exemplu, de-abia își duc existența de azi pe mâine. Fără sprijin de la Guvern, multe administrații locale nu vor putea accesa fonduri europene pentru asemenea proiecte. „Pentru autoritățile locale, partea nerambursa-bilă se situează între 60-70 la sută și 90 la sută, diferența trebuind să fie asigurată din resurse proprii. La aceasta se adaugă TVA-ul și alte cheltu-ieli neelegibile, pe care le su-portă beneficiarii proiectelor. E un ajutor, dar unul care cere sacrificii, cere coeziune”. Consultantul Luana Popa a primit solicitări de la o serie de primării pentru ajutor la scrierea cererilor de finanța-re, în vederea obținerii fondu-rilor nerambursabile, pe componenta PHARE 2005, schema de granturi pentru proiecte pregătitoare de inves-tiții în domeniul protecției me-diului, cu axare pe gestionarea deșeurilor și pe extinderea rețelelor de apă-canal și ges-tionarea apelor uzate. Între acestea se află primăriile Gălănești, Fântânele, Bălcăuți, Todirești, Vicovu de Sus, Dor-na Candrenilor, Satu Mare, Câmpulung Moldovenesc – toate pe componenta gestio-nare deșeuri, Moldovița și Boroaia – pe componenta ex-tindere rețele de apă-canali-zare și stații de epurare Simi-nicea – cooperare transfron-talieră. „Împreună cu primă-riile, în funcție de necesitățile fiecărei localități, s-a întocmit cererea de finanțare. Acestea, împreună cu documentele anexă, au fost depuse la Mi-nisterul Integrării Europene, unde urmează o primă etapă de evaluare, după o grilă spe-cifică fiecărui program. Până la 30 aprilie 2007, MIE tre-buie să precizeze cererile care au trecut de această etapă. Valoarea fiecărui proiect trebuie să se încadreze între minimum 10.000 euro și maximum 70.000 euro, însă valoarea, estimativă, desigur, a proiectelor pentru care am întocmit cereri de finanțare se situează între 20 de mii și 50 de mii de euro. Primăriile știu că grantul este de 90 la sută, ele trebuind să vină cu o cofinanțare de 10 la sută. De altfel, între actele necesare la depunerea cererilor de finan-țare la MIE se află și HCL-uri, prin care se arată că au posibilitatea și se angajează să plătească cele 10 procente din valoarea proiectului plus cheltuielile neeligibile (TVA etc.). După trecerea fazei de evaluare, la minister va mai trebui să se depună și alte documente”. Termenul limită pentru depunerea la MIE a cererilor de finanțare a trecut (1 martie 2007). Dar și aici (la fel ca la programul SAPARD) a fost și este competiție, trecerea etapei de evaluare depinzând de punctajul obținut de co-munele care au depus cereri. Iar fondurile sunt limitate la 3 milioane euro pentru fiecare regiune de dezvoltare. După comunicarea rezultatelor evaluării, se va da un termen de 10 zile pentru aducerea ce-lorlalte documente necesare. În cazul în care acestea nu se aduc în termenul fixat, cererea se anulează și pe locul respec-tiv trece următorul solicitant, care era în rezervă. Pentru autoritățile publice locale care n-au reușit să depună cereri de finanțare pentru componenta PHARE 2005 nu-i totul pierdut, deoarece – preciza dra Luana Popa – mai sunt programe active: • Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă, care se adresează IMM-urilor, ONG-urilor și autorităților publice locale. Termenul pâ-nă la care se pot depune cereri de finanțare este 16 aprilie 2007 • Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă – până pe 30 aprilie a.c. • Pro-gramul comunitar de acțiune în domeniul sănătății publice (se adresează IMM-urilor, ONG-urilor și autorităților publice locale) – până pe 21 mai 2007 • Programul „Can-temir” (în domeniul culturii), care are mai multe compo-nente – până pe 13 aprilie, respectiv 16 aprilie a.c. • Programul de granturi pentru dezvoltare școlară – până pe 30 martie • Suport pentru dezvoltarea serviciilor comu-nitare în sănătatea mintală și dezinstituționalizarea persoa-nelor cu probleme de sănătate mintală, Componenta B – Dezvoltarea centrelor de să-nătate mintală (numai pentru ONG-uri) – termenul de depunere a cererilor este 11 mai 2007 • Promo-cult 2007, promovarea culturii româ-nești în Europa (ONG-uri, au-torități publice locale, persoa-ne fizice – artiști locali etc.) – până pe 19 aprilie a.c. Volu-mul total al fondurilor acor-date variază de la un program la altul, la fel ca și partea ne-rambursabilă pentru fiecare proiect.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: