Strategie ameliorată la îmbunătățirile funciare

> Anul acesta, Unitatea de Administrare Suceava a ANIF va executa lucrări de reparații și întreținere la 14 din cele 39 de amenajări de îmbunătățiri funciare din județ > În acest scop, se contează pe fonduri de două ori mai mari decât anul trecut > La majoritatea amenajărilor de profil, cele mai afectate sunt canalele de desecare, care se întind pe 1.200 km > Conducerea Unității de Administrare Suceava promite că-i va ajuta și pe gospodarii din zona „Băhnița”, comuna Zvoriștea, afectați de ape, din cauza colmatării unui canal colector Înainte de efectuarea lucrărilor de decolmatare, în comuna Gălănești au fost inundate câteva gospodării, la confluența pârâului Voitinel cu râul Suceava. A fost nevoie și de reparații la construcțiile hidrotehnice (poduri, poduri vad, pereuri din dale, apărări de maluri, gabioane). Însă, după ce a fost decolmatată porțiunea care este îndiguită a pârâului, aflată în administrarea ANIF, și a fost refăcut profilul albiei, la ultima viitură de anul trecut n-au mai fost inundații. Aici, în zona Rădăuți, pe pârâul Voitinel și Pozen, ANIF are în administrare 26,6 km de diguri, inclusiv apărările de maluri și construcțiile hidrotehnice aflate pe aceste cursuri de apă, și a avut un mare volum de lucrări de executat.
 

Dar, cum anul 2005 a fost unul al distrugerilor provocate de natura dezlănțuită, Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, prin Unitatea de Administrare din județul Suceava, pe lângă lucrări curente de întreținere și reparare la amenajările de îmbunătățiri funciare, a trebuit să intervină acolo unde inundațiile au provocat atâtea distrugeri, inclusiv la siste-mele de desecare. Cum a fost în zona Chilișeni-Udești, unde s-au produs inundații și a trebuit să se acționeze în re-gim de urgență la decolmatarea canalelor de desecare. Tot în zona respectivă, a trebuit să fie distrus (de oamenii de la ajutor social) un podeț din beton, făcut parcă de amatori, cu vreo douăzeci de ani în urmă, pentru că mai mult bloca apa, decât o lăsa să treacă pe sub el. Dar nu numai acolo a fost nevoie să se intervină în regim de urgență. Din acest an însă, ANIF a schimbat modul de acțiune la lucrările pe care le are în administrare. Din 2006 – ne spunea dl ing. MIHAI LUNGU, direc-torul Unității de Administrare Suceava –, strategia Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare s-a schimbat. Nu se mai vrea să se intervină la mai multe amenajări (de desecare sau de combatere a eroziunii solului) în același timp, pe anumite perimetre, și să fie plimbate utilajele dintr-un loc în altul. De-acum, se ia câte o amenajare, în ordinea priorităților, și se repară, se întreține tot ce avem noi în patrimoniu: se decolmatează toate canalele, se repară construcțiile hidrotehnice și drenajul, unde este cazul, se distruge vegetația de pe canale. Astfel că, atunci când s-au terminat lucrările, amenajarea să fie la parametrii proiectați inițial. Prima cu care am început și unde deja se lucrează, din ianuarie, este Amenajarea de desecare Siret. După acea perioadă cu temperaturi mai mici de minus 15 grade, din 30 ianuarie, activitatea s-a reluat. În această amenajare nu s-a mai intervenit din anii ’80, pentru că la 44.500 ha desecări și 85.900 ha de combatere a eroziunii solului (CES), câte avem în județ, este greu să intervii la 2-3 ani. Amenajarea de desecare Siret se întinde pe o suprafață de 1.052 ha. Fiind situată pe un platou, unde pantă aproape nu există, canalele sunt colmatate în proporție de 60-80 la sută, drenajul este scos din funcțiune (canalele sunt la o adâncime de 1,20 m), apa băltește și se distrug culturile sau, în unele situații, pe anumite porțiuni, nici nu se pot efectua lucrările agricole. Dl director Mihai Lungu ne spunea că dorește ca toate lucrările de întreținere și reparații să se termine în cursul lunii aprilie a.c., deși volumul de executat este foarte mare: peste 50.000 mc de decolmatări canale, reparații la 200 mp pereu (căptușeala din dale sau din gabioane, la canalele de desecare, în peri-metrul podurilor, podețelor), 300-400 ml de drenaje sub-terane, care sunt scoase din funcțiune, 10 ha de defrișări și distrugere a vegetației pe canale, acolo unde nu este cazul să fie decolmatate. Aici lucrările sunt executate de o formațiune a Sucursalei Suceava, aparținând de SNIF (Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare). În această lună, cum nu se poate interveni la construcțiile hidrotehnice sau la drenaje, la fel ca în ianuarie, se face numai decolmatarea canalelor. Șeful punctului de lucru este maistrul Valentin Popa, care are la dispoziție trei utilaje (două excavatoare mari și un buldo-excavator) și mecanicii aferenți. Efectiv se lucrează însă numai cu excavatoarele, pentru că pământul este îmbibat cu apă și îngheață foarte repede (la minus 10 grade, îngheață în 90 de minute, la minus 15 grade, în 60 de minute ș.a.m.d.), fiind foarte greu să fie împrăștiat și nivelat acum cu buldozerul. Acest utilaj va intra în acțiune după 15 martie, până când se va scurge apa din pământul scos din canale. Cei patru oameni, în pofida gerurilor cumplite din ianuarie, când, timp de aproape două săptămâni, au fost nevoiți să tragă pe dreapta, au deja la activ peste 9.000 mc pământ săpat din canale. Dar mai au încă treabă, dl director Mihai Lungu estimând la peste 40 mii mc material de scos din canale. La majoritatea amenajărilor de îmbunătățiri funciare predomină decolmatarea canalelor. Iar în județ, în aceste amenajări, sunt peste 1.200 km de canale de desecare. Este imposibil să le faci în 2-3 ani. Mai ales în urma precipitațiilor abundente, urmate de inundații, foarte multe canale sunt colmatate în proporție de 50-60-70, chiar până la sută la sută. Prin noua strategie – sublinia dl director Mihai Lungu – se consideră că este mai bine să lucrăm la câte o amenajare, pentru că eficiența economică este mai mare, decât în cazul în care am lucra la mai multe amenajări odată. Urmă-toarea, ca prioritate, este Amenajarea CES Dolhasca-Dolhești, care are și canale de desecare, și drumuri de exploatare (drumuri agricole aflate în administrarea ANIF), și șanțuri marginale la drumuri, multe din ele da-late, și construcții hidroteh-nice. Volumul de lucrări este foarte mare. Noi încercăm ca, în cel mult 4-5 ani, să refacem și să reparăm toate cele 39 amenajări de îmbunătățiri funciare din județ. Actuala guvernare și conducerea ANIF sunt foarte interesate în acest sens și ne-au promis că vom avea bani suficienți pen-tru ca, într-un termen foarte scurt, de trei, maximum cinci ani, să putem întreține și repara aceste amenajări. Avem certitudinea că, anul acesta, volumul fondurilor pe care le vom primi va fi mai mult decât dublu față de anul trecut. Asta și pentru că i-nundațiile din 2005 au dis-trus parțial sau total ori au colmatat multe dintre lucrările de îmbunătățiri funciare. Amenajarea CES Dolhasca-Dolhești are o suprafață de 3.681 ha. Aici, canalele sunt colmatate pe 30-40 la sută din lungimea lor. Cum la ame-najările de combatere a ero-ziunii solului canalele sunt mai mici (în secțiune), volu-mul pe metru liniar este mai mic și sunt mai ușor de de-colmatat. Majoritatea sunt însă pline de vegetație, care trebuie distrusă. Specialiștii de la Unitatea de Administrare Suceava spun că suprafața totală de canale ce trebuie decolmatată este de 12 ha, apoi trebuie realizate în jur de 25.000 mc de terasamente, de reparat 20 căderi de canale. Volumul de lucrări este și aici mare, dar dl Mihai Lungu aprecia că ele pot fi terminate într-o lună de zile. Pentru că SNIF, chiar dacă nu are sufi-ciente mijloacele mecanice și forță de muncă, poate închiria utilaje și angaja oameni sezo-nieri, pentru a se încadra în termenele propuse de Uni-tatea de Administrare Suceava a ANIF. Și este treabă multă, pentru că se dorește inter-venția la 14 amenajări de îm-bunătățiri funciare: Baia-Rădășeni-Fântâna Mare (2.581 ha), Dornești – Fră-tăuții Noi, Calafindești-Băl-căuți-Siret, CES Grănicești-Calafindești, Bălcăuți – Cala-findești, Hănțești – Siminicea, CES Șomuzul Mic, CES Soloneț, CES Șomuzul Mare (numai un perimetru de circa 3.000 ha din cele 25.000 ha), CES Ilișasca (unde s-a lucrat și acum doi ani, și anul trecut, iar anul acesta se vrea să se intervină pe cel puțin 2.000 din cele 8.000 ha), CES Arbore-Marginea-Volovăț, desecarea Rădăuți, unde sunt și lucrări de apărare împotriva inundațiilor (diguri pe Pozen și Voitinel). Oamenii din zonele respective pot să se bucure, pentru că, după terminarea lucră-rilor, terenurile lor vor fi nu-mai bune pentru agricultură, cel puțin 5-6 ani nemaiavând probleme (ferească Dumnezeu de calamități de proporții). Pot să se bucure și gospodarii din zona Băhnița, din satul Zvoriștea? Re-amintim că acolo, pe circa 2 ha, unde sunt mai multe gos-podării, de 2-3 ani, apa băltește, când plouă ajungând până la casele oamenilor, aceștia trebuind să umble cu cizme de cauciuc prin curte. Dl Aurel Axinte ne spunea că, în zona respectivă, drenul colector este colmatat. Noi, trei gospodari de acolo, am săpat canalul pe o lungime de 300 m și am scos tuburile, pentru că mai mult de ju-mătate sunt sfărâmate – ne spunea dânsul. Noi vom lucra gratis și la montarea altor tuburi, dar ANIF Suceava trebuie să ne ajute și să le aducă. Dacă nu se va face nimic, există riscul ca, în primăvară, zona să fie aco-perită iar de apă. Vor fi ajutați acești oameni? Se pare că este foarte greu de găsit tuburi de drenaj. Nu intrăm însă în amănunte. Conducerea ANIF – Unitatea de Administrare Suceava dorește să-i ajute, propunându-le și altă soluție tehnică de rezolvare a situației. Trebuie însă ca ei să ia legătura cu directorul sau cu inginerul șef al unității. Având în vedere cazul de la Zvoriștea, se va ține ANIF de noul său program ori va interveni și în alte locuri, în situații de criză? Domnul director Mihai Lungu ne spunea că, în astfel de cazuri, se va renunța la ceva din program și se va interveni acolo unde este nevoie urgentă, la orice sesizare, dacă situația ivită este în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare administrate de ANIF. Dacă este vorba de lucrări noi, acelea se fac pe banii solicitanților. Nu se poate trece peste faptul că, în anii anteriori, oa-menii n-au înțeles importanța acestor lucrări. După Revo-luție, pe lângă alte distrugeri provocate la amenajările de îmbunătățiri funciare, ei au luat pământ din diguri și l-au folosit la construcții. La Horodnic de Jos, arăta direc-torul unității, au fost luate câteva mii de mc de pământ din dig, acum, adunând și pământul spălat de ploi și de apele din canal, trebuind vreo 7.000 mc pentru refacerea digului pe pârâul Pozen. Oa-menii s-au trezit de-abia când au venit inundațiile… ANIF – Unitatea de Administrare Suceava și-a propus ca, anul acesta, să intervină și aici și să refacă digul pe porțiunea afectată, de 600-700 ml. E adevărat, acum nu se mai distrug lucrările de îmbunătățiri funciare. Ele sunt însă afectate în alt fel: Multă lume aruncă resturile menajere și gu-noaiele din curte în canale. Ne trezim cu canale pline de cutii, de pet-uri etc. Toată mizeria este în canale, în tot județul. Sunt însă și oameni bine intenționați, care ne anunță dacă s-a distrus ceva sau dacă sunt alte probleme în zona lor. Pe de altă parte, unii spun că terenul este al lor, inclusiv cel ocupat de canale, și le astupă pe anu-mite porțiuni, pentru a-și face podețe de trecere dintr-o parte în alta. Nu-i interesează că au colmatat canalul. Însă, după aia vin și plâng, că li s-a băltit terenul. Ei trebuie să știe că aceste canale aparțin dome-niului public al statului, inclusiv zona de protecție, de 0,5-2 m. Legea spune clar: toate lucrările de îmbună-tățiri funciare sunt domeniu public al statului. Amenzile pentru astfel de fapte sunt foarte mari. Pentru o distrugere din astea, amenda ajunge la 80 milioane lei. Noi vom acționa conform legii. Alta este situația când e vorba de drenajele de pe (de sub) te-renul lor, care se pot executa din toamnă, după recoltat, până în primăvară, la semănat. Sunt însă și proprietari de teren care ne dau aprobare (scrisă) pentru intervenția și în timpul verii la repararea unui drenaj colector sau absorbant, ac-ceptând să fie distrusă o parte din cultură, numai pentru a nu mai avea probleme din cauza umidității excesive.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: