Conexiuni universitare Augsburg – Suceava

Stephan Elspaß, Konrad Schrõder, Sabine Schwarze, Reinhold Werner, Rolf Kießling, călăuziți de mai vechi prieteni ai Sucevei, Otto Hallabrin și Lucien Geyer, profesori de la Universitatea din Augsburg și membri ai Bukovina Institut din Augsburg (acum parte a universității), s-au aflat, de curând, pentru câteva zile, la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava. “Zilele Universității din Augsburg la Universitatea suceveană” s-au intitulat, împreună, succesiunea de întâlniri, conferințe, contacte diverse pe care oaspeții germani le-au avut cu conducerea Universității “Ștefan cel Mare”, cadre didactice (mai ales de la facultățile de Litere și Științe ale Comunicării, Istorie și Geografie), studenți.
 

Dl prof. univ. dr. Ion Horia Bîrleanu, decanul FLSC, ne spunea că vizita universitarilor din Augsburg a fost privită la Suceava “cu mare interes” și că relațiile între cele două universități durează de mai mulți ani. Ne-a reamintit că, în urmă cu 3 ani, de la Augsburg a venit, cu misiunea de a preda limba și literatura germană, un lector, dna Anamaria Szetlak, apoi, în două ori, a venit profesorul Hans Welmann (care urmează să revină). De la Suceava, asist. drd. Ioana Rostoș s-a aflat la Augsburg, cu misiuni de predare și cercetare. Dl decan Bîrleanu ne-a informat și că, în ultimele săptămâni, după numirea profesorului Andrei Hoișie ca ambasador al României la Viena, dincolo de conexiunile de cercetare între Institutul Bucovina din Augsburg, Rădăuți, Cernăuți, Suceava, apare și perspectiva înființării unui centru de cercetare a Bucovinei care să cuprindă universitățile din Augsburg și Suceava. Decanul FLSC ne-a mai spus că, în urma discuțiilor recente cu oaspeții germani, a sesizat că “problemele ce se ivesc pe linia integrării și transformărilor structurale” (calitatea învățământului, restructurarea pe cicluri de studiu) sunt “identice” la Augsburg și la Suceava. “Am constatat cu bucurie că păstrarea a două limbi de studiu are o susținere amplă în Germania”, ne-a mai spus decanul, că profesorii germani nu aderă la ideea “monospecializării”, că aceștia consideră, de exem-plu, că un profesor de mate-matică sau de educație fizică poate preda, în completarea orelor, o limbă străină. Posi-bilitate “de neconceput” acum la nivelul MEC din România (la Suceava, specializările is-torie/geografie – limbă străină au dispărut, din acest motiv). Pe de altă parte, vorbind de-spre doctorate (și privind către exemplul german), i se pare “de-a dreptul ciudat” ca “un inginer să facă un masterat de filologie sau un doctorat și să devină, astfel, specialist în fi-lologie”. Aceasta după ce cu-noștințele generale din dome-niu se dobândesc în primul ciclu de studiu; ar însemna ca inginerul să sară direct la “specializare” și la “excelen-ță” în filologie… “Reformele din învățământ trebuie să fie făcute cu prudență, pentru a nu se afecta, în timp scurt, calitatea și tradiția învăță-mântului”, consideră dl I.H. Bîrleanu. De altfel, la întâl-nirea pentru concluzii Sucea-va – Augsburg, profesorii germani au avut în vedere și acest subiect. “Câștigul trebu-ie să fie de ambele părți”, a semnalat dl Reinhold Werner, mai ales că “deficitele sunt aceleași pe care le constatăm și la Augsburg”. Oaspetele a subliniat că deși actuală este “dorința integrării în Comu-nitatea europeană a oamenilor de știință și din învățământ”, în istorie va rămâne “creația minții omenești”. Dl Konrad Schrõder, vorbind despre predarea englezei, a accentuat ideea de “funcționalitate” și a vizat “o orientare multiling-vistică, o orientare europea-nă”. Orientare sesizată și din spusele dnei Sabine Schwar-ze, după ce a dialogat cu uni-versitarele de la Suceava Ele-na-Brândușa Steiciuc (șefa Catedrei de franceză, intere-sată de extinderea studiilor canadiene), Albumița-Mugu-raș Constantinescu (interesa-tă de extinderea relațiilor în materie de traductologie), Si-mona Manolache; ea a apre-ciat “experiențele comune” de la Suceava și Augsburg, decla-rându-se “impresionată de marea actualitate a cunoștin-țelor și de profesionalismul” noilor cunoștințe de la Sucea-va. De altfel, în același context, dna prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, prorector, a punctat: “Plurilingvismul este o realitate, nu un slogan”. Dnii Bîrleanu și conf. univ. dr. Mi-hai Lazăr au evocat tradițiile școlii germane în formarea lingviștilor și istoricilor din România, în general, și din Bucovina, în particular, iar conf. univ. dr. Ștefan Purici a apreciat schimburile avanta-joase de azi, în privința “in-stituțiilor, cadrelor didactice, studenților”, ce implică, final-mente, “crearea spațiului eu-ropean al cunoașterii” și, evident, competiția: “vor rezista cele mai puternice și mai a-tractive instituții”. De cealaltă parte, șeful de catedră de la Augsburg, Rolf Kießling, a subliniat, în urma discuțiilor de la Suceava, “interesul și ecoul echivalent” în “metodele de cercetare, în abordarea problematicii istoriei. Oaspeții germani au plecat acasă, făgăduind continuarea relațiilor cu Suceava. De altfel, dl Otto Hallabrin, evocând numeroasele proiecte în care a fost și este implicat cu Su-ceava, de mai mulți ani, și-a exprimat speranța că, de a-cum, universitarii de la Augs-burg vor reveni în Bucovina fără să mai fie călăuziți în mod special. Dl Hallabrin s-a arătat încântat de faptul că dna pro-rector Ardeleanu a invitat stu-denți germani la Școala de va-ră de la Suceava, neuitând să spună că universitarii suce-veni sunt așteptați în Germa-nia pentru întâlniri sub nu-mele “Zilele Universității «Ștefan cel Mare» la Augs-burg”. Pe de altă parte, dl de-can Bîrleanu ne-a vorbit de-spre dl Hallabrin ca despre “artizanul inițierii și dezvol-tării relațiilor dintre Augs-burg și Suceava” (amintind că, de aceea, a primit și diploma de membru de onoare al Sena-tului universitar de la Sucea-va). În această perioadă și în viitorul apropiat, textul pro-tocoalelor universitare Suceava-Augsburg, ne-a precizat dna prorector Sanda-Maria Ardeleanu, va circula prin facultățile Universității “Ștefan cel Mare”, “pentru ca toți colegii să-și includă propunerile”. Există deja conturate pers-pectivele ca în acest partene-riat să fie incluse și alte facultăți sucevene.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: