Protopopiatul Suceava I

Parohie nouă, lângă un mare monument eclesiastic

– Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe” Mitocu Dragomirnei II –

Întemeierea satului Mitocu Dragomirnei este strâns legată de Mănăstirea Dragomirna, ctitoria Mitropolitului cărturar Anastasie Crimca, aflată în apropiere. În secolul al XVI-lea, pe locul unde se întind satul şi mănăstirea erau nişte vechi selişti pustii, satul Dragomireşti şi „locul pustiu Unguraşii”. Printr-un uric din 24 februarie 1587, domnitorul Petru Şchiopul i-a dăruit diacului Ilie Crimcovici („Ilie diiacu, fiul Crimcoae din Suceava”) siliştea Unguraşii, aflată pe apa Sucevei.

Anastasie Crimca a dăruit mai târziu Mănăstirii Dragomirna satul Dragomireşti. Mitocul Mănăstirii Dragomirna, cuprinzând satele Dragomireşti şi Ruşciori, avea în anul 1775 o populaţie redusă numeric, formată din 4 popi şi 81 ţărani.

Localitatea se află amplasată în partea de nord-est a judeţului Suceava. Teritoriul comunei se limitează la vest cu comuna Pătrăuţi, la nord cu comunele Zvoriştea şi Calafindeşti, la est cu comuna Adâncata, iar la sud cu municipiul Suceava. Comuna Mitocu Dragomirnei se află situată la o altitudine între 300-500 metri, având un relief preponderent colinar format din dealuri, subdiviziuni ale Podişului Sucevei. Comuna are în componenţă satele: Ruşi, Moldoveni, Mitocaş, Lipoveni şi Dragomirna. Parohia noastră se afla în satul Ruşi, cuprinzând doar o parte a acestuia.

Parohia Mitocu Dragomirnei II (Ruşi) a fost înfiinţată în anul 2004, odată cu numirea preotului Ioan Bilauca ca preot paroh al acestei parohii, prin decizia Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor nr.15/ 2004, divizându-se parohia mamă Mitocul Dragomirnei I.

Astfel, în după-amiaza de 23 iulie 2004, în faţa parohienilor prezenţi, Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, înconjurat de un sobor de preoţi, pune piatra de temelie a noii biserici mitocene pe amplasamentul donat în acest scop de către Primăria comunei Mitocu Dragomirnei, loc aflat pe drumul vechi ce lega cetatea Sucevei de Sfânta Mănăstire Dragomirna, drum străjuit de tei bătrâni ce probabil au ţinut umbră multor domnitori şi domniţe ce veneau aici la rugăciune.

Pe data de 15 august 2004, când Biserica prăznuieşte Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, creştinii adunaţi în cimitirul din localitate spre a-şi pomeni strămoşii (după cum e obiceiul locului) au făcut prima colectă pentru noua biserică. Cu banii adunaţi s-au achiziţionat materiale, iar la data de 1 septembrie a aceluiaşi an a început construirea unui paraclis, ce a şi fost binecuvântat de către Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen Suceveanul pe 16 decembrie 2004, moment în care a aşezat Antimisul pe Sfânta Masă pentru a se putea sluji.

Construcţia s-a făcut de către meşterii locali Gheorghe şi Daniel Bilinciuc, Ilie Manole, Radu Costin, Viorel şi Costică Clim, Adrian Clim, Ioan Donisă, meşteri ce şi-au pus toată priceperea din dorinţa de a avea propria lor biserică, lucrându-se cu claca şi sprijiniţi fiind de oamenii din sat, dintre care amintim pe pălimarul Constantin Vasilcovici, Constantin Luţ, Nicolae Cojocaru, Dumitru Rusu, Ioan C. Alexiuc, Ioan V.Alexiuc, Gheorghe Cojocaru, Ilie şi Veronica Pentiuc, Nicolae Bilauca, Rodica Nichitean, Gheorghe Atănăsoaie, Cristinel şi Nicoleta Jureschi, Domnicuţa Câmpan.

Eforturile părintelui Ioan Bilauca nu au dat rezultatele dorite, din păcate, neputând aduna resursele necesare ridicării lăcaşului de cult; proiectul bisericii rămânând doar la stadiul de hârtie şi tuş. Astfel, în anul 2011 adaugă în partea de răsărit a paraclisului dinainte construit trei abside şi o turlă centrală pe naos, schimbă tavanul drept cu unul boltit şi acoperişul din tablă zincată cu unul din tablă lindab. Între timp, se încearcă introducerea agentului termic şi executarea finisajelor exterioare, apoi a celor interioare, pregătitoare pentru pictură.

Anul 2013 reprezintă pentru Parohia Mitocu Dragomirnei II un an al schimbărilor. Pe data de 16 februarie, părintele Ioan Bilauca, fiu al satului, trece din această viaţă la vârsta de 37 de ani în urma unui infarct miocardic, chiar în momentul când pleca de la biserică.

 Astfel, pe postul clerical rămas vacant a fost numit, cu data de 1 martie, preotul George-Ionuţ Apetrei, semnatarul acestor rânduri. Am încercat să duc mai departe lucrările găsite aici. Este aşezată o catapeteasmă şi proscomidiarul sculptate în lemn de stejar de către meşterul Ioan Foşalău, din Vânători Neamţ, şi alte elemente de mobilier bisericesc; pardoseala este finisată şi acoperită cu mochetă, pereţii sunt pregătiţi pentru executarea picturii, iar la exterior se procedează la cosmetizarea împrejmuirilor şi executarea de lucrări la camera centralei termice.

Pictarea icoanelor de pe catapeteasmă a fost făcută de către preotul Marius Cotleţ (cele împărăteşti) şi de către învăţătorul Traian Seserman din Codru – Cajvana.

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale, a Arhipăstorului nostru părinte Pimen, dintr-o necesitate pastorală, dar şi ca să completeze ansamblul parohial, în anul 2016 începe construirea unei clopotniţe având şi rolul de poartă de intrare în curtea bisericii. Astfel, cu ajutorul primăriei, a domnului primar şi a unora dintre consilierii locali cu conştiinţă şi dragoste de Dumnezeu, dar şi din donaţiile credincioşilor s-a ridicat acest edificiu, a fost dotat cu cele necesare, lucrările fiind finalizate în proporţie de 90% acum, urmând a fi sfinţit în acest an. Alături de toate acţiunile Bisericii au fost creştinii (menţionaţi mai sus) care încă de la început şi-au dorit în mod real o biserică a locului, la care s-au adăugat alţii (Viorica Burac, Nicolae Vagală, inimosul epitrop Ioan Alexiuc şi soţia Cristina) fie din comună, fie din Zvoriştea şi Cajvana.

Executarea picturii interioare a bisericii rămâne un proiect de viitor, alături de construirea unui praznicar cu funcţionalitate multiplă.

De la înfiinţare, biserica Parohiei Mitoc II a fost o oază de linişte pentru toți cei ce i-au trecut pragul, întrucât părintele Bilauca înfiinţează un cor de tineret care dădea răspunsurile la Sfânta Liturghie, apoi pune bazele unei biblioteci parohiale în care se găsesc cărţi de teologie, de studiu, dar şi de zidire sufletească. Această bibliotecă a fost mereu îmbogăţită prin donaţiile de carte făcute de ÎPS Pimen, Arhipăstorul Sucevei.

În posturile de peste an, s-a obişnuit ca parohienii să se constituie în grupuri de pelerini, cercetându-şi sufletele pe la mănăstirile moldave, bineînţeles sub îndrumarea preotului paroh şi după participarea la sfintele slujbe şi la activităţile catehetice săvârşite în biserică.

Viaţa duhovnicească a fost antrenată de aducerea Sfintelor Moaşte ale Sf. Mc. Pantelimon în repetate rânduri, dar şi ale altor sfinţi tămăduitori, de obicei cu ocazia hramului bisericii din 23 aprilie a fiecărui an.

Vizitele pastorale ale Întâi-Stătătorului locului, dar şi a altor arhierei (ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, şi a PS Macarie Drăgoi Episcopul Europei de Nord) au ţinut credincioşii parohiei într-o permanentă atmosferă de pregătire duhovnicească, uniţi în jurul Bisericii şi feriţi totodată de duhul sectant care bântuie în zonă, ispitindu-i pe mulţi cu diverse tertipuri.

Cu ocazia Hramului bisericii, în anul 2013 am avut bucuria de a primi vizita şi binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, ce a slujit în biserica noastră, ocazie cu care credincioşii prezenţi la slujbă şi-au mângâiat auzul şi sufletele prin răspunsurile de la Sfânta Liturghie şi concertul dat de Corala „Armonia” şi corala „Cuvânt bun” ale Arhiepiscopiei Tomisului.

Duminică, 6 aprilie 2014, credincioşii din parohia noastră au avut bucuria, în Duminica a 5-a din Postul Mare, de a-l primi pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Pimen. După întâmpinarea ierarhului, a fost oficiată Sfânta Liturghie, în cadrul căreia numeroşi enoriaşi de toate vârstele s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Din soborul slujitorilor a făcut parte şi pr. Vasile Irimia, protopopul de atunci al Protopopiatului Suceava 1. La finalul slujbei, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţiile Evangheliei din Duminica a 5-a din Post, apoi a urmat parastasul pentru preotul Ioan Bilauca, decedat în anul precedent.

Aflat în vizită în binecuvântatele ţinuturi bucovinene, Prea Sfinţitul Părinte Macarie, Episcopul român al Europei de Nord, a găsit răgazul necesar de a poposi şi la biserica noastră, înălţând smerită rugăciune pentru odihna sufletului părinte Ioan, însoţit fiind de părintele arhidiacon Bogdan-Mihai Hrişcă. Acest popas duhovnicesc a adus bucurie credincioşilor adunaţi, dar şi mie personal, întrucât Prea Sfinţia Sa m-a binecuvântat, hirotonindu-mă în treapta diaconiei.

Parohia Mitocu Dragomirnei II însumează la ora actuală 140 de case, în care trăiesc aproximativ 400 de suflete. Populaţia este în declin demografic, formată fiind în special din persoane de vârsta a III-a.

Viaţa bisericii este animată de activităţile ce se desfăşoară în cadrul acesteia. Astfel, în anul 2014, cu ocazia serbării Naşterii Domnului, s-a stabilit ca în ultima duminică dinaintea Crăciunului să se întrunească toate formaţiile culturale din comună într-un concert de colinde ce poartă numele părintelui Ioan Bilauca.

Activitatea filantropică s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă prin proiectele la care sunt chemați credincioşii de a fi mai buni şi mai darnici, proiecte desfăşurate în special în perioada Postului Mare şi în Postul Crăciunului, în parteneriat cu diverse şcoli şi instituţii sociale.

Deseori, la sărbători, iubiţii noştri credincioşi (în special cei tineri), scot din lada de zestre a bunicilor şi îmbracă straie tradiţionale de o frumuseţe deosebită, ale căror flori frumos cusute sunt parcă desprinse de pe turnul Dragomirnei.

Toate aceste lucruri prezentate în puţine cuvinte, nu puteau fi realizate fără ajutorul Atotbunului Dumnezeu, pe Care credincioşii parohiei îl adoră, fie la Liturghia duminicală sau în sărbători, dar şi la celelalte slujbe oficiate în biserică, cu caracter sacramental şi catehetic.

Preot paroh, GEORGE-IONUŢ APETREI

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: