Fondul Bisericesc va fi înscris în agenda Sfântului Sinod

Problema proprietăților Bisericii Ortodoxe din Bucovina nu s-a aflat niciodată în mod oficial pe agenda de lucru a Bisericii Ortodoxe Române, fie ea la nivel mitropolitan sau patriarhal. Nici Sinodul Mitropolitan de la Iași, nici Sfântul Sinod de la București nu au luat vreodată în discuție tema. Întregul efort de recunoaștere a proprietății și de redobândire, în consecință, a Fondului Bisericesc a fost făcut de eparhia suceveană, atât în instanțe, cât și față de administrație, ÎPS Pimen, chiriarhul locului, și susținătorii lui asumându-și urmările, până acum deloc plăcute, ale acestei întreprinderi. Nici pe agenda Adunării Naționale Bisericești, în care laicii dețin majoritatea, nu s-a pus această problemă, reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților considerând periculoasă o abordare la acest nivel câtă vreme nu existau semne că demersul putea fi privit cu înțelegere și bunăvoință. Compromiterea ideii, în acest cadru – important până la urmă prin consecințele mediatice și nu numai – putea fi catastrofală pentru suceveni.
 

Prea Fericitul Daniel

Protopopul Aurel Goraș își ia inima în dinți Și, totuși, în cea de-a doua întrunire a Adunării Naționale Bisericești constituită în această ultimă legislatură, protopopul Câmpulungului Moldovenesc, preotul Aurel Goraș, reprezentantul clerului bucovinean în Adunarea Națională, nou ales, exceda sfaturile arhiereului și ale staff-ului campaniei de redobândire a Fondului Bisericesc, abordând tema la cererea sa. A fost o pledoarie susținută mai degrabă de emoție și, pe măsură ce protopopul își dădea seama că patriarhul Teoctist nu-i împărtășește opiniile, de furie, o pledoarie caldă, totuși, și convingătoare, dacă ar fi fost ascultată cu bunăvoință. Patriarhul i-a dat însă să înțeleagă că ar trebui să-și încheie cuvântul. A cerut apoi să iasă la microfon și avocatul Vasile Lupu, și el membru al Adunării Naționale Bisericești din partea eparhiei sucevene. După câteva cuvinte rostite cu aplombul specific meseriei cuvântătorului, patriarhul Teoctist l-a întrerupt și l-a trimis în sală. „De ce ne tulburați liniștea cu problemele voastre?”, ne-a întrebat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. Iritarea sa a sporit atunci când de partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților s-a situat mitropolitul Moldovei și Bucovinei de atunci, patriarhul de astăzi, Prea Fericitul Daniel. El a atras atenția că Sf. Sinod ar trebui să-și asume această spinoasă temă, nelăsând singură în disputa cu autoritățile laice Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Discuția a continuat și după încheierea lucrărilor Adunării, pe holurile Palatului Patriarhal, vădind un patriarh profund supărat de dublul afront, cel al sucevenilor și cel al mitropolitului lor, și un ÎPS Daniel continuând să apere demersurile eparhiei sufragane de la Suceava și Rădăuți. Am scris acestea nu pentru a umbri în vreun fel activitatea defunctului patriarh, ci pentru a înțelege mai bine „singurătatea cursei” Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Lucrurile au rămas ulterior cum fuseseră și înainte, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților înfruntând în continuare de una singură, ironizată și batjocorită uneori, poziția adversă a autorităților și, adesea, a justiției. Dinspre fostul mitropolit al Iașilor și ulterior noul patriarh, veneau în continuare zvonuri că ar fi dispus să ia în serios bătălia sucevenilor. Zvonurile s-au confirmat sâmbătă, în ședința consultativă în care moldovenii și-au propus candidații pentru scaunul mitropolitan de la Iași, rămas vacant după alegerea ca patriarh a fostului nostru mitropolit, Prea Fericitul Daniel de astăzi. Vom reveni în final asupra alegerii de mitropolit. Isprava se repetă la Iași Cu nădejdea că este momentul potrivit și că patriarhul, care a condus lucrările ședinței, este dispus să asculte opinia sucevenilor, s-a decis încă înainte de ședință să se abordeze problema Fondului Bisericesc. Nimeni nu s-a grăbit să ia cuvântul înainte de debutul concret al votului consultativ. Pentru a nu prelungi momentul de nehotărâre, PF Daniel l-a „provocat” să vină la microfon chiar pe protopopul Câmpulungului Moldovenesc, preotul Aurel Goraș. Despre opinia protopopului asupra prevederilor statutare noi privind alegerea mitropolitului vom reveni la momentul potrivit. El a folosit însă prilejul, chiar dacă opinia sa a impus o lungă lămurire din partea patriarhului, pentru a aborda din nou problema Fondului Bisericesc al Bucovinei. El a atras atenția că pădurile sunt exploatate nemilos, unii dintre beneficiarii lemnului cerând creșterea consistentă a cotei de tăiere de la 20 la 30 milioane de metri cubi anual. Spre lauda Direcției Silvice, aceasta s-a opus propunerii. Patriarhul a fost de acord că proprietățile confiscate ale Bisericii trebuie recuperate. El a folosit și a cerut folosirea termenului de dobândire. „Trebuie să facem pași concreți, a spus PF Daniel. Ne ajută și hotărârea de recunoaștere a Fundație Fondului Bisericesc al Bucovinei de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Îi cer domnului avocat Vasile Lupu, aici de față, să întocmească un document pe care să-l înaintăm premierului. Acest document va fi înscris și pe agenda întrunirii de săptămâna viitoare a Sfântului Sinod. Ea va fi, de asemenea, înscrisă pe agenda Comisiei Mixte Guvern – Patriarhie. Ea trebuie să devină o problemă a Bisericii întregi. A fost Biserica doar înzestrată? Înzestrarea trebuie să fie recunoscută ca proprietate. Nu se ia zestrea a înapoi!”. Patriarhul a adus la cunoștința celor prezenți și faptul că la Patriarhie a fost invitat președintelui Parla-mentului, Bogdan Olteanu, care a fost rugat să înscrie problema Fondului Bisericesc al Bucovinei pe agenda Parlamentului. La remarca protopopului Goraș că, în opinia oficială (și recentă) a Ministrului Culturii și Cultelor, Fundația nu ar fi de utilitate publică, patriarhul a invocat art. 8, al. 1, din Legea Cultelor, care ar consfinți utilitatea publică a cultelor, deci, implicit, și a fundațiilor acestora. „O asociație a vânătorilor și pescarilor este de utilitate publică și fundația nu! Uite cum se ajunge de la cultură la piscicultură!”, a exclamat cu ironie Prea Fericitul Daniel. Patriarhul a folosit însă prilejul pentru a atrage atenția asupra necesității cooperării dintre eparhiile Mitropoliei. „Este nevoie de consultare și cooperare, a conchis Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. Este foarte multă sărăcie la Botoșani, la Iași, la Vaslui… Din ceea ce prisosește Sucevei, pot fi ajutate și aceste eparhii. Poate chiar și Mitropolia Basarabiei!”. Chemat la microfon de către patriarh și avocatul Vasile Lupu, acesta a opinat că „restituirea pădurilor către Biserică este singura cale de a le salva, o șansă inclusiv pentru Europa. O lăcomie nemărginită a dus la exploatarea de lemn în valoare de sute de milioane de euro”. Cunoscutul avocat a subliniat importanța excepțională a deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție, faptul că primul-ministru, „dacă se leapădă de satanele din jurul său”, poate emite o ordonanță care să tranșeze lucrurile, dar și ostilitatea etatistă a unor funcționari publici, care tratează Biserica Ortodoxă Română ca pe ceva aflat sub autoritatea lor. „Este bine că s-au spus astăzi, aici, aceste lucruri. Ele trebuie cunoscute direct de la cei implicați în această bătălie. Iată, le cunoaștem”, a spus patriarhul. El i-a cerut după ședință lui Vasile Lupu să trimită urgent Patriarhiei documentul cerut, pentru a înscrie problema, miercuri, pe agenda Sfântului Sinod. S-au propus doi candidați pentru scaunul de mitropolit de la Iași Modificarea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române a rezervat Sfântului Sinod rolul primordial în alegerea unui ierarh în însărcinările bisericești importante. Dacă până acum Colegiul Electoral Bisericesc avea autoritatea supremă, exprimată prin vot secret, acum decizia finală o ia Sfântul Sinod. Reamintim că din Colegiul Electoral făceau parte membrii Sfântului Sinod, membrii Adunării Eparhiale având scaunul vacant, membrii Adunării Naționale Bisericești, reprezentanți ai învățământului religios. Noua formulă de alegere nu exclude însă opinia laicatului asupra desemnării unuia sau altuia dintre candidații propuși de Sinodul Mitropolitan. În cazul nostru, pentru a consfinți propunerile venite din eparhia având scaunul vacant s-a convocat o ședință consultativă, la care au participat numai membrii – clerici și mireni – ai Adunării Eparhiale, cei ai Adunării Naționale Bisericești de pe cuprinsul mitropoliei și repre-zentanți ai învățământului religios de pe teritoriul respectiv. Invitat (cum am notat deja) la microfon de patriarh, preotul Aurel Goraș, protopopul Câmpulungului Moldovenesc, și-a exprimat „mâhnirea pentru că nu ați avut încredere în votul nostru din Colegiul Electoral Bisericesc. Ați fost votat de noi, am votat cu responsabilitate și iată sunteți patriarhul României! Votul nostru a fost unul deplin, nu consultativ. Am dovedit că votul nostru a fost unul matur”. Remarca i-a oferit patriarhului prilejul de a aduce lămuriri asupra rațiunilor care stau la baza acestor modificări. El a afirmat că Biserica Ortodoxă Română este singura care nu respectă canonul 3 din Sinodul 7 ecumenic, nicio biserică nemaiconsultând, în alegerea ierarhilor, clerul și laicatul. „Ca să nu înlăturăm tradiția șaguniană, am admis această consultare cu clerul și laicatul, a spus patriarhul. Dar rolul lor real și vital crește în Adunarea Națională Bisericească, ale cărei comisii devin organisme esențiale, precum cele ale Parlamentului”. El a arătat că formula propusă de mitropolitul Andrei Șaguna este de inspirație romano-catolică maghiară, gândită de autorul ei, un preot caterist ulterior de Vatican pentru îndrăzneala de a face o asemenea propunere, ca o șansă pentru o posibilă dobândire a proprietăților confiscate ale Bisericii. Nimeni nu se autopropune, ci este chemat la slujirea pastorală arhierească dintre cei rânduiți în slujirea Bisericii lui Dumnezeu. Alegerea de episcopi trebuie să fie făcută de episcopi, fără amestec lumesc, stabilește canonul 3 al Sinodului al 7-lea Ecumenic. Iașiul – un scaun cu răspunderi maro Pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei, exigențele sunt mari. Arhiepiscopia Iașilor este cea mai mare eparhie din Patriarhia Română. Apoi, zona de nord-est a României (cuprinzând județul Botoșani și parte din Iași), ca și județul Vaslui sunt cele mai sărace zone ale Europei. Așadar, mitropolitul trebuie să aibă o pregătire teologică temeinică, să fie păstor dinamic, bun gospodar, care a dovedit capacitate de a conduce o eparhie săracă. Mitropolitul de la Iași este și vicepreședinte al Sfântului Sinod, ocupând în diptice al doilea scaun după cel patriarhal. El trebuie să aibă capacitatea de a rezolva probleme majore de interes regional și național, de dialog, de reprezentare pe plan regional și internațional. Deoarece românii emigranți provin mai ales din Moldova, arhipăstorul trebuie să cunoască bine realitățile diasporei române, să fie apreciat de ceilalți ierarhi ortodocși români din străinătate, să fie capabil să reprezinte interesele celei mai mari Biserici Ortodoxe din UE. Pentru scaunul de mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Sinodul Mitropolitan a propus, în urma votului (4 la 1, în ambele cazuri), pe episcopii Casian al Dunării de Jos și Ioan al Covasnei și Harghitei. În ședința consultativă de sâmbătă au mai fost propuși arhiepiscopul Nicolae al Ortodoxiei Române a celor două Americi, și PS episcop vicar Calinic Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor. În urma votului secret, cele 41 de persoane îndreptățite să-și exprime opinia asupra propunerilor Sinodului Mitropolitan și a celor venite din ședința consultativă, au optat astfel: 30 de voturi – PS Ioan, 25 de voturi – PS Casian, 22 de voturi – PS Calinic și câte un vot – ÎPS Nicolae, ÎPS Nifon al Târgoviștei și ÎPS Teodosie al Tomisului. Sf. Sinod va hotărî prin vot care dintre cei doi aflați pe primele două locuri accede la scaunul din care au plecat toți patriarhii de până astăzi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: