Interviu cu IOAN BODNAR, președintele Uniunii Ucrainenilor pentru Ținutul Bucovina

„Nu cred că Ștefan Tcaciuc era un factor de dezbinare“

– Ce înseamnă dispariția deputatului Ștefan Tcaciuc pentru dumneavoastră? – Nu știu dacă putem să ne rezumăm la câteva cuvinte când vorbim despre Ștefan Tcaciuc, cea mai emblematică personalitate pe care a avut-o Uniunea Ucrainenilor din România. Era o personalitate polivalentă și, la ora aceasta, noi trebuie să-l suplinim printr-o conducere colectivă. La ordinea de zi, pentru noi, ar trebui să fie acum unitatea și continuitatea. Consider că cine l-a cunoscut pe Ștefan Tcaciuc și l-a respectat n-ar trebui să se îndepărteze de valorile care au căpătat consistență prin ceea ce a făcut dum-nealui, chiar în ciuda unor “balansuri”, care au avut loc în zone diferite ale unor localități unde sunt organizații UUR. Mi-este foarte greu să spun că nu avem oameni de valoare în teritoriu. Avem, și putem să-i menționăm, sunt foarte mulți scriitori, poeți care provin din minoritatea ucraineană din România, însă, repet, personalitatea emblematică rămâne Ștefan Tcaciuc.
 

– Vă rog să-mi iertați între-barea care ar putea părea ușor provocatoare și oarecum timpurie… În ziua în care Ștefan Tcaciuc a încetat din viață am auzit pe cineva spunând: “A-cum ne vom uni!”. A fost de-putatul Tcaciuc un factor de dezbinare? – Nu cred că Ștefan Tcaciuc era un factor de dezbinare. Cei care n-au vrut să-l înțeleagă au plecat singuri. Probabil exis-tau aspiranți la o funcție mai mare, funcție pe care nu cred că cineva putea avea pretenția să o aibă, de președinte al UUR… Consider că noi am fost uniți și chiar sub deviza asta ar trebui să vedem și viitorul activității noastre. De a-bia de acum să nu apară vreo dezbinare cumva, din dorința de a se ocupa această funcție importantă care a rămas vacantă. Așa cum am mai spus, la ora asta trebuie să facem substituirea în funcție a acestui om, trebuie să fie o conducere colectivă, se impune o astfel de conducere. Ca să nu lăsăm o serie de oameni cu pretenții, și poate cu dorința egoistă de a ocupa această funcție de președinte al UUR, să nu-i lăsăm să ne domine. – Am înțeles că ați fost pro-pus pentru funcția de președinte interimar… – Era o discuție, fiind de fapt o variantă din cele trei. Însă eu din start am refuzat și, chiar dacă se aborda în ședință direct, aș fi refuzat pentru că se cuvine să preia la ora a-ceasta funcția de președinte executiv cel care a lucrat foarte aproape de Ștefan Tcaciuc și știe toate demersurile care fac să înainteze sau să se mențină organizația la nivelul la care ne situăm la ora actuală. – Care este deci noua conducere, interimară, a UUR? – Este compusă din Biroul Executiv, unde președinte este Ștefan Buciuta, care este și deputat, președinte executiv este Ilie Fraseniuc, secretar general este Ion Covaci, după care urmează primvicepre-ședinții – vicarul general ortodox al Maramureșului, Ion Pițura, vicarul general greco-catolic, Ion Voloșciuc, apoi Ion Robciuc de la organizația din București, eu, Ioan Bod-nar, primvicepreședinte și președinte al ținutului Bucovina, Miroslav Petrețchi, primvicepreședinte și președinte al  ținutului Maramureș, Gh. Hreba, primvicepreșe-dinte și președinte al ținutului Timiș și Irina Moisei, secretar. Dacă facem o numărătoare, aici sunt numai zece, probabil că nu s-au gândit că atunci când vom trece la vot am putea fi cinci la cinci, deci trebuia un număr impar. Am sesizat acest lucru și consider că se va repara această greșeală. Eu aș fi dorit să fi făcut parte din această conducere și primvicepreședintele Vasile Mehno, dar probabil cineva a făcut un calcul și s-a gândit că din Bucovina ar fi mai mulți în acest Birou… Oricum, mai trebuie pe viitor incluse niște persoane ca să putem lua decizii bune. – În ce relații sunteți cu dl Buciuta? – Eu am o admirație și îl res-pect pe dl Buciuta, probabil că este un transfer de sentiment pe care îl păstrez, pentru că, de fiecare dată când discutam cu regretatul Ștefan Tcaciuc, vorbea frumos și respectuos despre Ștefan Buciuta, și la mine s-a cuibărit în suflet acest sentiment. – Îl veți invita aici în Bu-covina? – Chiar imediat după aceas-tă întrunire care a avut loc  în-tr-un moment nefast am făcut invitația ca prima ședință a Biroului Executiv să aibă loc aici în Bucovina, să le arătăm celorlalți componenți ai Biro-ului Executiv cum se lucrează în ținutul Bucovina unde UUR s-a implicat în multe activități culturale și a desfășurat o ac-tivitate bogată în ultimul an. – Care considerați că este cea mai importantă problemă a comunității ucrainene din România? – Cea mai importantă pro-blemă este păstrarea identi-tății noastre, trebuie să cău-tăm să ne păstrăm religia, să ne păstrăm școlile, să învețe copiii limba maternă și să-și continue și studiile cei care doresc. În același timp, să nu ne uităm originea și să facem tot efortul pentru ca noi, co-munitatea ucraineană, să ne aducem o contribuție la va-lorile spirituale ale țării în care trăim, România. Dacă vorbim despre zona în care trăim, să contribuim la valorile spiri-tuale ale Bucovinei. – V-ați simțit vreodată mar-ginalizat? – Eu nu m-am simțit nicio-dată marginalizat, dimpotrivă, și consider că cei care mun-cesc nu au fost îngrădiți în afir-marea personalității, indife-rent de originea ucraineană. Avem specialiști foarte buni, avem personalități care s-au afirmat de-a lungul anilor și chiar înainte de Revoluție. Eu consider că numai atunci când vrei să renunți la identitatea ta ți-e rușine că ești ucrainean; este o durere. – În ce relații sunteți cu Ad-ministrația de la Cernăuți? Mă duce gândul la comunita-tea românească din Cernăuți și la schimburile culturale. – Eu consider că suntem în relații foarte bune și cu comu-nitatea românească de din-colo, și cu comunitatea u-craineană, iar cei de dincolo, la fel, au relații bune cu noi. Putem da drept exemplu ma-nifestarea de la Cernauca, unde a fost amplasată o troiță la mormântul lui Eudoxiu Hurmuzachi și alături de delegația română am fost invitat și eu în calitate de lider al UUR pentru ținutul Buco-vina. Apoi au avut loc mani-festări la Călinești Enache, unde s-a deschis punctul do-cumentar “Mihai Eminescu” și eu personal am dăruit tabloul cu chipul Poetului, care va rămâne la fond. Această casă a fost construită de un mare patron, de mare valoare și de o discreție deo-sebită, care este bucovinean de origine ucraineană. – Puteți să spuneți ceva și despre colaborarea dvs. cu Consulatul Ucrainei la Suceava? – Noi avem nevoie de a-ceastă colaborare pentru ridi-carea calității activității cultu-rale, mai avem nevoie, spre exemplu, să primim formații din Ucraina și asta putem face datorită implicării Consula-tului Ucrainean. Așa au venit formații de renume din Ucra-ina și ai noștri au avut exem-plu și pildă pentru a-și îmbo-găți repertoriul, nu numai în sensul calității, ci și al con-ținutului. – Sunteți mulțumit de activitatea șefilor de la nivelul filialelor din Bucovina? – În ce îi privește pe unii sunt mulțumit, în ce-i privește pe alții – nu prea, dar asta în-seamnă că eu n-am reușit să-i contactez, să stăm de vorbă ca să-i mobilizăm. N-aș vrea să-i acuz pe cei care nu s-au impli-cat mai mult întrucât personal nu am stat de vorbă. Dar asta nu înseamnă că pe fiecare trebuie să-i dirijăm. Fiecare trebuie să aibă inițiativa și să facă mai multe activități cu copiii, cu oameni care doresc să se afirme. – Dacă unii oameni cu care ați avut anumite dispute ar veni și v-ar întinde mâna și s-ar îndrepta spre Filiala ținutului Bucovina a UUR,  ce-ați face? – Fiecare om, fiecare patron, indiferent de originea ucraineană sau nu, dacă ar face ceva pentru comunitate, dacă ar avea, spre exemplu, posi-bilitatea de a reabilita drumu-rile sau de a ajuta oamenii mai mult, ei, acela o face în primul rând în calitatea de om. Iar Consiliul Județean ar trebui să ofere și niște distincții, acele diplome de excelență, pentru aceia care fac lucruri bune pentru Bucovina, fie că sunt nemți, ucraineni și așa mai departe. Sunt unii care ajută la reabilitarea drumurilor sau sprijină populația, mai ales că acum s-au abătut multe necazuri asupra oamenilor din pricina inundațiilor. Vreau să spun mai clar că ușa noastră este deschisă pentru orice om de bună credință, asta ca răspuns concret la întrebarea dvs. – V-ați putut baza pe aju-torul Bisericii? – Eu consider că Biserica trebuie să aibă un rol alături de UUR, pentru că importanța preotului este foarte mare. Cred că oamenii, dacă urmea-ză sfatul preotului și își păs-trează identitatea, dacă  își  iu-besc aproapele, fac fapte bu-ne, construiesc, nu dărâmă, înseamnă că rolul Bisericii este enorm și noi avem încre-dere în ajutorul Bisericii. Și preoții care slujesc în limba română ne  oferă păstrarea credinței, dar ar fi bine dacă localnicii de origine ucrai-neană ar auzi slujbele lor în limba maternă. – Nu cumva pierderea de-putatului Ștefan Tcaciuc este dublă pentru bucovineni, deoarece el, fiind bucovinean, era mai aproape cu sufletul de Bucovina? Credeți că dis-tanța nativă, ca să zic așa, a președintelui interimar Bu-ciuta vă va aduce prejudicii? – Nu cred, deși într-ade-văr ne-am mândrit cu acest scriitor pe care l-am pierdut. Țin să-i mulțumesc pe această cale dlui Emil Ursu, care, în momentul în care a auzit de moartea lui Ștefan Tcaciuc, poet bucovinean, a încetat orice activitate pe scenele Sucevei, în semn de omagiu. Cu emoție spun, am citit în presă și mi-am spus: Iată cum trăim în Bucovina alături de celelalte comunități – Dacă ați avea puterea să-i reproșați ceva lui Ștefan Tcaciuc ce i-ați reproșa? – Poate mai târziu, acum îmi este greu, mai târziu dacă vom face o analiză a activi-tății… Nu se poate să fii con-ducător și să nu greșești. Eu, personal, nu pot decât să spun că era ca un tată pentru toți și găsea soluții pentru proble-mele de orice natură. Da, pot să-i reproșez că a murit prea devreme… A consemnat MĂLINA ANIȚOAEI

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: