Pagini speciale

Din dragoste curată între creștini

Biserica din suflet, Crai nou nr. 3952 din 2005-06-30 30 iunie 2005 la 0:01 Comentariile sunt dezactivate

O bună parte dintre bisericile medievale din acest colț de țară își continuă rolul activ de îndrumare și întărire a credinței străbune, fiind în centrul unor intense activități specifice ortodoxiei vii și lucrătoare. Parohia “Sf. Ioan Botezătorul” din Siret este un exemplu de remarcat, pentru îmbinarea reușită dintre tradiție, vechimeCiteşte

Emilia Burlacu, o artistă dintr-o lume aparte

Crai nou nr. 3949 din 2005-06-25 , Literatură&artă 25 iunie 2005 la 0:01 Comentariile sunt dezactivate

La ultima ediție (a VII-a, aprilie-mai 2005) a Expoziției-Concurs Naționale de Icoane „Rugămune Ție” (organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș), una din puținele competiții de gen, de nu va fi fiind chiar unica din țară la acest nivel, cel mai prețios premiu, premiul I, oferitCiteşte

O întâlnire fericită

Crai nou nr. 3949 din 2005-06-25 , Literatură&artă 25 iunie 2005 la 0:01 Comentariile sunt dezactivate

De o soartă bună s-a bucurat în cele din urmă manuscrisul monografiei con-sacrate de Mircea Grigoroviță mentoru-lui său, Victor Morariu. Ajuns în mâinile istoricului literar Nicolae Cârlan și adus în atenția Mariei Olar, președinta Fun-dației Culturale „Leca Morariu” din Su-ceava, el a văzut lumina tiparului zilele acestea. Adică la timp,Citeşte

Carmen Mihalache și artiștii, în universul lor

Crai nou nr. 3949 din 2005-06-25 , Literatură&artă 25 iunie 2005 la 0:01 Comentariile sunt dezactivate

Critic de teatru cunoscut, Carmen Mihalache, redactor-șef al revistei „Ateneu”, și-a fructificat editorial și atracția, fascinația chiar pentru universul artelor plastice într-o carte, publicată acum trei ani, de convorbiri cu pictorul Ilie Boca, „Magia amintirii”. De curând, sub semnul destăinuirii lui Baudelaire, „Mi se întâmplă deseori să prețuiesc un tablouCiteşte

Sadoveniana din „Dacia literară“

Crai nou nr. 3949 din 2005-06-25 , Literatură&artă 25 iunie 2005 la 0:01 Comentariile sunt dezactivate

Ca întotdeauna cu multe lucruri interesante – de pildă, „Pași prin secole de istorie bisericească” de arhim. Timotei Aioanei și „Cuvântul este puterea omului” de Carmelia Leonte –, nr. 60 (3/2005) al revistei bimestriale de cultură „Dacia literară”, condusă de Lucian Vasiliu, oferă cititorilor o bine venită sadoveniană, cu: „MihailCiteşte

„Teiul de aur“ luminează poezia lui Ion Beldeanu

Crai nou nr. 3948 din 2005-06-24 , Literatură&artă 24 iunie 2005 la 10:34 Comentariile sunt dezactivate

De la sfârșitul săptămânii trecute, „Teiul de aur” luminează poezia lui Ion Beldeanu. Este vorba de prețiosul tro-feu acordat de Editura Geea din Boto-șani, condusă de dna Elena Condrei, prețios și la propriu, fiind realizat chiar din aur (sau din argint, dacă e vorba de „Teiul de argint”) de cătreCiteşte

Un alt mod de a sluji

Biserica din suflet, Crai nou nr. 3947 din 2005-06-23 23 iunie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

Prezența arhiereilor alături de domnitori, a preoților în mijlocul oștirii a fost o reali-tate incontestabilă de-a lungul istoriei Țărilor Române. Se cunoaște faptul că, în timpul dreptcredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, în Sfa-tul Domnesc se afla și episco-pul. Însă, primele preocupări pentru introducerea instituțio-nalizată a asistenței religioase înCiteşte

Împărăția lui Dumnezeu începe din sufletele noastre

Biserica din suflet, Crai nou nr. 3947 din 2005-06-23 23 iunie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

Omul a simțit dintotdeauna nevoia de a-L avea pe Dumnezeu cât mai aproape, nevoia ca prezența lui Dumnezeu să fie permanentă în viața și în sufletul lui. Bunul Dumnezeu se deschide acestei nevoi omenești și, după ce îl scoate pe poporul evreu din robia Egiptului, îi poruncește lui Moise: “Să-MiCiteşte

„ICONAR”, I, 1–3, 1935 SE AFLĂ ÎN BUCOVINA

Crai nou nr. 3944 din 2005-06-18 , Literatură&artă 18 iunie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

După cum știu cei interesați de istoria culturii din Bucovina, periodicul cernăuțean „Iconar” se află în mai multe biblioteci din România, în colecții incomplete. Din colecția aflată în fondul de periodice al Bibliotecii Academiei Române, sub cota P II 7 674, lipsesc numerele 1–3 din primul său an de apariție.Citeşte

Comunitatea parohială, model pentru viața comunitară

Biserica din suflet, Crai nou nr. 3942 din 2005-06-16 16 iunie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

„Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi. Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște: mincinos este! Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Și aceastăCiteşte

Sumarul ediţiei: