Pagini speciale

„Florile dalbe, flori de măr”

21 decembrie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

Sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul, sunt deosebit de bogate în datini și obiceiuri, precum și în diferite simboluri menite să aducă bucuria momentului sărbătoresc în case și să asigure integrarea într-o nouă perioadă calendaristică. Amintim în numărul de față câteva dintre cele mai importante elemente simbolice ce au fostCiteşte

Ignatul porcilor

20 decembrie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

În tradiția românească, sărbătorile populare au avut un rost ontologic și un loc bine precizat. Ele erau îndeosebi legate de solstiții și echinocții, dar erau și numeroase manifestări și în afara acestora. Sărbătorile populare erau destul de misterioase, dacă intuim luminile, rădăci-nile și punțile de legătură cu vechile credințe. IgnatulCiteşte

„Scriitorul citește“: în decembrie, poeme de Nicolae Labiș

17 decembrie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

În Librăria din Suceava a Uniunii Scriitorilor din România, frumos luminată de un brad și de steluțele sărbătorilor de iarnă (prin grija dnei librar Marina Florea), joi, 14 decembrie 2005, „Scriitorul citește”, manifestarea organizată aici lunar, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, de Societatea Scriitorilor Bucovineni și, de această dată,Citeşte

Lucia Pușcașu de la arta textilă la peisaj

17 decembrie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

Vernisajul expoziției deschise acum la Galeria de artă „Ion Irimescu“ din Suceava, a fost un veritabil eveniment cultural care a reunit iubitorii de artă, veniți în număr mare, datorită notorietății și prețuirii de care se bucură Lucia Pușcașu. Satul Horlăceni din județul Botoșani a fost punctul de plecare spre devenireCiteşte

Actualitatea literara

17 decembrie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

LA CERNĂUȚI: CONGRESUL INTELECTUALITĂȚII. În organizarea Reuniunii Scriitorilor Români din Cer-năuți (condusă de Ilie T. Zegrea) și a Fun-dației Culturale de Binefacere „Casa Lim-bii Române” (condusă de Vasile Tărâ-țeanu), în colaborare cu Direcția pentru Învățământ și Știință a Administrației Regionale de Stat Cernăuți, la Filarmonica de Stat din Cernăuți, astăzi,Citeşte

Teatru religios de Ion Luca

10 decembrie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

A apărut: Ion Luca, Salba reginei, Editura Corgal Press Bacău, 2005, ediție îngrijită de Nicolae Cârlan (cu un cuvânt înainte de Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania, note, schiță bio-bibliografică și postfață de Nicolae Cârlan) și tipărită cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor. Un volum Ion Luca și anume unul de teatruCiteşte

Reconfirmări literar-artistice

10 decembrie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

A cincea carte a dornencei Anica Facina (după trei de versuri, din care două pentru copiii mici, ilustrate de cunoscutul grafician Radu Bercea și o alta de proză), Roua înserării (Editura CRONICA, Iași, 2005), arată – cum observa poetul Emilian Marcu în postfață – că autoarea nu s-a sfiit „săCiteşte

În actualitate

10 decembrie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

AMIAZĂ BUCOVINEANĂ. Pe 26 noiembrie 2005, Casa Pogor din Iași, la sala Pod Pogor-fiul, a găzduit o manifestare de-dicată Zilei Bucovinei, „Amiază culturală bucovineană”, organi-zată de Muzeul Literaturii Ro-mâne Iași în colaborare cu So-cietatea Culturală pentru Limba și Literatura Română în Bucovi-na, Filiala Iași (președinte: Liviu Papuc), moderată de CarmeliaCiteşte

Grădinile lui Constantin Flondor

10 decembrie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

Bucovinean, născut la Cernăuți pe 16 decembrie 1936 și purtând în suflet pecetea amară a două refugii, pictorul Constantin Flondor trăiește de multă vreme la Timișoara, acolo de unde și grație talentului său special iradiază constant încă din anii 60 un flux de modernitate, hrănind sentimentul racordării dezinvolte la orizontulCiteşte

China lui Grigore Ilisei și a lumii noastre

10 decembrie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

În iunie 2002, un grup de scriitori chinezi, între care și excelentul românist Ding Chao, însoțit de Grigore Ilisei și de regretatul Ioan Flora, ne vizita Bucovina. Ziarul „Crai nou” a consemnat evenimentul, iar evocarea lui nu este legată doar de faptul că recentul volum al lui Grigore Ilisei RepedeCiteşte

Sumarul ediţiei: