Biserica din suflet

Despre rânduiala în Biserică

25 august 2005 la 0:01 Comentariile sunt dezactivate

Se poate spune că nu atât omul zidește și sfințește Biserica lui Dumnezeu, pe cât însuși Dumnezeu îi sfințește omului Biserica Sa! Biserica creștină este o vistierie de daruri și o școală de evlavie! Precum ploaia face să crească sămânța, tot astfel slujba bisericească întărește sufletul nostru în virtute! SuntCiteşte

Prea-cinstirea Maicii Domnului

25 august 2005 la 0:01 Comentariile sunt dezactivate

Proslăvirea Maicii Domnului s-a făcut atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Unii teologi afirmă că prima profeție despre Maica lui Dumnezeu o găsim în Protoevanghelion: “Dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi veiCiteşte

Răul și păcatul

18 august 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

În toate timpurile istorice, omul, ca supremă creație a lui Dumnezeu, dar și ca moștenitor al păcatului originar, s-a confruntat cu nenumărate și diferite neajunsuri, neîmpliniri, speranțe trunchiate, dar și cu maladii sau dezastre. Toate au dus, și din păcate mai duc, spre o cauzalitate de multe ori îndoielnică. ÎnCiteşte

Adormirea Maicii Domnului

13 august 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

În Biserica noastră dreptmăritoare, zilele în care îi sărbătorim pe sfinți sunt, de obicei, zilele morții lor trupești, zilele intrării lor în viața veșnică. Fecioarei Maria, Biserica îi închină patru sărbători mari, cu ținere: Ziua nașterii (8 sep-tembrie), Ziua intrării ei în Biserica Legii Vechi (21 noiem-brie), Ziua Bunei VestiriCiteşte

Despre sărbători

11 august 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

1. Ce sunt sărbătorile? Cuvântul sărbătoare (eurth, feria, festum, festivitas, solemnitas, slavo-rus = prazdnic) este de origine latină (servatoria, de la servo – are, a păstra, a conserva, a respecta). În înțeles creștin-ortodox, numim sărbători acele zile liturgice mai importante din cursul anului bisericesc, care sunt închinate comemorării faptelor sauCiteşte

Biserica „Sf. Ap. Petru și Pavel“ – Sf. Ilie Nou, Șcheia

11 august 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

Imaginea cu Noe, care, surd la dezmierdările lumești, construia o corabie salvatoare pentru teoforii ce urmau să pătrundă prin strunga strâmtă a Stăpânului întru viitoarea rodire a neamului omenesc, m-a copleșit din totdeauna și m-a determinat să mă gândesc responsabil dacă nu cumva în criptele ființei umane stă gata săCiteşte

„…Și au văzut slava Lui…“

6 august 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

Acestea sunt cuvintele prin care Sfinții Evangheliști Luca și Matei ne fac cunoscută, astăzi, dumnezeirea lui Iisus prin mărturia celor trei ucenici: Petru, Iacov și Ioan, care au fost prezenți la acest minunat moment din viața Mântuitorului. Schimbarea la față a lui Hristos are loc pe Muntele Tabor unde îșiCiteşte

Euthanasia

4 august 2005 la 0:01 Comentariile sunt dezactivate

Ideea de euthanasie apare încă din antichitate. Platon este de acord cu sinuciderea sau suprimarea celor care erau o povară pentru alții. La Roma, sinuciderea era considerată ca o moarte demnă. Cei care susțin euthanasia îl alungă pe Dumnezeu din lumea noastră și, în același timp, nu-L recunosc în calitateCiteşte

Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ (Precista) din Baia

4 august 2005 la 0:01 Comentariile sunt dezactivate

Intrată în istorie printr-un destin de excepție, Baia nu este numai o expresie geografică sau o așezare circumscrisă unor condiții strict locale, ci o atmosferă, un mediu, o ambianță. Pe lângă statutul ei de prima capitală a Moldovei („Civitas Moldaviensis”) și de loc al răsunătoarei izbânzi a lui Ștefan celCiteşte

Porunca „Să nu ucizi“ și eugenia

7 iulie 2005 la 0:00 Comentariile sunt dezactivate

Viața este un dar al bunătății dumnezeiești, deci avem datoria de a o păstra, dar trebuie să purtăm grijă și de viața celorlalți ca și cum am purta grijă de viața noastră. Respectând viața altora, nu trebuie să o supunem nici unui risc prin care le-ar putea fi amenințată integritatea.Citeşte

Sumarul ediţiei: