Conferinţele preoţeşti din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

Protopopiatul Fălticeni

La nivelul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, pentru toamna anului 2020, Conferinţele preoţeşti pastoral-misionare s-au organizat în data de 6 octombrie 2020, în toate protopopiatele eparhiei.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 25 octombrie 2018, a hotărât declararea anului 2020, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor” şi „Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români”.

Întrucât conferinţa din primăvară, cu tema „2020 – Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor”, nu a fost susţinută din cauza restricţiilor apărute în urma pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, aceasta a fost inclusă în cadrul conferinţei de toamnă, când s-a tratat şi tema „2020 – Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români”.

Aşadar, la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, pentru toamna anului 2020, Conferinţele preoţeşti pastoral-misionare s-au organizat în data de 6 octombrie în toate protopopiatele eparhiei, după cum urmează:

Protopopiatul Suceava I

După programul dinainte stabilit, conferinţa, desfăşurată la Mănăstirea Dragomirna, a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii de către un sobor format din cinci preoţi şi doi diaconi. La Liturghie au participat preoţii din protopopiat, dimpreună cu ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, răspunsurile la strană fiind oferite de corul mănăstirii. După împărtăşirea preoţilor slujitori, cuvântul de învăţătură a fost ţinut de părintele Dimitrie Horga, consilier eparhial, delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic, în care a expus pe scurt scopul adunării, apoi a făcut referiri la sfântul zilei, Apostolul Toma, ca cel ce a primit poruncă de la Învăţătorul Iisus Hristos de a păstori părinţi şi copii şi care, în conformitate cu scrierile apocrife, a arătat că prin filantropie transferăm cele materiale în veşnicie. După săvârşirea Sfintei Liturghii, sub îndrumarea maicii stareţe, toţi părinţii s-au deplasat la una din clădirile mănăstirii, unde au fost asigurate toate măsurile legale în vigoare pentru prevenirea îmbolnăvirilor, în contextul actual din ţară. Părintele protoiereu Doru Ionel Budeanu a prezentat părinţilor prezenţi pe cei doi preoţi conferenţiari care au susţinut referatele: pr. Constantin Nichiteanu şi pr. Ioan Irimia. După susţinerea referatelor celor doi părinţi, referate în care s-a remarcat puterea de sinteză şi de structurare a materialului rezultat din multa bibliografie pe marginea celor două teme, au urmat dezbaterile. La final s-a prezentat prima carte a Editurii Crimca scrisă de Arhiepiscopul Calinic al Sucevei şi Rădăuţilor, ca o lucrare în care se regăseşte analizată într-un mod minunat şi detaliat realitatea surprinsă prin titlu – „Familia şi filantropia” – şi totodată ca un crez pentru activitatea viitoare în cadrul eparhiei. Înainte de a se mulţumi gazdelor, membrilor protopopiatului şi celor prezenţi pentru frumoasa organizare, sub toate aspectele, a acestui eveniment, s-au mai prezentat unele probleme administrative.

Protopopiatul Suceava II

Conform delegaţiei chiriarhale, părintele inspector Gabriel Herea a fost în mijlocul preoţilor de la Protopopiatul Suceava II. Date fiind condiţiile pandemice actuale, conferinţa s-a desfăşurat în Catedrala „Naşterea Domnului”, unde s-au respectat condiţiile de distanţare. Părintele protopop Mititelu Minu a moderat conferinţa, fiind secundat de părintele Câmpulungeanu Răzvan, preot misionar în cadrul protopopiatului. Întâlnirea a respectat programul propus de Sectorul Cultural: Sfânta Liturghie, rugăciunea şi prezentările pe cele două teme. Preoţii au primit darul Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, materializat prin cartea „Familia şi Filantropia – două instituţii divino-umane”, au semnat în tabelul de prezenţă, după care s-a trecut la prezentarea referatelor. Prima temă, „Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor. Pastoraţia părinţilor şi a copiilor în societatea contemporană între tradiţie şi asumare”, a fost susţinută de pr. Coca Ionel de la parohia Berchişeşti, care a vorbit pornind de la experienţa sa părintească, părintele având 6 copii. A doua temă a fost prezentată de pr. Devisevici Florin Ovidiu, paroh la parohia Racova. Părintele a vorbit în contextul Anului comemorativ al filantropilor ortodocşi români şi a accentuat rolul ierarhilor Bisericii noastre în fondarea de bolniţe şi spitale. Şedinţa a fost una dinamică, în care s-a afirmat constant dorinţa de misiune, dar totodată s-a subliniat şi nevoia de adecvare a misiunii evanghelice la mentalităţile contemporane.

Protopopiatul Fălticeni

După cum a dispus Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, conform programului stabilit, s-a săvârşit, începând cu ora 7, slujba Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, oficiată de un sobor de 10 slujitori, sub protia părintelui Constantin Oprea, consilier eparhial, de faţă fiind prezenţi părinţii din parohiile Protopopiatului Fălticeni. După săvârşirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, părintele protopop Adrian Dulgheru a prezentat părinţilor prezenţi delegaţia Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, iar părintele consilier arhidiacon Vasile M. Demciuc a condus lucrările conferinţei. S-au prezentat cele două referate, privitoare la tematicile stabilite de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de către preoţii Coman Ioan şi Loluţă Daniel. După prezentarea acestor două referate au urmat dezbateri pe marginea temelor prezentate, apreciindu-se în mod special rigurozitatea alcătuirii acestora, precum şi modul de prezentare. În continuare, părintele consilier arhid. Vasile M. Demciuc a prezentat recenta lucrare a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, publicată într-o ţinută academică deosebită, menţionând că această lucrare este prima apariţie editorială a Editurii Crimca, editură care se doreşte a se înscrie în panoplia editurilor reprezentative din cadrul Patriarhiei Române. Totodată, s-a precizat că mesajul Arhiepiscopului Sucevei şi Rădăuţilor către slujitorii sfintelor altare din protopopiatul Fălticeni pentru această conferinţă este transmis prin această lucrare. În finalul conferinţei, părintele Constantin Oprea, consilier cultural, a mulţumit părintelui protopop, referenţilor, precum şi părinţilor prezenţi, îndemnând la intensificarea lucrării pastoral-misionare şi cultural-teologice a vieţii din parohii. De asemenea, părintele a insistat asupra păstrării unităţii de credinţă în duh de pace în aceste vremuri tulburi prin care trece întreaga umanitate.

Protopopiatul Rădăuţi

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, la Parohia Naşterea Maicii Domnului – Milişăuţi, din Protopopiatul Rădăuţi, s-a desfăşurat activitatea conferinţei preoţeşti, sub coordonarea părintelui Viorel Ilişoi, consilier economic din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi a părintelui Gheorghe Calancea, protopop interimar de Rădăuţi. Astfel, începând cu ora 7, s-a săvârşit slujba Sfintei Liturghii de un sobor de şapte preoţi, sub protia părintelui consilier. După cuvântul introductiv al părintelui protoiereu, a urmat prezentarea referatului cu titlul Pastoraţia părinţilor şi a copiilor în societatea contemporană: între tradiţie şi asumare, întocmit de preotul Maloş Ionel-Constantin, slujitor al Parohiei Sf. Gheorghe Laura, Vicovu de Sus, evidenţiind rolul familiei (părinţi şi copii) în cadrul societăţii contemporane prin cultivarea unei legături statornice şi a unei cooperări rodnice între Biserică, Familie şi Şcoală. În continuare, părintele Rusu Ciprian, de la Parohia Sf. Nicolae Pădureni – Siret, în planul-cadru al referatului său a dezvoltat diferite aspecte cu privire la Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români, amintind faptul că filantropia de care dă dovadă Biserica este astăzi urmare a preocupării de a îndeplini poruncile evanghelice lăsate drept condiţie pentru mântuire de Mântuitorul Iisus Hristos, „Filantropul prin excelenţă”. După prezentare, preoţii au discutat despre temele redate. Părintele Viorel Ilişoi a precizat câteva aspecte importante care privesc activitatea şi slujirea propriu-zisă a preotului în parohie, răspunzând întrebărilor adresate de către cei prezenţi la conferinţă. La final, părintele protopop Gheorghe Calancea a mulţumit pentru găzduire părinţilor slujitori de la Parohia Milişăuţi, precum şi tuturor preoţilor care au participat la conferinţă.

Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc

Conform programului stabilit, întâlnirea a fost precedată de săvârşirea Sf. Liturghii, la care au participat preoţii din protopopiat. După Sfânta Liturghie, participanţii la eveniment au fost invitaţi în sala de conferinţe a Bisericii „Naşterea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc, unde au fost prezentate cele două referate pregătite: Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor, prezentat de pr. Dorin Dominte, şi Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români, prezentat de pr. Iustin Mihail Argatu. Spre finalul întâlnirii, părintele protopop Goraş Aurel a făcut câteva precizări referitoare la slujirea preoţilor şi a diaconilor misionari, a amintit despre necesitatea pregătirii şi redactării predicilor pentru duminici şi sărbători, despre faptul că lucrările de reparaţie realizate la biserici trebuie să fie avizate de către comisia alcătuită în acest sens la nivel eparhial, despre ideea şi necesitatea alcătuirii unui volum privitor la personalităţile locale, mutate în veşnicie şi îngropate în cimitirele parohiale, a subliniat că programul preoţilor trebuie afişat într-un loc vizibil pentru credincioşi şi că preoţii trebuie să se implice mai mult în activitatea socială, prin oferirea unei „mese calde” în casele praznicale ale parohiilor pe care le slujesc. Delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic la lucrările conferinţei preoţeşti a fost arhid. prof. dr. Hrişcă Bogdan-Mihai, consilier al Sectorului Educaţional-Teologic din cadrul Centrului Eparhial.

 Dezbaterea celor două teme în cadrul conferinţelor preoţeşti a avut ca scop promovarea reperelor biblice şi patristice privitoare la pastoraţia părinţilor şi copiilor şi a modelului creştin de familie, sublinierea rolului pedagogiei creştine în societatea contemporană, precum şi identificarea şi promovarea exemplului celor care, de-a lungul timpului, s-au implicat în activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe. Totodată, s-a evidenţiat rolul filantropiei creştine ca fiind o coordonată principală a activităţii Bisericii.

 Cu nădejdea că folosul duhovnicesc al acestor conferinţe va fi pe deplin trăit, dincolo de bogăţia informaţiilor pe care le aduce în atenţia preoţilor, rugăm ca Bunul Dumnezeu să răsplătească fiecăruia osteneala şi împreuna-lucrare.

Pr. CONSTANTIN OPREA,

consilier cultural

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: