PS Damaschin, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi PS Calinic, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, propunerile Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru funcţia de arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, PS Damaschin Dorneanul, şi episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, PS Calinic Botoşăneanul sunt cele două propuneri de candidaţi care au fost discutate de Sf. Sinod Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, potrivit unor surse participante.

Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor a fost convocată, sâmbătă, la sediul Mitropoliei Moldovei şi  Bucovinei, pentru consultare cu Sinodul Mitropoliei în vederea definitivării listei de candidaţi care urma să fie transmisă Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru alegerea arhiepiscopului Sucevei şi Rădăuţilor.

Părintele Damaschin (Ioan-Daniel) Luchian

Părintele Damaschin (Ioan-Daniel) Luchian s-a născut în data de 24 iunie 1981, în comuna Dorneşti, judeţul Suceava, fiind cel de-al doilea copil al părinţilor Constantin şi Elena Luchian.

Formarea teologică a dobândit-o la Seminarul Teo-logic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei” Suceava, apoi la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, secţia Pastorală, fiind licenţiat în urma susţinerii lucrării Paternitate şi filiaţie duhovnicească în Ortodoxie. Continuitate şi înnoire, alcătuită sub coordonarea pr. prof. dr. Ioan-Cristinel Teşu.

Între anii 2006-2008 a urmat cursuri postuniversitare de masterat în cadrul Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, secţia Doctrină şi Cultură, finalizate cu lucrarea de disertaţie Paternitate şi filiaţie duhovnicească în scrisorile Sfinţilor Varsanufie şi Ioan din Gaza, îndrumător pr. prof. dr. Vasile Răducă.

Din 2015 este doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, cu o lucrare intitulată „Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie teologică”, sub coordonarea arhid. prof. dr. Ioan I. Ică jr.

În anii 2009 şi 2010, părintele Damaschin Luchian a urmat cursuri de training manager proiecte cu finanţare externă, organizate de Asociaţia Profesională de Management Regional Suceava, iar între 2014-2016 a urmat cursuri de formare de formatori, organizate de Centrul de Formare şi Inovare al Fundaţiei Varlaam, Iaşi, şi Institutul de Dezvoltare Personală, Bucureşti.

În ceea ce priveşte ascultările pe care le-a avut în Biserică, părintele Damaschin a fost închinoviat la Mănăstirea Sihăstria Putnei în data de 19 iulie 2004, apoi tuns în monahism pe 18 decembrie 2005.

A fost hirotonit ierodiacon de către Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul în 25 martie 2006, după care, în 28 aprilie 2006, a fost hirotonit preot de către Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

Hirotesia întru protosinghel a avut loc în data de 9 noiembrie 2009, iar cea întru arhimandrit, în 25 martie 2012.

În 23 iulie 2017, PS Damaschin fost hirotonit episcop după rânduiala liturgică.

Părintele Calinic Dumitriu

Părintele Calinic Dumitriu s-a născut la data de 18 noiembrie 1957 în municipiul Iaşi, primind la botez numele de Constantin Dumitriu.

În anul 1980, după absolvirea liceului din Iaşi şi satisfacerea stagiului militar, a intrat ca frate la Mănăstirea Putna. A fost tuns în monahism patru ani mai târziu (în 1984), primind numele Calinic. În perioada anilor 1985-1989 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“ din Sibiu, luându-şi licenţa cu lucrarea „Parabolele lui Iisus de Joachim Jeremias”. Această lucrare a fost tipărită ulterior la Editura Anastasia din Bucureşti.

În 1986, 14 mai, a fost hirotonit diacon, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de PF Teoctist, iar la 15 august, acelaşi an, la hramul Mănăstirii Putna, a fost hirotonit ieromonah pe seama aceleiaşi mănăstiri, tot de Preafericirea Sa.

În perioada sus-amintită (1980-1989), la Mănăstirea Putna, a îndeplinit diferite ascultări, printre care: econom, muzeograf, slujitor, mare eclesiarh ş.a.

În 1990, luna octombrie, a fost numit, de către ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, stareţ al Mănăstirii Râşca.

În 1991, 25 ianuarie, la propunerea ÎPS Mitropolit Daniel, a fost ales, de către Sfântul Sinod, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

În 1991, 25 martie, a fost hirotonit întru arhiereu în Catedrala Mitropolitană de ÎPS Daniel, ÎPS Pimen, PS Eftimie. Au mai fost prezenţi şi alţi ierarhi.

În perioada 1992-1995 a frecventat, în regim privat, cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul Academiei Mihăilene.

În perioada 1994-1998 a frecventat cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” Iaşi, având ca lucrare de licenţă, la catedra de Drept internaţional, „Aspecte de drept comparat, comunitar şi internaţional privind transplantul de organe”, conducător ştiinţific fiindu-i prof. univ. dr. Constantin Andronovici.

În perioada 1996-1998 a frecventat cursurile de doctorat, specializarea Istoria Filosofiei, catedra Istoria Filosofiei şi Axiologiei, Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cu tema: „Tanatologia în proiecţiile sale teologice şi filosofice”, sub îndrumarea prof. univ. dr. Petre Dumitrescu.

Lucrarea a fost susţinută la 14 mai 1998, obţinând titlul de Doctor în Filosofie, specializarea Istoria Filosofiei, cu calificativul maxim.

În perioada 2000-2004 a frecventat cursurile de doctorat, specializarea Epistemologie şi filosofia ştiinţei, catedra Logică şi filosofie sistematică „Petre Botezatu”, Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza, cu tema „Logica Trinităţii”, sub îndrumarea acad. prof. univ. dr. Teodor Dima.

Lucrarea a fost susţinută public la 28 decembrie 2004, obţinând titlul de Doctor în Filosofie, specializarea Epistemologie şi filosofia ştiinţei, cu calificativul maxim.

Alegerea arhiepiscopului, prin vot secret

Potrivit Statutului BOR, alegerea de Patriarh al României, mitropolit, arhiepiscop şi episcop eparhiot se face, prin vot secret, de către Sfântul Sinod, după consultarea clerului şi mirenilor din organismele bisericeşti, în termen de cel mult 60 de zile de la vacantarea scaunului respectiv sau de la înfiinţarea unei noi eparhii.

Statutul BOR stabileşte că în vederea întocmirii listei de candidaţi eligibili pentru ocuparea scaunelor vacante de mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi eparhioţi, niciun ierarh eparhiot nu poate fi desemnat candidat pentru alegere la o altă eparhie, într-o perioadă mai scurtă de 7 ani de la data întronizării în eparhia pe care o păstoreşte, nici dacă are vârsta peste 70 de ani, nici nu poate trece la o eparhie de acelaşi rang.

„Eventuala excepţie la întocmirea listelor de candidaţi eligibili, motivată doar de apărarea credinţei ortodoxe şi de situaţii de urgenţă misionară la eparhiile din ţară şi din afara graniţelor ţării, se aprobă, prin vot secret, de către Sfântul Sinod, cu două treimi din voturile valide, îndată după vacantarea unei eparhii sau înfiinţarea uneia” se arată în document.

În ceea ce priveşte alegerea arhiepiscopului sunt eligibili episcopii eparhioţi, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari şi arhiereii-vicari, care au vârsta cuprinsă între minim 35 de ani şi cel mult 70 de ani, sunt doctori sau licenţiaţi în teologie şi s-au distins prin dragoste faţă de Dumnezeu şi Biserică, viaţă curată, cultură teologică, demnitate eclesială, zel misionar şi simţ gospodăresc.

Lista ierarhilor eligibili se întocmeşte de Cancelaria Sfântului Sinod, se aprobă şi se comunică de către Patriarhul României mitropoliei în care se află eparhia vacantă, iar nerespectarea acestei liste duce la anularea de către Sfântul Sinod a propunerii Sinodului mitropolitan.

Pentru alegerea arhiepiscopului sau a episcopului eparhiot, Sinodul mitropolitan, prezidat de mitropolitul locului, stabileşte, prin consultare deschisă, urmată de vot secret consultativ, în ordinea dipticelor sau a rangurilor bisericeşti, o listă de doi candidaţi, ierarhi eligibili sau alte persoane care întrunesc condiţiile prevăzute, cu motivarea fiecărei propuneri.

Dacă votul deschis al Adunării eparhiale şi al delegaţilor de drept este pozitiv, adică jumătate plus unu din voturile valide, se va trece la votarea secretă pentru a se obţine încă un candidat din lista candidaţilor eligibili, iar fiecare votant va propune doar un nume din lista candidaţilor eligibili.

În cadrul votării secrete consultative se exprimă prin vot numai membrii Adunării eparhiale şi delegaţii de drept participanţi la şedinţa specială. Numele candidatului care a obţinut jumătate plus unu din voturile valide, după una sau mai multe votări, este adăugat la lista întocmită de Sinodul mitropolitan.

Lucrările Sfântului Sinod pentru alegerea arhiepiscopului sau a episcopului eparhiot sunt deschise şi închise de către Patriarhul României şi sunt prezidate de către mitropolitul locului. În caz de absenţă motivată sau vacanţă a scaunului mitropolitan, alegerea este prezidată de Patriarhul României.

În vederea alegerii arhiepiscopului sau a episcopului eparhiot de către Sfântul Sinod, pe buletinul de vot se înscriu, în ordinea dipticelor şi a rangurilor bisericeşti, numele celor 2, 3 sau 4 candidaţi propuşi prin vot secret consultativ de Sinodul mitropolitan, de clericii şi mirenii participanţi la consultare, precum şi de către Sfântul Sinod.

Arhiepiscop sau episcop eparhiot ales devine candidatul care a obţinut jumătate plus unu din totalul voturilor valide. Dacă niciunul dintre candidaţi nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează o nouă votare, la care participă primii doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi. Este ales cel care a întrunit jumătate plus unu din totalul voturilor valide. În caz de paritate, decid sorţii.

Rezultatul alegerii se consemnează într-un proces-verbal la care se anexează buletinele voturilor exprimate. Preşedintele anunţă solemn numele celui ales, după care predă conducerea şedinţei Patriarhului României. (N.B., D.L.)

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: